460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
127
128
129
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
historický
dějinný
historic [hɪˈstɒrɪk]
2. stupeň: more historic, 3. stupeň: most historic
Oslavili jsme náš historický let do vesmíru.
We celebrated our historic flight into space.
Naše provozní marže přesahují historickou úroveň.
Our operating margins exceed historic levels.
Jsme svědky historického momentu.
We are witnessing a historic moment.
2/20
+
zotavení, oživení, uzdravení, rekonvalescence
obnova, náhrada (nákladů)
znovuzískání, znovunabytí
recovery [rɪˈkʌvərɪ]
jedn. číslo: recovery, množ. číslo: recoveries
Po intenzivní aktivitě následuje velice kvalitní odpočinek a rekonvalescence.
Intensive activity is followed by high quality rest and recovery.
Snížení nerovnosti je klíčové pro globální oživení.
Reducing inequality is crucial to global recovery.
Požadovali jsme plnou náhradu našich nákladů za naše služby.
We required a full cost recovery for our services.
3/20
+
pověst, reputace, renomé
reputation [ˌrepjʊˈteɪʃən]
jedn. číslo: reputation, množ. číslo: reputations
Dostáli jsme naší pověsti, že děláme věci naším vlastním způsobem.
We lived up to our reputation of doing things in our own way.
Nechtěla jsem ohrozit tvou pověst.
I didn't mean to put your reputation in question.
Paul postupně získal reputaci jako moderní spisovatel.
Paul gradually won his reputation as a modern writer.
4/20
+
narozeniny
den narození
narozeninový
birthday [ˈbɜːθˌdeɪ]
jedn. číslo: birthday, množ. číslo: birthdays
Chceš podniknout něco speciálního na oslavě tvých narozenin?
Do you want...
Letos jsem si na tvé narozeniny vzpomněl, že?
I remembered your...
Koupil jsem narozeninový dárek pro mou dceru.
I bought a...
5/20
+
odborník, specialista, znalec
odborný, specializovaný
specialist [ˈspeʃəlɪst]
jedn. číslo: specialist, množ. číslo: specialists
Často spolupracujeme se specialisty z různých oborů.
We often collaborate...
Podle znalce je to jen kopie originálu.
According to the...
Nabízíme škálu specializovaných služeb v oblasti ekologie.
We offer a...
6/20
+
čistý, ryzí, čirý
teoretický, pouhý
pure [pjʊə]
2. stupeň: purer, 3. stupeň: purest
Je tam tak čistý vzduch, jaký jste ještě nikdy neviděli.
There is such...
Ryzí zlato je možné extrahovat z některých starých elektronických desek.
The pure gold...
Zprávy, které nejsou od lékařů, je třeba považovat za pouhou spekulaci.
The reports that...
7/20
+
čajový hrnek, čajový šálek
tea cup [tiː kʌp]
jedn. číslo: tea cup, množ. číslo: tea cups
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
Lewis rozbil ten nový čajový šálek.
Lewis broke that...
Opravdu si myslím, že v tomto případě děláš z komára velblouda.
I really think...
8/20
+
zástupce, zástupkyně
náměstek
poslanec (v některých státech)
pobočník
deputy [ˈdepjʊtɪ]
jedn. číslo: deputy, množ. číslo: deputies
Zástupce šerifa odstoupil kvůli incidentu, který je nyní vyšetřován.
A deputy sheriff...
Ředitel odmítl koncept, který vyhotovil jeho zástupce.
A director rejected...
Edward pokračoval ve službě jako králův pobočník.
Edward continued to...
9/20
+
babička
grandmother [ɡrænmʌðər]
jedn. číslo: grandmother, množ. číslo: grandmothers
Zdraví mé babičky se stále zhoršuje od té doby, co si zlomila nohu.
My grandmother's health...
Včera jsem mluvila s babičkou a dědečkem.
I talked with...
Strávím ještě jednu noc s babičkou.
I'll spend one...
10/20
+
dokonale, bezvadně, perfektně
naprosto, úplně
perfectly [ˈpɜːfɪktlɪ]
Sandra dělá dokonalá smažená volská oka.
Sandra makes a...
Toto řešení je naprosto rozumné.
This solution is...
Toto je naprosto hloupý nápad.
This is a...
11/20
+
sluneční záře, sluneční svit, slunce
svit, světlo
sunshine [ˈsʌnˌʃaɪn]
jedn. číslo: sunshine, množ. číslo: sunshines
Jídlo bez vína je jako den bez slunce.
A meal without...
Sluneční svit mě donutil přimhouřit oči.
The brightness of...
Mark vnesl do mého života světlo.
Mark brought sunshine...
12/20
+
původ, zdroj, počátek, vznik
origin [ˈɒrɪdʒɪn]
jedn. číslo: origin, množ. číslo: origins
Podmínky, které byly na počátku vzniku života již nikdy nelze zopakovat.
The conditions for...
"Pastry" je původně francouzské slovo.
"Pastry" is French...
Řecko se nazývá kolébka civilizace.
Greece is called...
13/20
+
vlajka, prapor
praporek
ochabovat, opadat, vadnout
dlažební kámen, dlaždice
označit, označovat
flag [flæg]
jedn. číslo: flag, množ. číslo: flags, přít. prostý: flag, 3. os. j. č.: flags, průb. čas: flagging, prostý min.: flagged, příčestí min.: flagged
Lidé kolem mě začali mávat vlajkami.
People around me...
Chtěla vyvěsit vlajku od východu do západu slunce.
She wanted to...
Automatizovaný systém označil můj příspěvek jako nevhodný.
The automated system...
14/20
+
zahrnovat, zahrnout, obsáhnout
přijmout, přijímat, osvojit si
obejmout, sevřít v náručí
objetí
chopit se
embrace [ɪmˈbreɪs]
jedn. číslo: embrace, množ. číslo: embraces, přít. prostý: embrace, 3. os. j. č.: embraces, průb. čas: embracing, prostý min.: embraced, příčestí min.: embraced
Moje práce zahrnuje mnoho povinností a nabízí mnoho příležitostí.
My work embraces...
Musel jsem přijmout skutečnost, že se můj život navždy změnil.
I had to...
Můj snoubenec a já nechceme akceptovat všechny svatební tradice.
My fiance and...
Objala mě a zeptala se, jak dlouho na ni čekám.
She embraced me...
Chopili jsme příležitosti oslovit nové zákazníky.
We embraced the...
15/20
+
vyplivovat
vychrlit
vyhrknout, vyžvejknout se
spit out [spɪt aʊt]
přít. prostý: spit out, 3. os. j. č.: spits out, průb. čas: spitting out, prostý min.: spat out [spæt aʊt] (or spit out), příčestí min.: spat out [spæt aʊt] (or spit out)
Zaprvé, vyplivni žvýkačku, před tím, než začneš mluvit.
First, spit out...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Patricia na mě vyhrkla své obvinění.
Patricia spat out...
16/20
+
cesta (podniknutá)
vzdálenost (která je překonávána)
cestovat
journey [ˈdʒɜːnɪ]
jedn. číslo: journey, množ. číslo: journeys, přít. prostý: journey, 3. os. j. č.: journeys, průb. čas: journeying, prostý min.: journeyed, příčestí min.: journeyed
Naše cesta byla plná dobrodružství.
Our journey was...
Cesta byla mnohem jednodušší, než jsem předpokládal.
The journey was...
Šťastnou cestu!
Have a good...
Omezili jsme přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti.
We reduced the...
17/20
+
olympijský
olympijské hry, olympiáda
olympic [əˈlɪmpɪk]
V sobotním semifinále mužů na 100 metrů prsa ustanovil nový olympijský rekord.
He set a...
Ben byl po pozitivním testu na drogy vyhozen z olympijského týmu.
Ben was thrown...
Před olympijskými hrami to bylo nemyslitelné.
It was unthinkable...
18/20
+
báseň
poem [ˈpəʊɪm]
jedn. číslo: poem, množ. číslo: poems
Napsala jsem tuto báseň pro tebe.
I wrote this...
Na jeho počest jsem zarecitovala báseň.
I recited a...
Musíme vybrat nejlepší báseň.
We have to...
19/20
+
skončit
odejít, opustit
(za)nechat, přestat
quit [kwɪt]
přít. prostý: quit, 3. os. j. č.: quits, průb. čas: quitting, prostý min.: quit [kwɪt], příčestí min.: quit [kwɪt]
To, že všichni ostatní končí, neznamená, že byste měli také.
Just because everybody...
To může pomoci lidem k zdařilému pokusu přestat kouřit.
It may help...
Pokud nenajdeme sponzora, budeme nuceni skončit.
If we don't...
Přestaň do mě dloubat, abych se posunul dopředu. Přede mnou jsou lidé.
Quit poking me to move ahead. There are people in front of me.
Jestli si myslíte, že tady jen ztrácíme čas, řekněte nám to a my skončíme.
If you think...
Jeho pevná vůle mu pomohla nadobro přestat kouřit.
His willpower was...
20/20
+
příležitostně, tu a tam
občas, někdy
occasionally [əˈkeɪʒənəlɪ]
Pracoval jsem pro něj příležitostně ještě dalších deset let.
I worked for...
Náhlé přeháňky z východu občas přerušují dny plné slunce.
Sudden showers from...
Jen občas můžete slyšet šustění listů.
Just occasionally you...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X