460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
114
115
116
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
neschopný
nemoci, nedokázat, nezvládnout
bezmocný
unable [ʌnˈeɪbəl]
2. stupeň: more unable, 3. stupeň: most unable
Mnoho lidí se zdravotním postižením není schopno pracovat samostatně.
Many people with disabilities are unable to work alone.
Nebyli jsme schopni najít vhodné řešení.
We were unable to find an appropriate solution.
Jsou chvíle, kdy se nedokážu pohybovat dozadu, ale mohu jít kupředu.
There are times when I am unable to move backwards but I can move forward.
2/20
+
expozice, osvit
vystavení, vystavování (se)
publicita
prozrazení, odhalení
odhalování (části těla)
exposure [ɪkˈspəʊʒə]
jedn. číslo: exposure, množ. číslo: exposures
Pokud budete fotit pozdě večer, budete pravděpodobně potřebovat delší expozici.
If you take photos late in the evening, you may need a longer exposure.
Rentgenové záření není bezpečné, protože vystavování se záření může způsobit buněčné mutace.
X-rays aren't safe because radiation exposure can cause cell mutations.
Je zřejmé, že tento případ bude mít hodně publicity v médiích.
Obviously, this case will have a lot of exposure in the media.
Spáchal sebevraždu, protože se bál, že bude odhalen jako lhář.
He killed himself because he feared exposure as a liar.
3/20
+
mistrovství, šampionát
mistrovský titul
championship [ˈtʃæmpɪənˌʃɪp]
jedn. číslo: championship, množ. číslo: championships
Jeho páteční zlato znamená jeho šestý titul na mistrovství světa.
Friday's gold marks his sixth title at the World Championships.
Carl držel mistrovský titul další čtyři roky.
Carl held the Championship for the next four years.
Vítejte zpět na závěrečném kole šampionátu.
Welcome back to...
Mark zvítězil nad Thomasem, čímž získal právo vyzvat Roberta na zápas o mistra světa.
Mark won over...
Po vítězství v šampionátu se tým vydal do ulic, aby se radoval ze svého vítězství.
After winning the...
4/20
+
snížení, zmenšení
omezení, redukce
zmenšování, snižování
zmenšenina
sleva
reduction [rɪˈdʌkʃən]
jedn. číslo: reduction, množ. číslo: reductions
Tato opatření povedou ke značnému snížení provozu.
These measures will...
Obchodníci předpokládají podstatné omezení používání plastových sáčků.
The shopkeepers assume...
Máme slevy pro ty, kteří si nemohou dovolit plný poplatek.
There are reductions...
5/20
+
cyklus, koloběh (dějin ap.)
kolo (jízdní)
oběh
jet na kole
cycle [ˈsaɪkəl]
jedn. číslo: cycle, množ. číslo: cycles, přít. prostý: cycle, 3. os. j. č.: cycles, průb. čas: cycling, prostý min.: cycled, příčestí min.: cycled
Čínský nový rok začíná koncem ledna nebo začátkem února, v závislosti na cyklech měsíce.
Chinese New Year...
Délka celého života motýla se může pohybovat kdekoliv mezi jedním měsícem a celým rokem.
The life cycle...
Kola se nesmí brát do přeplněných autobusů.
Cycles cannot be...
6/20
+
zevnitř
from within [frəm wɪˈðɪn]
Hrozba přichází zevnitř.
The threat comes...
Hluk přichází zevnitř budovy.
The noise is...
Štěstí nepochází zvenčí, pochází zevnitř.
Happiness does not...
7/20
+
výrobce
továrník
velkovýrobce
manufacturer [ˌmænjʊˈfæktʃərə]
jedn. číslo: manufacturer, množ. číslo: manufacturers
Nezapomeňte dodržovat pokyny výrobce.
Don't forget to...
Čína je hlavním výrobcem kožešinových výrobků prodávaných v Rusku.
China is a...
Na štítku musí být uvedeno jméno a adresa výrobce.
The name and...
8/20
+
polévková lžíce
tablespoon [ˈteɪbəlˌspuːn]
jedn. číslo: tablespoon, množ. číslo: tablespoons
Smíchejte jednu polévkovou lžíci octu s galonem vody.
Mix one tablespoon...
Kolik polévkových lžící másla váží jednu libru. 32 polévkových lžící.
How many tablespoons...
9/20
+
kávová lžička
čajová lžička
teaspoon [ˈtiːˌspuːn]
jedn. číslo: teaspoon, množ. číslo: teaspoons
Přidejte jednu kávovou lžičku medu do horkého čaje.
Add one teaspoon...
Mezitím naplňte středně velký hrnec vodou, přidejte dvě kávové lžičky soli a přiveďte k varu.
Meanwhile, fill a...
Roztok míchejte kávovou lžičkou po dobu nejméně deseti sekund.
Stir the solution...
10/20
+
odpor, vzdor
odolnost
resistance [rɪˈzɪstəns]
jedn. číslo: resistance, množ. číslo: resistances
Naše plány na venkovní pivní zahrádku se setkaly s odporem sousedů.
Our plans for...
Nezdá se, že by naše armáda byla schopna klást odpor našim nepřátelům.
Our army does...
Vitamíny zvyšují naši odolnost proti infekci.
Vitamins increase our...
Je vodovzdornost pro vás důležitá?
Is water resistance...
11/20
+
navíc
kromě toho, mimo to
moreover [mɔːˈrəʊvə]
Jenny byla navíc velmi chytrá.
Jenny was, moreover,...
Kromě toho, žádné informace nemůžou být v žádném případě považovány za naše doporučení nebo rady.
Moreover, any information...
Mimo to mohou nastat problémy, protože je nutné dodržet termíny.
Moreover, diffculties may...
12/20
+
dýchat
nadechnout (se), vydechnout (se)
zašeptat
breathe [briːð]
přít. prostý: breathe, 3. os. j. č.: breathes, průb. čas: breathing, prostý min.: breathed, příčestí min.: breathed
Dýchala přes svůj šnorchl a pozorovala jeho ploutve.
She breathed through...
Dýchalo se mi těžko po dvouhodinovém nepřetržitém hraní.
I was breathing...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
"Jsem tady," zašeptala.
“I'm over here,”...
13/20
+
rasový
racial [ˈreɪʃəl]
2. stupeň: more racial, 3. stupeň: most racial
Vždycky jsem chtěl, aby byla v bezpečí a chráněná před rasovými předsudky.
I always wanted...
Závěrem zdůraznil rasovou rovnost všech lidí.
In conclusion, he...
Toto rozhodnutí ukončilo rasovou segregaci ve Spojených státech.
This decision brought...
14/20
+
odnést, odvést, odvézt, vzít pryč
odstranit, odejmout, odebrat
zbavit (se)
take away [teɪk əˈweɪ]
přít. prostý: take away, 3. os. j. č.: takes away, průb. čas: taking away, prostý min.: took away [tʊk əˈweɪ], příčestí min.: taken away ['teɪkən əˈweɪ]
Čas může odnést mnoho vzpomínek.
Time can take...
Měli bychom se zbavit našich osobních předsudků.
We should take...
Tento lék vám pomůže zbavit se největší bolesti.
This drug will...
15/20
+
digitální
číslicový
prstový (anat.)
digital [ˈdɪdʒɪtəl]
2. stupeň: more digital, 3. stupeň: most digital
Postupně jsme zvýšili kvalitu objektivů digitálních fotoaparátů.
We have gradually...
Monitor zobrazí sílu digitálního signálu na kanálu, na který jste naladěni.
The monitor displays...
V posledních několika letech došlo k mimořádným změnám způsobených digitální revolucí.
The last few...
16/20
+
viditelný
patrný, očividný, zřejmý
visible [ˈvɪzɪbəl]
2. stupeň: more visible, 3. stupeň: most visible
Věž byla sotva viditelná kvůli mlze.
The tower was...
Tmavé skvrny na planetě zůstaly viditelné téměř rok.
The dark spots...
Toto onemocnění může nastat bez patrné příčiny.
This disease may...
17/20
+
zlepšit, vylepšit, zdokonalit
zvýšit, zesílit, pozvednout
enhance [ɪnˈhɑːns]
přít. prostý: enhance, 3. os. j. č.: enhances, průb. čas: enhancing, prostý min.: enhanced, příčestí min.: enhanced
Tento obrázek byl digitálně vylepšen pomocí speciálního softwaru.
This image was...
Zasahuje do naší práce způsobem, který spíše zlepšuje než poškozuje výsledný produkt.
He intervenes with...
Budeme se snažit pozvednout naši prestiž tím, že zvítězíme.
We are going...
18/20
+
rajče
rajčatový
tomato [təˈmɑːtəʊ]
jedn. číslo: tomato, množ. číslo: tomatoes
Rajčata jsou technicky ovoce, ale lidé je považují za zeleninu.
Tomatoes are technically...
Pizza je pokryta rajčatovou omáčkou a nakrájenou zelenou cibulí.
The pizza is...
Jedla toust s nakrájeným vejcem natvrdo, rajčaty a okurkou.
She ate a toast with sliced hard-boiled egg, tomatoes, and cucumber.
19/20
+
proud, tok
potok
proudit, plynout, téci
proužek (kouře)
dopadat, pronikat (kam) (světlo), prosvítat
přenos (dat)
stream [striːm]
jedn. číslo: stream, množ. číslo: streams, přít. prostý: stream, 3. os. j. č.: streams, průb. čas: streaming, prostý min.: streamed, příčestí min.: streamed
Ruby chtěla skočit přes mělký potok.
Ruby wanted to...
Celý den byl na dálnici stálý proud aut.
There was a...
Sluneční světlo proudilo přes mé okno v ložnici.
The sunlight was...
Poslouchali jsme živý přenos rozhlasového vysílání.
We listened to...
20/20
+
rád, potěšený
veselý, radostný
glad [glæd]
2. stupeň: gladder, 3. stupeň: gladdest
Jsem rád, že je tento případ vyřešen a můžu se posunout dál ve svém životě.
I'm glad to...
Jsem rád, že vás poznávám.
I'm glad to...
S potěšením můžu říct, že jsme ji našli.
I'm glad to...
Naši malí synové nás vítali radostnými výkřiky a chtěli si s námi hned hrát.
Our little sons...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X