460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
7
8
9
65
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
prošívaná pokrývka, přikrývka
prošít
prošívání
quilt [kwɪlt]
jedn. číslo: quilt, množ. číslo: quilts, přít. prostý: quilt, 3. os. j. č.: quilts, průb. čas: quilting, prostý min.: quilted, příčestí min.: quilted
Přikrývka má pěkné vroubkované okraje a složité prošívání.
The quilt has pretty, scalloped edges and intricate quilting.
Znovu jsem se schoulila pod dekou.
I snuggled down under the quilt again.
2/20
+
správce (majetku)
zplnomocněnec
opatrovník
trustee [trʌˈstiː]
jedn. číslo: trustee, množ. číslo: trustees
V případě úpadku je majetek svěřen správci.
In the case of bankruptcy, the property is entrusted to a trustee.
Susan je členkou správní rady muzea.
Susan is a member of the museum's board of trustees.
3/20
+
planý slib
empty promise [ˈemptɪ ˈprɒmɪs]
jedn. číslo: empty promise, množ. číslo: empty promises
Říkají jen prohlášení, které se hezky poslouchají, ale jsou to jen plané sliby.
They just make nice-sounding statements, but they are just empty promises.
Žádná dohoda neexistuje, v podstatě jen plané sliby.
There is no agreement just basically empty promises.
4/20
+
oblečení, svršky
šatit, odívat (kniž.)
oděvní
garment [ˈgɑːmənt]
jedn. číslo: garment, množ. číslo: garments, přít. prostý: garment, 3. os. j. č.: garments, průb. čas: garmenting, prostý min.: garmented, příčestí min.: garmented
Nancy chce zítra navštívit oděvní čtvrť na Manhattanu.
Nancy wants to...
Aplikace porovná míry zákazníka s mírami konfekčního oblečení.
Application matches the...
5/20
+
zbavit se (koho)
get rid of [get rɪd ɒv]
přít. prostý: get rid of, 3. os. j. č.: gets rid of, průb. čas: getting rid of, prostý min.: got rid of, příčestí min.: got rid of (gotten rid of - Canada)
Můžete mi, prosím, poslat podrobnosti o tom, jak jste se zbavil vašeho problému.
Can you please...
Přilepila se na mě na večírku a nemohl jsem se jí zbavit.
She attached herself...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
6/20
+
antropolog
anthropologist [ˌænθrəˈpɒlədʒɪst]
jedn. číslo: anthropologist, množ. číslo: anthropologists
Forenzní antropolog Richard Miller, nyní v důchodu, řekl, že příčinou smrti byla určitě vražda.
Forensic anthropologist Richard...
David Collins byl italský antropolog a kriminalista.
David Collins was...
7/20
+
trávník, pažit
drn
dostihy, závodiště (pro dostihy)
půda (vlastní), prostředí (domácí)
turf [tɜːf]
jedn. číslo: turf, množ. číslo: turfs (or turves)
Na trávníku se páslo stádo koz.
A herd of...
Fotbalový zápas se hrál na nedotčeném trávníku, který byl pečlivě udržován.
The soccer match...
Golfisté mají rádi výzvu hrát na různých typech trávníků, od fairwayí po greeny.
Golfers enjoy the...
8/20
+
prsa, poprsí
roztřískat, rozflákat, rozmlátit (hovor.)
busta (socha)
zabásnout, sbalit (slang.)
udělat razii (hovor.)
bust [bʌst]
jedn. číslo: bust, množ. číslo: busts, přít. prostý: bust, 3. os. j. č.: busts, průb. čas: busting, prostý min.: busted (or bust), příčestí min.: busted (or bust)
Vytvořila bustu mé hlavy.
She created a...
Ruby je štíhlá, ale její poprsí je velké.
Ruby is thin,...
9/20
+
týkající se dvou stran (politických)
složený ze dvou stran (politických)
bipartisan [ˌbaɪpɑːtɪˈzæn]
Není žádným překvapením, že akce, které prezident požaduje, mají silnou podporu obou stran.
It's no surprise...
Podle závěru komise složené ze dvou stran bylo jeho počínání nezákonné.
According to the...
10/20
+
ve skutečnosti
in actual fact [ɪn ˈæktʃʊəl fækt]
Ve skutečnosti byl Max podle jejího názoru nejpohlednější muž, se kterým se doposud setkala.
In actual fact,...
Mia vypadá mladší než její muž, ale ve skutečnosti je o několik let starší.
Mia looks younger...
11/20
+
natáčky
válečky
rollers [ˈrəʊləz]
Vstávej, sundej si natáčky z vlasů a půjdeme do divadla.
Get up, take...
Umělec použil válečky s inkoustem, aby na obraze vytvořil efekt textury.
The artist used...
12/20
+
milenka (tajná) (zast.)
učitelka (zast.) (BrE)
paní (domu)
mistress [ˈmɪstrɪs]
jedn. číslo: mistress, množ. číslo: mistresses
Hrál jsem roli mladého milence zavrženého jeho milenkou.
I played the...
Budu informovat paní domu o vašem příjezdu, madam.
I'll inform the...
13/20
+
sága, staroseverská epická próza
saga [ˈsɑːgə]
jedn. číslo: saga, množ. číslo: sagas
Jeho nový román je dlouhá a působivá rodinná sága.
His new novel...
Filmař George Lucas pokračuje ve své sáze Star Wars.
Moviemaker George Lucas...
14/20
+
odstoupit, vystoupit
nezúčastnit se, rozhodnout se pro neúčast
opt out [ɒpt aʊt]
přít. prostý: opt out, 3. os. j. č.: opts out, průb. čas: opting out, prostý min.: opted out, příčestí min.: opted out
Cestující se mohou rozhodnout nezúčastnit se této procedury.
The passengers can...
Pan Jenkins se z náboženských důvodů rozhodl pro zproštění od vojenské služby.
Mr. Jenkins opted...
15/20
+
podobný, blízký (čemu) (vlastnostmi)
příbuzný
akin [əˈkɪn]
Jeho oblečení je podobné tomu, co by oblékl na přednášku profesor z 30. let.
His outfit is...
To, co jsem cítil, se podobalo spíše lítosti než lásce.
What I felt...
Sex byl pro ní po celý její život jako domácí práce - tam, zpět, hotovo.
Sex, throughout her...
16/20
+
expresivní, emoční (projev)
nepotlačovaný
výrazný, naléhavý
expressive [ɪkˈspresɪv]
Tyto expresivní fotografie zvířat nám umožňují nahlédnout do jejich komplikovaných emocí.
These expressive photos...
Měl tichý, ale výrazný hlas.
He had a...
17/20
+
nesmělý, rozpačitý, stydící se, nesví
self-conscious [self ˈkɒnʃəs]
V plavkách jsem se cítila trochu nesvá.
I felt a...
Camila se kvůli svým pupínkům styděla.
Camila was very...
18/20
+
sbohem (zast. kniž.)
rozloučení (zast. kniž.)
farewell [ˌfeəˈwel]
jedn. číslo: farewell, množ. číslo: farewells
Myslel jsme si, že jste před dvěma lety těmto způsobům dali sbohem.
I thought you...
Je to dárek na rozloučenou pro mé kolegy.
It's a farewell...
19/20
+
(o)chránit, ochraňovat, zabezpečit
zabezpečení, záruka, pojistka, ochrana
safeguard [ˈseɪfˌgɑːd]
jedn. číslo: safeguard, množ. číslo: safeguards, přít. prostý: safeguard, 3. os. j. č.: safeguards, průb. čas: safeguarding, prostý min.: safeguarded, příčestí min.: safeguarded
Máme povinnost chránit zájmy spotřebitelů.
We have a...
Řekla také, že budou existovat právně závazné záruky v oblasti ochrany lidských práv.
She has also...
Manažer poskytl zaměstnancům ujištění, že jejich pracovní místa budou zachována.
The manager provided...
20/20
+
bohužel, běda (form.)
alas [əˈlæs]
Bohužel, všechny jsou vyprodané, madam.
Alas, they've all...
Pan Wright, bohužel, zemřel minulý rok.
Mr. Wright, alas,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X