460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
135
136
137
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pozdější, nedávný, novější, následující později
druhý ze dvou, ten druhý
latter [ˈlætə]
2. stupeň: more latter, 3. stupeň: most latter
Kvalita novějších produktů je mnohem lepší než kvalita těch předchozích.
The quality of the latter products is far better than that of the former.
Druhá část debaty se soustředila na zahraniční politiku.
The latter part of the debate concentrated on foreign policy.
Jedna teorie zastává názor, že by to mohla být posledně jmenovaná možnost.
One theory holds that it could be the latter possibility.
2/20
+
turnaj
tournament [ˈtʊrnəmənt]
jedn. číslo: tournament, množ. číslo: tournaments
Jeden z nejoblíbenějších tenisových turnajů se každoročně pořádá ve Wimbledonu.
One of the most popular tennis tournaments is held annually in Wimbledon.
Na turnaji jsem skončil na druhém místě.
I finished the...
Pro sázkové kanceláře už není favoritem turnaje.
He is no...
Každý rok vybereme motiv, který je zobrazen v logu turnaje.
Each year we...
Hrál jsem s ním juniorský turnaj před třemi lety.
I played with...
3/20
+
kritizovat
posoudit
odsoudit, hanět
criticize [ˈkrɪtɪˌsaɪz]
přít. prostý: criticize, 3. os. j. č.: criticizes, průb. čas: criticizing, prostý min.: criticized, příčestí min.: criticized
Teď není vhodný čas na to, kritizovat ostatní.
Now is not the suitable time to criticize others.
Vypadá to, jako by neuměl nic jiného, než kritizovat.
It seems as though all he ever does is criticize.
Nemůžete posuzovat to, čemu nerozumíte.
You can't criticize what you don't understand.
4/20
+
osamělý, opuštěný
lonely [ˈləʊnlɪ]
2. stupeň: lonelier, 3. stupeň: loneliest
Musí být velmi osamělý.
He must be...
Někdy se prostě cítím osamělý.
I just get...
Toulal jsem se osaměle jako mrak.
I wandered lonely...
5/20
+
bezvadný, báječný, úžasný, senzační
super, špičkový
strašně (moc), extrémně
přebytečný, přespočetný, nadbytečný
super [ˈsuːpə]
2. stupeň: more super, 3. stupeň: most super
Bavili jsme se úžasně, všechno šlo hladce.
We had a...
To zní báječně.
That sounds super.
Jsem prostě strašně unavený ze všech jejích lží.
I'm just super...
6/20
+
univerzální, (vše)obecný, všestranný
obecně platný
(celo)světový
universal [ˌjuːnɪˈvɜːsəl]
Co my považujeme za všeobecný projev strachu, není vůbec všeobecný.
What we think...
Hledáme univerzální řešení, které bude skutečně obecné a dostupné všem lidem.
We are seeking...
Rampy pro invalidní vozíky jsou jedním z nejuniverzálnějších způsobů, jak zajistit snadný přístup na veřejná místa.
Wheelchair ramps are one of the most universal ways to provide easy access to public places.
7/20
+
trest, postih
penále, pokuta
trestný kop, penalta
penalty [ˈpenəltɪ]
jedn. číslo: penalty, množ. číslo: penalties
Hokejistovi byl udělen trest za držení.
The hockey player...
Zrušení trestu smrti by mělo být jedním z našich hlavních cílů.
The abolition of...
Zastánci trestu smrti tvrdí, že odrazuje vrahy od páchání trestných činů.
Supporters of the...
Kolik zemí má stále trest smrti?
How many countries...
Ve své přednášce napadal možnost trestu smrti.
He hit out...
8/20
+
obhajovat, hájit, zastávat se
zastánce, stoupenec
obhájce, advokát
přimlouvat se, prosazovat, zasazovat se
advocate [ˈædvəkeɪt]
jedn. číslo: advocate, množ. číslo: advocates, přít. prostý: advocate, 3. os. j. č.: advocates, průb. čas: advocating, prostý min.: advocated, příčestí min.: advocated
Matka obhajovala chování svého syna.
Mother advocated her...
Vybral sis Walkera jako svého obhájce?
Have you chosen...
Jak je známo, prosazoval jsem zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi.
As is known,...
9/20
+
na jednoho obyvatele
na hlavu, na osobu
per capita [pə ˈkæp.ɪ.tə]
V přepočtu na jednoho obyvatele založili nejvíce společností s obratem v miliardách dolarů.
They created more...
HDP na jednoho obyvatele se často používá jako všeobecné měřítko průměrné životní úrovně.
GDP per capita...
Je zde velký rozdíl v průměrném příjmu na jednoho obyvatele.
There is a...
10/20
+
žák, školák
zornička, panenka
pupil [ˈpjuːpəl]
jedn. číslo: pupil, množ. číslo: pupils
Máme zde základní školu, ale máme jenom jednoho žáka.
There's a junior...
Clark je inteligentní žák, ale chybí mu motivace.
Clark is an...
Ujistěte se, že se její zorničky rozšiřují.
Make sure her...
11/20
+
návrh, koncept, náčrt, osnova
čepovaný, točený (pivo)
ponor (lodi)
průvan (AmE)
koncipovat, navrhnout, načrtnout
odvést, povolat (do armády) (AmE)
draft [drɑːft]
jedn. číslo: draft, množ. číslo: drafts, přít. prostý: draft, 3. os. j. č.: drafts, průb. čas: drafting, prostý min.: drafted, příčestí min.: drafted
Zde je návrh našeho nového projektu.
Here's a draft...
Dáte si lahvové nebo točené pivo?
Would you like...
Chtěl bych se pokusit vypočítat ponor mé lodi.
I would like...
V našem pokoji na dovolené jsme měli průvan.
We had a...
12/20
+
hloupý, blbý, pitomý
hlupák, pitomec
stupid [ˈstjuːpɪd]
jedn. číslo: stupid, množ. číslo: stupids, 2. stupeň: stupider, 3. stupeň: stupidest
Nezabývám se žádnými hloupými problémy.
I am not...
Jen si myslím, že je hloupé, to někomu říci.
I just think...
Nesnáším její hloupé vtipy.
I hate her...
13/20
+
klasický, typický, vzorový
klasik
klasika (dílo)
classic [ˈklæsɪk]
jedn. číslo: classic, množ. číslo: classics, 2. stupeň: more classic, 3. stupeň: most classic
Je to klasická směs koření, semen a bylin.
It is a...
Zigi byl často uváděn jako typický příklad statečného vojáka.
Zigi was often...
Myslím, že Baker udělal typickou chybu, kterou dělá mnoho mladých manažerů.
I think Baker...
14/20
+
konečný, závěrečný, poslední
maximální, naprostý, mezní, vrcholný, nejvyšší
hlavní, základní, podstatný (příčina ap.)
ultimate [ˈʌltɪmɪt]
Mým konečným cílem bylo umět pilotovat dopravní letadlo.
My ultimate goal...
Je to vrcholný triumf lidské vynalézavosti.
It is the...
Domnívá se, že je hlavní autoritou a nikdo nemá povoleno mít jiný názor.
He believes he...
15/20
+
dalekohled, teleskop
zasunout, vklínit se do sebe
zasouvat se, zasunout se
vměstnat, nacpat
telescope [ˈtelɪˌskəʊp]
jedn. číslo: telescope, množ. číslo: telescopes, přít. prostý: telescope, 3. os. j. č.: telescopes, průb. čas: telescoping, prostý min.: telescoped, příčestí min.: telescoped
Moji rodiče mi koupili můj první dalekohled v army shopu.
My parents bought...
Dva nákladní vlaky se srazily tak silně, že jeden motor byl zaklíněný do druhého.
Two freight trains...
Museli jsme nacpat pět návštěv do jednoho dne.
We had to...
16/20
+
ohřát, zahřát, přihřát (jídlo ap.)
zatopit, roztopit, vytopit, vytápět (místnost ap.)
oživit (se), rozproudit se (zábava ap.)
heat up [hiːt ʌp]
přít. prostý: heat up, 3. os. j. č.: heats up, průb. čas: heating up, prostý min.: heated up, příčestí min.: heated up
Chceš, abych ti ohřála tuto výtečnou polévku?
Do you want...
Ohřáli jsme si jídlo v mikrovlnce.
We heated up...
Zabere to hodně času roztopit saunu.
It takes a...
17/20
+
infekce, nákaza
infikování, nakažení
infection [ɪnˈfekʃən]
jedn. číslo: infection, množ. číslo: infections
Nakazil se infekcí na začátku roku.
He picked up...
Vitamíny zvyšují naši odolnost proti infekci.
Vitamins increase our...
Její infekce se postupně zhoršovala a byla stále více slabší a slabší.
Her infection progressively...
Ujistěte se, že je rána dobře vyčištěna, jinak může dojít k infekci.
Make sure the...
Neudělali nutná preventivní opatření, aby se vyhnuli infekci.
They failed to...
18/20
+
šampión, vítěz, mistr
bojovat (za co), prosazovat, podporovat
bojovník, zastánce
champion [ˈtʃæmpɪən]
jedn. číslo: champion, množ. číslo: champions, přít. prostý: champion, 3. os. j. č.: champions, průb. čas: championing, prostý min.: championed, příčestí min.: championed
Jarmila byla ženskou šampionkou na 800 metrů.
Jarmila was the...
Úřadující šampion prohrál první kolo s domácím bojovníkem.
The reigning champion...
Barbara prosazuje používání elektronických cigaret.
Barbara champions the...
19/20
+
fráze, slovní obrat, slovní spojení
formulovat
phrase [freɪz]
jedn. číslo: phrase, množ. číslo: phrases, přít. prostý: phrase, 3. os. j. č.: phrases, průb. čas: phrasing, prostý min.: phrased, příčestí min.: phrased
Často používá složité slovní obraty.
He often uses...
Přemýšlel jsem o tom, co ta fráze znamená.
I thought about...
Takto to formulovali v tréninkovém videu.
That was how...
20/20
+
teta
aunt [ɑːnt]
jedn. číslo: aunt, množ. číslo: aunts
Moje teta a strýc žijí v Kanadě.
My aunt and...
Teta Patricie je její zákonný zástupce.
Patricia's aunt is...
Tyto šaty byly darem od mé tety.
This dress was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X