460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
108
109
110
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
odhalit, odkrýt, ukázat, obnažit
vystavit (vlivu)
zveřejnit, zpřístupnit, publikovat
expose [ɪkˈspəʊz]
přít. prostý: expose, 3. os. j. č.: exposes, průb. čas: exposing, prostý min.: exposed, příčestí min.: exposed
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of accounting scandals were exposed to the public.
Byly odstraněny vrstvy barvy, aby se odkryl původní barevný vzor.
Layers of paint were removed to expose the original color pattern.
Byli vystaveni velkému stresu.
They were exposed to great stress.
Naše služba zpřístupňuje pouze jednu veřejnou metodu.
Our service only exposes one public method.
2/20
+
duchovní
duševní
církevní, náboženský
spirituál
spiritual [ˈspɪrɪtjʊəl]
jedn. číslo: spiritual, množ. číslo: spirituals, 2. stupeň: more spiritual, 3. stupeň: most spiritual
Dokáží prožívat pocity jeden druhého na mnoha duchovních úrovních.
They can experience each other's feelings on many spiritual levels.
Mnoho lidí si neuvědomuje duchovní rozměr života a zdraví, dokud neudeří nemoc.
Many people are unaware of a spiritual dimension to life and health until illness strikes.
Byl jsem zasvěcován do náboženského života jako malý chlapec.
I was introduced to a spiritual life as a little boy.
3/20
+
táhnout, vléci, přetahovat
otrava, opruz, nepříjemnost
vléci se, táhnout se (pomalu)
potáhnout, šluknout
drag [dræg]
jedn. číslo: drag, množ. číslo: drags, přít. prostý: drag, 3. os. j. č.: drags, průb. čas: dragging, prostý min.: dragged, příčestí min.: dragged
Tato funkce je spuštěna, když uživatel začíná přetahovat element.
This function is fired when user starts to drag an element.
Stahoval děti i mě sebou.
He was dragging the kids and me down with him.
Nakupování s manželkou je pro mě vždy opruz.
Shopping with my wife is always a drag for me.
Odpoledne se vleklo.
The afternoon was dragging.
Detektiv si potáhl z cigarety.
The detective dragged from his cigarette.
4/20
+
čest
vyznamenání, pocta
ctít, uznávat, uctívat
vyznamenat, poctít
honor [ˈɒnə]
jedn. číslo: honor, množ. číslo: honors, přít. prostý: honor, 3. os. j. č.: honors, průb. čas: honoring, prostý min.: honored, příčestí min.: honored
Hlavní město Texasu bylo jmenováno na počest Stephena Fullera Austina.
The capital of...
Ned Stark byl čestný muž.
Ned Stark was...
Vyznamenání bylo uděleno prezidentem univerzity.
The honour was...
Jsme poctěni vaší přítomností.
We are honored...
5/20
+
uspět, mít úspěch, být úspěšný
povést se, podařit se, vyjít
být nástupcem, následovat
nastoupit (po), vystřídat
succeed [səkˈsiːd]
přít. prostý: succeed, 3. os. j. č.: succeeds, průb. čas: honoring, prostý min.: honored, příčestí min.: honored
Jaké jsou šance, že to bude mít úspěch?
What are the...
Po mnoha zpožděních a neštěstích se projekt podařil.
The project succeeded...
Dovolte mi, abych vám představil Camerona, který mě vystřídá jako nový šéf.
Let me introduce...
6/20
+
průběžně aktualizovat
držet krok
keep up to date [kiːp ʌp tə deɪt]
Můžete udržovat svůj software průběžně aktualizovaný za velmi malé poplatky.
You can keep...
Sledujeme průběh onemocnění a aktualizujeme záznamy o pacientech.
We monitor progress...
Potřebujeme držet krok s nejnovějšími technologiemi.
We need to...
7/20
+
přídavek, dodatek, přírůstek
sčítání, sečtení, přičtení
připojení, přístavba
dopněk, přísada
kromě, vedle
addition [əˈdɪʃən]
jedn. číslo: addition, množ. číslo: additions
Tato kniha bude vítaným přírůstek do naší knihovny.
This book will...
Učí se sčítání a odečtení v první třídě.
They learn addition...
Budeme to nadále dělat jako doplněk k výrobě našich původních výrobků.
We will continue...
Kromě vašeho platu obdržíte také příspěvek na vaše výdaje.
In addition to...
8/20
+
já, sám
svůj, svá, své
sebe, sobě
vlastní
samo, sami
self [self]
jedn. číslo: self, množ. číslo: selves
Definitivně jsem zase ve své kůži.
I am definitely...
o sobě pozitivní mínění.
She has a...
Myslím, že trh se vždy sám koriguje.
I think the...
9/20
+
(o)slavit, oslavovat
celebrovat, sloužit (mši)
celebrate [ˈselɪˌbreɪt]
přít. prostý: celebrate, 3. os. j. č.: celebrates, průb. čas: celebrating, prostý min.: celebrated, příčestí min.: celebrated
Proč by někdo oslavoval Vánoce týden dopředu?
Why would anybody...
Moje žena a já chceme oslavit výročí svatby dobrým jídlem a pitím.
My wife and...
Oslavili jsme začátek nové éry.
We celebrated the...
10/20
+
prakticky, v podstatě
fakticky
virtuálně
virtually [vɜːtʃʊəlɪ]
Ještě před rokem byl tento virus pro obyčejné lidi prakticky neznámý.
Just a year...
Nezaměstnanost v podstatě vymizela.
Unemployment has virtually...
Mise byla v podstatě sebevražedná.
The mission was...
Díky Google Earth můžeme virtuálně cestovat po celém světě.
Thanks to Google...
11/20
+
(za)křičet, zařvat
(vý)křik, zakřičení
shout [ʃaʊt]
jedn. číslo: shout, množ. číslo: shouts, přít. prostý: shout, 3. os. j. č.: shouts, průb. čas: shouting, prostý min.: shouted, příčestí min.: shouted
Nekřič na mě.
Don't shout at...
Zakřičel jsem na ni přes rušnou silnici, ale neslyšela mě.
I shouted to...
Byl jsem přerušen výkřikem mé dcery z vedlejších dveří v kuchyni.
I was interrupted...
12/20
+
prohlédnout (si), dívat se
přelétnout očima
zběžně zkontrolovat
look over [lʊk ˈəʊvə]
přít. prostý: look over, 3. os. j. č.: looks over, průb. čas: looking over, prostý min.: looked over, příčestí min.: looked over
Podívám se do mého rozvrhu a ujistím se, že mám v pondělí volný čas.
I'm going to...
Moje manželka se mi dívala přes rameno, aby viděla, jestli si to zapíšu.
My wife looked...
Náš odborný tým pravidelně kontroluje váš systém.
Our expert team...
13/20
+
asistence, (vý)pomoc, podpora
rada
být nápomocný
assistance [əˈsɪstəns]
Pokoušeli jsme se hledat finanční pomoc od veřejných subjektů.
We were trying...
Okamžitě poskytli pomoc obětem katastrofy.
They promptly rendered...
Část tohoto projektu byla úspěšně dokončena za podpory našich partnerů.
Part of this...
14/20
+
deprese, sklíčenost
prohlubeň
tlaková níž
ekonomická krize
depression [dɪˈpreʃən]
jedn. číslo: depression, množ. číslo: depressions
Byl jsem zdrcen pocity deprese.
I was overwhelmed...
Vznik tropické tlakové níže může vést k zrození hurikánu.
The formation of...
Ale ve srovnání s velkou hospodářskou krizí, toto byla jen procházka parkem.
But compared to...
15/20
+
především
zejména
primárně
primarily [ˈpraɪmərəlɪ]
Moje hodnoty jsou především motivovány láskou k jiným lidem.
My values are...
Projekt je zaměřen zejména na děti v těžkých životních situacích.
The project is...
V mnoha případech však řešení konfliktů není primárně otázkou práva, ale etiky.
But in many...
16/20
+
získat, nabýt, pořídit si
osvojit si
acquire [əˈkwaɪə]
přít. prostý: acquire, 3. os. j. č.: acquires, průb. čas: acquiring, prostý min.: acquired, příčestí min.: acquired
Druhá dcera Penny získala pověst naprosto skvělé právničky.
Penny's second daughter...
Molly postupně získávala stále více a více pravomocí a povinností.
Molly was gradually...
Děti si osvojují cizí jazyk v raném věku snadno a přirozeně.
Children are acquiring...
17/20
+
klouzat (se), sklouznout (se)
vsunout , zasunout , šoupnout
skluzavka, klouzačka
vyklouznout, proklouznout
sklouznout, uklouznout
pokles, propad
vést (k čemu)
slide [slaɪd]
jedn. číslo: slide, množ. číslo: slides, přít. prostý: slide, 3. os. j. č.: slides, průb. čas: sliding, prostý min.: slid [ˈslɪd], příčestí min.: slid [ˈslɪd]
Ujistěte se, že všechny části po sobě volně kloužou.
Check to be...
Vyrazil jsem z auta, běžel do její kanceláře a vsunul jsem dopis pod její dveře.
I bolted out...
Budeme se klouzat na skluzavce na hřišti.
We will be...
Těžká deprese může vést k sebevraždě.
Severe depression can...
18/20
+
nižší, dolní, spodní
spustit, stáhnout, sundat, dát dolů
snížit, snižovat, sklonit
zeslabit, ztlumit, ztišit
lower [ˈləʊə]
přít. prostý: lower, 3. os. j. č.: lowers, průb. čas: lowering, prostý min.: lowered, příčestí min.: lowered
Proč mě bolí spodní část mých zad.
Why do I...
Po pondělním veřejném slyšení jeho akcie spadly z 1 milionu dolarů na 75000 dolarů.
His stocks lowered...
Pandora snižuje ceny v Číně, aby potírala prodeje na černém trhu.
Pandora lowers prices...
19/20
+
kritika, kritizování
recenze, názor
criticism [ˈkrɪtɪˌsɪzəm]
jedn. číslo: criticism, množ. číslo: criticisms
Jediné, co se nám nelíbilo bylo to, že jsme toho neměli dost.
Our only criticism...
Jeho chování vyvolalo ostrou kritiku ze strany její rodiny.
His behaviour provoked...
V komentáři pod článkem může uživatel vyjádřit svůj konstruktivní názor.
In the comments...
20/20
+
alternativa
alternativní
jiná možnost
jiný, náhradní
alternative [ɔːlˈtɜːnətɪv]
jedn. číslo: alternative, množ. číslo: alternatives
Alternativní možnosti nebyly jasně vysvětleny.
The alternative options...
Vytrvala ve své podpoře použití alternativních přístupů k řešení tohoto projektu.
She continued to...
Nemáme jinou možnost.
We have no...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X