460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
119
120
121
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
objev, objevení
nález
zjištění, odhalení
discovery [dɪˈskʌvərɪ]
jedn. číslo: discovery, množ. číslo: discoveries
Práce doktora Goodalla vedla k řadě důležitých objevů.
Dr Goodall's work led to a number of important discoveries.
Objev penicilinu byl učiněn jen náhodou, po té, co ho uviděl Alexandr Fleming.
The discovery of penicillin came through a chance observation by Alexander Fleming.
Přátelé studenta řekli, že byli zničení po té, co bylo jeho tělo nalezeno v řece.
The friends of student said they were devastated following the discovery of his body in the river.
2/20
+
konkurenční, konkurenceschopný
soutěžní, závodní
soutěživý, soupeřivý, ambiciózní
competitive [kəmˈpetɪtɪv]
2. stupeň: more competitive, 3. stupeň: most competitive
Jak přežít jako malá společnost na vysoce konkurenčním trhu?
How to survive as a small company in a highly competitive market?
Byla velmi ambiciozní hráčkou, která se nikdy nespokojila s druhým místem.
She was a very competitive player who was never satisfied with second place.
Jsem od přírody velmi soutěživý.
I am very competitive by nature.
3/20
+
fazole
bob, zrnko
bean [biːn]
jedn. číslo: bean, množ. číslo: beans
Vždycky namočím fazole na 24 hodin.
I always soak beans for 24 hours.
Rozsáhlá domácí výroba fazolí vyvíjí tlak na jejich cenu.
The vast domestic bean production is putting pressure on their prices.
Koupili jsme kávové boby na eBay.
We purchased coffee beans on eBay.
4/20
+
parkování
parkoviště
parkovací
parking [ˈpɑːkɪŋ]
Zákaz parkování.
No parking.
Krátkodobé parkování je k dispozici před lázněmi.
Short term parking...
Jsem si jistý, že jsem v traktoru zatáhl parkovací brzdu.
I am sure...
5/20
+
dimenze, rozměr
aspekt, stránka (situace)
dimension [daɪˈmenʃən]
jedn. číslo: dimension, množ. číslo: dimensions
Tento objev otvírá nové dimenze v medicíně.
This discovery opens...
Změřili jsme všechny rozměry a vytvořili 3D model v měřítku 10:1.
We measured all...
Přímka má jeden rozměr a čtverec dva.
A line has...
6/20
+
na druhé straně
naproti tomu
on the other hand [ɒn ðɪ ˈʌðə hænd]
Na druhou stranu jsme v tom podstatně lepší než šimpanzi.
On the other...
Na jedné straně chci umět anglicky, na druhé straně nemám čas na učení.
On one side...
Naproti tomu, my máme s tímto problémem dost zkušeností.
On the other...
7/20
+
základní, elementární
podstatný, rozhodující, zásadní
principiální
fundamental [fʌndəˈmentəl]
Základní zákony vesmíru jsou věčné.
The fundamental laws...
Mezi znalostmi a dovednostmi je podstatný rozdíl.
There is a...
Toto je příklad, který ukazuje zásadní význam práva na svobodu projevu.
This is an...
8/20
+
směs, směsice
(s)míchaní
mixture [ˈmɪkstʃə]
jedn. číslo: mixture, množ. číslo: mixtures
Během chvilky nepozornosti sladká směs začala tuhnout a zakalovat se.
During a bout...
Římské domy často používaly směsici různých stylů nástěnných maleb.
Roman houses often...
Když se modrá a žlutá barva smíchá dohromady, výsledná směs vyjde zelená.
When blue and...
9/20
+
atmosféra
ovzduší, vzduch
nálada, prostředí
atmosphere [ˈætməsˌfɪə]
jedn. číslo: atmosphere, množ. číslo: atmospheres
Ozónová díra umožňuje radiaci projít atmosférou na zemský povrch.
The hole in...
Tento dům má přátelskou atmosféru a nádherný výhled na moře.
This house has...
Vědci si myslí, že meteoroid vstoupil do atmosféry nad Austrálií.
Scientists think the...
10/20
+
kněz, pastor
duchovní
priest [priːst]
jedn. číslo: priest, množ. číslo: priests
Kandidát může být později, podle uvážení biskupa, vysvěcen jako kněz.
The candidate may...
Farnost brzy získá nového kněze.
The parish will...
Kněží se připravují na teologických vysokých školách.
Priests are trained...
Seminář nabízí komplexní program pro začínající kněze a duchovní.
The seminary offers...
Než byl vysvěcen na kněze, strávil pět let studiem v semináři.
He spent five...
Kněz pozdravil každého farníka při vstupu do kostela.
The priest greeted...
Během bohoslužby kněz udělil svaté přijímání.
The priest administered...
11/20
+
asijský
Asiat
asian [ˈeɪʒən]
jedn. číslo: asian, množ. číslo: asians
Tento zájezd je vhodný pro každého, kdo miluje asijské jídlo a kulturu.
This tour is...
Je zde mnoho Asiatů, kteří žijí ve všech částech Mexika.
There are many...
12/20
+
vyplnit (formulář)
zakulatit se, zaoblit se, tloustnout
rozšířit
fill out [fɪl aʊt]
přít. prostý: fill out, 3. os. j. č.: fills out, průb. čas: filling out, prostý min.: filled out, příčestí min.: filled out
Organizátoři požádají účastníky o vyplnění demografického průzkumu.
The organizers ask...
Vyplňte tabulku na pravé straně.
Fill out the...
Bylo to v té době, když jsem se začala zakulacovat víc než ostatní dívky.
This was around...
13/20
+
představovat, znamenat
póza, pozice, postoj
pózovat
položit, předložit, vznést (otázku, téma)
chovat se, vystupovat
vydávat se (za koho)
pose [pəʊz]
přít. prostý: pose, 3. os. j. č.: poses, průb. čas: posing, prostý min.: posed, příčestí min.: posed
Ten chlap může pro někoho představovat hrozbu.
The guy may...
Chris pózoval ve své nové jasně červené uniformě.
Chris posed in...
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
14/20
+
důraz, zdůraznění
zaměření
přízvuk
emphasis [ˈemfəsɪs]
jedn. číslo: emphasis, množ. číslo: emphases
Kladli jsme velký důraz na identifikaci skutečných problémů a jejich příčin.
We put a...
Holly dodala s důrazem: "Muži musí také ukončit tuto válku!"
Holly added, with...
Dáváš přízvuk na špatnou slabiku.
You put emphasis...
15/20
+
gen
gene [dʒiːn]
jedn. číslo: gene, množ. číslo: genes
Tento gen se vyskytuje u méně než 1% populace.
This gene occurs...
Vaše chromozomy obsahují geny, které jste zdědil od svých rodičů.
Your chromosomes contain...
16/20
+
v podstatě, v zásadě
essentially [ɪˈsenʃəlɪ]
V podstatě mluvíme o stejném problému.
Essentially, we are...
V podstatě existuje jenom jeden důkaz jejich existence.
There is essentially...
V podstatě existují tři odlišné způsoby, jak se vypořádat s tímto problémem.
Essentially, there are...
17/20
+
slovník
dictionary [ˈdɪkʃənərɪ]
jedn. číslo: dictionary, množ. číslo: dictionaries
Můžete mi doporučit dobrý slovník?
Can you recommend...
Kdy bude slovník vydán?
When will the...
Vytvoření slovníku je časově velmi náročná práce.
Producing a dictionary...
18/20
+
zasloužit si
zasluhovat si
deserve [dɪˈzɜːv]
přít. prostý: deserve, 3. os. j. č.: deserves, průb. čas: deserving, prostý min.: deserved, příčestí min.: deserved
Dnes si nezasloužili prohrát.
Today they didn't...
Tento její úspěch si zasluhuje zmínku.
This success of...
Nevím, co mám dělat, abych si zasloužil její pozornost.
I don't know...
Bylo to místo, kde jsem si zasloužila být.
This was the...
19/20
+
vyšetřovatel, vyšetřující
detektiv
výzkumník, badatel
investigator [ɪnˈvestɪˌgeɪtə]
jedn. číslo: investigator, množ. číslo: investigators
Chce si najmout soukromého vyšetřovatele.
She wants to...
Vyšetřovatel dospěl k závěru, že je nevinná.
The investigator has...
Tato teorie byla vypracována naším hlavním výzkumníkem a jeho kolegy.
This theory has...
20/20
+
vzácně, zřídka, málokdy
výjimečně, mimořádně
rarely [reəlɪ]
Lucy málokdy mluví o svém bývalém manželovi.
Lucy rarely talks...
Naše pravidelná setkání málokdy trvají déle než 20 minut.
Our regular meetings...
Tom byl hodné dítě, které spalo celou noc a zřídkakdy plakalo.
Tom was a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X