420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
131
132
133
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozumný, uvážlivý
soudný, opodstatněný, důvodný
slušný, obstojný
přiměřený, vhodný
reasonable [ˈriːzənəbəl]
2. stupeň: more reasonable, 3. stupeň: most reasonable
Jaký typ oblečení je vhodný?
What dress code is reasonable?
Každý název kapitoly by měl poskytnout rozumnou představu o tom, co kapitola obsahuje.
Each chapter title...
Máme důvodné pochybnosti o jejich pravosti.
We have reasonable...
Řidič musí přizpůsobit rychlost podle skutečných podmínek.
The driver has...
Toto řešení je naprosto rozumné.
This solution is...
Je rozumné očekávat, že ostatní se budou přizpůsobovat našim představám?
Is it reasonable...
2/20
+
účinně, efektivně
fakticky, ve skutečnosti, prakticky
effectively [ɪˈfektɪvlɪ]
Tento závažný problém musí být vyřešen okamžitě a efektivně.
This serious problem must be resolved immediately and effectively.
To by mohl být typický případ, kdy lze tyto nástroje prakticky uplatnit.
It might be a typical case where these tools can be applied effectively.
Margaret je ve skutečnosti Markova manželka.
Margaret is effectively Mark's wife.
3/20
+
šperky, klenoty
jewellery [ˈdʒuːəlrɪ]
Koupil jsem jí skříňku na šperky.
I bought her the case for jewellery.
Podívala jsem se přes ulici, kde se den předtím udála loupež klenotnictví.
I glanced across the street to where the jewellery store robbery took place the day before.
Některé z odcizených šperků mohli být již roztaveny.
Some of the stolen jewelry may have already been melted down.
4/20
+
příjem, účtenka, stvrzenka, paragon
receipt [rɪˈsiːt]
jedn. číslo: receipt, množ. číslo: receipts
Mohu prosím dostat stvrzenku?
Can I have...
Vytiskněte prosím kopii účtenky a pošlete nám ji.
Please print a copy of the receipt and send it to us.
5/20
+
extrémní, krajní, harscore
nesmírný, mimořádný
extrém, krajnost
extreme [ɪkˈstriːm]
jedn. číslo: extreme, množ. číslo: extremes, 2. stupeň: more extreme, 3. stupeň: most extreme
Jak tučňáci císařští přežívají v extrémních podmínkách?
How do Emperor...
Klasický příznak srdečního záchvatu zahrnuje pocit extrémního tlaku na hrudi.
The classic symptom...
Tyto bakterie přežívají i v extrémních teplotách.
These bacteria survive...
Testy jsme provedli za extrémních dynamických podmínek.
We ran the tests under extreme dynamic conditions.
Vyžaduje to extrémní mentální obratnost.
It requires extreme...
6/20
+
obchodník, dealer, prodejce
rozdávající, rozdávač karet
dealer [ˈdiːlə]
jedn. číslo: dealer, množ. číslo: dealers
Thompson byl obchodník se zbraněmi.
Thompson was an...
Donaldův dealer chtěl po něm těch pár stovek, co mu dlužil.
Donald's dealer asked...
Další rozdávající je na řadě.
Next dealer up.
7/20
+
čestný, poctivý, slušný
upřímný, otevřený
čestné slovo, namouduši, čestně (hovor.)
honest [ˈɒnɪst]
2. stupeň: more honest, 3. stupeň: most honest
Upřímně, jsem dost znepokojená, protože nechci ztratit celý rok.
I'm quite anxious...
Abych byla upřímná, měla jsem pochybnosti o tom, zda si můj manžel stále myslí, že jsem sexy.
To be honest,...
Jsou upřímní ohledně svých úmyslů a pohnutek vůči ostatním?
Are they honest...
Slušní lidé se musí stydět.
Honest people must...
Paul byl čestný a poctivý celý život.
Paul was upright...
8/20
+
zabiják
vrah
bomba
killer [ˈkɪlə]
jedn. číslo: killer, množ. číslo: killers
Strach je zabijákem mysli.
Fear is the...
Vrah je někdo, kdo spáchal vraždu.
A killer is...
Náš nový projekt je bomba.
Our new project...
9/20
+
namátkově, náhodně, nahodile
at random [æt ˈrændəm]
Odběr vzorků se bude provádět náhodně.
Sampling shall be...
Toto zařízení bylo vybráno náhodně z výrobní série.
This device was...
Za jedněmi dveřmi je cena, avšak dveře byly vybrány nahodile.
Behind one of...
10/20
+
reklama
inzerce
reklamní
advertising [ˈædvəˌtaɪzɪŋ]
Jedním z mých hlavních způsobů reklamy je profil na Facebooku.
One of my...
Utrácejí miliony za televizní reklamu.
They are spending...
Především si můžete kdykoli stěžovat na zpracování vašich údajů pro reklamní účely.
In particular, you...
11/20
+
roztočit, točit, otočit, zatočit, motat se
rotace, točení, otáčení
(u)příst, spřádat
odstřeďování, (vy)ždímání
spin [spɪn]
jedn. číslo: spin, množ. číslo: spins, přít. prostý: spin, 3. os. j. č.: spins, průb. čas: spinning, prostý min.: spun [spʌn], příčestí min.: spun [spʌn]
Neměli bychom raději roztočit glóbus a nechat rozhodnout osud?
Shouldn't we rather...
Spinning je oblíbeným druhem pohybu pro zaneprázdněné lidi.
Spin bikes are...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Every specy of...
Potom bych byl přesvědčen, že jsme nejenom ztráceli čas.
Then I would...
Celý týden jsem jenom ztrácel čas s tímto problémem.
I've been only...
Jestli si myslíte, že tady jen ztrácíme čas, řekněte nám to a my skončíme.
If you think...
12/20
+
šířka
šíře
width [wɪdθ]
jedn. číslo: width, množ. číslo: widths
Tento atribut se používá k určení šířky sloupců.
This attribute is...
Často zmenšujeme šířku přepážky na polovinu standardní šířky.
We often reduce...
Měřili jsme délku a šířku obývacího pokoje.
We measured the...
13/20
+
normálně, obvykle, obyčejně, zpravidla
normally [ˈnɔːməlɪ]
Obvykle se to přepravuje v dřevěné bedně.
It is normally carried in a wooden case.
Obvykle je zde místo pro titulek s délkou až osmdesát znaků.
Normally there is...
Zemětřesení udeřilo bez varování, a to i přes systém včasného varování, který zpravidla spustí výstražný signál předem.
The quake struck...
Držení těla není jen o estetice. Je to i o tom, aby celé tělo fungovalo normálně.
Posture isn't just...
Normálně je jednostranná zamilovanost neškodná, ale já jsem měla šťastný vztah s mým partnerem už šest let.
Normally crushes are...
14/20
+
osobně
co se mě týče
personally [ˈpɜːsənəlɪ]
Když zkoušíte lidem, které osobně znáte zadávat úkoly, nefunguje to.
It doesn't work...
Benjamin osobně řídil včera ráno dopravu v našem městě.
Benjamin personally directed the traffic in our town yesterday morning.
Plány byly prozkoumány ministrem osobně.
The plans were...
15/20
+
šílený, bláznivý, potrhlý
rozzlobený, zuřící, naštvaný
rozzuřit, rozzlobit, naštvat, zlobit
blázen
mad [mæd]
2. stupeň: madder, 3. stupeň: maddest
Všichni jste šílení.
Every one of...
Moje manželka na mě bude naštvaná.
My wife will...
Podívej, chápu, že se hodně zlobíš.
Look, I understand...
Linda je do mě blázen.
Linda is mad...
16/20
+
ozubené kolo
ozubený převod
rychlostní stupeň
sledovat (co za cíl)
směřovat (k čemu)
gear [gɪə]
jedn. číslo: gear, množ. číslo: gears, přít. prostý: gear, 3. os. j. č.: gears, průb. čas: gearing, prostý min.: geared, příčestí min.: geared
Zařaďte první rychlost a velmi pomalu se rozjeďte.
Engage first gear...
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
Zařazení rychlosti není tak snadné, jako by mělo být.
The gear change...
Soutěžící se připravují na své zápasy.
The competitors gear...
Až pojedeš dostatečně rychle, budeš moci zařadit vyšší rychlost.
When you are...
17/20
+
poslat k zemi, knokautovat
vyřadit z provozu
vyrazit (si) (zub)
vyčerpat, vyřídit
knock out [nɒk aʊt]
přít. prostý: knock out, 3. os. j. č.: knocks out, průb. čas: knocking out, prostý min.: knocked out, příčestí min.: knocked out
Richard poslal svého protivníka jednou ranou k zemi.
Richard knocked out...
Mohou vyřadit z provozu telefony, ale nemohou vyřadit rádiové vlny.
They can knocked...
Steven spadl a vyrazil si přední zub.
Steven fell and...
18/20
+
hloupý, pošetilý, bláznivý
hlupák, moula
silly [ˈsɪlɪ]
jedn. číslo: silly, množ. číslo: sillies, 2. stupeň: sillier, 3. stupeň: silliest
Cítím se trochu hloupě.
I feel a...
Býval jsem hloupý malý chlapec. A teď se na mě podívej, jsem hloupý starý muž.
I used to...
Nebuď hlupák.
Don't be silly.
19/20
+
pizza
pizza [ˈpiːtsə]
jedn. číslo: pizza, množ. číslo: pizzas
Rozřezal jsem pizzu na kousky.
I cut the...
Na večeři jsme si objednali pizzu.
We ordered a...
Obávám se, že jsem připálil pizzu.
I'm afraid I've...
20/20
+
falešný, nepravý
nepravdivý
nesprávný, chybný
false [fɔːls]
2. stupeň: falser, 3. stupeň: falsest
Byl to falešný poplach.
It was a...
Dnes je jasné, že jeho příběh byl nepravdivý.
Today it's clear...
Chybný start je chybný start.
False start is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X