460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
138
139
140
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
koberec
položit koberec
pokrýt (vrstvou)
carpet [ˈkɑːpɪt]
jedn. číslo: carpet, množ. číslo: carpets, přít. prostý: carpet, 3. os. j. č.: carpets, průb. čas: carpeting, prostý min.: carpeted, příčestí min.: carpeted
Doufám, že se to nezamete pod koberec.
I hope it doesn't get swept under the carpet.
Koberec vykazuje opotřebení.
The carpet shows...
Když je do visícího koberce tlučeno holí, vycházejí prachové částice.
When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles come out.
Zloději, kteří se vydávali za dělníky ukradli vzácný koberec.
Thieves who were...
Země byla hustě pokrytá jehličím z borovic.
The ground was...
Rozhodla se vyklepat koberec.
She decided to...
2/20
+
jazyk (orgán)
řeč, mluva, slovník
být zticha, držet jazyk za zuby
tongue [tʌŋ]
jedn. číslo: tongue, množ. číslo: tongues, přít. prostý: tongue, 3. os. j. č.: tongues, průb. čas: tonguing, prostý min.: tongued, příčestí min.: tongued
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Francouzština je mateřským jazykem přibližně 7,2 milionu Kanaďanů.
French is the...
Jeho přeřeknutí způsobil všeobecné pobavení.
His slip of...
Jen jsem se přeřekl.
That was a...
Nemohla si pomoct, ale v reakci na jeho škádlení vyplázla jazyk.
She couldn't help...
3/20
+
bratranec, sestřenice
cousin [ˈkʌzən]
jedn. číslo: cousin, množ. číslo: cousins
Katie je moje o trochu starší sestřenice.
Katie is my slightly older cousin.
Dnes jsem šla do bazénu s mým bratrancem.
I went to...
Chtěl jsem zapůsobit na sestřenici mého přítele - vždyť měla 23 let.
I wanted to...
Můj bratranec zemřel na selhání ledvin předchozí den.
My cousin died...
Můj bratranec je nejlepší muž, kterého znám, a to jak svou bystrostí, tak odvahou.
My cousin is...
4/20
+
zvláštní, (po)divný
lichý
odlišný (od ostatních), ojedinělý
příležitostný, občasný, náhodný
odd [ɒd]
2. stupeň: odder, 3. stupeň: oddest
Její zranění jsou poněkud podivná.
Her wounds are...
Škádlení je zvláštní způsob, jak dávat najevo, že mě máš rád.
Teasing is an...
Liché číslo není dělitelné dvěma.
Odd number isn't...
Můj nový spolubydlící čas od času na týden zmizel.
My new roommate...
5/20
+
emise
vypouštění (plynů)
vyzařování (paprsků)
emission [ɪˈmɪʃən]
jedn. číslo: emission, množ. číslo: emissions
Svět musí snížit emise oxidu uhličitého.
The world has...
Tato zařízení jsou hlavním zdrojem emisí elektromagnetických polí.
These devices are...
Energie vyzařující z jeho rukou z něho dělají vynikajícího terapeutického maséra.
The energy emissions...
6/20
+
statistika
statistics [stəˈtɪstɪks]
Tyto statistiky vypovídají o tom, že to funguje.
These statistics testify...
Co nám ukazují nejnovější statistiky?
What do the...
Počítače jsou užitečné při sestavování statistik.
Computers are useful...
7/20
+
odjezd, odchod, odlet
změna, odklon, odchylka, vychýlení (se)
departure [dɪˈpɑːtʃə]
jedn. číslo: departure, množ. číslo: departures
Při rezervaci letu pečlivě zkontrolujte letiště příletu a letiště odletu.
When you book...
Kdy vám to jede?
What is your...
Odlet našeho letadla měl zpoždění.
There was a...
Byla to změna v mé obvyklé denní činnosti.
It was a...
8/20
+
pozoruhodný, nevšední
remarkable [rɪˈmɑːkəbəl]
Vezmeme vás na prohlídku nejpozoruhodnějších míst v Alpách.
We will take...
Marie Curie Sklodowská byla jednou z nejpozoruhodnějších žen své doby.
Marie Curie Sklodowska...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
Její pozoruhodný hlasový rozsah zahrnoval tři a půl oktávy.
Her remarkable vocal range spanned three and a half octaves.
Její umístění na olympiádě byl pozoruhodný úspěch.
Her ranking in...
9/20
+
v předstihu, předem, včas
napřed, dopředu, dříve
in advance [ɪn ədˈvɑːns]
Když vám dopředu zaplatím 100 dolarů, bude to stačit?
Will it be...
Šli jsme napřed, abychom připravili místnost na oslavu.
We went in...
Nájemné je splatné předem.
The rent is...
10/20
+
nejprve
zpočátku, na začátku
initially [ɪˈnɪʃəlɪ]
Nejprve jsem uvažoval o tom, že to udělám sám.
Initially, I considered...
Nový mechanismus by se měl zpočátku vztahovat pouze na velké zákazníky.
The new mechanism...
Doporučujeme, aby byl kurz zpočátku zaměřen na jasná a jednoduchá témata.
We recommend that...
11/20
+
nakupování, nákupy
nákup
nákupní
shopping [ˈʃɒpɪŋ]
Šla jsem nakupovat po snídani.
I went shopping after breakfast.
Páry si rozdělují své domácí povinnosti, jako je nakupování, úklid a vaření.
Couples divide their...
Zákazníci upřednostňují samoobslužný obchod.
Self-service shopping is...
Nakupování s manželkou je pro mě vždy opruz.
Shopping with my wife is always a drag for me.
Miluju, že můžu jít nakupovat potraviny ve 3 ráno.
I love that...
12/20
+
terorista
teroristický
terrorist [ˈterərɪst]
jedn. číslo: terrorist, množ. číslo: terrorists
Odmítáme mluvit s teroristy.
We refuse to...
Teroristická skupina se přihlásila k odpovědnosti za útok.
The terrorist group...
Musíme se chránit před teroristickými útoky.
We need to...
13/20
+
schod, schody
schodiště
schodišťový
stair [steə]
jedn. číslo: stair, množ. číslo: stairs
Šli jsme nahoru po schodech.
We went up stairs.
Šli jsme dolů po schodech.
We went down stairs.
Náhle se objevila na schodech.
She suddenly appeared...
Zakopl na schodech.
He tripped on...
Chris ztratil rovnováhu a spadl ze schodů.
Chris lost his...
14/20
+
vir(us)
virus [ˈvaɪrəs]
jedn. číslo: virus, množ. číslo: viruses
Virus nedokázal dosáhnout svého poslání.
The virus failed to achieve its mission.
Virus se rozšiřuje na jiné osoby přímým kontaktem, jako je potřesení rukou.
The virus is...
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Ještě před rokem byl tento virus pro obyčejné lidi prakticky neznámý.
Just a year...
Viry vymýšlejí nové klíče a hostitelé nové zámky.
Viruses invent new keys and hosts invent new locks.
15/20
+
vyplnit
doplnit
fill in [fɪl ɪn]
přít. prostý: fill in, 3. os. j. č.: fills in, průb. čas: filling in, prostý min.: filled in, příčestí min.: filled in
Pokud jste z EU, tato kolonka nemusí být vyplněna.
If you are...
Tento formulář jste vyplnil nesprávně.
You have filled...
Doplňte chybějící slova, abyste správně dokončili každou větu.
Fill in the...
16/20
+
bledý, světlý, mdlý
blednout
kůl, tyčka
pale [peɪl]
jedn. číslo: pale, množ. číslo: pales, přít. prostý: pale, 3. os. j. č.: pales, průb. čas: paling, prostý min.: paled, příčestí min.: paled, 2. stupeň: paler, 3. stupeň: palest
Vypadáš bledě.
You look pale.
Martinez měl krátké hnědé vlasy a světlou pleť.
Martinez had short...
Ale i to bylo nic ve srovnání s procesem kontroly naší práce.
But even that...
17/20
+
rámec
soustava, konstrukce, struktura
framework
framework [ˈfreɪmˌwɜːk]
jedn. číslo: framework, množ. číslo: frameworks
Musíme jednat v rámci stávajícího právního rámce.
We have to...
Nosná konstrukce střechy byla pokryta novými taškami.
The load-bearing framework...
Angular je velmi populární a široce používaný framework na klientovi.
Angular is a...
18/20
+
lov(ení), honitba, myslivost
lovecký
hunting [ˈhʌntɪŋ]
Nyní je nejlepší čas jít lovit.
Now is the...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
Lov lvů byl kmenovým zvykem.
Lion hunting was...
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
U jezera je lovecká chata.
There's a hunting...
V některých odlehlých oblastech se lidé živí lovem, aby se uživili.
In some remote...
19/20
+
elektrický
elektrika
electric [ɪˈlektrɪk]
jedn. číslo: electric, množ. číslo: electrics
Výroba elektrické energie je úzce spjata s hospodářskou expanzí.
Electric power generation is closely linked with economic expansion.
Elektrické spotřebiče musí být řádně uzemněny.
The electric appliances must be grounded properly.
Měřili jsme elektrický proud.
We measured the...
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
20/20
+
královna
dáma (v šachu)
udělat si dámu (v šachu)
queen [kwiːn]
jedn. číslo: queen, množ. číslo: queens, přít. prostý: queen, 3. os. j. č.: queens, průb. čas: queening, prostý min.: queened, příčestí min.: queened
Mohla by být královnou Persie, ale podle narození byla Židovka.
She might have...
Tento nábytek byl navržen pro zaoceánský parník Queen Elizabeth.
This furniture were...
Královna Alžběta II. otevřela novou sportovní halu.
Queen Elizabeth II...
Princ George se bude muset královně poklonit, ale princezna Charlotte ne.
Prince George will...
V osmnácti letech byla Viktorie korunována královnou.
At eighteen, Victoria was crowned queen.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X