460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
109
110
111
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
absolvent
absolvovat, vystudovat
promovat
postoupit, povýšit (v zaměstnání ap.)
graduate [ˈɡrædjʊɪt]
jedn. číslo: graduate, množ. číslo: graduates, přít. prostý: graduate, 3. os. j. č.: graduates, průb. čas: graduating, prostý min.: graduated, příčestí min.: graduated
Laura je absolventkou Harvardské univerzity.
Laura is a graduate of Harvard University.
Moji přátelé mi pomohli při hledání mé první práce po absolvování univerzity.
My friends helped me by finding my first job after graduating from university.
Před nedávnem jsem promovala na univerzitě v Sydney.
I have recently graduated from the University of Sydney.
2/20
+
cestující, pasažér
osobní (pro cestující)
passenger [ˈpæsɪndʒə]
jedn. číslo: passenger, množ. číslo: passengers
Seděla jsem v autě mé mámy na sedadle pro spolucestující na cestě domů z práce.
I was in the passenger seat of my mom's car on the way home from work.
Všichni cestující byli vyšetřeny místními zdravotnickými orgány.
All of the passengers were examined by the local health authorities.
Děláme to, abychom zajistili nejvyšší úroveň bezpečnosti pro osobní i nákladní lety.
We do it in order to ensure the highest level of safety for passenger and cargo flights.
3/20
+
týkající se, co se týká, ohledně
pokud jde (o co)
vztahující se (ke komu / čemu)
regarding [rɪˈgɑːdɪŋ]
Obdrželi jsme řadu stížností týkajících se zacházení s osobními údaji.
We received a number of complaints regarding the handling of personal data.
Nebyly získány žádné informace ohledně věci, o které se zmínil.
No information has been obtained regarding the matter mentioned by him.
Píšu vám ohledně vaší nedávné žádosti o informace.
I am writing to you regarding your recent request for information.
4/20
+
vnímat, pohlížet (na koho / na co)
uvědomovat si, uvědomit si
perceive [pəˈsiːv]
přít. prostý: perceive, 3. os. j. č.: perceives, průb. čas: perceiving, prostý min.: perceived, příčestí min.: perceived
Myslím, že moje rodina mě vnímá jako hodnou holku.
I think my...
Vylepšili jsme senzory tak, že je pro robota snadné vnímat skutečný svět.
We've improved the...
Uvědomoval jsem si problém a byl jsem nucen ho vyřešit.
I perceived a...
5/20
+
pohled (letmý)
pohlédnout, poohlédnout (letmo)
mrknout se (na)
vzhlédnout
odrazit (se) (šikmo), odrážet
odraz, lesk, záblesk
lesknout se
glance [glɑːns]
jedn. číslo: glance, množ. číslo: glances, přít. prostý: glance, 3. os. j. č.: glances, průb. čas: glancing, prostý min.: glanced, příčestí min.: glanced
Poohlédněte se kolem domu, Watsone?
Take a glance...
Nenápadně pohlédnul na mou pokladničku předtím, než opustil pokoj.
He furtively glanced...
"Ne," řekla a mrkla se na hodinky.
"No," she said...
Vzhlédla od svých novin.
She glanced up...
Zahlédl jsem jen odraz světla z nože v jeho ruce.
I saw just...
6/20
+
zeť
son-in-law [sʌn ɪn lɔː]
jedn. číslo: son-in-law, množ. číslo: sons-in-law
Můj zeť je manžel jednoho z jejich dětí.
My son-in-law is...
Moje dcera a zeť se chtějí přestěhovat do Paříže.
My daughter and...
7/20
+
vrstva
(na)vrstvit, rozvrstvit
úroveň
layer [ˈleɪə]
jedn. číslo: layer, množ. číslo: layers, přít. prostý: layer, 3. os. j. č.: layers, průb. čas: layering, prostý min.: layered, příčestí min.: layered
Bylo to pokryto vrstvou mědi.
It was covered...
Někteří lidé mají jen velmi tenké vrstvy tuku.
Some people have...
Brzdí nás, že existuje příliš mnoho pravidel na mnoha úrovních.
We are hampered...
8/20
+
okamžitý, bezprostřední
nejbližší, přímý, následující
naléhavý, urgentní, bezodkladný
immediate [ɪˈmiːdɪət]
Moje odpověď byla okamžitá a jednoduchá.
My response was...
Pouze nejbližší členové rodiny ho mohou navštívit.
Only immediate family...
Snažíme se vyřešit nejvíce naléhavé problémy.
We try to...
9/20
+
dětství
dětský
childhood [ˈtʃaɪldhʊd]
jedn. číslo: childhood, množ. číslo: childhoods
Moje dětství bylo úžasné.
My childhood was...
Chceme podpořit úsilí v prevenci dětské obezity.
We want to...
Muzeum zavede návštěvníky zpět do dětství.
The museum takes...
10/20
+
násilný, agresivní
prudký, silný, výbušný
violent [ˈvaɪələnt]
2. stupeň: more violent, 3. stupeň: most violent
Michael se stal obětí násilného zločinu.
Michael became a...
Kdysi jsem byla schopna sledovat některé násilné scény ve filmech, ale teď už nemůžu.
I used to...
Mám výbušnou povahu, ale měl bych se naučit jí ovládat.
I have a...
11/20
+
alkohol
alcohol [ˈælkəˌhɒl]
jedn. číslo: alcohol, množ. číslo: alcohols
Test je určený k určení množství alkoholu v krvi.
A test designed...
Vývoj závislosti na alkoholu je dynamický proces.
The development of...
Muži a ženy nad 18 let si mohou legálně koupit alkohol.
Men and women...
12/20
+
ohnout se, sehnout se
ohýbat, pokřivit, zahýbat
zatočit, zahnout
ohyb, záhyb, zatáčka
pokrčit, sklonit
napnout
bend [bend]
přít. prostý: bend, 3. os. j. č.: bends, průb. čas: bending, prostý min.: bent [bent], příčestí min.: bent [bent]
Ohnul jsem kovovou tyč pomocí zařízení na ohýbání trubek do tvaru, který jsem potřeboval.
I bent the...
Tato ostrá zatáčka je nebezpečná pro cyklisty.
This sharp bend...
Musíš pokrčit kolena a dostat se pod míč.
You' ve got...
Napnula luk a vystřelila šíp.
She bent the...
13/20
+
(po)vytáhnout
přisunout (si), přitáhnout (si)
zastavit (auto ap.)
vytrhnout, vytrhat
shyb (cvik)
pull up [pʊl ʌp]
přít. prostý: pull up, 3. os. j. č.: pulls up, průb. čas: pulling up, prostý min.: pulled up, příčestí min.: pulled up
Vytáhl jsem kapesník a utřel jsem si obličej.
I pulled up...
Přitáhl jsem si židli k její posteli.
I pulled up...
Museli jsme zastavit na semaforech.
We had to...
14/20
+
slabý, chabý
nevýrazný, mdlý
nepřesvědčivý
weak [wiːk]
2. stupeň: weaker, 3. stupeň: weakest
Jeho papoušek je příliš slabý na to, aby létal.
His parrot is...
Dal jsem si doušek slabé kávy a vyplivl jsem ho zpět do hrnku.
I took a...
Byl to nevýrazný král obklopený silnými a mocnými ochránci.
He was weak...
Z tohoto důvodu je to nepřesvědčivý argument.
Hence, it is...
15/20
+
rozvrh, plán, program, harmonogram
naplánovat
jízdní řád (AmE)
rozpis, soupis, seznam
schedule [ˈskedʒʊəl or ˈʃedjuːl]
jedn. číslo: schedule, množ. číslo: schedules, přít. prostý: schedule, 3. os. j. č.: schedules, průb. čas: scheduling, prostý min.: scheduled, příčestí min.: scheduled
Jeho denní rozvrh se měnil během doby, kdy byl první rok v úřadu.
His daily schedule...
Když už jste tady, přejete si naplánovat váš zákrok?
While you're here,...
Zaoceánská loď měla oproti jízdnímu řádu zpoždění okolo dvou hodin.
The ocean liner...
Předložili soupis vhodného materiálu a vybavení.
They submitted a...
16/20
+
nůž
krájet
(po)řezat, bodnout (nožem)
knife [naɪf]
jedn. číslo: knife, množ. číslo: knives, přít. prostý: knife, 3. os. j. č.: knifes, průb. čas: knifing, prostý min.: knifed, příčestí min.: knifed
Pořezal jsem se kapesním nožem když mně bylo 6 roků.
I cut myself...
Chceš to jíst vidličkou a nožem nebo lžící.
Do you want...
Dvakrát bodla svého partnera nožem do nohy.
She knifed her...
17/20
+
vesmír, kosmos
svět (vnitřní)
universe [ˈjuːnɪˌvɜːs]
jedn. číslo: universe, množ. číslo: universes
Několik satelitů je určeno k hledání potenciálního života někde ve vesmíru.
Several satellites are...
Pokusil se objevit něco nového a zajímavého o vesmíru.
He tried to...
Její děti jsou pro ní celý její svět.
Her children are...
18/20
+
čip
žeton
tříska
střepina, úlomek
hranolka
ulomit, odlomit
chip [tʃɪp]
jedn. číslo: chip, množ. číslo: chips, přít. prostý: chip, 3. os. j. č.: chips, průb. čas: chipping, prostý min.: chipped, příčestí min.: chipped
Bezpečnostní experti vydali důrazné varování ohledně vady počítačových čipů.
Security experts have...
Na podlaze byla velká hromada dřevěných třísek.
There was a...
Ryby s hranolkami jsou v Británii velmi populární jídlo.
British fish and...
Ulomil jsem si zub o skleněnou láhev.
I chipped my...
19/20
+
kabát, plášť
srst, kožich
vrstva, povlak
natírat, potírat, potřít
pokrýt, obalit
coat [kəʊt]
jedn. číslo: coat, množ. číslo: coats, přít. prostý: coat, 3. os. j. č.: coats, průb. čas: coating, prostý min.: coated, příčestí min.: coated
Oblékněte si kabát a pojďte za mnou.
Put on your...
Zrzavá veverka shazuje svoji srst dvakrát ročně.
The red squirrel...
Pokud si přejete, můžete dorty pokrýt několika vrstvami čokolády.
If desired, you...
Potřela si obličej osvěžující vrstvou kosmetiky a cítila se dobře.
She coated her...
Kovové trubky byly potaženy vrstvou materiálu odolného proti korozi.
The metal pipes...
20/20
+
lžíce, lžička
nabírat lžící, polít lžící
spoon [spuːn]
jedn. číslo: spoon, množ. číslo: spoons, přít. prostý: spoon, 3. os. j. č.: spoons, průb. čas: spooning, prostý min.: spooned, příčestí min.: spooned
Musíš přidat tři lžíce cukru.
You need to...
Narodil ses ve velmi bohaté rodině.
You were born...
Dejte maso na talíř a polijte ho lžíci omáčky.
Place the meat...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X