Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
dřez
umyvadlo
potopit
klesat, (za)padat, zapadnout
jít ke dnu, poslat ke dnu
zeslábnout, ztišit se
žumpa, dno
sink [sɪŋk]
j.č.: sink, mn.č.: sinks, přít.: sink, 3.os.: sinks, průb.: sinking, min.pr.: sank [sæŋk], příč.min.: sunk [sʌŋk]
Může to způsobit, že se loď potopí.
It can cause the ship to sink.
Amy byla zachráněna poté, co se její člun potopil u ostrova.
Amy was rescued...
Tři členové posádky se utopili, poté co se loď rozpadla a potopila se.
Three of the...
Titanik se rozlomil na dva díly a klesl do hloubky 3,8 km.
The Titanic split...
Moje matka naskládala talíře do dřezu.
My mother stacked the plates in the sink.
Je koronavirus ledovec, který potopí průmysl výletních lodí?
Is the coronavirus...
2/20
+
přeložit, překládat
přeměnit (se), proměnit (se)
translate [trænsˈleɪt]
přít.: translate, 3.os.: translates, průb.: translating, min.pr.: translated, příč.min.: translated
Všechny mé hlavní články byly přeloženy do angličtiny.
All of my...
Chtějí sdílet texty, které již byly přeloženy, proto aby ušetřili za náklady.
They want to share texts which have already been translated so as to save costs.
Dvojjazyčné knihy mají přeložený text na protilehlé stránce.
Dual-language books have...
Přeložil jsem její nejnovější knihu do korejštiny.
I have translated her latest book into Korean.
3/20
+
slepý, nevidomý
přehlížet, být nevšímavý
skrýš, úkryt
oslepit, oslnit
blind [blaɪnd]
j.č.: blind, mn.č.: blinds, přít.: blind, 3.os.: blinds, průb.: blinding, min.pr.: blinded, příč.min.: blinded, 2. st.: blinder, 3. st.: blindest
Tento postoj zastávají dokonce i lidé, kteří jsou od narození slepí.
This stance is produced even by people who have been blind since birth.
Toto zařízení je vyvinuto tak, aby nevidomí lidé mohli určitou formou vidět.
This device is developed so that it gives blind people a form of sight.
Láska je slepá.
Love is blind.
4/20
+
režim, mód
způsob, styl
mode [məʊd]
j.č.: mode, mn.č.: modes
Pračku můžete přepnout do tichého režimu.
You can switch...
Standardní mód je nastaven na modré pozadí.
The standard mode...
Čínský a západní způsob myšlení se od sebe navzájem značně liší.
The Chinese and...
5/20
+
rozbitý, zlomený, přetržený
přerušovaný, nesouvislý
rozvrácený
min. příč. break
broken [ˈbrəʊkən]
Když jsem uklidil to rozbité sklo, tak už to nevypadalo tak hrozně.
When I cleaned...
Moje auto se porouchalo v přesně stejnou dobu jako Benovo.
My car was broken at the very same time as Ben's.
Tyto zdánlivě obrovské problémy jsou mnohem zvládnutelnější, když jsou rozděleny na menší části.
These seemingly giant...
Složili jsme dohromady zlomky rozbité misky.
We pieced together...
Náhle bylo ticho přerušeno jejím hlasitým výkřikem.
Suddenly, the silence was broken by her loud scream.
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
6/20
+
osudný, fatální, neblahý
smrtelný, končící smrtí
fatal [ˈfeɪtəl]
2. st.: more fatal, 3. st.: most fatal
Váhání by mohlo být osudné.
It would be...
Její rozhodnutí se nakonec pro naši společnost ukázalo osudné.
Her decision finally...
Toto onemocnění postihuje většinou mladé pacienty a často končí smrtí.
This illness affects...
7/20
+
fikce, výmysl
beletrie, krásná literatura
fiction [fɪkʃən]
j.č.: fiction, mn.č.: fictions
Bylo to považováno za výmysl, ale nakonec se ukázalo, že je to pravda.
That was thought...
Není schopen rozlišit rozdíl mezi fikcí a realitou.
He is not...
Publikoval více než 30 knih před ukončením své kariéry spisovatele beletrie v roce 2009.
He was publishing...
8/20
+
přízemí
ground floor [graʊnd flɔː]
j.č.: ground floor, mn.č.: ground floors
V přízemí je kantýna.
There's a canteen...
Moje kancelář je v přízemí.
My office is...
Všechny pokoje jsou umístěny v přízemí a prvním patře.
All rooms are...
9/20
+
sázet (se), vsadit (se)
sázka
bet [bet]
j.č.: bet, mn.č.: bets, přít.: bet, 3.os.: bets, průb.: betting, min.pr.: bet [bet] (or betted), příč.min.: bet [bet] (or betted)
Vsadím se, že se to stane znovu, mnohokrát!
I bet it...
Vsadím se, že nepřijde.
I bet he...
Vyhrál jsem naši sázku.
I won our...
10/20
+
charakterizovat
být příznačný, vyznačovat se
vystihovat
characterize [ˈkærɪktəˌraɪz]
přít.: characterize, 3.os.: characterizes, průb.: characterizing, min.pr.: characterized, příč.min.: characterized
Jejich společnost je charakteristická zastaralým vybavením.
Their company is...
Jak byste charakterizoval manželství své dcery?
How would you...
Naše projekty se vyznačují tím, že jsou dlouhodobě udržitelné a přizpůsobivé.
Our projects are...
11/20
+
dialog, rozhovor, rozmluva
rozmlouvat, vést rozhovor
dialogue [ˈdaɪəˌlɒg]
j.č.: dialogue, mn.č.: dialogues, přít.: dialogue, 3.os.: dialogues, průb.: dialoguing, min.pr.: dialogued, příč.min.: dialogued
Zahájili jsme dialog o budoucnosti naší provincie, kde žijeme.
We started a...
Nedovedla jsem vést smysluplný rozhovor s kluky.
I wasn't able...
Nikdy se nezapojujte do rozhovoru s ďáblem.
Never engage in...
12/20
+
senátor, člen senátu
senator [ˈsenətə]
j.č.: senator, mn.č.: senators
Senátor bude zpět do dvou minut.
The senator will...
Američtí senátoři diskutovali o tom, zda budovat kanál v Panamě nebo v Nikaragui.
U.S. senators debated...
13/20
+
profil
silueta
pohled ze strany
profilovat (co)
profile [ˈprəʊfaɪl]
j.č.: profile, mn.č.: profiles, přít.: profile, 3.os.: profiles, průb.: profiling, min.pr.: profiled, příč.min.: profiled
Byl jsem požádán o aktualizaci mého osobního profilu na Facebooku.
I was requested...
Vytvořili jsme psychologický profil vraha.
We have created...
Jedním z mých hlavních způsobů reklamy je profil na Facebooku.
One of my...
14/20
+
vědomí, povědomí
uvědomování si, uvědomění (si)
všímavost, vnímavost
awareness [əˈweənɪs]
Může se objevit kdykoliv bez mého vědomí.
He may appear...
Vaše povědomí může snadněji rozpoznat potenciální nebezpečí.
Your awareness is...
Svá rozhodnutí realizujte při plné znalosti faktů a uvědomování si jejich důsledků.
Make your decisions...
15/20
+
smíchat, pomíchat, promíchat, rozmíchat
splést, poplést
mix up [mɪks ʌp]
přít.: mix up, 3.os.: mixes up, průb.: mixing up, min.pr.: mixed up, příč.min.: mixed up
Všechny dokumenty se pomíchaly dohromady.
All the documents...
Rozmíchejte mouku ve vodě nebo mléku.
Mix up the...
Ne, musel jste si mě splést s někým jiným.
No, you must...
16/20
+
naznačovat, naznačit
nést s sebou
zahrnovat v sobě
znamenat
vyplývat
imply [ɪmˈplaɪ]
přít.: imply, 3.os.: implies, průb.: implying, min.pr.: implied, příč.min.: implied
To by naznačovalo, že tomu není příliš otevřená.
That would imply...
Nechtěl jsem naznačit, že s ní budeš mít problémy.
I didn't...
Co naznačuješ?
What are you...
Naše spolupráce nemusí nutně znamenat úspěch.
Our cooperation may...
17/20
+
žurnál, časopis
deník
periodika
journal [ˈdʒɜːnəl]
j.č.: journal, mn.č.: journals
Autoři, kteří by chtěli přispět do našeho časopisu, jsou vítáni.
Authors who would...
Rozhodli jsme se umístit náš školní časopis na internet pro širokou veřejnost.
We decided to...
Už tři roky si vedu deník.
I've been keeping...
18/20
+
vhled, nahlédnutí do čeho
pochopení, porozumění, představa, pohled
insight [ˈɪnˌsaɪt]
j.č.: insight, mn.č.: insights
Mohlo by to ukázat nebývalý vhled do mysli dětí.
It could reveal...
Některé ze stávajících výzkumů jógy mohou poskytnout pohled na to, jak nejlépe provádět domácí cvičení.
Some of the...
Konvertovala na víru, která jí dala hlubší pohled do jejího dalšího života.
She has converted...
Byla to jedinečná příležitost získat určitou představu o jejich životě.
It was a...
19/20
+
lavička, lavice
stůl, ponk
soudcovská stolice
posadit na lavici
pověřit funkcí
bench [bentʃ]
j.č.: bench, mn.č.: benches, přít.: bench, 3.os.: benches, průb.: benching, min.pr.: benched, příč.min.: benched
Sedli jsme si na lavičku v parku.
We sat on...
Zadní strana lavice se vyklopí dopředu a tím se vytvoří stůl.
The back of...
Předseda soudcovské stolice odložil případ až do 11. června.
The chairman of...
20/20
+
překonat, zdolat, přemoci
vyhrát, zvítězit
podlehnout
otrávit se
vyčerpaný
overcome [ˌəʊvəˈkʌm]
přít.: overcome, 3.os.: overcomes, průb.: overcoming, min.pr.: overcame [ˌoʊvərˈkeɪm], příč.min.: overcome [ˌoʊvərˈkʌm]
Dokázala jsem přemoci moji poruchu přijímání potravy.
I was able...
Plán byl navržen tak, aby pomohl zabránit diskriminaci menšin.
The plan was...
Byla velmi dojatá.
She was overcome...
Překonal jsem všechny překážky a povzbudil svého přítele, aby se pokusil udělal totéž.
I overcame all...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X