Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
bomba, puma
bombardovat
bomb [bɒm]
j.č.: bomb, mn.č.: bombs, přít.: bomb, 3.os.: bombs, průb.: bombing, min.pr.: bombed, příč.min.: bombed
Oblast byla evakuována, když puma explodovala.
The area was being evacuated when the bomb exploded.
Londýn byl těžce bombardován během leteckých útoků od září 1940 do května 1941.
London was heavily bombed during air attacks from September 1940 to May 1941.
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
2/20
+
nutně, nezbytně
necessarily [ˌnesɪˈserɪlɪ]
Levnější nemusí nutně znamenat horší.
Cheaper doesn't necessarily mean worse.
To nutně neznamená, že s vámi budeme souhlasit.
It doesn't necessarily follow that we will agree with you.
Co je pravda pro mě, není nezbytně pravda pro tebe.
What is true for me, is not necessarily true for you.
3/20
+
zástupce, představitel
zastupitelský, zastupující
reprezentativní, typický, ukázkový
representative [ˌreprɪˈzentətɪv]
j.č.: representative, mn.č.: representatives, 2. st.: more representative, 3. st.: most representative
Byl jsem zvolen jako jejich zástupce.
I was elected as their representative.
Poslal jsem svého zástupce, aby zahájil přípravy na tuto konferenci.
I sent my representative to start preparations for this conference.
To je ukázkový příklad naší práce.
It is the representative example of our work.
4/20
+
plavecký bazén
swimming pool [ˈswɪmɪŋ puːl]
j.č.: swimming pool, mn.č.: swimming pools
Nacvičovali jsme ponory v plaveckém bazénu.
We practiced the...
Dnes jsem šla do bazénu s mým bratrancem.
I went to...
Plavecký bazén bude znovu otevřen v příštím roce.
The swimming pool...
5/20
+
omezený, limitovaný
limited [lɪmɪtɪd]
2. st.: more limited, 3. st.: most limited
Víme, jak vést úspěšný projekt i navzdory omezeným zdrojům.
We know how...
Tato akce je zdarma, ale počet míst je omezen na 25.
This is a...
Mnoho lidí se snaží co nejvíce zvětšit omezený úložný prostor ve svých domech.
Many people are...
6/20
+
ahoj
nazdar
čau
hi [haɪ]
Ahoj! Jak se máš?
Hi! How are...
Ahoj!
Hi, there!
7/20
+
odporovat, oponovat
vzdorovat, čelit
postavit se proti, čelit, stát proti
oppose [əˈpəʊz]
přít.: oppose, 3.os.: opposes, průb.: opposing, min.pr.: opposed, příč.min.: opposed
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Ben se vytrvale stavěl proti jakémukoliv snížení výhod zaměstnanců.
Ben perpetually opposed...
Existuje zde významná kampaň, stojící proti snaze o legalizaci marihuany.
There is a...
8/20
+
ministr
velvyslanec, vyslanec
starat se, pečovat
minister [ˈmɪnɪstə]
j.č.: minister, mn.č.: ministers, přít.: minister, 3.os.: ministers, průb.: ministering, min.pr.: ministered, příč.min.: ministered
Carl byl jmenován náměstkem ministra financí.
Carl was appointed...
Jsem bývalý český velvyslanec ve Francii.
I am former...
Lauren začala pečovat o drogově závislé.
Lauren began ministering...
9/20
+
zvýšený, zvětšený
zvýšit, zvyšovat, zvětšit
increased [ɪnˈkriːsd]
2. st.: more increased, 3. st.: most increased
Tento lék snižuje zvýšenou koncentraci cukru v krevním oběhu.
This cure reduces...
Používání mobilního internetu se rok od roku zvyšuje.
The use of...
Za posledních 20 let se ceny zvýšily v průměru o 50%.
Over the past...
10/20
+
složit, poskládat
složit se, zkrachovat, zhroutit se
sklopit
fold up [fəʊld ʌp]
přít.: fold up, 3.os.: folds up, průb.: folding up, min.pr.: folded up, příč.min.: folded up
Složili své stany.
They folded up...
Poskládal jsem si moje košile.
I folded up...
Jim se zhroutil, když neudělal zkoušku.
Jim folded up...
Pokud jste na zemi, můžete sklopit křídla a zaparkovat v garáži.
If you're on...
11/20
+
pod, zpod
vespod, dole
níže
beneath [bɪˈniːθ]
Zoe vytáhla zpod svého kabátu pistoli a oni se okamžitě posadili.
Zoe drew a...
Potápěli jsme se pod vlnami, abychom vytvořili tento krásný film.
We dove beneath...
Její hrob je 8 metrů pod zemí.
Her grave is...
Díval jsem se na řeku pod sebou.
I looked at...
12/20
+
vzájemné působení
interakce
společnost, společenství
komunikace
interaction [ɪntərˈækʃən]
j.č.: interaction, mn.č.: interactions
Systém je schopen vysvětlit vzájemné působení mezi objekty.
The system is...
Cílem tohoto je usnadnit plodnou interakci mezi odborníky a vedoucími laboratoří.
It aims to...
Jak mohu zlepšit komunikaci a spolupráci s ostatními?
How can I...
Práce v hotelech klade velký důraz na osobní komunikaci s hosty.
Work in hotels...
13/20
+
zločinec, kriminálník
trestný, kriminální
criminal [ˈkrɪmɪnəl]
j.č.: criminal, mn.č.: criminals, 2. st.: more criminal, 3. st.: most criminal
Becky je aktivistka, ne zločinec.
Becky is an...
Můžu propustit zaměstnance s kriminální minulostí?
Can I sack...
Je zapotřebí zlepšit systém trestního soudnictví.
Improvements to the...
Tato kniha byla napsána, aby poskytla čtenáři jasné vysvětlení základních principů trestního práva.
This book has...
14/20
+
citovat, uvést
předvolat (k soudu)
odvolávat se (na co)
pochválit, udělit pochvalu
cite [saɪt]
přít.: cite, 3.os.: cites, průb.: citing, min.pr.: cited, příč.min.: cited
Tento projekt byl často uváděn jako příklad velmi dobrého návrhu interiéru.
This project has...
Prosím, necitujte z tohoto textu a nenechávejte jej kolovat bez svolení autora.
Please do not...
Pokud neuvádíte zdroje, na nichž je váš výzkum založen, proviníte se plagiátorstvím.
If you do...
Policie uvedla, že řidič je předvolán za to, že nemá pojištění a řidičský průkaz.
Police said the...
Oliverovi byla udělena pochvala za statečnost při čtyřech různých příležitostech.
Oliver was cited...
15/20
+
zaneprázdněný
rušný, hektický, perný
zaměstnaný
obsazený
mít spoustu práce, zcela pohlcený
obsazovat
busy [ˈbɪzɪ]
přít.: busy, 3.os.: busying, průb.: busies, min.pr.: busied, příč.min.: busied, 2. st.: busier, 3. st.: busiest
Promiňte, jsem stále zaneprázdněn.
Sorry i'm still...
Pronajali jsme si dům blízko velmi rušné silnice.
We rented a...
Asi by bylo fér říci, že my všichni máme před sebou perný týden.
It is probably...
Studenti mají spoustu práce se svou závěrečnou přípravou.
The students are...
16/20
+
tok, průtok, proud
proudit, téci, plynout
pohybovat (se)
kolovat, obíhat (peníze)
zaplavit
provoz
flow [fləʊ]
j.č.: flow, mn.č.: flows, přít.: flow, 3.os.: flows, průb.: flowing, min.pr.: flowed, příč.min.: flowed
Udržování konstantního toku inovací je klíčovým problémem pro začínající firmy.
Maintaining a constant...
Voda proudila dolů na ulici.
Water was flowing...
Řeka života proudí do budoucnosti.
The river of...
Doprava se plynule pohybovala.
The traffic was...
17/20
+
normálně, obvykle, běžně
typický, charakteristický
typically [ˈtɪpɪkəlɪ]
Dospělá samice je obvykle menší než samec.
An adult female...
Trolové běžně vyjadřují negativní postoje ve svých příspěvcích.
Trolls typically express...
Karabina je prostředek, které se typicky používá při horolezectví.
A carabiner is...
18/20
+
horní, vrchní
vyšší
svršek (boty)
upper [ˈʌpə]
j.č.: upper, mn.č.: uppers
Spal jsem na horním lůžku mého klimatizovaného kupé.
I was sleeping...
Existuje horní věková hranice pro někoho, kdo žádá o půjčku?
Is there an...
Klikněte na horní roh obrázku, abyste rozbalili mapu tras.
Click on the...
19/20
+
usnesení, rezoluce
předsevzetí, rozhodnutí
(vy)řešení
rozlišení
odhodlání, odhodlanost
resolution [ˌrezəˈluːʃən]
j.č.: resolution, mn.č.: resolutions
Tato rezoluce pro ně požaduje uvalení nových sankcí.
This resolution calls...
Dal jsem si předsevzetí, že opustím svou komfortní zónu.
I made a...
Řešení je v nedohlednu.
There is no...
1920 × 1080 pixelů je nyní standardní rozlišení monitoru.
1920×1080 pixels is...
20/20
+
speciálně
konkrétně
výhradně
jen proto
specifically [spɪˈsɪfɪkəlɪ]
Tyto ubrousky jsou navrženy speciálně pro jednoduchou a efektivní dezinfekci pokožky.
This wipes are...
Konkrétně jeho jsem zeptala, jestli je ženatý nebo zadaný.
I specifically asked...
Jeli jsme do Liberce jen proto, abychom navštívili místní zoo.
We went to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X