460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
132
133
134
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
spokojenost, uspokojení
kompenzace, zadostiučinění
satisfaction [ˌsætɪsˈfækʃən]
jedn. číslo: satisfaction, množ. číslo: satisfactions
Jediného skutečného uspokojení se mu dostávalo v boji.
The only satisfaction he ever got came when he was in battle.
Pomáhat někomu, když máte tu možnost to udělat, je největší uspokojení, které můžete mít.
Helping someone when you have the ability to do so is the greatest satisfaction you can have.
Cítím určité zadostiučinění, když vím, že jsem měl pravdu.
I feel some satisfaction in knowing I was right.
2/20
+
chemický
syntetický
chemikálie, chemická látka
chemical [ˈkemɪkəl]
jedn. číslo: chemical, množ. číslo: chemicals
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Pronikavý chemický zápach se rozšířil po celém bazénu.
A sharp chemical...
Musíme určit, zda došlo k této chemické reakci.
We need to determine whether this chemical reaction has occurred.
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
3/20
+
bok
kyčel
šípek (plod)
jdoucí s dobou, moderní, módní
hip [hɪp]
jedn. číslo: hip, množ. číslo: hips, 2. stupeň: hipper, 3. stupeň: hippest
Kalhoty mi visely na bocích, tak jsem si musel koupit pásek.
The pants hung low on my hips, so I had to buy a belt.
Když si zlomila kyčel, postaral jsem se o ní.
When she broke her hip, I took care of her.
Paul je chlap, který jde s dobou. Mám ho rád.
Paul is a hip guy. I like him.
4/20
+
svědectví, výpověď
testimony [ˈtestɪmənɪ]
jedn. číslo: testimony, množ. číslo: testimonies
Podal svědectví popisující jak rozzlobená byla.
He gave testimony...
Vaše celá předchozí výpověď je zcela v rozporu s tím, co zde nyní říkáte.
Your entire previous...
5/20
+
bohatství
majetek
wealth [welθ]
Zdraví je důležitější než bohatství.
Health is more...
Bohatství je test lidského charakteru.
Wealth is the...
Zveřejnění majetku státních úředníků pomůže v omezování korupce.
Public disclosure of...
6/20
+
nalezený
založit, zřídit
found [faʊnd]
přít. prostý: found, 3. os. j. č.: founds, průb. čas: founding, prostý min.: founded, příčestí min.: founded
Kdo to našel?
Who found it?
Ve zprávě se uvádí, že 95 procent respondentů o tom vědělo.
The report found that 95 percent of respondents were aware of it.
Našel jsem to.
I have found it.
Hluboko pod povrchem byla nalezena voda.
Water was found deep below the surface.
Tato firma byla založena v roce 1982.
The company was founded in 1982.
7/20
+
byt
plochý, rovný, placatý
mělký
paušální, fixní
prázdný, píchlý, vypuštěný (pneumatika)
stagnující, skomírající (obchod)
nudný, nezáživný, všední
monotónní, jednotvárný, nevýrazný
vybitý (baterie)
flat [flæt]
jedn. číslo: flat, množ. číslo: flats, 2. stupeň: flatter, 3. stupeň: flattest
Mám pěkný byt a dobrou práci.
I have a...
Tyto baňky s plochým dnem mají nahoře jeden kruhový otvor.
These flat bottom...
Moje mzda byla zdaněna paušální sazbou 25%.
My wage was...
Nesvítí to, protože baterie je vybitá.
It doesn't shine...
8/20
+
řečník, mluvčí
reproduktor, amplión
speaker [ˈspiːkə]
jedn. číslo: speaker, množ. číslo: speakers
Chci si koupit nový bezdrátový reproduktor.
I want to...
Jsi rodilý anglický mluvčí?
Are you an...
Chce mluvit japonsky právě tak jako rodilý mluvčí.
She wants to...
Dva přední reproduktory jsou připojeny k basovému modulu.
The two front speakers are wired to the bass module.
Řečník vášnivě obhajoval výhody zdravého životního stylu a pravidelného cvičení.
The speaker passionately espoused the benefits of a healthy lifestyle and regular exercise.
Řečník se podělil o několik trefných příkladů, aby ilustroval svůj názor.
The speaker shared...
9/20
+
kolemjdoucí
passer-by [pɑːsəˈbʌɪ]
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
Nemůžete žebrat o peníze od kolemjdoucích.
You can't beg...
Zastavil kolemjdoucího a požádal ho, aby zavolal sanitku.
He stopped a...
10/20
+
cena, ocenění, vyznamenání
odškodné, kompenzace, náhrada
ocenit, udělit, propůjčit (řád ap.)
ohodnotit (známkou ve škole ap.)
přiznat, přiřknout (odškodnění ap.)
award [əˈwɔːd]
jedn. číslo: award, množ. číslo: awards, přít. prostý: award, 3. os. j. č.: awards, průb. čas: awarding, prostý min.: awarded, příčestí min.: awarded
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
Náš tým získal řadu ocenění za naše nejrůznější nové technologie v oblasti čištění odpadních vod.
Our team has won numerous awards for our various novel technologies on wastewater treatment.
Očekávám, že budu nominován na toto ocenění.
I expect to...
Dnešní slavnostní předávání cen proběhlo na francouzském velvyslanectví v Praze.
Today's awards ceremony...
11/20
+
cenný, hodnotný
valuable [ˈvæljʊ:bəl]
2. stupeň: more valuable, 3. stupeň: most valuable
Co by se stalo, kdybys přišel o svoji cennou sbírku známek?
What would happen...
Konvertovala na víru, která jí dala hlubší pohled do jejího dalšího života.
She has converted...
Závěrem bych chtěl říci, že jsem dychtivý získat nové cenné praktické zkušenosti.
In conclusion, I...
Schopnost vyjednat kompromis je cenná dovednost.
The ability to...
Jeho obrazy jsou cennými exponáty v každé galerii.
His paintings are...
12/20
+
tempo, rychlost
krok, chůze
kráčet, procházet se
držet si tempo, držet krok
pace [peɪs]
jedn. číslo: pace, množ. číslo: paces, přít. prostý: pace, 3. os. j. č.: paces, průb. čas: pacing, prostý min.: paced, příčestí min.: paced
Je dobře známo, že bychom měli držet tempo našeho učení.
It's well known...
Zjistil jsem, že mi pomalejší tempo vyhovuje.
I found the...
Procházel tam a zpět po místnosti, hluboce zamyšlen.
He paced back...
Kromě toho tato technologie také změnila způsob a tempo našeho obchodování.
Apart from this...
Místní chodí hlemýždím tempem nahoru a dolů.
The residents walk...
Radě ministrů financí EU se nepodařilo dosáhnout shody ohledně tempa integrace.
The EU Council...
13/20
+
kooperace, spolupráce, součinnost
cooperation [kəʊˌɒpəˈreɪʃən]
Očekáváme od nich více spolupráce.
We expect more...
Rád bych vám poděkoval za spolupráci.
I would like...
Náprava této škody vyžaduje jeho součinnost.
The remediation of...
14/20
+
ledovec
iceberg [ˈaɪsbɜːg]
jedn. číslo: iceberg, množ. číslo: icebergs
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck an iceberg on 14 April 1912.
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
Plánují odvléci ledovce do Afriky.
They plan to...
Je koronavirus ledovec, který potopí průmysl výletních lodí?
Is the coronavirus the iceberg that will sink the cruise ship industry?
15/20
+
dálnice
hlavní silnice
highway [ˈhaɪˌweɪ]
jedn. číslo: highway, množ. číslo: highways
Stromy byly vysázeny na náspu u dálnice.
Trees were planted on the bank to the highway.
Celý den byl na dálnici stálý proud aut.
There was a...
Na dálnici se jí z ničeho nic porouchalo auto, což jí způsobilo spoustu nepříjemností.
The car broke...
Dálnice do města je ráno ucpaná, kvůli velkému počtu dojíždějících do práce.
The highway to...
Jen jsem chtěl vyjet s autem na dálnici a dupnout na plyn.
I just wanted...
16/20
+
hodiny, hodinky
píchačky
dosáhnout čas
měřit čas
clock [klɒk]
jedn. číslo: clock, množ. číslo: clocks, přít. prostý: clock, 3. os. j. č.: clocks, průb. čas: clocking, prostý min.: clocked, příčestí min.: clocked
Moje hodinky jdou o tři minuty dopředu.
My clock is...
Závod byl nejrychlejší za poslední desetiletí, protože všichni čtyři atleti dosáhli čas pod deset sekund.
The race was...
Momentálně bojuji s nedostatkem času.
I am running...
17/20
+
hedvábí
hedvábný
silk [sɪlk]
jedn. číslo: silk, množ. číslo: silks
Ve skříni byly jen kapesníky z hedvábí.
There were only...
Mám oblečené hedvábné rukavice.
I'm wearing my...
Začali jsme vyrábět hedvábné textilie.
We started producing...
18/20
+
usnout, odpadnout
spadnout, klesat, klesnout, odpadnout
vysadit (pasažéra), vyložit (věci)
pokles
drop off [drɒp ɒf]
přít. prostý: drop off, 3. os. j. č.: drops off, průb. čas: dropping off, prostý min.: dropped off, příčestí min.: dropped off
Dvakrát jsem na chvilku usnul.
I dropped off...
Přišli jsme vyložit Edwardovi věci.
We came to...
Všimli jsme si prudkého poklesu objednávek z Asie.
We have noticed...
19/20
+
obnovit, vrátit (zpět), znovu zavést
restaurovat
restore [rɪˈstɔː]
přít. prostý: restore, 3. os. j. č.: restores, průb. čas: restoring, prostý min.: restored, příčestí min.: restored
Nyní je potřeba znovu nastolit důvěru mezi námi.
Now it is...
Vláda využila své pravomoci k obnovení míru v oblasti.
The government has...
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
Restaurují historické automobily zpět do původní slávy.
They are restoring...
Přijali jsme komplexní ekonomický program, jehož cílem je obnovit důvěru investorů.
We adopted a...
Vláda musí udělat více, aby obnovila důvěru v naše hospodářství.
The government needs...
20/20
+
(u)péct
opékaní
bake [beɪk]
jedn. číslo: bake, množ. číslo: bakes, přít. prostý: bake, 3. os. j. č.: bakes, průb. čas: baking, prostý min.: baked, příčestí min.: baked
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Tento chléb byl pečen v kamenné peci.
This bread was...
Upekla jsem dort pro mé přátele.
I baked a...
Moje máma upekla třešňový koláč.
My mom has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X