460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
137
138
139
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vysoká (zvěř), jelen
srnec
deer [dɪə]
jedn. číslo: deer, množ. číslo: deers (or deer)
Před dvaceti lety zde byly stovky kusů vysoké zvěře.
There were hundreds of deer twenty years ago.
Cítil jsem se špatně, když jsem zastřelil toho jelena.
I felt bad for that deer when I shot it.
Jelen dokáže běžet více než 35 mil za hodinu.
Deer can run over 35 miles an hour.
Jak se to stalo, že vás srazil jelen?
How did you get hit by a deer?
2/20
+
(za)reagovat
vzepřít se, bouřit se
react [rɪˈækt]
přít. prostý: react, 3. os. j. č.: reacts, průb. čas: reacting, prostý min.: reacted, příčestí min.: reacted
Indiáni často reagovali násilně, když jim byla odebrána země, která jim byla slíbena navždy.
The Indians frequently reacted with violence when land promised to them forever was taken away.
Jaký je rozdíl mezi vývojářem v Angularu ve srovnání s vývojářem v Reactu?
What's the difference...
Vždy bude reagovat na ty, kteří se ji snaží veřejně urazit.
She will always...
Po letech práce s Angularem jsem se rozhodla, že se ponořím do světa Reactu.
I decided to...
Mozek je zodpovědný za to, jak na všechno reagujeme.
The brain is...
3/20
+
lyže
lyžovat
lyžařský
ski [skiː]
jedn. číslo: ski, množ. číslo: skis, přít. prostý: ski, 3. os. j. č.: skis, průb. čas: skiing, prostý min.: skied, příčestí min.: skied
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
Za pomocí adaptivní technologie se vrátila na své lyže.
With the aid of adaptive technology, she got back on her skis.
Je to nejlepší místo pro výstavbu bytového komplexu se sjezdovkou nahoře.
It is the...
Alpské lyžování je hluboce zakořeněno v jejich kultuře.
Alpine skiing is...
4/20
+
moderní, pokrokový
vyspělý, rozvinutý
pokročilý
advanced [ədˈvɑːnst]
Je možné, že existují pokročilé civilizace plné inteligentních bytostí?
Is it possible...
Od té doby jsme přešli na technologicky pokročilejší materiály.
Since then, we...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
Tři roky po sobě jsme nepostoupili do nejvyšší ligy.
We have not...
5/20
+
obsáhlý, rozsáhlý
vyčerpávající, komplexní, úplný, ucelený
detailní, zevrubný
comprehensive [ˌkɒmprɪˈhensɪv]
Naše online datová služba obsahuje obsáhlé statistiky výroby elektřiny.
Our online data...
Program je součástí komplexního systému zdravotní péče.
The program is...
Čelíme vážnému problému a potřebujeme zevrubnou odpověď.
We are dealing...
6/20
+
solární, sluneční
solar [ˈsəʊlə]
Pro fungování potřebují solární panely jasné sluneční světlo.
Solar panels need...
Nový přístroj NASA měří solární energii dopadající na Zem.
New NASA instrument...
7/20
+
z(a)mrznout
z(a)mrazit
přimrznout
mráz, mrazy
freeze [friːz]
jedn. číslo: freeze, množ. číslo: freezes, přít. prostý: freeze, 3. os. j. č.: freezes, průb. čas: freezing, prostý min.: froze [frouz], příčestí min.: frozen ['frouzən]
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Mrazivý déšť vytvořil vrstvu ledu na mnoha neošetřených silnicích a chodnících.
Freezing rain caused...
Led mnohem víc klouže, když se ohřeje blízko k bodu mrazu.
Ice gets more...
Mražená zelenina je perfektní doplněk k jakémukoliv talíři.
Frozen vegetables make a perfect addition to any dinner plate.
Jezero bylo zamrzlé a led byl hladký jako sklo.
The lake was...
8/20
+
kostka, krychle
třetí mocnina, umocnit na třetí
nakrájet na kostky/kostičky
cube [kjuːb]
jedn. číslo: cube, množ. číslo: cubes, přít. prostý: cube, 3. os. j. č.: cubes, průb. čas: cubing, prostý min.: cubed, příčestí min.: cubed
Tři na třetí rovná se dvacet sedm.
Three cubed equals...
Kostka je trojrozměrný útvar.
A cube is...
Cibuli nakrájejte najemno na kostky.
Chop the onions...
Hydraulický lis dokáže auto zmačkat do malé kostky.
The hydraulic press...
Rubikova kostka je jmenuje podle svého vynálezce.
The Rubik cube...
Tento stroj dokáže zmačkat auto na malou kostku.
This machine can...
9/20
+
napadnout mě (myšlenka)
cross my mind [krɒs maɪ maɪnd]
přít. prostý: cross my mind, 3. os. j. č.: crosses my mind, průb. čas: crossing my mind, prostý min.: crossed my mind, příčestí min.: crossed my mind
Jsem hrozná, když mě napadlo, že by mohl zemřít?
Am I a...
Neuplyne jediný den, kdybych si na tebe nevzpomněla.
Not a single...
Nikdy mě nenapadlo, že by mohla lhát.
It never crossed...
10/20
+
zabrat, obsadit, okupovat
zaměstnávat, zabírat čas
bydlet, obývat
occupy [ˈɒkjʊˌpaɪ]
přít. prostý: occupy, 3. os. j. č.: occupies, průb. čas: occupying, prostý min.: occupied, příčestí min.: occupied
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
Na jak dlouho obsadili pevnost?
How long did...
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
11/20
+
udržet si, zachovat si
ponechat si, podržet si, uchovat
zapamatovat si
retain [rɪˈteɪn]
přít. prostý: retain, 3. os. j. č.: retains, průb. čas: retaining, prostý min.: retained, příčestí min.: retained
To umožnilo Petrovi zachovat si právo na trůn.
This allowed Peter...
Musíme si zachovat všechna naše občanská práva.
We have to...
Ponechali jsme si jednu kopii a přepravce druhou.
We retained one...
12/20
+
letadlo, letoun
aircraft [ˈeəˌkrɑːft]
jedn. číslo: aircraft, množ. číslo: aircraft
Požadoval, aby bylo letadlo natankováno pro let do USA.
He demanded that...
Řízení letového provozu zajišťuje, aby se letadla navzájem nesrazila.
Air traffic control...
Průtok vzduchu nad a pod křídlem letadla vytváří vztlak.
The flow of...
Letadlo by mělo vzlétnout o půlnoci.
The aircraft is...
Prudký pokles výšky se stával prudší a prudší a letadlo padalo rychleji a rychleji.
The dive became...
13/20
+
komunikovat, dorozumívat se, mluvit
sdělit, oznámit (informaci ap.)
communicate [kəˈmjuːnɪˌkeɪt]
přít. prostý: communicate, 3. os. j. č.: communicates, průb. čas: communicating, prostý min.: communicated, příčestí min.: communicated
Jak spolu komunikují opice?
How do monkeys...
Jeho zaměstnanci s námi během procesu po celou dobu komunikovali.
His staff communicated...
Politici často nejsou schopni komunikovat s obyčejnými lidmi.
Politicians are often...
14/20
+
detekovat, zjistit, určit, objevit
povšimnout si, zaznamenat
detect [dɪˈtekt]
přít. prostý: detect, 3. os. j. č.: detects, průb. čas: detecting, prostý min.: detected, příčestí min.: detected
Provedl jsem tento experiment třikrát a nakonec se mně podařilo detekovat slabý signál.
I had done this experiment three times and at last I was able to detect a weak signal.
Univerzita vyvinula novou metodu pro zjišťování virových onemocnění.
University have developed...
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Astronomové detekovali obrovské množství plynu a prachu kolem černé díry.
Astronomers detected vast...
Astronomové objevili shluk hvězd pohybujících se společně stejnou rychlostí.
The astronomers detected...
15/20
+
skočit do řeči, přerušit
vmáčknout se, vrazit mezi
cut in [kʌt ɪn]
přít. prostý: cut in, 3. os. j. č.: cuts in, průb. čas: cutting in, prostý min.: cut in [kʌt ɪn], příčestí min.: cut in [kʌt ɪn]
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale teď jsem vám nerozuměl.
Sorry to cut...
Zrovna jsem mluvil s manželkou, když nás můj otec přerušil.
I was just...
16/20
+
kulka, střela, náboj
bullet [ˈbʊlɪt]
jedn. číslo: bullet, množ. číslo: bullets
V zásobníku je devět nábojů.
The magazine contains...
Kulka prošla přímo přes jeho nohu.
The bullet went...
Kulka prošla přímo skrz jeho lebku.
The bullet passed...
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
Vyjmul jsem kulku a vysypal střelný prach z nábojnice.
I removed the...
17/20
+
čtverec, čtyřhran, čtvereček
náměstí
kvadrát, kvadratický
pole, políčko (šachovnice ap.)
čtereční
čtvercový, čtyřhranný, hranatý
čestný, férový, rovný
dvojmocnina
srovnat (skóre)
square [skweə]
jedn. číslo: square, množ. číslo: squares, přít. prostý: square, 3. os. j. č.: squares, průb. čas: squaring, prostý min.: squared, příčestí min.: squared
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
Vypočtěte objem kvádru se čtvercovou základnou strany 10 cm a výškou 15 cm.
Calculate the volume...
Zkonstruovali jsme skromný obytný prostor o rozloze 6 metrů čtverečních.
We constructed a...
Charlimu se líbí vzhled budov na tomto náměstí.
Charlie likes the...
Muž oblečený v bílém laboratorním plášti šel po náměstí a tlačil kočárek.
A man dressed...
18/20
+
poradce, rádce
adviser [ədˈvaɪzə]
jedn. číslo: adviser, množ. číslo: advisers
Žádní moudří rádci mi nedávají užitečné rady.
No wise advisers...
Steven byl jmenován hlavním poradcem prezidenta.
Steven was appointed...
Pověřil jsem mého finančního poradce investovat veškeré mé úspory.
I entrusted my...
19/20
+
doporučení, rada
recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃən]
jedn. číslo: recommendation, množ. číslo: recommendations
Tento výbor může předkládat doporučení, ale nemá žádnou skutečnou moc.
This committee can...
Kromě toho, žádné informace nemůžou být v žádném případě považovány za naše doporučení nebo rady.
Moreover, any information...
20/20
+
otrok, otrokyně
otročit, dřít jako mezek
zotročit
slave [sleɪv]
jedn. číslo: slave, množ. číslo: slaves, přít. prostý: slave, 3. os. j. č.: slaves, průb. čas: slaving, prostý min.: slaved, příčestí min.: slaved
Nejsem tvůj otrok!
I'm not your...
Chová se k ní jako k otrokyni.
He treats her...
V jeho domě jsem otročil dvacet let.
I slaved in...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X