460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
116
117
118
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
prodej
výprodej
tržba
obrat
sale [seɪl]
jedn. číslo: sale, množ. číslo: sales
Mark má motivační balíček, dle kterého obdrží 10% provize za každý prodej.
Mark has an incentive package stating that he receives 10% commission on each sale.
Zaznamenali jsme pokles tržeb o 33 %.
We saw a drop in sales of 33 %.
Tržby za vývoz švýcarské čokolády vzrostly o 2,5% oproti předchozímu roku.
Swiss chocolate export sales were up by 2.5% on the year before.
2/20
+
dobrovolník
dobrovolný
dobrovolně se přihlásit
dobrobolně nabídnout
volunteer [ˌvɒlənˈtɪə]
jedn. číslo: volunteer, množ. číslo: volunteers, přít. prostý: volunteer, 3. os. j. č.: volunteers, průb. čas: volunteering, prostý min.: volunteered, příčestí min.: volunteered
Původní kostel byl postaven dobrovolníky v roce 1917.
The original church was built by volunteers in 1917.
Tato pozice zahrnuje jeden týden dobrovolné práce na plný úvazek v našem letním táboře.
This position entails one week of full-time volunteer work at our summer camp.
S příchodem první světové války se řada mužů dobrovolně přihlásila do armády.
With the advent of World War I, a number of men volunteered for military service.
Dobrovolně jsem jim nabídl své služby, abychom dokončili jejich projekt.
I volunteered them my services to complete their project.
3/20
+
velký, velkolepý, impozantní, grandiózní
vlivný, vysoce postavený
parádní, ohromný, skvělý, bezvadný
grand [grænd]
2. stupeň: grander, 3. stupeň: grandest
Oslavili jsme naše výročí ve velkolepém stylu.
We celebrated our anniversary in grand style.
Grand Canyon byl vytvořený řekou Colorado v Arizoně.
The Grand Canyon was carved by the Colorado River in Arizona.
Je to vážně skvělá příležitost!
It is a very grand occasion!
4/20
+
účast, zapojení (se), zapletení (se)
záliba, nadšení
poměr, pletka, vztah
involvement [ɪnˈvɒlvmənt]
jedn. číslo: involvement, množ. číslo: involvements
Jejich účast ve druhé světové válce je dobře zdokumentovaná.
Their involvement in...
Matt byl vyšetřován za jeho zapojení do incidentu.
Matt was investigated...
Kirsty otevřeně mluvila o svém poměru se svým šéfem.
Kirsty spoke openly...
5/20
+
zájmeno
pronoun [ˈprəʊˌnaʊn]
jedn. číslo: pronoun, množ. číslo: pronouns
Zájmena jsou slova, která nahrazují podstatná jména.
Pronouns are words...
Nepotřebujete zde opakovat podstatné jméno. Můžete místo toho použít zájmeno.
You don't need...
6/20
+
kromě, k tomu, ještě, navíc, nad rámec
in addition to [ɪn əˈdɪʃən tə]
Kromě husté mlhy tam bylo i hodně sněhu.
In addition to...
Kromě těchto, musí být provedeny také zkoušky na dalších dvou strojích.
In addition to...
Pracoval jsem nad rámec mé běžné pracovní doby.
I worked in...
7/20
+
vtip, žert, anekdota
vtipkovat, žertovat, dělat si legraci
fraška
joke [dʒəʊk]
jedn. číslo: joke, množ. číslo: jokes, přít. prostý: joke, 3. os. j. č.: jokes, průb. čas: joking, prostý min.: joked, příčestí min.: joked
Právě jsem slyšel legrační vtip. Chcete ho slyšet?
I just heard...
Nicole to myslela jako žert, ale k jejímu překvapení to některé lidi opravdu naštvalo.
Nicole meant it...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
8/20
+
sloveso
verb [vɜːb]
jedn. číslo: verb, množ. číslo: verbs
Slovesa jsou velmi důležitým typem slov, která všichni používáme.
Verbs are a...
Sloveso je slovo, které vyjadřuje akci nebo změnu stavu.
A verb is...
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Převeďte toto sloveso do přítomnosti.
Put that verb...
Příslovce se dají snadno vynechat použitím slovesa, které je přesnější.
Adverbs are easily...
Toto slovo se vyslovuje jako sloveso zcela odlišně než jako podstatné jméno.
This word is...
Některá slovesa nemají trpný rod.
Some verbs do not have a passive form.
9/20
+
naléhat, nabádat
naléhání, nucení, nutkání
usilovat, prosazovat
vnucovat
pobídnout
urge [ɜːdʒ]
jedn. číslo: urge, množ. číslo: urges, přít. prostý: urge, 3. os. j. č.: urges, průb. čas: urging, prostý min.: urged, příčestí min.: urged
Naléhali na lidi, aby nezapomněli na potápěčského záchranáře, který přišel o svůj život.
They have been...
Cítila jsem nutkání to udělat.
I felt an...
Ruby pobídla koně kupředu.
Ruby urged her...
10/20
+
vyřešit, vyluštit
rozhodnout (se) (pevně), předsevzít si
usnést se
resolve [rɪˈzɒlv]
přít. prostý: resolve, 3. os. j. č.: resolves, průb. čas: resolving, prostý min.: resolved, příčestí min.: resolved
Už jste vyřešili ten problém?
Have you resolved...
Rozhodli se, že už s ní nebudou nikdy mluvit.
They resolved to...
Rozhodli se, že tato záležitost bude postoupena mému šéfovi.
They resolved that...
11/20
+
(někde) jinde
(někam) jinam
elsewhere [ˌelsˈweə]
Tyto náhradní díly jsou vyráběny jinde.
These spare parts...
Edward bude úspěšný tady stejně jako jinde.
Edward will be...
Moje oblíbená restaurace byla zavřená, takže jsem musel jít jinam.
My favorite restaurant...
12/20
+
cíl, úkol, záměr
objektivní
objektiv (soustava čoček)
předmětový (pád) (jaz.)
objective [əbˈdʒektɪv]
jedn. číslo: objective, množ. číslo: objectives
Jaký je hlavní cíl této hry?
What is the...
Paul navrhuje novou metodiku pro objektivní posouzení jejich práce.
Paul suggests a...
Nabízejí širokou škálu mikroskopických objektivů pro laboratoře.
They offer a...
13/20
+
napětí, pnutí
napínání
rozpor
tension [ˈtenʃən]
jedn. číslo: tension, množ. číslo: tensions
Napětí se stávalo nesnesitelné.
The tension was...
Cvičení je ideální způsob, jak uvolnit napětí po náročném dni.
Exercise is the...
Mezi mým cílem a jeho cílem je určitý rozpor.
There is a...
14/20
+
objevit se, naskytnout se, vyskytnout (se)
přijít, (za)stavit se (u koho)
tak pojď, Dělej! Pohni!
dělat pokroky, vyvíjet se, zlepšovat se
come along [kʌm əˈlɒŋ]
přít. prostý: come along, 3. os. j. č.: comes along, průb. čas: coming along, prostý min.: came along [keɪm əˈlɒŋ], příčestí min.: come along [kʌm əˈlɒŋ]
Všechno bylo v pořádku, než ses objevil.
Everything was fine...
Tak pojď! Nevzdávej to ještě!
Come along! Don't...
Moje angličtina se v poslední době hodně zlepšila.
My English has...
15/20
+
část, díl, kus
porce
rozdělit, naporcovat
portion [ˈpɔːʃən]
jedn. číslo: portion, množ. číslo: portions, přít. prostý: portion, 3. os. j. č.: portions, průb. čas: portioning, prostý min.: portioned, příčestí min.: portioned
Část darů podpořila vzdělávání mladých lidí.
A portion of...
Mohu si nechat část pro sebe?
Can I keep...
Restaurace nabízí příliš velké porce.
The restaurant serves...
Nickovy peníze byly rozděleny jeho synům.
Nick's money was...
16/20
+
opustit, (za)nechat
přestat, skončit
vzdát se, zříci se
opuštění
bezstarostnost, uvolněnost
abandon [əˈbændən]
jedn. číslo: abandon, množ. číslo: abandons, přít. prostý: abandon, 3. os. j. č.: abandons, průb. čas: abandoning, prostý min.: abandoned, příčestí min.: abandoned
V minulém roce ji opustila její biologická matka.
She was abandoned...
Přešla mě touha stát se spisovatelem.
I abandoned my...
První důstojník vydal příkaz k opuštění lodi.
The 1st mate...
17/20
+
předložka
preposition [ˌprepəˈzɪʃən]
jedn. číslo: preposition, množ. číslo: prepositions
Nikdy neukončuj větu předložkou!
Never end the...
Předložky mohou být často matoucí pro studenty, kteří se učí anglicky.
Prepositions can often...
18/20
+
spojka (ling.)
spojení, souvislost
konjunkce
spolu, společně
conjunction [kənˈdʒʌŋkʃən]
jedn. číslo: conjunction, množ. číslo: conjunctions
Spojka je slovní druh, který se používá pro spojování slov.
Conjunction is the...
Spojení mnoha faktorů vedlo k jejich velkému úspěchu.
The conjunction of...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Jsme hrdí na to, že s vámi můžeme pracovat společně.
We are proud...
19/20
+
praktický, účelný, funkční
účinný, výkonný
proveditelný, použitelný v praxi
praktická zkouška
practical [ˈpræktɪkəl]
jedn. číslo: practical, množ. číslo: practicals, 2. stupeň: more practical, 3. stupeň: most practical
Cloud je velmi účelné řešení, pokud víte, jak jej správně používat.
Cloud is a...
Viděl jsem velmi praktického průvodce, jak pečovat o vozidlo.
I saw a...
Dal mi některé praktické rady, co můžu dělat v tomto případě.
He gave me...
Praktickou zkoušku ze zoologie máme příští týden.
We have our...
20/20
+
nezávislost
suverenita, svrchovanost
independence [ɪndɪˈpendəns]
Jamajka získala nezávislost na Británii 6. srpna 1962.
Jamaica gained independence...
Zdá se, že ovlivňuje jejich nezávislost a nestrannost.
He may appear...
Finanční nezávislost by pro mě znamenala, že bych nemusel pracovat, abych přežil.
To me, financial...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X