460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
136
137
138
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nebe, nebesa, ráj
heaven [ˈhevən]
jedn. číslo: heaven, množ. číslo: heavens
Jaká je vaše definice nebe a pekla?
What's your definition...
Řekla jsem jí, že duše jde do nebe odděleně od těla.
I told her...
Barcelona je ráj katalánské kuchyně.
Barcelona is the...
2/20
+
ujistit, ubezpečit
zajistit, zaručit
assure [əˈʃʊə]
přít. prostý: assure, 3. os. j. č.: assures, průb. čas: assuring, prostý min.: assured, příčestí min.: assured
Ujistil jsem ji, že její otec i já nepustíme příšery dovnitř.
I assured her that her father and I would keep the monsters away.
Růst příjmů může být zajištěn pouze vydáváním peněz na inovace.
Only by spending money on innovation can income growth be assured.
Musíte mě zaručit, že se všemi informacemi bude nakládáno důvěrně.
You must assure me that all information will be handled confidentially.
3/20
+
korporace, společnost
sdružení, společenství
městská rada, městské zastupitelstvo (BrE)
corporation [ˌkɔːpəˈreɪʃən]
jedn. číslo: corporation, množ. číslo: corporations
Jaké jsou povinnosti ředitele společnosti?
What are the responsibilities of a director of a corporation?
Steven pracuje pro velkou chemickou společnost.
Steven works for a large chemical corporation.
Budeme moci nahlédnout do zákulisí nadnárodní korporace.
We will be able to peek behind the scenes of a multinational corporation.
4/20
+
vzdálený, daleký (prostorově), odlehlý
odměřený, nepřístupný, chladný
distant [ˈdɪstənt]
2. stupeň: more distant, 3. stupeň: most distant
Předpokládám, že to nebude možné v blízké ani ve vzdálené budoucnosti.
I expect this...
Lodě pluly na odlehlé ostrovy.
Ships sailed to...
Je vždycky tak odměřená.
She is always...
5/20
+
štítek, nálepka, etiketa, visačka
označit, opatřit štítkem
label [ˈleɪbəl]
jedn. číslo: label, množ. číslo: labels, přít. prostý: label, 3. os. j. č.: labels, průb. čas: labelling, prostý min.: labelled (or labeled), příčestí min.: labelled (or labeled)
Sýr byl nakrájen a zabalen do průhledného plastového obalu s nálepkou s váhou.
The cheese was...
Na štítku musí být uvedeno jméno a adresa výrobce.
The name and...
Je snadné někoho označit za pokrytce.
It's easy to...
6/20
+
nesouhlasit, mít jiný názor
nesvědčit, nesednout, nedělat dobře
disagree [ˌdɪsəˈgriː]
přít. prostý: disagree, 3. os. j. č.: disagrees, průb. čas: disagreeing, prostý min.: disagreed, příčestí min.: disagreed
Kdo jsme my, abychom s ním nesouhlasili.
Who are we...
Myslím, že lidé by s vámi nesouhlasili.
I think the...
Z hloubi mého srdce s ní nesouhlasím.
I disagree with...
7/20
+
satelit, umělá družice
družice
satelitní (vysílání)
družicový
satellite [ˈsætəˌlaɪt]
jedn. číslo: satellite, množ. číslo: satellites
Vybavení bylo vypuštěno do vesmíru na palubě rakety nesoucí družici.
The equipment was launched into space aboard a rocket carrying a satellite.
Několik satelitů je určeno k hledání potenciálního života někde ve vesmíru.
Several satellites are...
Družice je nyní na stabilizované oběžné dráze.
The satellite is...
Satelit se stabilizoval pomocí řídicích trysek.
The satellite was...
Družice bude využívána především pro přenos televizních programů.
The satellite will...
8/20
+
vstoupit v platnost
nabýt účinnosti
go into effect [gəʊ ˈɪntə ɪˈfekt]
přít. prostý: go into effect, 3. os. j. č.: goes into effect, průb. čas: going into effect, prostý min.: went into effect [went ˈɪntə ɪˈfekt], příčestí min.: gone into effect [ɡɒn ˈɪntə ɪˈfekt]
Firmy budou mít možnost se vyjádřit předtím, než konečný seznam vstoupí v platnost.
Businesses will have...
V květnu vstoupí v platnost několik úprav.
In May a...
Nový zákon nabude účinnosti za tři měsíce.
New law will...
9/20
+
třešně
třešeň (strom)
třešňový
cherry [ˈtʃerɪ]
jedn. číslo: cherry, množ. číslo: cherries
Naše třešeň je v plném květu.
Our cherry is...
Chystám se pokácet tuto třešeň.
I'm going to...
Moje máma upekla třešňový koláč.
My mom has...
10/20
+
drama
činohra, divadelní hra
dramatický
drama [ˈdrɑːmə]
jedn. číslo: drama, množ. číslo: dramas
Čtu starořecké drama.
I am reading...
Toto divadelní hra měla několik legračních momentů.
This drama had...
Susan bude mít příští týden konkurz na dramatickou školu.
Susan will have...
11/20
+
(za)mést, zametat, smést, omést
zametání
máchnout, mávnout, ohnat se
stáhnout (si), sepnout (si) (vlasy)
přehnat se, hnát se (bouře, auto ap.)
šťára, razie, prohledávání
rychle se (roz)šířit, zachvátit
sweep [swiːp]
jedn. číslo: sweep, množ. číslo: sweeps, přít. prostý: sweep, 3. os. j. č.: sweeps, průb. čas: sweeping, prostý min.: swept [swept], příčestí min.: swept [swept]
Zametl jsem hlínu z příjezdové cesty.
I swept the...
Přes severní Arizonu se přehnala sněhová bouře.
A snow storm...
Policie pokračuje v prohledávání oblasti.
Police continue to...
Po celé oblasti se rychle rozšířila epidemie cholery.
A cholera epidemic...
12/20
+
portrét, podobizna
na výšku (umístěný)
portrait [ˈpɔːtrət]
jedn. číslo: portrait, množ. číslo: portraits
Koupil jsem si barevný portrét královské rodiny.
I bought a...
V roce 1928 Frida namalovala portrét své mladší sestry.
In 1928, Frida...
Sundej ten portrét ze zdi.
Take the portrait...
13/20
+
elita, výkvět, špička
elitní, nejlepší, špičkový
elite [eɪˈliːt]
jedn. číslo: elite, množ. číslo: elites
Jaké by to bylo být jedním z manhattanské elity?
What would it...
V důsledku posledního vývoje došlo ve struktuře politických špiček k mnoha změnám.
Many changes have...
Naše elitní jednotka byla vyslána na přísně tajnou misi.
Our elite troop...
14/20
+
interpretovat, vyložit, vykládat
popisovat, vysvětlit
tlumočit, dělat tlumočníka
interpret [ɪnˈtɜːprɪt]
přít. prostý: interpret, 3. os. j. č.: interprets, průb. čas: interpreting, prostý min.: interpreted, příčestí min.: interpreted
Mohou popisovat ty samé události odlišně v závislosti na jejich aktuálním rozpoložení.
They can interpret...
Systém je schopen vysvětlit vzájemné působení mezi objekty.
The system is...
Historici studují minulost pomocí vyhodnocování faktů.
Historians study the...
Vaše mlčení bylo vykládáno jako nepřímo vyjádřený souhlas.
Your silence was...
Svoboda projevu obsahuje řadu výjimek, které však musí být posuzovány doslovně tak, jak jsou uvedené.
Freedom of expression...
15/20
+
vyvalit se, vyhrnout se
vylít
vyklopit, vysypat
spill out [spɪl aʊt]
přít. prostý: spill out, 3. os. j. č.: spills out, průb. čas: spilling out, prostý min.: spilt out [spɪlt aʊt] (or spilled out), příčestí min.: spilled out [spɪlt aʊt] (or spilt out)
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Všichni studenti se vyhrnuli ze školy směrem k autům.
All students spilled...
Voda vytekla z kbelíku na podlahu.
Water had spilled...
16/20
+
postavení (v organizaci)
pořadí, v pořadí
patřit (kam) (v žebříčku)
hodnost (voj.), pozice, místo v hierarchii
řada (lidí, věcí ap.)
řadit (se), uspořádat
bujný, bujně rostoucí (vegetace, vlasy ap.)
rank [ræŋk]
jedn. číslo: rank, množ. číslo: ranks, přít. prostý: rank, 3. os. j. č.: ranks, průb. čas: ranking, prostý min.: ranked, příčestí min.: ranked, 2. stupeň: ranker, 3. stupeň: rankest
Patří jí třetí místo na světě.
She is ranked...
Patřil jsem vždy mezi nejlepší ve třídě.
I was always...
Profesor je nejvyšší hodnost univerzitního učitele v oblasti daného předmětu.
Professor is a...
Novak Djokovic bude pravděpodobně nasazen jako jednička, přestože je nyní na druhém místě.
Novak Djokovic is...
Její umístění na olympiádě byl pozoruhodný úspěch.
Her ranking in...
Řady nezaměstnaných se každý den rozrůstají.
The ranks of the unemployed are swelling daily.
17/20
+
spor, svár, (roze)pře
zpochybňovat, mít námitky
přít se, svářit se, hádat se
zápasit, usilovat, bojovat (o moc)
dispute [dɪˈspjuːt]
jedn. číslo: dispute, množ. číslo: disputes, přít. prostý: dispute, 3. os. j. č.: disputes, průb. čas: disputing, prostý min.: disputed, příčestí min.: disputed
Nikdy nebylo zpochybněno, že policejní důstojník střelil a zabil Johna.
It's never been...
Mezinárodní spory musí být řešeny mírově.
International disputes must...
Urovnali svůj spor týkající se práv duševního vlastnictví.
They have settled...
Fotografování je užitečným způsobem dokumentování stavu nemovitosti v případě pozdějšího sporu.
Taking photos is...
Předložili novou legislativu, která stanovuje způsob, jak řešit sousedské spory ohledně stromů.
They passed new...
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
18/20
+
špína, nečistota
hlína, prach
darebák, ničema
prašný
dirt [dɜːt]
jedn. číslo: dirt, množ. číslo: dirts
Tato továrna je zdrojem nečistot nebo kontaminace.
This plant is...
Deštník byl pokryt prachem.
The umbrella was...
Cestovali jsme po drsných prašných cestách.
We traveled over...
19/20
+
podobně
stejně tak, rovněž
similarly [ˈsɪmɪləlɪ]
Většina lidí v restauraci byla podobně oblečená.
Most people at...
Podobně, i já jsem se pokoušel naučit své děti dobrým způsobům.
Similarly, I have...
Kanceláře byly podobně vybavené.
The offices were...
20/20
+
rýže
rýžový
(pro)pasírovat, protlačovat sítem
rice [raɪs]
jedn. číslo: rice, množ. číslo: rices, přít. prostý: rice, 3. os. j. č.: rices, průb. čas: ricing, prostý min.: riced, příčestí min.: riced
Eleanor uklízí rýži v kostele.
Eleanor picks up...
Dejte neotevřený sáček rýže do hrnce s vroucí vodou.
Place the unopened...
Kolik zrn rýže je v sáčku o hmotnosti 1kg?
How many grains...
Jedl rýži holýma rukama.
He ate rice...
Rýži jsme rozemleli na mouku.
We ground down...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X