460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
101
102
103
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dotace, grant, příspěvek, stipendium
udělit, poskytnout, přiznat
vyhovět (žádosti ap.), schválit (žádost ap.)
splnit (přání)
postoupení, převod (vlastnictví)
grant [grɑːnt]
jedn. číslo: grant, množ. číslo: grants, přít. prostý: grant, 3. os. j. č.: grants, průb. čas: granting, prostý min.: granted, příčestí min.: granted
Náš výzkumný grant má za cíl pomoci vědcům dosáhnout jejich výzkumných cílů.
Our research grant is aimed at helping scientists achieve their research goals.
Zdálo se, že mu toto místo poskytlo klid, který mu chyběl po celou dobu, co jsem ho znal.
This place seemed to have granted him the peace that had been missing the whole time I had known him.
Jeden rok poté, co vám byl udělen status azylu, jste oprávněn požádat o trvalý pobyt.
You are eligible to apply for permanent residence one year after you were granted asylum status.
Britská vláda potvrdila převod půdy na Richarda.
Richard received a grant of land from the British government.
2/20
+
stěží, sotva
tak tak
jen, jenom
barely [ˈbeəlɪ]
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
Sotva jsem se posadil k mému stolu a už mně volala matka.
I had barely sat down at my desk when I got a call from my mom.
Bylo mu 20 let a získal sotva 50 hlasů.
He was 20 years old, and obtained barely 50 votes.
3/20
+
zábava, legrace, žert
zábavný, radostný
udělat z legrace, udělat pro zábavu
fun [fʌn]
jedn. číslo: fun, množ. číslo: funs, přít. prostý: fun, 3. os. j. č.: funs, průb. čas: funning, prostý min.: funned, příčestí min.: funned, 2. stupeň: more fun, 3. stupeň: most fun
Zažili jsme mnoho legrace na našem zahajovacím koncertu v tomto roce.
We had a lot of fun at our opening concert this year.
Zábavné hry přináší příjemné zážitky, což je důvod, proč je lidé hrají.
Fun games make for a pleasurable experience, which is why people play.
Všechno ostatní bylo jen pro zábavu.
All the rest was just for fun.
4/20
+
směšný, komický
absurdní, otřesný
ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs]
2. stupeň: more ridiculous, 3. stupeň: most ridiculous
Je to směšné.
It's ridiculous.
Vypadám směšně na této fotce?
Do I look...
Pokaždé, když Joe udělal komickou grimasu, vybuchla jsem smíchem.
Every time when...
Ve městě je právě teď tolik oprav silnic, že je to až otřesné.
There is so...
5/20
+
od té doby
since then [sɪns ðen]
Od té doby je moje přítelkyně.
Since then, she's...
Od té doby čekám, až se to objeví na pultech obchodů.
Ever since then,...
Od té doby naše měna klesá.
Since then, our...
6/20
+
vzácný, unikátní, výjimečný, zřídkavý
krvavý (steak)
rare [reə]
2. stupeň: rarer, 3. stupeň: rarest
Je to vzácné ocitnout se v tak skvělé pracovní atmosféře.
It's rare to...
V určitých místech se v parku nacházejí vzácné rostliny.
The rare plants...
Až na vzácné výjimky, každý kdo má 6 měsíců a více, by měl být očkován proti chřipce.
With rare exceptions,...
Syrové steaky vypadají a chutnají jinak než krvavé steaky.
Raw steaks look...
7/20
+
krém
smetana
smetánka, výkvět
vyšlehat
cream [kriːm]
jedn. číslo: cream, množ. číslo: creams, přít. prostý: cream, 3. os. j. č.: creams, průb. čas: creaming, prostý min.: creamed, příčestí min.: creamed
Koláčky jsou plněny vanilkovým krémem a hustou čokoládou.
These cookies are...
Pro jemnější omáčku používám mléko místo smetany.
I use milk...
Vyšlehejte dohromady cukr, tuk do pečiva, vajíčka, mléko a vanilku.
Cream together the...
8/20
+
hrdina, idol
bůžek, modla
rek
hero [ˈhɪroʊ]
jedn. číslo: hero, množ. číslo: heroes
Jack je hrdina, kterého potřebujeme právě teď.
Jack is the...
Táta je pro své syny vždy idolem.
Dad is always...
Je národním hrdinou.
He is a national hero.
Objevil jsem několik triků, které mi pomohly stát se z ničeho hrdinou.
I discovered a few tricks that helped me go from zero to hero.
Odysseus byl legendární řecký hrdina.
Odysseus was a...
Svatyně je posvátné místo často věnované určitému světci nebo hrdinovi.
A shrine is...
Stále nevím, jestli je hrdina nebo lump.
I still don't...
9/20
+
zcela, úplně, naprosto
výhradně, pouze, jenom
entirely [ɪnˈtaɪəlɪ]
Je to moje zodpovědnost a zcela moje chyba.
It's my responsibility,...
Konečné rozhodnutí je zcela na rodině.
The final decision...
Pokud nejste zcela spokojeni, jsme zde, abychom vám pomohli.
If you are...
10/20
+
(roz)dělit (se)
rozpor, rozdíl (v názorech)
dělit, vydělit (číslo číslem)
divide [dɪˈvaɪd]
jedn. číslo: divide, množ. číslo: divides, přít. prostý: divide, 3. os. j. č.: divides, průb. čas: dividing, prostý min.: divided, příčestí min.: divided
Plot rozděluje můj a sousedův pozemek.
The fence divides...
Myslím, že bychom si měli rozdělit náklady, aby vše bylo efektivnější.
I think we...
Nejsem schopen vhodně rozdělovat svůj čas mezi pracovní a mimopracovní čas.
I am not...
Zdá se, že rozdíl mezi bohatými a chudými se rozšiřuje.
It seems the...
15 děleno 3 se rovná 5.
15 divided by...
11/20
+
začít, začínat
vydat se, vyrazit (na cestu)
start out [stɑːt aʊt]
přít. prostý: start out, 3. os. j. č.: starts out, průb. čas: starting out, prostý min.: started out, příčestí min.: started out
Jak mám začít?
How do I...
On a já jsme v tomto oboru začali společně.
He and I...
Na naší první cestu se vydáme v sobotu.
We will start...
12/20
+
levný, laciný
mizerný, nekvalitní
levně, lacino (kupovat)
lakomý, skoupý
cheap [tʃiːp]
2. stupeň: cheaper, 3. stupeň: cheapest
Chci vědět, které firmy prodávají levné oblečení, ale stále dobré kvality.
I want to...
Cena jídla je levnější ve spodnější části této dlouhé cesty.
The price of...
Scott dělá laciné vtipy o mé váze.
Scott makes cheap...
Lewis je příliš lakomý, než aby si zaplatil právníka a příliš líný, aby si prostudoval dokumenty.
Lewis is too...
13/20
+
oddělený, samostatný, separátní
oddělit, odfiltrovat, rozdělovat, rozdělit
rozejít se (s partnerem)
separate [sepəˌret (adj.) / sepəˌreɪt (verb)]
přít. prostý: separate, 3. os. j. č.: separates, průb. čas: separating, prostý min.: separated, příčestí min.: separated
Je zde samostatná místnost pro oslavu narozenin?
Is there a...
Dva požáry ve dvou oddělených budovách propukly v jednu hodinu.
Two fires in...
Udržujeme maso odděleně od ostatního jídla.
We keep meat...
Velká vzdálenost nás rozděluje.
A great distance...
Oddělili mě od mé rodiny a odvezli mě do zajišťovací vazby.
They separated me...
14/20
+
kabel
lano
kabelová televize
(za)telegrafovat
cable [ˈkeɪbəl]
jedn. číslo: cable, množ. číslo: cables, přít. prostý: cable, 3. os. j. č.: cables, průb. čas: cabling, prostý min.: cabled, příčestí min.: cabled
Najděte polohu, kde se napínací kabel připojí k magnetické brzdě.
Locate the position...
Starý most byl držen dvěma silnými lany.
The old bridge...
Tento kanál je k dispozici pouze na kabelové televizi.
This channel is...
15/20
+
pláž
vyplavat na břeh
beach [biːtʃ]
jedn. číslo: beach, množ. číslo: beaches, přít. prostý: beach, 3. os. j. č.: beaches, průb. čas: beaching, prostý min.: beached, příčestí min.: beached
Opravdu doma se cítil jenom v jeho městě a na plážích, které ho obklopují.
He only felt...
Ostrov má několik malých kamenitých pláží, které jsou většinou pusté.
The island has...
Po té co přešla bouře řekl, že viděl velrybu, která se ocitla na břehu.
After the storm...
16/20
+
důvěra
sebedůvěra, sebevědomí
(sebe)jistota
confidence [ˈkɒnfɪdəns]
jedn. číslo: confidence, množ. číslo: confidences
Mám k tobě tu největší důvěru.
I have the...
Vláda musí udělat více, aby obnovila důvěru v naše hospodářství.
The government needs...
Jeho sebevědomí mu pomohlo v mnoha situacích.
His confidence helped...
O rok později mohu s jistotou říci, že to fungovalo.
A year later,...
17/20
+
tráva, travnatý
pastvina
trávník
donášet, prásknout, donašeč, práskač
marihuana, tráva
zatravnit
pást (dobytek) (AmE)
grass [grɑːs]
jedn. číslo: grass, množ. číslo: grasses, přít. prostý: grass, 3. os. j. č.: grasses, průb. čas: grassing, prostý min.: grassed, příčestí min.: grassed
Tráva na golfovém hřišti je měkká, takže méně namáhá nohy.
The grass on...
Byl tam obraz rodiny s malým chlapcem, který si hrál na trávníku.
There was a...
Chris řekl, že ji zabije, jestli ho práskne policii.
Chris said that...
Kouřil Richard nějakou marihuanu před touto hrou?
Was Richard smoking...
18/20
+
domácnost
domací
household [ˈhaʊsˌhəʊld]
jedn. číslo: household, množ. číslo: households
Rostoucí počet domácností má alespoň jeden počítač.
A growing number...
Aaron dával své ženě každý týden příspěvek na výdaje na domácnost.
Aaron gave his...
Páry si rozdělují své domácí povinnosti, jako je nakupování, úklid a vaření.
Couples divide their...
19/20
+
móda
způsob, styl
vyrobit, vytvořit, udělat
fashion [ˈfæʃən]
jedn. číslo: fashion, množ. číslo: fashions, přít. prostý: fashion, 3. os. j. č.: fashions, průb. čas: fashioning, prostý min.: fashioned, příčestí min.: fashioned
Cylindry se musí vrátit do módy.
Top hats need...
Prosím, ihned spořádaně přejděte k nejbližšímu úkrytu.
Please proceed immediately...
Společně vytvořili originální příběh a Martin potom napsal knihu.
Together they fashioned...
20/20
+
kdekoli(v), kamkoli(v)
někde, někam (v otázce)
(ni)kde, (ni)kam (v záporu)
anywhere [ˈenɪˌweə]
Jako každý plevel, je schopen růst téměř kdekoli.
Like any weed,...
Můžeme vám dělat průvodce kdekoliv v Londýně.
We can guide...
Šel jsi někam včera v noci?
Did you go...
Natalie nikdy nikam nechodí sama.
Natalie never walks...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X