460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
112
113
114
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
plánování
plánovací
planning [ˈplænɪŋ]
Náš příklad ukazuje, že pečlivé plánování je důležité i v relativně malých projektech.
Our example shows that careful planning is important, even in relatively small projects.
Dobré plánování povede k hlubšímu pochopení cílů společnosti.
A good planning will lead to a deeper understanding of the company's goals.
Jsme dost pozadu za naším harmonogramem.
We are way behind in our planning calendar.
2/20
+
informovat, oznámit
donášet, prásknout
prostoupit, proniknout
inform [ɪnˈfɔːm]
přít. prostý: inform, 3. os. j. č.: informs, průb. čas: informing, prostý min.: informed, příčestí min.: informed
S lítostí vám oznamujeme, že váš účet byl uzavřen.
We are sorry to inform you that your account has been locked.
Nebyl jsem moc překvapen, když mě můj lékař informoval o zdravotních rizicích souvisejících s nadváhou.
I wasn't very surprised when my doctor informed me of the health risks associated with overweight.
Policista, který prováděl zatčení zapomněl podezřelého informovat o jeho právech.
The arresting officer neglected to inform the suspect of his rights.
3/20
+
obtěžovat, rušit
otravovat, zlobit, trápit (se)
otrava, obtíž, námaha, nesnáz
vadit
bother [ˈbɒðə]
jedn. číslo: bother, množ. číslo: bothers, přít. prostý: bother, 3. os. j. č.: bothers, průb. čas: bothering, prostý min.: bothered, příčestí min.: bothered
Bella se neobtěžovala říct mí o svém novém plánu.
Bella didn't bother to tell me about her new plan.
Rozčílím se, když mě můj bratr otravuje.
I get angry when my brother bothers me.
Neustálé nabídky pojišťoven jsou fakt otrava.
Continuous offers of insurance companies are a real bother.
Stojí to za tu námahu?
Is it worth the bother?
4/20
+
průchod, průjezd, pasáž, chodba
pasáž, úryvek
přechod
trubice, cesta, kanálek (tělní)
(u)plynutí, uběhnutí
passage [pæsɪdʒ]
jedn. číslo: passage, množ. číslo: passages
Tato chodba vede k velkému krytému bazénu.
This passage leads...
Přečtěte si tuto pasáž a odpovězte na níže uvedené otázky.
Read this passage...
Nosní cesty nám dávají přímý přístup k mozku.
The nasal passages...
Přesto, že uběhlo několik roků, problémů stále přibývá, místo toho, aby jich ubývalo.
Despite the passage...
5/20
+
férově, spravedlivě, nestranně
docela, dost, velice
slušně, hodně, pořádně, obstojně
fairly [feəlɪ]
Bylo nám připomenuto, že to musíme posoudit spravedlivě.
We have been...
Myslíš si, že média podávají zprávy o prezidentovi nestranně?
Do you think...
Celkově byl film velice dobře provedený, ale nevyhrál hlavní cenu.
All in all,...
Nick je se dřevem a nástroji docela šikovný.
Nick is fairly...
6/20
+
uchýlit se k (násilí)
odebrat se k
použít, využít
resort to [rɪˈzɔːt tə]
přít. prostý: resort to, 3. os. j. č.: resorts to, průb. čas: resorting to, prostý min.: resorted to, příčestí min.: resorted to
Nevíme, proč se uchýlil k násilí.
We don't know...
Musíme použít jiné vhodné postupy.
We need to...
Neměl jsem v úmyslu použít pistoli.
I had no...
7/20
+
chystat se, budu, bude
muset, být povinnen
pomocné sloveso
shall [ʃəl]
Klient musí platit měsíční poplatek.
The client shall...
Tak co bychom pak měli udělat?
So then, what...
Za tohle zaplatíš!
You shall pay...
Tak půjdeme, ne?
Let's go, shall...
8/20
+
zbylý, zbývající
přetrvávající
remaining [rɪˈmeɪnɪŋ]
On je jediný, kdo mně z rodiny zbyl.
He's my only...
Ponechejte si zbývající polovinu pro pozdější použití.
Reserve the remaining...
Inspiroval mě v boji proti přetrvávajícím překážkám.
He inspired me...
9/20
+
policajt, polda
cívka (nití)
zatknout, sebrat (koho)
slíznout si to, schytat to, pocítit
štípnout, čmajznout
vycouvat, vykroutit se
chytit, sáhnout (slang.)
cop [kɒp]
jedn. číslo: cop, množ. číslo: cops, přít. prostý: cop, 3. os. j. č.: cops, průb. čas: copping, prostý min.: copped, příčestí min.: copped
Pokud se na nás budou ptát nějací poldové, neříkej nic.
If any cops...
Olivia byla zatčena pro rychlou jízdu.
Olivia was copped...
John schytal varování od soudce.
John copped a...
Charlotte pocítila Ryanův skutečný hněv.
Charlotte copped the...
Mohu si sáhnout?
Can I cop...
10/20
+
hluboce, hluboko
důkladně, do hloubky
deeply [ˈdiːplɪ]
2. stupeň: more deeply, 3. stupeň: most deeply
Nepochybuji, že je hluboce zapojen do korupce.
I have no...
Duffy je hluboce zaujatá svou prací.
Duffy is deeply...
Doktor mě řekl, abych se hluboce nadechl a pak pomalu vydechl.
The doctor told...
11/20
+
terapie
léčba
therapy [ˈθerəpɪ]
jedn. číslo: therapy, množ. číslo: therapies
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Akupunktura je kombinována s farmakoterapií pro zlepšení její pohyblivosti.
The acupuncture is...
Její detoxikační léčba byla včera změněna.
Her detoxification therapy...
12/20
+
omáčka, poleva
drzost, sprosté chování
sauce [sɔːs]
jedn. číslo: sauce, množ. číslo: sauces
Jedli jsme mangovou zmrzlinu s čokoládovou polevou.
We ate a...
Omáčku je potřeba několik minut pomalu vařit, aby měla výraznější chuť.
The sauce should...
Mám dost tvé drzosti!
I have enough...
13/20
+
modlitba, modlení
prosba (úpěnlivá)
modlící se člověk
prayer [preə]
jedn. číslo: prayer, množ. číslo: prayers
Moje myšlenky a modlitby jsou s vámi v tomto obtížném čase.
My thoughts and...
Tento zvon byl používán pro svolávání věřících k modlitbě.
This bell was...
Samuel dodržuje židovské zvyky a modlitby.
Samuel practices Jewish...
Farář nás požádal, abychom se k němu připojili v modlitbě.
The pastor requested...
Farník zapálil svíčku a poklekl v tiché modlitbě.
The parishioner lit...
14/20
+
napřáhnout, podat, natáhnout (ruku ap.)
vydržet, vytrvat, odolávat, vzdorovat
dát (naději, šanci)
požadovat (co), trvat (na čem)
hold out [həʊld aʊt]
přít. prostý: hold out, 3. os. j. č.: holds out, průb. čas: holding out, prostý min.: held out [held aʊt], příčestí min.: held out [held aʊt]
Naše zásoby vydrží až do konce měsíce.
Our supplies will...
Nemůžu to vydržet navždy.
I can't hold...
Dávám ti jen malou naději.
I hold out...
Požadoval jsem dvacet procent.
I held out...
15/20
+
dohoda, vyřešení, urovnání
vyrovnání, vypořádání, zúčtování závazků
osídlování, osídlení, kolonizace (území)
osada, sídlo
settlement [ˈsetəlmənt]
jedn. číslo: settlement, množ. číslo: settlements
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Dohodli se na mimosoudním vyrovnání.
They reached an...
Vikingové vytvářely nová osídlení a splynuli s místním obyvatelstvem.
Vikings created new...
Od roku 2008 stavěli stromové školky.
They have built...
Útočili na anglické osady v severovýchodním Walesu.
They attacked English...
16/20
+
existence, bytí
život
existence [ɪgˈzɪstəns]
jedn. číslo: existence, množ. číslo: existences
Naše společnost existuje již více než 25 let.
Our company has...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
Upřednostňovala spíše osamělý život ve svém velkém domě.
She tended to...
17/20
+
smutný, nešťastný, sklíčený
ubohý, směšný, trapný
sad [sæd]
2. stupeň: sadder, 3. stupeň: saddest
Je to pro nás velmi smutný okamžik.
It is a...
Cítím se nešťastná, protože můj přítel mě ignoruje.
I feel sad...
Vypadal jako ubohá napodobenina hráče, který se zde před třemi lety objevil a zazářil.
He looks a...
18/20
+
továrna, podnik, závod, fabrika
factory [ˈfæktərɪ]
jedn. číslo: factory, množ. číslo: factories
Stephen je zodpovědný za údržbu v místní továrně.
Stephen is in...
Podnik připravil velmi detailní diagramy procesních toků, které popisují jednotlivé kroky výroby.
The factory has...
Společnost přesouvá svůj závod do Číny.
The company is...
19/20
+
emoce
cit
dojetí, pohnutí
vzrušení
emotion [ɪˈməʊʃən]
jedn. číslo: emotion, množ. číslo: emotions
Lily si časem uvědomila, že Chris má problém vyjadřovat své emoce.
Lily came to...
Takové projevy emocí mohou způsobit nepříjemné pocity.
Such displays of...
Byla velmi dojatá.
She was overcome...
20/20
+
žádost, požadavek
žádat, požadovat, vyžádat (si)
request [rɪˈkwest]
jedn. číslo: request, množ. číslo: requests, přít. prostý: request, 3. os. j. č.: requests, průb. čas: requesting, prostý min.: requested, příčestí min.: requested
Udělal jsem to na jeho žádost.
I did it...
Byli jsme překvapeni žádostí města, abychom si našli nové ubytování.
We were surprised...
Byl jsem požádán o aktualizaci mého osobního profilu na Facebooku.
I was requested...
Velitel požádal o povolení použít rakety.
The commander requested...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X