460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
115
116
117
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
jednání, vyjednávání
zdolání, překonání (překážky)
negotiation [nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: negotiation, množ. číslo: negotiations
Další kolo vyjednávání je naplánováno na příští rok.
Another round of negotiations is scheduled for next year.
Rozdělení příjmů z obchodu je záležitostí k jednání.
The distribution of the gains of trade is a matter for negotiation.
Nové smlouvy jsou v současné době předmětem jednání s naším zákazníkem.
New agreements are currently under negotiation with our customer.
2/20
+
tisknout, vytisknout
otisknout (článek)
tištěný, vytištěný
tisk
otisk, obtisk, stopa (podrážky)
print [prɪnt]
jedn. číslo: print, množ. číslo: prints, přít. prostý: print, 3. os. j. č.: prints, průb. čas: printing, prostý min.: printed, příčestí min.: printed
Vytiskněte prosím kopii účtenky a pošlete nám ji.
Please print a copy of the receipt and send it to us.
Její fotka byla vytištěna minulý měsíc v místních novinách.
Her picture was printed in the local newspaper last month.
Potřebujete alespoň 15 let odborné praxe v tištěných nebo elektronických médiích.
You need at least 15 years professional experience in print or electronic media.
3/20
+
podstatné jméno
noun [naʊn]
jedn. číslo: noun, množ. číslo: nouns
Přídavné jméno a podstatné jméno se musí shodovat v čísle a rodu.
The adjective and noun must agree in number and gender.
Existuje mnoho různých druhů podstatných jmen, například vlastní jména a abstraktní podstatná jména.
There are many different types of nouns, for example proper nouns and abstract nouns.
Podstatná jména a přídavná jména mají obvykle přízvuk na první slabice.
Nouns and adjectives...
Zájmena jsou slova, která nahrazují podstatná jména.
Pronouns are words...
Nepotřebujete zde opakovat podstatné jméno. Můžete místo toho použít zájmeno.
You don't need...
Toto slovo se vyslovuje jako sloveso zcela odlišně než jako podstatné jméno.
This word is...
Jednotné číslo podstatných jmen se používá, když mluvíte o jedné věci nebo osobě.
Singular form nouns...
4/20
+
přídavné jméno
přidaný, dodatečný
adjective [ˈædʒɪktɪv]
jedn. číslo: adjective, množ. číslo: adjectives, 2. stupeň: more adjective, 3. stupeň: most adjective
Přídavná jména jsou slova, která popisují osobu nebo věc.
Adjectives are words...
Mám seznam přídavných jmen s ilustrovanými obrázky.
I have the...
Zkoumáme syntaxi přídavných jmen v různých jazycích.
We investigate the...
5/20
+
uložit, uvalit, zavést
uložit povinnost, klást (požadavky)
vnucovat, podstrkovat
(z)působit, přivodit
vtírat se, vnucovat se, dolézat (za kým)
impose [ɪmˈpəʊz]
přít. prostý: impose, 3. os. j. č.: imposes, průb. čas: imposing, prostý min.: imposed, příčestí min.: imposed
Pokuta byla uložena společnosti za použití agresivních obchodních praktik.
The fine was...
Spotřebitelé byli rozlobení, protože nová daň byla uvalena na všechno důležité zboží.
Consumers were upset...
Nejsme ochotni přijmout požadavky, které jsou na nás kladeny téměř každý den.
We are not...
Lucy se nebojí vnucovat svou vůli ostatním.
Lucy is not...
6/20
+
dopravní značka
road sign [rəʊd saɪn]
jedn. číslo: road sign, množ. číslo: road signs
Steven přehlédl dopravní značku.
Steven overlooked the...
Co znamená tato dopravní značka?
What does this...
Byla tam dopravní značka zakazující parkování v určitých hodinách.
There was a...
7/20
+
vonět
páchnout, smrdět, zapáchat
cítit
vůně, (zá)pach
čich
(při)čichnout, přivonět
smell [smel]
jedn. číslo: smell, množ. číslo: smells, přít. prostý: smell, 3. os. j. č.: smells, průb. čas: smelling, prostý min.: smelled (or smelt), příčestí min.: smelled (or smelt)
Voní to dobře, voní to jak čokoláda.
It smells good,...
Lidé si často myslí, že všechny šampony proti lupům páchnou.
People often think...
Zaměstnankyně mně řekla, že cítila z jeho dechu alkohol.
A member of...
Čich jsem ztratil už před lety.
I lost my...
8/20
+
dvojitý, dvojí, zdvojený, dvojnásobný
dvojnásobek, zdvojnásobit
dvoulůžkový
čtyřhra
sloužit také, suplovat
dvojník, dublér
double [ˈdʌbəl]
jedn. číslo: double, množ. číslo: doubles, přít. prostý: double, 3. os. j. č.: doubles, průb. čas: doubling, prostý min.: doubled, příčestí min.: doubled
Dvojitá whisky obsahuje asi 105 kalorií.
A double whisky...
Neměly by existovat žádné dvojí standardy při projednávání trestného činu.
There should be...
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny dvěma lůžky o šířce 90 cm.
Double rooms are...
9/20
+
příležitost, událost
důvod, příčina
potřeba, nutnost
způsobit, vyvolat, přivodit
occasion [əˈkeɪʒən]
jedn. číslo: occasion, množ. číslo: occasions, přít. prostý: occasion, 3. os. j. č.: occasions, průb. čas: occasioning, prostý min.: occasioned, příčestí min.: occasioned
Při této příležitosti to však udělat nemohu a ani nesmím.
On this occasion,...
Napsala tuto píseň speciálně pro tuto událost.
She wrote this...
Jaký je důvod pro toto shromáždění?
What is the...
Zmínka o Emily vyvolala vzrušenou diskusi.
The mention of...
10/20
+
poušť, pustina
opustit, zanechat opuštěné
zběhnout, dezertovat
desert [ˈdezət]
jedn. číslo: desert, množ. číslo: deserts, přít. prostý: desert, 3. os. j. č.: deserts, průb. čas: deserting, prostý min.: deserted, příčestí min.: deserted
Zdejší země je převážně poušť.
The land there...
Jeho přátelé ho opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval.
In his moments...
Vojáci, kteří dezertovali byli zadrženi a zastřeleni nepřáteli.
Soldiers who deserted...
11/20
+
zaměstnavatel
employer [ɪmˈplɔɪə]
jedn. číslo: employer, množ. číslo: employers
Zaměstnavatel může chtít, aby bylo možné zaměstnance v obchodě rozeznat.
An employer may...
Můžete být propuštěn pouze z dobrého důvodu, a ne pouze z vůle vašeho zaměstnavatele.
You may be...
Může zaměstnavatel požadovat, abyste šli do práce nahý?
Can an employer...
Ryan vyhrál soud se svým zaměstnavatelem.
Ryan won a...
John se chystá na setkání se svým novým zaměstnavatelem zítra v devět dopoledne.
John is set...
Textilní průmysl je významným zaměstnavatelem v mnoha zemích světa.
The textile industry...
Systém automaticky spojuje uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele.
The system automatically...
12/20
+
orel
eagle [ˈiːgəl]
jedn. číslo: eagle, množ. číslo: eagles
Orli používají ostré drápy, aby propíchli chycenou kořist.
Eagles use the...
Dobrý chirurg musí mít oko orla, srdce lva a ruku dámy.
A good surgeon...
Orel je znak Spojených států.
The eagle is...
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Orel bělohlavý je symbolem USA.
The bald eagle...
Orli se často snášejí k zemi, aby ulovili svou kořist.
Eagles often swoop...
13/20
+
zapříčinit, způsobit
přivodit, přinést, vyvolat
dosáhnout
dát podnět k
bring about [brɪŋ əˈbaʊt]
přít. prostý: bring about, 3. os. j. č.: brings about, průb. čas: bringing about, prostý min.: brought about [brɔ:t əˈbaʊt], příčestí min.: brought about [brɔ:t əˈbaʊt]
Co způsobilo změnu tvého názoru na Jeffa?
What brought about...
Digitalizace přinesla nové formy práce.
Digitization has brought...
Chtějí dosáhnout změn ve volebním systému.
They want to...
14/20
+
stvoření, tvor
bytost
výtvor
creature [kriːtʃə]
jedn. číslo: creature, množ. číslo: creatures
Proč je většina mořských tvorů tak barevná?
Why are most...
Každé živý tvor je smrtelný.
Every living creature...
Buddhisté mají velký respekt vůči všem živým bytostem.
The Buddhist have...
Lewis je otrokem svých zvyků.
Lewis is a...
15/20
+
máslo
namazat máslem
butter [bʌtə]
jedn. číslo: butter, množ. číslo: butters, přít. prostý: butter, 3. os. j. č.: butters, průb. čas: buttering, prostý min.: buttered, příčestí min.: buttered
Rád používám při vaření máslo, protože chuti přidává další dimenzi.
I like to...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Ona v tom umí chodit.
She knows which...
16/20
+
(za)šeptat, pošeptat
šepot, šeptání
ševelit, šustit, šumět
klepy, fáma, šuškat se
whisper [ˈwɪspə]
jedn. číslo: whisper, množ. číslo: whispers, přít. prostý: whisper, 3. os. j. č.: whispers, průb. čas: whispering, prostý min.: whispered, příčestí min.: whispered
Možná jí její maminka neřekla, že je neslušné šeptat.
Maybe her mum...
Zašeptala mi, že ví, jak to všechno musí být pro mě těžké.
She whispered to...
Kolovaly zvěsti, že je hluboce zamilovaná do mladého pána.
It was whispered...
17/20
+
odejít do důchodu
skončit, přestat, ukončit
odejít, uchýlit se (jinam)
odstoupit (ze soutěže)
jít spát, jít si lehnout
odebrat se poradit (porota)
retire [rɪˈtaɪə]
přít. prostý: retire, 3. os. j. č.: retires, průb. čas: retiring, prostý min.: retired, příčestí min.: retired
Kvůli mé nemoci jsem byl nucen předčasně odejít do důchodu.
I was forced...
Můj soupeř po zranění odstoupil v prvním kole Wimbledonu.
My opponent retired...
V blízké budoucnosti nemám v úmyslu odstoupit z pozice ředitele.
I have no...
V sobotu večer jsem šel spát pozdě.
I retired late...
Porota se odebrala zvážit rozsudek.
The jury retired...
18/20
+
úžasný, ohromující, ohromný
udivující, překvapující
amazing [əˈmeɪzɪŋ]
2. stupeň: more amazing, 3. stupeň: most amazing
To je úžasné, že?
That's amazing, isn't...
Je to ohromný úspěch, který nově vymezil svět komunikačních technologií.
It is the...
Je udivující, jak často můžeme vidět řidiče používající mobilní telefon.
It's amazing how...
19/20
+
onemocnění, nemoc, choroba
illness [ˈɪlnɪs]
jedn. číslo: illness, množ. číslo: illnesses
Zůstává to nejúčinnější léčbou pro malou podskupinu duševních onemocnění.
It remains the...
Může to významně pomoci tělu v obraně proti nemoci.
It may play...
Čtyři lidi zemřeli na následky této nemoci.
Four people have...
Během dne nevykazoval žádné známky onemocnění, ale v noci si všiml vyrážky na svém těle.
He showed no...
20/20
+
chudoba, bída, nouze
nedostatek
ubohost
nízká úroveň
poverty [ˈpɒvətɪ]
Dětská chudoba je hrozná v mnoha ohledech.
Child poverty is...
Dvě miliardy lidí žije v bídě.
Two billion people...
Lily trpěla nedostatkem lásky.
Lily suffered from...
Problémy vyvstaly kvůli jejich nízké úrovni angličtiny.
The problems arose...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X