Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
chemický
syntetický
chemikálie, chemická látka
chemical [ˈkemɪkəl]
j.č.: chemical, mn.č.: chemicals
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Pronikavý chemický zápach se rozšířil po celém bazénu.
A sharp chemical...
Musíme určit, zda došlo k této chemické reakci.
We need to...
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
2/20
+
bok
kyčel
šípek (plod)
jdoucí s dobou, moderní, módní
hip [hɪp]
j.č.: hip, mn.č.: hips, 2. st.: hipper, 3. st.: hippest
Kalhoty mi visely na bocích, tak jsem si musel koupit pásek.
The pants hung...
Když si zlomila kyčel, postaral jsem se o ní.
When she broke...
Paul je chlap, který jde s dobou. Mám ho rád.
Paul is a...
3/20
+
svědectví
výpověď
testimony [ˈtestɪmənɪ]
j.č.: testimony, mn.č.: testimonies
Podal svědectví popisující jak rozzlobená byla.
He gave testimony...
Vaše celá předchozí výpověď je zcela v rozporu s tím, co zde nyní říkáte.
Your entire previous...
4/20
+
bohatství
majetek
wealth [welθ]
Zdraví je důležitější než bohatství.
Health is more...
Bohatství je test lidského charakteru.
Wealth is the...
Zveřejnění majetku státních úředníků pomůže v omezování korupce.
Public disclosure of...
5/20
+
nalezený
založit, zřídit
found [faʊnd]
přít.: found, 3.os.: founds, průb.: founding, min.pr.: founded, příč.min.: founded
Kdo to našel?
Who found it?
Ve zprávě se uvádí, že 95 procent respondentů o tom vědělo.
The report found that 95 percent of respondents were aware of it.
Našel jsem to.
I have found it.
Hluboko pod povrchem byla nalezena voda.
Water was found deep below the surface.
Tato firma byla založena v roce 1982.
The company was founded in 1982.
6/20
+
být
plochý, rovný, placatý
mělký
paušální
prázdný, píchlý, vypuštěný (pneumatika)
stagnující, skomírající
flat [flæt]
j.č.: flat, mn.č.: flats, 2. st.: flatter, 3. st.: flattest
Tento byt nabízí pěkný výhled do parku.
This flat affords...
Snažím se nechat svůj byt uklizený, když jdu pryč.
I try to...
Vylepšili jsme náš byt přestavením kuchyně.
We improved our...
Nemůžeš zůstat ani tady, ani v mém bytě.
Neither this place...
Náš byt je orientován na jih.
Our flat house...
7/20
+
řečník, mluvčí
reproduktor, amplión
speaker [ˈspiːkə]
j.č.: speaker, mn.č.: speakers
Jsi rodilý anglický mluvčí?
Are you an...
Chce mluvit japonsky právě tak jako rodilý mluvčí.
She wants to...
8/20
+
kolemjdoucí
passer-by [pɑːsəˈbʌɪ]
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
Nemůžete žebrat o peníze od kolemjdoucích.
You can't beg...
Zastavil kolemjdoucího a požádal ho, aby zavolal sanitku.
He stopped a...
9/20
+
cena
odměna
ocenění, vyznamenání
ocenit
udělit
přiznat
award [əˈwɔːd]
j.č.: award, mn.č.: awards, přít.: award, 3.os.: awards, průb.: awarding, min.pr.: awarded, příč.min.: awarded
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
Přijal jsem ocenění za celou třídu.
I accepted the...
Náš tým získal řadu ocenění za naše nejrůznější nové technologie v oblasti čištění odpadních vod.
Our team has...
10/20
+
cenný, hodnotný
valuable [ˈvæljʊəbəl]
2. st.: more valuable, 3. st.: most valuable
Co by se stalo, kdybys přišel o svoji cennou sbírku známek?
What would happen...
Konvertovala na víru, která jí dala hlubší pohled do jejího dalšího života.
She has converted...
Závěrem bych chtěl říci, že jsem dychtivý získat nové cenné praktické zkušenosti.
In conclusion, I...
Schopnost vyjednat kompromis je cenná dovednost.
The ability to...
11/20
+
rychlost
krok
tempo
chůze
kráčet
držet si tempo, držet krok
pace [peɪs]
j.č.: pace, mn.č.: paces, přít.: pace, 3.os.: paces, průb.: pacing, min.pr.: paced, příč.min.: paced
Je dobře známo, že bychom měli držet tempo našeho učení.
It’s well known...
Procházel tam a zpět po místnosti, hluboce zamyšlen.
He paced back...
Kromě toho tato technologie také změnila způsob a tempo našeho obchodování.
Apart from this...
Místní chodí hlemýždím tempem nahoru a dolů.
The residents walk...
12/20
+
kooperace
spolupráce, vzájemná pomoc
součinnost
cooperation [kəʊˌɒpəˈreɪʃən]
Očekáváme od nich více spolupráce.
We expect more...
Rád bych vám poděkoval za spolupráci.
I would like...
Náprava této škody vyžaduje jeho součinnost.
The remediation of...
13/20
+
ledovec
iceberg [ˈaɪsbɜːg]
j.č.: iceberg, mn.č.: icebergs
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck...
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
Plánují odvléci ledovce do Afriky.
They plan to...
14/20
+
dálnice
hlavní silnice
highway [ˈhaɪˌweɪ]
j.č.: highway, mn.č.: highways
Stromy byly vysázeny na náspu u dálnice.
Trees were planted...
Celý den byl na dálnici stálý proud aut.
There was a...
15/20
+
hodiny, hodinky
píchačky
dosáhnout čas
čas
clock [klɒk]
j.č.: clock, mn.č.: clocks, přít.: clock, 3.os.: clocks, průb.: clocking, min.pr.: clocked, příč.min.: clocked
Moje hodinky jdou o tři minuty dopředu.
My clock is...
Závod byl nejrychlejší za poslední desetiletí, protože všichni čtyři atleti dosáhli čas pod deset sekund.
The race was...
Momentálně bojuji s nedostatkem času.
I am running...
16/20
+
hedvábí
hedvábný
silk [sɪlk]
j.č.: silk, mn.č.: silks
Ve skříni byly jen kapesníky z hedvábí.
There were only...
Mám oblečené hedvábné rukavice.
I'm wearing my...
Začali jsme vyrábět hedvábné textilie.
We started producing...
17/20
+
usnout, odpadnout
klesat, klesnout
vysadit (pasažéra), vyložit (věci)
pokles
drop off [drɒp ɒf]
přít.: drop off, 3.os.: drops off, průb.: dropping off, min.pr.: dropped off, příč.min.: dropped off
Dvakrát jsem na chvilku usnul.
I dropped off...
Přišli jsme vyložit Edwardovi věci.
We came to...
Všimli jsme si prudkého poklesu objednávek z Asie.
We have noticed...
18/20
+
obnovit
vrátit, znovu zavést
restaurovat
restore [rɪˈstɔː]
přít.: restore, 3.os.: restores, průb.: restoring, min.pr.: restored, příč.min.: restored
Nyní je potřeba znovu nastolit důvěru mezi námi.
Mow it is...
Vláda využila své pravomoci k obnovení míru v oblasti.
The government has...
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
Restaurují historické automobily zpět do původní slávy.
They are restoring...
Přijali jsme komplexní ekonomický program, jehož cílem je obnovit důvěru investorů.
We adopted a...
Vláda musí udělat více, aby obnovila důvěru v naše hospodářství.
The government needs...
19/20
+
(u)péct
opékaní
bake [beɪk]
j.č.: bake, mn.č.: bakes, přít.: bake, 3.os.: bakes, průb.: baking, min.pr.: baked, příč.min.: baked
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Tento chléb byl pečen v kamenné peci.
This bread was...
Upekla jsem dort pro mé přátele.
I baked a...
Moje máma upekla třešňový koláč.
My mom has...
20/20
+
nábytek
zařízení, vybavení (bytu)
furniture [ˈfɜːnɪtʃə]
Jak uspořádáte nábytek v malém obývacím pokoji?
How do you arrange furniture in a small living room?
Nábytek byl zakryt ochrannými obaly.
The furniture was...
Založili jsme speciální fond na nákup nového nábytku.
We set up...
Líbí se mi design tohoto nábytku.
I like the...
Tento nábytek byl navržen pro zaoceánský parník Queen Elizabeth.
This furniture were...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.
Poté uvidíte všechny věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.
Pro zobrazení celých vět se zeleným zámkem je nutno se pouze zdarma zaregistrovat. Uvidíte věty v plném znění od 1. do 40. lekce.

Jako registrovaní uživatelé budete moci navíc odemknout každý den až 5 vět s červeným zámkem a používat jednu vlastní lekci.


X