460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
106
107
108
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pan, pane
sir [sɜː]
jedn. číslo: sir, množ. číslo: sirs
Až po vás, pane.
After you, sir.
Promiňte pane, Mattoni došla.
I'm sorry, sir, the Mattoni is off.
Ano pane, okna a dveře jsou neporušená.
Yes, sir, the...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
2/20
+
učenec, vzdělanec, odborník
stipendista
školák, žák, student
scholar [ˈskɒlə]
jedn. číslo: scholar, množ. číslo: scholars
Je významným učencem zaměřujícím se na evropské dějiny a civilizaci.
He is a noted scholar specializing in European history and civilization.
Na druhou stranu někteří odborníci tvrdí, že to je výsledkem nedokonalých tržních podmínek.
On the other hand, some scholars assert that it is a product of imperfect market conditions.
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
3/20
+
chuť, příchuť
chutnat (po čem)
ochutnat, ochutnávat, zakusit
ochutnání, ochutnávka
degustovat, (o)koštovat
taste [teɪst]
jedn. číslo: taste, množ. číslo: tastes, přít. prostý: taste, 3. os. j. č.: tastes, průb. čas: tasting, prostý min.: tasted, příčestí min.: tasted
Změna vaší chuti během těhotenství je pravděpodobně způsobena hormony.
A change in your taste, during pregnancy is likely caused by hormones.
Každé víno chutná jako víno, ale ne každé pivo chutná jako pivo.
Every wine tastes like wine, but not every beer tastes like beer.
Díky němu jejich národ zakusil radost z nezávislosti.
Thanks to him their nation has tasted the joy of independence.
4/20
+
přistěhovalec, imigrant
přistěhovalecký, imigrantský
immigrant [ˈɪmɪgrənt]
jedn. číslo: immigrant, množ. číslo: immigrants
Ilegální migranti musí být vráceni zpět do země původu.
Illegal immigrants must...
Její manžel zaměstnával dvojci nelegálních přistěhovalců.
Her husband employed...
Společnost dostala pokutu za vykořisťování pracovníků z řad přistěhovalců.
The company was...
Odsouzení za závažný zločin ve většině případů automaticky znemožní imigrantovi získat občanství.
Felony convictions in...
Imigranti bez dokladů jsou často vykořisťováni, například jako levná pracovní síla.
Undocumented immigrants are...
Země uzavřela své hranice, aby zabránila přílivu nelegálních přistěhovalců.
The country sealed...
5/20
+
pozorování, sledování
poznámka, postřeh, připomínka
všímavost
observation [ˌɒbzəˈveɪʃən]
jedn. číslo: observation, množ. číslo: observations
Naše pozorování přírody musí být pečlivé.
Our observation of...
Tobyho pozorovací schopnosti nejsou to, co kdysi byly.
Toby's powers of...
Všichni chlapci zůstanou v nemocnici na pozorování nejméně sedm dní.
All of the...
6/20
+
pračka
washing machine [ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
jedn. číslo: washing machine, množ. číslo: washing machines
Chci se naučit používat automatickou pračku.
I want to...
Máme několik tipů, jak prodloužit životnost vaší pračky.
We have some...
Zdá se mi, že naše nová pračka nepere dobře.
It seems to...
7/20
+
zákonodárství, legislativa
zákon, zákony
legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən]
jedn. číslo: legislation, množ. číslo: legislations
Řekl, že oba problémy by měly být řešeny prostřednictvím legislativních opatření.
He said both...
Předložili novou legislativu, která stanovuje způsob, jak řešit sousedské spory ohledně stromů.
They passed new...
Tento zákon je určen ke zvýšení úrovně bezpečnosti.
This legislation is...
8/20
+
cigareta
cigarette [ˌsɪgəˈret]
jedn. číslo: cigarette, množ. číslo: cigarettes
Victoria se mě zeptala, jak si má ubalit vlastní cigarety.
Victoria asked me...
Natalie zhasla jeho cigaretu pod svou botou.
Natalie extinguished his...
Snažil jsem se zapálit cigaretu v silném větru.
I was trying...
9/20
+
nastěhovat (se), přistěhovat (se)
dát dovnitř
zapojit se, proniknout, vetřít se
pohybovat se, ubírat se
move in [muːv ɪn]
přít. prostý: move in, 3. os. j. č.: moves in, průb. čas: moving in, prostý min.: moved in, příčestí min.: moved in
Jen o pár dní před tím, se přistěhovali naši noví sousedé.
Just a few...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
10/20
+
stranou, odloučeně, odděleně
kromě (čeho), mimo
na kousky, na části (rozpadat se)
od sebe, po sobě
apart [əˈpɑːt]
Žijeme odděleně devět měsíců, ale je v mém srdci i v myšlenkách neustále.
We've been apart...
Kromě toho tato technologie také změnila způsob a tempo našeho obchodování.
Apart from this...
Opravdu se svět rozpadá?
Is the world...
Kameny byly daleko od sebe.
The stones were...
Moje dvojčata se narodila jen 5 minut po sobě.
My twins were...
Ve skutečnosti by vaše nohy měly být od sebe na šířku ramen.
Actually, your feet...
11/20
+
muzikál, muzikální
hudební
melodický
musical [ˈmjuːzɪkəl]
jedn. číslo: musical, množ. číslo: musicals, 2. stupeň: more musical, 3. stupeň: most musical
Alisha hrála v řadě muzikálů.
Alisha performed in...
Aaron napsal hudbu a režíroval muzikálové představení.
Aaron wrote the...
Ujistěte se, že vaše hudební nástroje bude možno letecky přepravit.
Make sure that...
12/20
+
(za)klepat, (za)bušit, (za)ťukat
udeřit, praštit
(za)klepání, (za)bušení, (za)ťukání
srazit, porazit, shodit
knock [nɒk]
jedn. číslo: knock, množ. číslo: knocks, přít. prostý: knock, 3. os. j. č.: knocks, průb. čas: knocking, prostý min.: knocked, příčestí min.: knocked
V tu chvíli někdo zaklepal na dveře.
At that moment...
Paula praštili do hlavy během rvačky v parku.
Paul was knocked...
Lupič neúmyslně srazil komplice cihlou, když se pokoušel rozbít okno.
The robber accidentally...
13/20
+
těsně, zblízka
důvěrně, úzce
důkladně, pečlivě
closely [kləʊzlɪ]
Jonathan a Peter úzce spolupracují.
Jonathan and Peter...
Pokud se pečlivě podíváte na motýlí křídla, uvidíte nádherné vzory.
If you look...
Recept byl důkladně střeženým tajemstvím.
The recipe was...
14/20
+
odlít, odlitek
házet, hodit, vrhnout, vhodit
herecké obsazení
obsadit
hod
sádra, sádrový obvaz
cast [kɑːst]
jedn. číslo: cast, množ. číslo: casts, přít. prostý: cast, 3. os. j. č.: casts, průb. čas: casting, prostý min.: cast [kɑːst], příčestí min.: cast [kɑːst]
Vyrobili odlitek, který měl stejnou velikost a hmotnost jako originál.
They made a...
Hodili jsme síť do vody.
We cast the...
Stiskněte tlačítko, abyste vhodili digitální hlasovací lístek.
Push a button...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Při prvním hodu kostkou měl velké štěstí.
His first cast...
Sádra na mé zlomené noze je modrá.
My cast on...
15/20
+
vhodný, správný, slušný, patřičný
(po)řádný, náležitý, vyhovující
vlastní, samotný
proper [ˈprɒpə]
2. stupeň: more proper, 3. stupeň: most proper
Nebylo by vhodné, aby se k tomu vyjadřoval.
It would not...
Všechny položky musí být ve správném pořadí.
All items must...
Většina dětí, které získaly slušné vzdělání, pocházela z bohatých rodin.
The majority of...
Byla na mě pořádně naštvaná.
She was proper...
Pokud je B vlastní podmnožinou A, tak množina A obsahuje všechny prvky množiny B.
If B is...
16/20
+
tón, zvuk, vyzvánění
tonus (svalový ap.)
atmosféra, duch, charakter (místa)
odstín, (barevný) tón
posilovat, zpevnit
ladit, naladit
tone [təʊn]
jedn. číslo: tone, množ. číslo: tones, přít. prostý: tone, 3. os. j. č.: tones, průb. čas: toning, prostý min.: toned, příčestí min.: toned
Každá slabika má svůj vlastní zvuk - buď střední, nízký, vysoký, klesající nebo stoupající.
Every syllable has...
Její negativní tón působil na mnoho přihlížejících odpudivě.
Her negative tone...
Vaše kytara je naladěná.
Your guitar is...
17/20
+
kampus
areál univerzity
campus [ˈkæmpəs]
jedn. číslo: campus, množ. číslo: campuses
Skupiny mládeže a studentů zcela zaplnily areál.
Groups of youths...
Nemusíme nutně žít v areálu university.
We don't necessarily...
18/20
+
lev
lví
lion [ˈlaɪən]
jedn. číslo: lion, množ. číslo: lions
Lev je král džungle.
A lion is...
Náš lev se zotavuje poté, co byl napaden lvicemi.
Our lion is...
Budou mít lví podíl na novém trhu.
They will take...
19/20
+
chléb, chleba
prachy, peníze (slang.)
obalit (co) (ve strouhance)
bread [bred]
jedn. číslo: bread, množ. číslo: breads, přít. prostý: bread, 3. os. j. č.: breads, průb. čas: breading, prostý min.: breaded, příčestí min.: breaded
Tento chléb byl pečen v kamenné peci.
This bread was...
Prodával jen starý okoralý chléb.
He was only...
Koupil jsem si chléb a máslo.
I bought bread and butter.
Prodávala chléb, přímo pod plakátem, který hrozil trestem, pokud to budě dělat.
She was selling bread, right under a poster threatening punishment for doing so.
Dej kachně trochu chleba.
Give the duck...
Potřebujeme chleba z obchodu.
We need bread...
Máme jenom chleba a rohlíky.
We have only...
20/20
+
definice, definování
výklad, vysvětlování
ostrost, jasnost, vyhraněnost (obrazu, pojmu ap.)
rozlišení (obrazovky)
ze své podstaty, z povahy věci
definition [ˌdefɪˈnɪʃən]
jedn. číslo: definition, množ. číslo: definitions
Jaká je definice pravoůhlého trojúhelníku?
What is the...
Ona si myslí, že mám perfektně vyrýsované svaly.
She means, I...
Jaké by mělo být dobré rozlišení moderního monitoru?
What should be...
Hraní rulety je ze své podstaty velký hazard.
The game of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X