460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
118
119
120
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hrnec, kastrol
konvice, konvička (na čaj)
zavařovat
květináč
bank
pot [pɒt]
jedn. číslo: pot, množ. číslo: pots, přít. prostý: pot, 3. os. j. č.: pots, průb. čas: potting, prostý min.: potted, příčestí min.: potted
Nemůžu najít žádný kuchyňský hrnec.
I can't find any kitchen pot.
Proč je konvice na kávu na zemi?
Why is there a coffee pot on the floor?
V banku bylo 200 dolarů.
There was $200 in the pot.
2/20
+
četný, mnoho
řada
numerous [ˈnjuːmərəs]
Náš tým získal řadu ocenění za naše nejrůznější nové technologie v oblasti čištění odpadních vod.
Our team has won numerous awards for our various novel technologies on wastewater treatment.
Navzdory četným pokusům jsem zatím nedokázala najít práci.
Despite numerous attempts I have been unable to find a job.
Alan pro mě pracoval při mnoha příležitostech.
Alan worked for me on numerous occasions.
3/20
+
(z)volit (si), vyvolit (si)
zvolený
vyvolený
elect [ɪˈlekt]
přít. prostý: elect, 3. os. j. č.: elects, průb. čas: electing, prostý min.: elected, příčestí min.: elected
To je jeden z důvodů, proč jsem si zvolil studium v Madridu .
This is one of the reasons why I have elected to study in Madrid.
Doufal jsem, že budu zvolen, ale nakonec jsem těsně prohrál.
I was hoping to be elected but in the end I narrowly lost.
Byl jsem jedním z vyvolených, kteří byli pozváni.
I was one of the elect who were invited.
4/20
+
koupelna
toaleta
bathroom [ˈbæθruːm]
jedn. číslo: bathroom, množ. číslo: bathrooms
Náš dům má dvě koupelny.
Our house has...
Po té, co se vysprchovala, byla koupelna celá zamlžená.
The bathroom was...
Z ložnice na toaletu vedla tmavá chodba.
There was the...
5/20
+
nakonec, konec konců, vždyť
přesto, přece, přece jen
po všem, po tom všem
after all [ˈɑːftə ɔːl]
Chtěl jsem zapůsobit na sestřenici mého přítele - vždyť měla 23 let.
I wanted to...
Doufám, že se jí nakonec z toho podaří vyváznout.
I hope she...
Konec konců, kam by šli?
After all, where...
Po tom všem, co mám za sebou, po tom všem, co jsem ztratil, nejsem ochoten teď přestat.
After all I've...
6/20
+
strojírenství
inženýrství
technický (obor)
engineering [ˌendʒɪˈnɪərɪŋ]
Tento obor zahrnuje prvky chemie, fyziky a strojírenství.
This branch embraces...
Moderní volant ve F1 je dobrým příkladem promyšleného inženýrství.
A modern F1...
Situace se výrazně zlepšila v klíčových odvětvích jako je strojírenství a chemický průmysl.
The situation has...
Do naší nabídky jsme vložili podrobný technický popis.
We included the...
7/20
+
převod, přesun, přenos
přestup (do jiného klubu ap.)
přenést, převést, přesunout
přestoupit, přesednout
přemístění
přepojit
transfer [trænsˈfɜːr]
jedn. číslo: transfer, množ. číslo: transfers, přít. prostý: transfer, 3. os. j. č.: transfers, průb. čas: transferring, prostý min.: transferred, příčestí min.: transferred
Způsob, jak zrychlit přenos dat ve vašem systému, je zvětšení paměti.
The way to...
Když jsme dorazili, byli jsme přesunuti do jiného hotelu.
When we arrived,...
Potřebuji vás přepojit na příslušnou osobu.
I need to...
8/20
+
bota, holinka
kufr, zavazadlový prostor
nakopnout, vykopnout, rozkopnout
zavést systém
dostat kopačky, dostat padáka
boot [buːt]
jedn. číslo: boot, množ. číslo: boots, přít. prostý: boot, 3. os. j. č.: boots, průb. čas: booting, prostý min.: booted, příčestí min.: booted
Kopl mě špičkou své boty.
He kicked me...
Nemusíte nutně kupovat velké auto, abyste měli velký kufr.
You don't necessarily...
A proto by to měli být naši lidé, kteří mu dají padáka z jeho úřadu.
It should therefore...
9/20
+
rostoucí
zvyšující se
přibývající
increasing [ˌɪnˈkriːsɪŋ]
Rostoucí popularita gastronomické turistiky pomohla naší firmě.
The increasing popularity...
Ceny ropy se celosvětově zvyšují.
Oil prices are...
Dobré příležitosti se vyskytovaly se stále zvyšující se frekvencí.
Good opportunities were...
10/20
+
příběh, pověst, legenda
tale [teɪl]
jedn. číslo: tale, množ. číslo: tales
Znám mnoho příběhů o chudých mužích, kteří se stali králi.
I know many...
Moc ráda poslouchá příběhy otce o životě na moři.
She loves listening...
Je to mimořádně zamotaný a komplikovaný příběh.
It is an...
11/20
+
obyčejný, běžný, normální
všední, průměrný
hostinec, jídelna
ordinary [ˈɔːdənrɪ]
jedn. číslo: ordinary, množ. číslo: ordinaries
Chci se vrátit do běžného života.
I want to...
Všechno to začalo tak obyčejně.
It all began...
Všimla jste si něčeho neobvyklého?
Did you notice...
12/20
+
podpořit, doložit
podporovat, zastat se
zálohovat
(za)couvat, couvnout
back up [bæk ʌp]
přít. prostý: back up, 3. os. j. č.: backs up, průb. čas: backing up, prostý min.: backed up, příčestí min.: backed up
Nadace předložila řadu důkazů, ve snaze doložit tvrzení, že tento obraz je originál.
The foundation set...
Nebyl předložen žádný důkaz, který by jeho tvrzení podpořil.
No evidence was...
Podpořím tě, pokud se něco zvrtne.
I'll back you...
Potřebujeme pravidelně zálohovat naši práci.
We need to...
Moje manželka zacouvala do garáže.
My wife backed...
13/20
+
džus, šťáva
juice [dʒuːs]
jedn. číslo: juice, množ. číslo: juices
Pil jsem pomerančový džus celý večer.
I drank orange...
Alice pila džus brčkem.
Alice drank the...
Když byly hrozny lisovány, šťáva se ukládala do sudů.
Once the grapes were pressed, the juice was put into barrels.
Nemohu sehnat ananasový džus z koncentrátu.
I can't get...
Nakrájejte pomeranče na poloviny a vymačkejte džus do mísy.
Cut the oranges in half and squeeze the juice into the bowl.
Rozpůlte citron a vymačkejte šťávu do misky.
Cut the lemon...
Limetová šťáva má výraznější chuť než citronová šťáva.
Lime juice has...
14/20
+
sebevražda
sebevrah
sebevražedný
suicide [ˈsuːɪsaɪd]
jedn. číslo: suicide, množ. číslo: suicides
Všichni věděli, že volit opačně by byla politická sebevražda.
Everyone knew it...
Spáchala sebevraždu oběšením ve svém studentském pokoji v roce 2017.
She committed suicide...
Vězeň se pokusil v sobotu ve své cele o sebevraždu.
An inmate attempted...
Vypadá jako sebevražedný atentátník.
He looks like...
15/20
+
zařídit, uspořádat, pořádat
připravit, zajistit
dohodnout (se), domluvit se
srovnat, porovnat
skládat, poskládat, naskládat
domluvit
arrange [əˈreɪndʒ]
přít. prostý: arrange, 3. os. j. č.: arranges, průb. čas: arranging, prostý min.: arranged, příčestí min.: arranged
Společně se můžete připravit, jak zvládnout vaší náladu během těhotenství.
Together, you can...
Sledoval jsem, jak pečlivě poskládala naše fotografie na zeď.
I watched as...
Snažil se domluvit schůzku s finančním ředitelem jedné z největších bank.
He tried to...
16/20
+
vládnout, dominovat
ovládnout, ovládat
dominate [ˈdɒmɪˌneɪt]
přít. prostý: dominate, 3. os. j. č.: dominates, průb. čas: dominating, prostý min.: dominated, příčestí min.: dominated
Android zcela dominuje na trhu mobilních chytrých telefonů.
Android completely dominates...
Akropolis dominuje městu Atény.
The Acropolis dominates...
Náš fotbalový tým v sobotu ovládl exhibiční zápas.
Our soccer team...
Domnívá se, že východní Evropa nebyla ovládána Moskvou.
He thinks that...
17/20
+
pedagog
učitel, vychovatel
educator [ˈedjʊˌkeɪtə]
jedn. číslo: educator, množ. číslo: educators
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
Vychovatel uznal, že se mýlil.
The educator acknowledged...
18/20
+
citovat, ocitovat
uvádět, udávat (údaje)
sdělit, určit si (cenu)
citát, citace
uvozovka (hovor.)
cenová nabídka, odhad ceny, stanovení ceny
quote [kwəʊt]
jedn. číslo: quote, množ. číslo: quotes, přít. prostý: quote, 3. os. j. č.: quotes, průb. čas: quoting, prostý min.: quoted, příčestí min.: quoted
Proč ne?" je citován italským tiskem.
"Why not?" he...
Robert často citoval Shakespeara.
Robert often quoted...
Tyto položky by měly být uvedeny v uvozovkách.
These items should...
Cenové nabídky překročily naše očekávání.
The price quotes...
19/20
+
analyzovat, rozebrat (situaci)
analyze [ˈænəˌlaɪz]
přít. prostý: analyze, 3. os. j. č.: analyzes, průb. čas: analyzing, prostý min.: analyzed, příčestí min.: analyzed
Texty jsou převedeny na čísla tak, aby mohly být analyzovány pomocí počítačů.
The texts are...
Porota odborníků rozebere důkazy, hlasuje a rozhodne o rozsudku.
A jury of...
Odebrali jsme vzorek, abychom ho chemicky analyzovali v laboratoři.
We took the...
20/20
+
mexický
Mexičan, Mexičanka
mexican [ˈmeksɪkən]
jedn. číslo: mexican, množ. číslo: mexicans
Je tam někde v okolí mexická restaurace?
Is there a...
Moje žena je Maxičanka.
My wife is...
Předpokládá se, že uprchlík míří ke mexické hranici.
The fugitive is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X