460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
105
106
107
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tichý, mlčící
málomluvný, zamlklý, nemluvný
ticho
němý (film)
silent [ˈsaɪlənt]
2. stupeň: more silent (or silenter), 3. stupeň: most silent (or silentest)
Po jeho prohlášení nastalo hrobové ticho.
A deadly silent pause followed his statement.
Daisy několik minut mlčela a mezitím přemýšlela, jak mu odpovědět.
Daisy was silent for a few minutes as she thought about how to answer him.
Max byl mlčenlivý muž, vždycky pracující a vždy ponořený do svých bujných, tajných snů.
Max was a silent man, always working, always lost in his wild, secret dreams.
2/20
+
přesvědčit
convince [kənˈvɪns]
přít. prostý: convince, 3. os. j. č.: convinces, průb. čas: convincing, prostý min.: convinced, příčestí min.: convinced
Přesvědčil jsem policii, že jsem nevinný.
I convinced the police that I was innocent.
Dlouho mě přemlouval, ale nepřesvědčil mě.
He did a lot of persuading but I was not convinced.
Tento test sám o sobě nepřesvědčil pacienty, že lokální anestézie je bezpečná.
This test alone did not convince the patients that local anaesthesia was safe.
Bylo nezbytné přesvědčit ostatní lidi, že váš cíl je důležitý.
It was essential to convince other people that your objective was important.
3/20
+
bohužel
nešťastně
naneštěstí
unfortunately [ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ]
Bohužel s tím nemůžeme nic dělat.
Unfortunately there's nothing we can do about it.
John si nešťastně poranil záda během tenisového tréninku.
John unfortunately injured his back during tennis training.
V tomto případě, jsme naneštěstí závislí na politické vůli.
We have to depend, unfortunately in this case, on political will.
4/20
+
kolo (jízdní), bicykl
jezdit na kole
bike [baɪk]
jedn. číslo: bike, množ. číslo: bikes, přít. prostý: bike, 3. os. j. č.: bikes, průb. čas: biking, prostý min.: biked, příčestí min.: biked
Kde je sériové číslo na mém kole?
Where is the...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
Každý den jezdím na kole do práce.
I ride a...
5/20
+
soutěžit, soupeřit, bojovat (o co), závodit
konkurovat
ucházet se (o co)
compete [kəmˈpiːt]
přít. prostý: compete, 3. os. j. č.: competes, průb. čas: competing, prostý min.: competed, příčestí min.: competed
Soutěžili jsme proti několika nejlepším týmům na světě.
We competed against...
Jako jednotlivé země jsme příliš malí, abychom mohli konkurovat Spojeným státům a Asii.
As individual countries,...
Musíme velmi usilovně pracovat, abychom získali více zákazníků.
To compete for...
6/20
+
samoobslužný
samoobsluha
self-service [self ˈsɜːvɪs]
Zákazníci upřednostňují samoobslužný obchod.
Self-service shopping is...
Vytváříme software pro samoobslužné systémy, jako například systémy pro vrácení lahví.
We create a...
Toto není samoobsluha.
It's not self-service.
7/20
+
spousta, nadbytek, dost
blahobyt, hojnost, dostatek
plenty [ˈplentɪ]
Je zde spousta další práce, která je potřeba udělat.
There is plenty...
Neboj se zlatíčko, zbude toho pro tebe hodně.
Don't worry, ducky,...
Máme dost času.
We have plenty...
Samozřejmě, její program je dost nabitý.
Of course, her...
8/20
+
incident, mimořádná událost, nehoda
incident [ˈɪnsɪdənt]
jedn. číslo: incident, množ. číslo: incidents, 2. stupeň: more incident, 3. stupeň: most incident
Tato akce vyvolala diplomatický incident mezi Británií a Francií, který vedl na pokraj konfliktu.
This action triggered...
Včera zhruba v tuto dobu došlo ve škole k mimořádné události.
At about this...
Ta událost o něm vyvolala pochybnosti.
That incident planted...
Mary zachytila celý incident na kameru.
Mary captured the...
Matt byl vyšetřován za jeho zapojení do incidentu.
Matt was investigated...
Již vyjádřili svoje rozhořčení kvůli tomuto incidentu.
They have already...
Zástupce šerifa odstoupil kvůli incidentu, který je nyní vyšetřován.
A deputy sheriff...
9/20
+
zobrazit, ukázat, předvést, vystavit
výstav(k)a, vystavení, předvedení, zobrazení
monitor, displej
display [dɪˈspleɪ]
jedn. číslo: display, množ. číslo: displays, přít. prostý: display, 3. os. j. č.: displays, průb. čas: displaying, prostý min.: displayed, příčestí min.: displayed
Střelec neukázal žádné emoce a choval se, jako by hrál počítačovou hru.
The shooter displayed...
Tento softwarový nástroj transformuje barvy na monitoru počítače.
This software tool...
Mnoho rostlin a zvířat vykazuje neuvěřitelnou přispůsiblivost.
Many plants and...
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
Pod článkem chci zobrazit celkový počet komentářů.
I want to...
Chybová zpráva je informace, která se zobrazí, když nastane nějaká neočekávaná událost.
An error message...
Takové projevy emocí mohou způsobit nepříjemné pocity.
Such displays of...
10/20
+
talent, nadání, vlohy
talent [tælənt]
jedn. číslo: talent, množ. číslo: talents
Oni věnují svůj čas a talent bez jakékoli odměny.
They share their...
Jsem schopen najít nejlepší talenty v našem regionu.
I am able...
Nemám vůbec žádné hudební nadání.
I have no...
11/20
+
enormní, obrovský, mohutný, ohromný
nesmírný
enormous [ɪˈnɔːməs]
Bydleli jsme v obrovském domě se šestnácti pokoji přímo v centru města.
We lived in...
Brandon má ohromné množství času na sledování televize.
Brandon has an...
Vítězství znamená nejen nesmírnou prestiž, ale i spoustu peněz.
The victory means...
12/20
+
platba, úhrada, placení, splátka
platební
splátkový
payment [ˈpeɪmənt]
jedn. číslo: payment, množ. číslo: payments
Přečtěte si, prosím, naše platební podmínky, než se zaregistrujete na naše kurzy.
Please read our...
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky pomocí naší hypoteční kalkulačky.
Calculate monthly mortgage...
Byli jsme požádání, abychom stanovili splátkový kalendář kvůli snížení vašeho dluhu.
We were required...
13/20
+
vysvětlení, objasnění
explanation [ˌekspləˈneɪʃən]
jedn. číslo: explanation, množ. číslo: explanations
Může mi to někdo vysvětlit?
Can anyone give...
Do dnešního dne neexistuje přesvědčivé vysvětlení, kam zmizeli.
To this day,...
To je nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se stalo v jejich domě.
It is the...
14/20
+
zapnout
switch on [swɪtʃ ɒn]
přít. prostý: switch on, 3. os. j. č.: switches on, průb. čas: switching on, prostý min.: switched on, příčestí min.: switched on
Namontujte žárovku do lampy a zapněte světlo.
Fit the bulb...
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
15/20
+
žalobce, prokurátor
prosecutor [ˈprɒsɪˌkjuːtə]
jedn. číslo: prosecutor, množ. číslo: prosecutors
Žalobce předvolal svědka.
The prosecutor summoned...
žalobce ještě něco dalšího?
Does the prosecutor...
Prokurátor dokončil svou úvodní řeč.
The prosecutor has...
16/20
+
signál, znamení
signalizovat, naznačit, dát znamení
pozoruhodný, znamenitý
výrazný, zřetelný
signal [ˈsɪgnəl]
jedn. číslo: signal, množ. číslo: signals, přít. prostý: signal, 3. os. j. č.: signals, průb. čas: signalling, prostý min.: signalled, příčestí min.: signalled, 2. stupeň: more signal, 3. stupeň: most signal
Vláda vyslala signál, že nebude tolerovat nesmyslné zabíjení slonů.
The government sent...
Zvony nám daly znamení, abychom začali hrát.
The bells gave...
Dal jsem mu znamení, že jsem připraven jít, ale zavrtěl hlavou, že ne.
I signaled to...
17/20
+
izraelský
Izraelec, Izraelka
israeli [ɪzˈreɪlɪ]
jedn. číslo: israeli, množ. číslo: israelis, 2. stupeň: more israeli, 3. stupeň: most israeli
Stále počítají nevybuchnutou munici, kterou za sebou zanechala izraelská armáda.
They are still...
Na konci šedesátých let se Izraelci rozhodli povolit Palestincům pracovat v Izraeli.
In the late...
Mezitím pokračovaly izraelsko - palestinské střety na Západním břehu Jordánu.
Meanwhile, Israeli -...
18/20
+
kreativní, tvůrčí, nápaditý, tvořivý
creative [kriːˈeɪtɪv]
Vždycky jsem chtěl dělat něco kreativnějšího.
I always wanted...
Naše oddělení našlo kreativní řešení, které bude využívat jejich současné zdroje.
Our department found...
Doufejme, že jsme inspirovali mladé lidi, aby byli tvořiví.
Hopefully we have...
19/20
+
sýr
cheese [tʃiːz]
jedn. číslo: cheese, množ. číslo: cheeses
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Sýr byl nakrájen a zabalen do průhledného plastového obalu s nálepkou s váhou.
The cheese was...
Lidé se honí za kolečky sýra po strmém kopci v každoročním závodě.
People chase wheels of cheese down a steep hill in an annual race.
Jako předkrm jsme měli sýr a potom následovalo hovězí.
We had cheese...
Měli jsme na oběd toast se sýrem.
We had cheese...
Jako návnadu do pasti na myši jsem použil sýr.
I used cheese...
Byl opravdu velké zvíře v obchodním světě.
He was a...
20/20
+
aktiva, jmění, majetek, prostředky
klad, přínos, přednost
asset [ˈæset]
jedn. číslo: asset, množ. číslo: assets
Švýcarsko uvolnilo miliony dolarů z majetku, které patří jeho společnosti.
Switzerland has released...
Budova má hmotnou formu. Jedná se o hmotné aktivum.
The building has...
Věřím, že pro společnost budu velkým přínosem.
I believe I...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X