460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
121
122
123
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
žaludek
břicho
strávit
snést, vydržet
stomach [ˈstʌmək]
jedn. číslo: stomach, množ. číslo: stomachs, přít. prostý: stomach, 3. os. j. č.: stomachs, průb. čas: stomaching, prostý min.: stomached, příčestí min.: stomached
Nepijte alkohol na prázdný žaludek.
Don't drink any alcohol on an empty stomach.
Nemám žaludek na to, abych se s tebou hádala.
I have no stomach to argue with you.
Lehněte si na břicho a hlavou otočte na stranu.
Lie on your stomach with your head turned to the side.
Nemůžu strávit brouky. Je mně po nich vždy špatně.
I can't stomach beetles. They always make me sick.
2/20
+
designér, návrhář
konstruktér
značkový, luxusní (oblečení ap.)
designer [dɪˈzaɪnə]
jedn. číslo: designer, množ. číslo: designers
Je známý jako jeden z předních návrhářů módního průmyslu.
He is known as one of the leading designers in the fashion industry.
Za prvé, Ford byl skvělý konstruktér automobilů.
First, Ford was a great designer of cars.
Má košili se značkovým logem vyšitým na kapse.
She has a shirt with a designer's logo embroidered on the pocket.
3/20
+
růžový
zrůžovět, zčervenat
homosexuální
levičácký, levičák
rozkvět, vrchol
probodnout, propíchnout (mečem ap.)
pink [pɪŋk]
jedn. číslo: pink, množ. číslo: pinks, přít. prostý: pink, 3. os. j. č.: pinks, průb. čas: pinking, prostý min.: pinked, příčestí min.: pinked, 2. stupeň: pinker, 3. stupeň: pinkest
V růžové vypadáš překrásně!
You look beautiful in pink!
Její bledá tvář zčervenala.
Her pale face pinked.
Bodnul jsem se nožem do ruky.
I pinked my hand with a knife.
4/20
+
zvyk, návyk
zlozvyk, závislost
habit [ˈhæbɪt]
jedn. číslo: habit, množ. číslo: habits
Sophie měla ve zvyku mě neustále přerušovat.
Sophie was in...
Zvykl jsem si, že jdu každý den po obědě spát na 20 minut.
I got into...
Jak se zbavit zlozvyku?
How can I...
5/20
+
přizpůsobit (se)
nastavit, seřídit
upravit, sladit
adjust [əˈdʒʌst]
přít. prostý: adjust, 3. os. j. č.: adjusts, průb. čas: adjusting, prostý min.: adjusted, příčestí min.: adjusted
Musíme se přizpůsobit novým pravidlům.
We must adjust...
Nastavil jsem si sedačku v autě a zpětné zrcátko.
I adjusted the...
Můžete nastavit poměr stran, ostrost, jas a kontrast.
You can adjust...
6/20
+
soustředit se, koncentrovat se
zaměřit (se)
koncentrát
concentrate [ˈkɒnsənˌtreɪt]
jedn. číslo: concentrate, množ. číslo: concentrates, přít. prostý: concentrate, 3. os. j. č.: concentrates, průb. čas: concentrating, prostý min.: concentrated, příčestí min.: concentrated
Lidský mozek se může soustředit v jeden okamžik pouze na jednu věc.
The human brain...
Rozhodla jsem se zaměřit veškeré mé úsilí na trénink.
I decided to...
Nemohu sehnat ananasový džus z koncentrátu.
I can't get...
7/20
+
ze své podstaty
z podstaty věci
podle definice
jak název říká
by definition [baɪ ˌdefɪˈnɪʃən]
Je třeba poznamenat, že taková hra je ze své podstaty vždy zábavná.
It should be...
Ze své podstaty je lidská bytost obdařena svobodnou vůlí.
By definition, a...
Ženskost je, jak již název říká, souhrn vlastností jedinečných pro ženy.
Femininity, by definition...
8/20
+
zábava, pobavení
zábavní
entertainment [ˌentəˈteɪnmənt]
jedn. číslo: entertainment, množ. číslo: entertainments
Sport je pro diváky dobrou formou zábavy.
Sport is a...
Velké lodě nabízejí větší výběr zábavy a možností stravování.
Large ships offer...
Má skvělou kariéru v zábavním průmyslu.
She has a...
9/20
+
hodit, odhodit, vyhodit, pohodit
přehazovat (seno)
trhnutí, pohození (hlavou)
hod, hození (mincí), los(ování)
toss [tɒs]
jedn. číslo: toss, množ. číslo: tosses, přít. prostý: toss, 3. os. j. č.: tosses, průb. čas: tossing, prostý min.: tossed, příčestí min.: tossed
Hodila papír do ohně.
She tossed the...
Hoďme si mincí.
Let's toss a...
Celou noc jsem sebou házel a převaloval se.
I have been...
Lama si odfrkla, pohodila hlavou a pak popošla vpřed.
The lama snorted,...
10/20
+
pásek, opasek, řemen
pecka, rána, šupa
praštit, bouchnout
hnát se, řítit se
belt [belt]
jedn. číslo: belt, množ. číslo: belts, přít. prostý: belt, 3. os. j. č.: belts, průb. čas: belting, prostý min.: belted, příčestí min.: belted
Všichni cestující ve vozidle musí být zajištěni bezpečnostním pásem.
All passengers in...
V moderní době začali muži nosit opasek ve dvacátých letech 20. století.
In modern times,...
Jou praštil svého soupeře.
Joe belted his...
11/20
+
klinika, ambulantní oddělení
seminář, schůzka
klinický
clinic [ˈklɪnɪk]
jedn. číslo: clinic, množ. číslo: clinics
Klinika nabízí bezplatné lékařské a stomatologické služby vojenským veteránům.
The clinic is...
Pomohli uspořádat seminář pro mladé tenisové hráče.
They helped host...
Výsledky klinických testů musí být poslány do laboratoře k potvrzení.
The clinic test...
12/20
+
hrdlo, krk
throat [θrəʊt]
jedn. číslo: throat, množ. číslo: throats
Už mě bolí v krku dva a půl týdne.
I've had a...
Cítím pálení v hrdle.
I feel a...
Popadl mě za krk a začal mě škrtit.
He grabbed me...
13/20
+
(zá)vážný, těžký, kritický, velký
drsný, krutý (podmínkami)
přísný (trest, výchova ap.)
strohý, prostý (stylem)
severe [sɪˈvɪə]
2. stupeň: severer, 3. stupeň: severest
Důsledky mohou být kritické.
The consequences can...
Lucy věděla, že její nedostatek vzdělání je velkou nevýhodou.
Lucy knew that...
Doufáme, že všichni, kteří byli chyceni, dostanou přísný trest.
We hope that...
14/20
+
nebýt v módě, být zastaralý
nebýt doma, být venku
být vyloučen
být mimo
be out [bi aʊt]
přít. prostý: be out, 3. os. j. č.: is out, průb. čas: being out, prostý min.: were/was out, příčestí min.: been out
Váš hardware je zastaralý.
Your hardware is...
Karen přišla do mého domu, když jsem byl venku.
Karen came to...
Moje povolání nemá žádnou perspektivu.
My occupation is...
15/20
+
kouř, dým
kouření
kouřit, vykouřit
udit
uzený
smoke [sməʊk]
jedn. číslo: smoke, množ. číslo: smokes, přít. prostý: smoke, 3. os. j. č.: smokes, průb. čas: smoking, prostý min.: smoked, příčestí min.: smoked
Hustý černý kouř zastřel oblohu nad městem.
Thick black smoke...
Nemůžu tu kouřit, že?
I can't smoke...
Kouřit nebo nekouřit.
To smoke or not to smoke.
Přestal jsem kouřit.
I stopped smoking.
Zastavil jsem se, abych si zakouřil.
I stopped to smoke.
Lékař mu doporučil, aby nekouřil.
His doctor advised him against smoking.
Kouř z domů se vznášel nad vesnicí.
Smoke from the houses hung above the village.
16/20
+
odchod do důchodu
důchod, penze
odstoupení, odchod, ukončení kariéry
ústraní
retirement [rɪˈtaɪəmənt]
jedn. číslo: retirement, množ. číslo: retirements
Chystá se na předčasný odchod do důchodu na konci listopadu.
He is going...
Dan se těší na důchod.
Dan is looking...
Bývalá hvězda Chelsea Didier Drogba ohlásil ukončení své fotbalové kariéry.
Former Chelsea star...
17/20
+
pozorovatel
přihlížející
observer [əbˈzɜːvə]
jedn. číslo: observer, množ. číslo: observers
Podle jednoho pozorovatele byl Paul velmi opilý.
According to one...
Morgan tam byl poslán jako pozorovatel místních voleb.
Morgan was sent...
Náhodnému přihlížejícímu by se mohlo zdát, že Kirsty žárlí.
To the casual...
18/20
+
intenzivní, náročný, prudký, silný, velký
upřený, pronikavý (pohled)
náruživý, vášnivý
intense [ɪnˈtens]
Práce v nemocnici je náročná činnost, která vyžaduje kvalifikovaný a dobře vyškolený personál.
A job at...
Můj otec trpěl silnou bolestí kolene.
My father was...
Peter se na mě upřeně dívá a neustále se usmívá.
Peter has an...
19/20
+
dvojče
spojený, úzce spjatý, propojený
dvojný, dvojitý
spárovat, zdvojit, spojit
twin [twɪn]
jedn. číslo: twin, množ. číslo: twins, přít. prostý: twin, 3. os. j. č.: twins, průb. čas: twinning, prostý min.: twinned, příčestí min.: twinned
Jsem otcem dvojčat.
I am a...
Daisy spojila svůj osud s osudem své sestry.
Daisy twinned her...
Bylo to poprvé, co jsem přišla na to, že mám dvojčata.
This was the...
Moje dvojčata se narodila jen 5 minut po sobě.
My twins were...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
Podle pověsti byla dvojčata Romulus a Remus zachráněna vlčicí.
According to the...
Rozlišit jednovaječná dvojčata je bez podrobného zkoumání často obtížné.
It's often challenging...
20/20
+
symbol
značka
znak
symbol [ˈsɪmbəl]
jedn. číslo: symbol, množ. číslo: symbols
Harfa je tradičním symbolem Irska a vyjadřuje nesmrtelnost duše.
The harp is...
H je značka vodíku.
H is a...
Orel je znak Spojených států.
The eagle is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X