460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
113
114
115
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohodnocení, hodnocení
vyhodnocení, vyhodnocování
zhodnocení
evaluation [ɪˌvæljuˈeɪʃn]
jedn. číslo: evaluation, množ. číslo: evaluations
Bradley získal vynikající hodnocení za svoji sochu, kterou navrhl a udělal.
Bradley received excellent evaluation for his statue which he designed and made.
Vyplňte, prosím, tento formulář s hodnocením a na konci semináře nám jej vraťte.
Please fill in this evaluation form and return it to us at the end of the seminar.
Pokud je v průběhu vyhodnocování dotazu přijata jiná událost, potom musí být tato událost uložena.
When another event is received during the evaluation of the query, then this event has to be stored.
2/20
+
umýt, mýt
prát, vyprat
omývat, opláchnout
praní, umytí
prádlo (na praní)
vyplavit, naplavit
wash [wɒʃ]
jedn. číslo: wash, množ. číslo: washes, přít. prostý: wash, 3. os. j. č.: washes, průb. čas: washing, prostý min.: washed, příčestí min.: washed
Když jsem zaneprázdněn, zapomínám si někdy umýt ruce.
When I'm busy, I forget to wash my hands sometimes.
Museli jsme zajistit veškeré vaření a umývání nádobí.
We had to do all the cooking and wash the dishes.
Můj manžel nevěděl, jak vyprat prádlo v automatické pračce.
My husband didn't know how to wash laundry in an automatic washing machine.
Musíme sesbírat všechno, co bylo vyplaveno na břeh.
We have to gather up everything that washed ashore.
3/20
+
sako, bunda, krátký kabát
vesta
slupka
obal, přebal (knihy)
izolace
jacket [ˈdʒækɪt]
jedn. číslo: jacket, množ. číslo: jackets
Hloupě jsem si dal koženou bundu do pračky.
I stupidly put my leather jacket into the washing machine.
Naštěstí, jsem si sebou vzal do letadla moji nafukovací záchrannou vestu.
Fortunately, I brought my inflatable life jacket on a plane with me.
Obalte izolaci kolem potrubí a pevně utáhněte přezky.
Wrap the jacket around the pipe and pull toggles tight.
4/20
+
ocel
ocelový
obrnit (se), zocelit (se), zatvrdit (se)
steel [stiːl]
jedn. číslo: steel, množ. číslo: steels, přít. prostý: steel, 3. os. j. č.: steels, průb. čas: steeling, prostý min.: steeled, příčestí min.: steeled
Tato válečná mince byla vyrobena z oceli a pokryta zinkem.
This wartime coin...
Nosník byl vyztužen ocelovými tyčemi.
A beam was...
Budeme se muset obrnit proti záplavě kritiky.
We will have...
5/20
+
úspora, úspory
spásný
naspořit, uchovat, ušetřit
zachránit
saving [ˈseɪvɪŋ]
jedn. číslo: saving, množ. číslo: savings
Na konci toho roku jsme použili všechny naše úspory ke koupi našeho domu.
At the end...
Nový způsob míchání, který ušetří pracovní sílu, brzy nahradí vzniklé náklady.
A new, labor-saving...
Tento návrh by mohl vést k úsporám přesahujícím 2 miliony EUR ročně.
The proposal could...
6/20
+
zvenčí, z venku
from without [frəm wɪˈðaʊt]
Velká civilizace nebude zdolaná zvenčí, dokud se nerozloží zevnitř.
A great civilization...
Štěstí nepochází zvenčí, pochází zevnitř.
Happiness does not...
Existují nemoci, kterými byste mohli trpět, bez toho, že by se projevily jakékoliv příznaky.
There are illnesses you could be suffering from without showing any symptoms.
7/20
+
transformace, přechod, přerod, změna
přejít, přeměnit se
přechodné stadium
transition [trænˈzɪʃən]
jedn. číslo: transition, množ. číslo: transitions, přít. prostý: transition, 3. os. j. č.: transitions, průb. čas: transitioning, prostý min.: transitioned, příčestí min.: transitioned
Je to doba přerodu - odchodu z domova, začátku vysoké školy nebo zahájení nové práce.
It's a time...
Úspěšní lídři zvládli obtížný přechod z toho, že dělali práci na to, že řídí práci.
Successful leaders have...
Od té doby jsme přešli na technologicky pokročilejší materiály.
Since then, we...
8/20
+
zatknout, zajistit, zadržet
zatčení, zadržení, vazba
zastavit (proces)
zástava (srdce), (po)zastavení
arrest [əˈrest]
jedn. číslo: arrest, množ. číslo: arrests, přít. prostý: arrest, 3. os. j. č.: arrests, průb. čas: arresting, prostý min.: arrested, příčestí min.: arrested
Co se stane, když mě policie zatkne a ukáže se, že nemají opodstatněný důvod?
What happens if...
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
Zástava srdce nastane, když srdce náhle přestane fungovat.
Cardiac arrest occurs...
9/20
+
svatba
svatební
wedding [ˈwedɪŋ]
jedn. číslo: wedding, množ. číslo: weddings
Téměř každá svatba je naplánována do nejmenšího detailu.
Almost every wedding...
Jessica měla přesně tu samou košili, kterou jsem měla já na její svatbě.
Jessica had the...
Každá nevěsta se chce během svého svatebního dne cítit a vypadat dobře.
Every bride wants...
Právě jsme dovezli květiny na dnešní svatební hostinu.
We just brought...
10/20
+
odpovědět
odpověď
odezva
reply [rɪˈplaɪ]
jedn. číslo: reply, množ. číslo: replies, přít. prostý: reply, 3. os. j. č.: replies, průb. čas: replying, prostý min.: replied, příčestí min.: replied
Deset lidí četlo moji otázku, ale nikdo neodpověděl.
Ten people read...
Všechny důležité odpovědi budou odeslány na vaši e-mailovou adresu.
All important replies...
Poslal jsem můj životopis a obdržel odpověď od majitele.
I sent my...
11/20
+
financování
finance, prostředky
finanční zdroje
funding [fʌndɪŋ]
Financování našeho projektu bylo zrušeno.
The funding for...
Ztráta respektu k vědě souvisí se sníženým financováním.
The loss of...
Většina našich vládních prostředků bude poskytnuta univerzitám.
The majority of...
12/20
+
podezřelý (osoba)
podezřívat, mít podezření
mít dojem, domnívat se
podezření
podezřelý, pochybný (balíček)
suspect [səˈspekt]
jedn. číslo: suspect, množ. číslo: suspects, přít. prostý: suspect, 3. os. j. č.: suspects, průb. čas: suspecting, prostý min.: suspected, příčestí min.: suspected, 2. stupeň: more suspect, 3. stupeň: most suspect
Karl je hlavní podezřelý z krádeží krav na jejich farmě.
Karl is the...
Mám podezření, že podvádí svého otce.
I suspect he...
Domnívám se, že bude pršet.
I suspect it...
Existují důvody k podezření, že svědek překroutil pravdu.
There are reasons...
13/20
+
odříznout, oříznout, uříznout, odstřihnout
přerušit, zastavit (dodávku), odpojit
odkrojit
useknout
skosit
cut off [kʌt ɒf]
přít. prostý: cut off, 3. os. j. č.: cuts off, průb. čas: cutting off, prostý min.: cut off [kʌt ɒf], příčestí min.: cut off [kʌt ɒf]
Už jste se někdy setkali se situací, kdy váš výsuvný seznam byl oříznutý nějakým rodičovským elementem?
Have you ever...
Kompletně jsem ho od sebe odřízla bez jakéhokoliv vysvětlení.
I completely cut...
Thomas byl přerušen uprostřed vyprávění příběhu.
Thomas was cut...
Pilot nechtěně odpojil přívod kyslíku pro pasažéry.
A pilot accidentally...
Chtěl jsem jenom odkrojit kůrku.
I only wanted...
14/20
+
album
album [ˈælbəm]
jedn. číslo: album, množ. číslo: albums
Rád poslouchám její nové album.
I like to...
Udělal jsem fotoalbum naší dovolené v Itálii.
I created a...
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
Cestou skupina vydala své druhé album.
Along the way,...
Album obsahuje čtyři skladby navíc.
The album includes...
Můžeme naše fotky správně uspořádat vytvořením alb podle témat.
We can properly...
Most přes rozbouřenou řeku je slavné album amerického folk-rockového dua Simon & Garfunkel.
Bridge over Troubled...
15/20
+
(z)realizovat, uskutečnit
zavést, implementovat
nářadí, nástroj (form.)
implement [ˈɪm.pləment]
jedn. číslo: implement, množ. číslo: implements, přít. prostý: implement, 3. os. j. č.: implements, průb. čas: implementing, prostý min.: implemented, příčestí min.: implemented
Vláda souhlasí s tím, že zavede nová opatření.
The government has...
Musíme se rozhodnout, jak budeme zavádět nové změny.
We have to...
Sortiment zahradního nářadí zahrnuje sekyrky, motyky, vidle, lopaty, rýče a další.
The range of...
Uklidněte se a připravte si psací potřeby.
Calm down and...
16/20
+
dramatický
neuvěřitelný, překvapivý
divadelní, herecký
dramatic [drəˈmætɪk]
2. stupeň: more dramatic, 3. stupeň: most dramatic
Došlo k dramatickému poklesu počtu lidí, kteří byli dříve nerozhodnutí.
There was a...
Změna přináší dramatické důsledky.
The change brings...
Tyto údaje naznačují, že zde dojde k dramatickému zvýšení hladiny moře.
These data suggest...
17/20
+
zotavit se, uzdravit se
vzchopit se, vzpamatovat se
získat zpět, obnovit
recover [rɪˈkʌvə]
přít. prostý: recover, 3. os. j. č.: recovers, průb. čas: recovering, prostý min.: recovered, příčestí min.: recovered
Moje máma se stále zotavuje ze své operace.
My mom is...
Rachael se konečně začíná vzpamatovávat ze svého smutku po smrti své matky.
Rachael is at...
Chci, abyste získal zpět mé peníze i ze ziskem.
I want you...
Musíme obnovit data ze záložního disku.
We need to...
Střelením tří branek ve druhém poločasu, získal náš tým své vedení zpět.
Our team recovered...
18/20
+
bydlení, nemovitosti
zástavba, bytová výstavba
kryt, plášť (motoru)
obytný, bytový, obývací
housing [ˈhaʊzɪŋ]
jedn. číslo: housing, množ. číslo: housings
Trh se soukromými nemovitostmi hraje důležitou roli v celém odvětví.
The private housing...
Kryt zadní nápravy vozidla je prasklý.
The car's rear...
Máme dobré bytové podmínky.
We are living...
19/20
+
kázeň, disciplína, poslušnost
obor (vědní), disciplína
ukáznit (se)
vést ke kázni, vychovávat
potrestat (disciplinárně)
discipline [ˈdɪsɪplɪn]
jedn. číslo: discipline, množ. číslo: disciplines, přít. prostý: discipline, 3. os. j. č.: disciplines, průb. čas: disciplining, prostý min.: disciplined, příčestí min.: disciplined
Náš učitel udržuje dobrou kázeň ve třídě.
Our teacher keeps...
Skok do výšky je její hlavní atletická disciplína.
High jump is...
Jeden z nejlepších způsobů, jak vést děti ke kázni, je nastavení mantinelů v raném věku.
One of the...
20/20
+
vynikající, skvělý, znamenitý
skvěle, výborně, znamenitě
excellent [ˈeksələnt]
2. stupeň: more excellent, 3. stupeň: most excellent
Miluji dezert. Je to sladké zakončení vynikajícího jídla.
I love dessert....
Tento zámek je ve skvělém stavu.
This chateau is...
Můžu vám nabídnout kávu? Výborně!
Can I offer...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X