Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
jazyk (orgán)
řeč, mluva, slovník
být zticha, držet jazyk za zuby
tongue [tʌŋ]
j.č.: tongue, mn.č.: tongues, přít.: tongue, 3.os.: tongues, průb.: tonguing, min.pr.: tongued, příč.min.: tongued
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Francouzština je mateřským jazykem přibližně 7,2 milionu Kanaďanů.
French is the...
2/20
+
bratranec, sestřenice
cousin [ˈkʌzən]
j.č.: cousin, mn.č.: cousins
Katie je moje o trochu starší sestřenice.
Katie is my slightly older cousin.
Dnes jsem šla do bazénu s mým bratrancem.
I went to...
Chtěl jsem zapůsobit na sestřenici mého přítele - vždyť měla 23 let.
I wanted to...
Můj bratranec zemřel na selhání ledvin předchozí den.
My cousin died...
3/20
+
zvláštní, (po)divný
lichý
odlišný (od ostatních)
příležitostný, občasný, náhodný
odd [ɒd]
2. st.: odder, 3. st.: oddest
Její zranění jsou poněkud podivná.
Her wounds are slightly odd.
Škádlení je zvláštní způsob, jak dávat najevo, že mě máš rád.
Teasing is an odd way of showing you like me.
Liché číslo není dělitelné dvěma.
Odd number isn't divisible by two.
Můj nový spolubydlící čas od času na týden zmizel.
My new roommate was disappearing for a week at odd times.
4/20
+
emise
vypouštění (plynů)
vyzařování (paprsků)
emission [ɪˈmɪʃən]
j.č.: emission, mn.č.: emissions
Svět musí snížit emise oxidu uhličitého.
The world has...
Tato zařízení jsou hlavním zdrojem emisí elektromagnetických polí.
These devices are...
Energie vyzařující z jeho rukou z něho dělají vynikajícího maséra.
The energy emissions...
5/20
+
statistika
statistics [stəˈtɪstɪks]
Tyto statistiky vypovídají o tom, že to funguje.
These statistics testify...
Co nám ukazují nejnovější statistiky?
What do the...
Počítače jsou užitečné při sestavování statistik.
Computers are useful...
6/20
+
odjezd, odchod, odlet
změna, odklon, odchylka, vychýlení (se)
departure [dɪˈpɑːtʃə]
j.č.: departure, mn.č.: departures
Při rezervaci letu pečlivě zkontrolujte letiště příletu a letiště odletu.
When you book...
Kdy vám to jede?
What is your...
Odlet našeho letadla měl zpoždění.
There was a...
Byla to změna v mé obvyklé denní činnosti.
It was a...
7/20
+
pozoruhodný, nevšední
remarkable [rɪˈmɑːkəbəl]
Vezmeme vás na prohlídku nejpozoruhodnějších míst v Alpách.
We will take...
Marie Curie Sklodowská byla jednou z nejpozoruhodnějších žen své doby.
Marie Curie Sklodowska...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
8/20
+
v předstihu, předem
včas
napřed, dříve
in advance [ɪn ədˈvɑːns]
Když vám dopředu zaplatím 100 dolarů, bude to stačit?
Will it be...
Šli jsme napřed, abychom připravili místnost na oslavu.
We went in...
Nájemné je splatné předem.
The rent is...
9/20
+
nejprve
zpočátku, na začátku
initially [ɪˈnɪʃəlɪ]
Nejprve jsem uvažoval o tom, že to udělám sám.
Initially, I considered...
Nový mechanismus by se měl zpočátku vztahovat pouze na velké zákazníky.
The new mechanism...
Doporučujeme, aby byl kurz zpočátku zaměřen na jasná a jednoduchá témata.
We recommend that...
10/20
+
nakupování, nákupy
nákup
nákupní
shopping [ˈʃɒpɪŋ]
Šla jsem nakupovat po snídani.
I went shopping after breakfast.
Páry si rozdělují své domácí povinnosti, jako je nakupování, úklid a vaření.
Couples divide their...
Zákazníci upřednostňují samoobslužný obchod.
Self-service shopping is...
Nakupování s manželkou je pro mě vždy opruz.
Shopping with my wife is always a drag for me.
Miluju, že můžu jít nakupovat potraviny ve 3 ráno.
I love that...
11/20
+
terorista
teroristický
terrorist [ˈterərɪst]
j.č.: terrorist, mn.č.: terrorists
Odmítáme mluvit s teroristy.
We refuse to...
Teroristická skupina se přihlásila k odpovědnosti za útok.
The terrorist group...
Musíme se chránit před teroristickými útoky.
We need to...
12/20
+
schod, schody
schodiště
schodišťový
stair [steə]
j.č.: stair, mn.č.: stairs
Šli jsme nahoru po schodech.
We went up stairs.
Šli jsme dolů po schodech.
We went down stairs.
Náhle se objevila na schodech.
She suddenly appeared...
Zakopl na schodech.
He tripped on...
Chris ztratil rovnováhu a spadl ze schodů.
Chris lost his...
13/20
+
vir(us)
virus [ˈvaɪrəs]
j.č.: virus, mn.č.: viruses
Virus nedokázal dosáhnout svého poslání.
The virus failed to achieve its mission.
Virus se rozšiřuje na jiné osoby přímým kontaktem, jako je potřesení rukou.
The virus is...
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Ještě před rokem byl tento virus pro obyčejné lidi prakticky neznámý.
Just a year...
Šíření viru bylo obtížné předvídat.
The spread of...
14/20
+
vyplnit
doplnit
fill in [fɪl ɪn]
přít.: fill in, 3.os.: fills in, průb.: filling in, min.pr.: filled in, příč.min.: filled in
Pokud jste z EU, tato kolonka nemusí být vyplněna.
If you are...
Tento formulář jste vyplnil nesprávně.
You have filled...
Doplňte chybějící slova, abyste správně dokončili každou větu.
Fill in the...
15/20
+
bledý
světlý
blednout
kůl, tyčka
mdlý
pale [peɪl]
j.č.: pale, mn.č.: pales, přít.: pale, 3.os.: pales, průb.: paling, min.pr.: paled, příč.min.: paled, 2. st.: paler, 3. st.: palest
Vypadáš bledě.
You look pale.
Martinez měl krátké hnědé vlasy a světlou pleť.
Martinez had short...
Ale i to bylo nic ve srovnání s procesem kontroly naší práce.
But even that...
16/20
+
rámec
soustava, struktura
framework
konstrukce
framework [ˈfreɪmˌwɜːk]
j.č.: framework, mn.č.: frameworks
Musíme jednat v rámci stávajícího právního rámce.
We have to...
Angular je velmi populární a široce používaný framework na klientovi.
Angular is a...
Nosná konstrukce střechy byla pokryta novými taškami.
The load-bearing framework...
17/20
+
lov(ení), honitba, myslivost
lovecký
hunting [ˈhʌntɪŋ]
Nyní je nejlepší čas jít lovit.
Now is the...
Lov lvů byl kmenovým zvykem.
Lion hunting was...
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are specialized in group hunting.
18/20
+
elektrický
elektrika
electric [ɪˈlektrɪk]
j.č.: electric, mn.č.: electrics
Výroba elektrické energie je úzce spjata s hospodářskou expanzí.
Electric power generation...
Elektrické spotřebiče musí být řádně uzemněny.
The electric appliances must be grounded properly.
Měřili jsme elektrický proud.
We measured the...
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
19/20
+
královna
dáma (v šachu)
udělat si dámu (v šachu)
queen [kwiːn]
j.č.: queen, mn.č.: queens, přít.: queen, 3.os.: queens, průb.: queening, min.pr.: queened, příč.min.: queened
Mohla by být královnou Persie, ale podle narození byla Židovka.
She might have...
Tento nábytek byl navržen pro zaoceánský parník Queen Elizabeth.
This furniture were...
Královna Alžběta II. otevřela novou sportovní halu.
Queen Elizabeth II...
20/20
+
graf, diagram, schéma
mapa
žebříček (hudební)
zmapovat, monitorovat
chart [tʃɑːt]
j.č.: chart, mn.č.: charts, přít.: chart, 3.os.: charts, průb.: charting, min.pr.: charted, příč.min.: charted
Graf ukazuje celkový prodej za jednotlivé měsíce za poslední rok.
The chart shows...
Každá barva v grafu představuje jiný produkt.
Each colour on...
Tito průzkumníci zmapovali řeku na počátku 19. století.
These explorers charted...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X