460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
9
10
11
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zpět, zpátky, dozadu
zadní
zpáteční
záda
hřbet
podporovat, podpořit
opěradlo (židle)
back [bæk]
jedn. číslo: back, množ. číslo: backs, přít. prostý: back, 3. os. j. č.: backs, průb. čas: backing, prostý min.: backed, příčestí min.: backed, 2. stupeň: more back, 3. stupeň: most back
Když si vezmete tyto knihy, nezapomeňte je vrátit zpět.
When you take these books, remember to put them back.
Tato tradice se datuje od 18. století.
This tradition dates back to the 18th century.
Museli jsme pochodovat 40 km, a během toho jsme nosili na zádech 40 kg.
We had to march for 40 km, while carrying 40 kg on our backs.
OSN podporuje nové sankce kvůli testům raket.
UN backs fresh sanctions over missile tests.
2/20
+
svět
země(koule)
světový
world [wɜːld]
jedn. číslo: world, množ. číslo: worlds
Cestovala po celém světě.
She traveled around the world.
Rychlá komunikace je velmi důležitá v moderním světě.
Fast communication is very important in the modern world.
Obsah webu může být přístupný z celého světa.
The web's content can be accessed from all over the world.
3/20
+
dokonce, i
ani (v záporu)
sudý
tentýž, stejný, týž, totéž
ještě
vyrovnat
vyrovnaný, nerozhodný (zápas)
i když, přestože, ačkoli
even [ˈiːvən]
přít. prostý: even, 3. os. j. č.: evens, průb. čas: evening, prostý min.: evened, příčestí min.: evened, 2. stupeň: more even, 3. stupeň: most even
Může to trvat i měsíc, než se to dokončí.
It might even take a month to finish it.
Nikdy ani neslyšeli o jeho týmu.
They have never even heard of his team.
Deset je sudé číslo.
Ten is an even number.
Stal se ještě populárnějším.
He became even more popular.
Přestože psi štěkají, přehlídka pokračuje.
Even when dogs bark, the parade goes on.
4/20
+
nějaký (v otázce)
kterýkoli, jakýkoli (v oznamovací větě)
žádný (v záporu)
any [ˈenɪ]
Máš nějaké peníze?
Do you have any money?
Jakékoli jídlo by bylo lepší než vůbec žádné.
Any food would be better than nothing at all.
U sebe nemám žádnou hotovost.
I don't have any cash on me.
5/20
+
zdát se, vypadat, připadat
seem [siːm]
přít. prostý: seem, 3. os. j. č.: seems, průb. čas: seeming, prostý min.: seemed, příčestí min.: seemed
Nezdálo se, že by měl zájem.
He didn't seem interested.
Zdá se, že se do ní zamiloval.
It seems that he fell in love with her.
Zdá se, že nemůžu psát.
I can't seem to write.
Je jí 18 let, ale často vypadá, že je mladší.
She's 18, but he often seems to be younger.
6/20
+
ptát se, zeptat se
požádat
pozvat
ask [ɑːsk]
přít. prostý: ask, 3. os. j. č.: asks, průb. čas: asking, prostý min.: asked, příčestí min.: asked
Můžu se tě na něco zeptat?
Can I ask you something?
Nesnáším, že musím požádat o peníze.
I hate having to ask for money.
Žádáš mě o radu, že?
You're asking my advice, right?
Pozval jsem ji na večeři.
I asked her to dinner.
7/20
+
pomoc, pomoci, pomáhat
usnadnit
výpomoc, rada
help [help]
jedn. číslo: help, množ. číslo: helps, přít. prostý: help, 3. os. j. č.: helps, průb. čas: helping, prostý min.: helped, příčestí min.: helped
Můžu ti pomoci?
Can I help you?
Snažil jsem se jí pomoci.
I tried to help her.
Máma mně pomohla s domácím úkolem.
My mother helped me with my homework.
8/20
+
bod
ukazovat, upozornit, zdůraznit
směřovat
tečka
smysl, důvod
point [pɔɪnt]
jedn. číslo: point, množ. číslo: points, přít. prostý: point, 3. os. j. č.: points, průb. čas: pointing, prostý min.: pointed, příčestí min.: pointed
Ve svém projevu měl nějaké zajímavé body.
He had some interesting points in his speech.
Ukazoval na mě.
He was pointing at me.
Jaký to má smysl?
What's the point?
9/20
+
hledat
shánět
pátrat
look for [lʊk fə]
přít. prostý: look for, 3. os. j. č.: looks for, průb. čas: looking for, prostý min.: looked for, příčestí min.: looked for
Co hledáš?
What are you looking for?
Brzo začal hledat novou výzvu.
He was soon looking for a new challenge.
Hledal jsem to.
I was looking for it.
Sháníš studentskou půjčku?
Are you looking for a student loan?
10/20
+
těšit se
look forward [lʊk ˈfɔːwəd]
přít. prostý: look forward, 3. os. j. č.: looks forward, průb. čas: looking forward, prostý min.: looked forward, příčestí min.: looked forward
Těším se, že se brzy setkáme.
I look forward to meeting you soon.
Těší se, až vám poví o jejich nových zážitcích.
They are looking forward to telling you about their new experiences.
Moc se na to těším.
I'm looking forward to this a lot.
Na co se těšíš nejvíc?
What are you most looking forward to?
11/20
+
(po)starat se
pečovat
opatrovat
look after [lʊk fə]
přít. prostý: look after, 3. os. j. č.: looks after, průb. čas: looking after, prostý min.: looked after, příčestí min.: looked after
O koho se staráš?
Who are you looking after?
Postarala jsem se o tebe, teď se ty postaráš o mě, ano?
I looked after you, now you'll look after me, right?
Pečuj o své srdce.
Look after your heart.
12/20
+
mezi (dvěma)
between [bɪˈtwiːn]
Seděl jsem mezi Leem a Danielem.
I was sitting between Leo and Daniel.
Kancelář je uzavřena během oběda od 12:00 do 13:00.
The office is closed for lunch between 12.00 and 13.00.
Překročila jsem hranici mezi oběma zeměmi.
I crossed the border between the two countries.
13/20
+
(z)ranit, poranit, ublížit
bolet, bolest, utrpení
(z)raněný, poraněný
zranění
hurt [hɜːt]
jedn. číslo: hurt, množ. číslo: hurts, přít. prostý: hurt, 3. os. j. č.: hurts, průb. čas: hurting, prostý min.: hurt [hɜːt], příčestí min.: hurt [hɜːt]
Poranil jsme si pravé rameno.
I hurt my right shoulder.
Existují případy, kdy jí ublížil.
There are cases where he hurt her.
Řekla mně, že jsem hloupý. Přiznávám, ranilo mě to.
She told me I was stupid. I admit, I was hurt.
Bolí to, když ohýbá koleno.
It hurts when she bends her knee.
14/20
+
narazit, vrazit, srazit
udeřit, uhodit, praštit
trefit
zásah, zasáhnout
úder, rána
napadnout (myšlenka)
hit [hɪt]
jedn. číslo: hit, množ. číslo: hits, přít. prostý: hit, 3. os. j. č.: hits, průb. čas: hitting, prostý min.: hit [hɪt], příčestí min.: hit [hɪt]
Narazil jsem si koleno.
I hit my knee.
Nikdy se moc nerozčiloval.
He never used to hit the ceiling.
Věž byla v noci zasažena bombou.
The tower was hit by a bomb at night.
Ale pak mě to napadlo.
But then it hit me.
15/20
+
potřebovat
muset
potřeba
nutnost
need [niːd]
jedn. číslo: need, množ. číslo: needs, přít. prostý: need, 3. os. j. č.: needs, průb. čas: needing, prostý min.: needed, příčestí min.: needed
Potřebuješ tuto knihu?
Do you need this book?
Potřebuji tě, abys mně pomohl.
I need you to help me.
Nepotřebuji to.
I don't need it.
Tuto místnost je potřeba uklidit.
This room needs cleaning.
Není potřeba se cítit, jako byste vy museli všechno napravit.
There's no need to feel like you need to fix everything.
16/20
+
nás, nám, námi
us [ʌs]
Nancy nás pozvala oba.
Nancy invited us both.
Prosím, pomozte nám vyřešit tento problém.
Please help us solve this problem.
Půjdeš s námi?
Will you go with us?
17/20
+
zkusit, pokusit (se)
snažit (se)
pokus, zkouška
try [traɪ]
jedn. číslo: try, množ. číslo: tries, přít. prostý: try, 3. os. j. č.: tries, průb. čas: trying, prostý min.: tried, příčestí min.: tried
Zkus to znovu.
Try it again.
Můj manžel a já jsme se rozhodli pokusit se o dítě.
My husband and I have decided to try for a baby.
Snažil jsem se, ale nemohl jsem to prostě udělat.
I tried, but I just couldn't do it.
18/20
+
neděle
Sunday [ˈsʌndɪ / ˈsʌndeɪ]
jedn. číslo: Sunday, množ. číslo: Sundays
Když jsem byla dítě, byla jsem v neděli zvyklá chodit do kostela.
When I was a child I used to go to church on a Sunday.
19/20
+
pryč, ven (z)
vypnutý
nevstupovat, nechodit
zrušit, vzít zpět
sleva
off [ɒf]
přít. prostý: off, 3. os. j. č.: offs, průb. čas: offing, prostý min.: offed, příčestí min.: offed, 2. stupeň: more off, 3. stupeň: most off
Odešel pryč ve spěchu.
He went off in a hurry.
Vettel přinutil Hamiltona vyjet ze závodní dráhy.
Vettel forced Hamilton off the track.
Alarm je vypnutý.
The alarm is off.
Svatba byla zrušena.
The wedding was off.
Všechny boty mají slevu 20%.
All shoes are 20% off.
20/20
+
také, též
příliš, moc
velmi
too [tuː]
také.
Me, too.
Charles chce jít také.
Charles wants to go too.
Je příliš tlustá.
She's too fat.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X