460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
142
143
144
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
elektřina
elektrika
electricity [ɪˌlekˈtrɪsəti]
Musím zaplatit účet za elektřinu.
I must pay...
Destilovaná voda nevede elektřinu.
Distilled water does...
Umožní mu provést vizuální kontrolu stavu elektroměru.
They will enable...
Naše online datová služba obsahuje obsáhlé statistiky výroby elektřiny.
Our online data...
Použil jsem elektřinu ze zásuvky v garáži.
I used electricity...
2/20
+
pult, přepážka
žeton (v deskových hrách ap.)
čelit
protiváha, vyvažující síla
počítadlo, čítač
odpovědět (nesouhlasně)
bránit se, odporovat (slovně)
opačný, proti, protisměrný
counter [ˈkaʊntə]
jedn. číslo: counter, množ. číslo: counters, přít. prostý: counter, 3. os. j. č.: counters, průb. čas: countering, prostý min.: countered, příčestí min.: countered
Jeden lupič přeskočil pult a vyhrožoval manažerovi Timovi.
One robber jumped the counter and threatened manager Tim.
Pomohli jsme jim lépe se připravit na to, jak čelit hrozbě zbraní hromadného ničení.
We helped them better prepare to counter the threat from weapons of mass destruction.
Musíme vynulovat čítač.
We need to reset the counter.
3/20
+
DNA
kyselina deoxyribonukleová
dna [ˌdiːenˈeɪ]
Jsme schopni vás identifikovat z DNA vašeho vzorku.
We are able to identify you from a sample of your DNA.
Všichni podezřelí podstoupí dobrovolné testování DNA ze svých slin.
All suspects will undergo voluntary DNA testing of their saliva.
Objev DNA znamenal zásadní změnu paradigmatu v oblasti genetiky.
The discovery of...
Forenzní tým shromáždil na místě činu důkazy DNA.
The forensic team collected DNA evidence from the crime scene.
4/20
+
bublina, bublinka
bublat, perlit, šumět
bubble [ˈbʌbəl]
jedn. číslo: bubble, množ. číslo: bubbles, přít. prostý: bubble, 3. os. j. č.: bubbles, průb. čas: bubbling, prostý min.: bubbled, příčestí min.: bubbled
Byl to největší pokles od doby, kdy v roce 2000 splaskla bublina internetových akcií.
It was the...
Hračky, které vytvářejí bubliny, budou vaše dítě bavit.
The toys that...
Mýdlové bubliny jsou zábavnou hračkou a vytvářejí příjemnou atmosféru pro děti i dospělé.
The soap bubbles...
V hrnci bublá polévka.
The soup is...
5/20
+
ztracený, zbloudilý
promrhaný, nevyužitý (příležitost ap.)
celý nesvůj, bezradný
min.pr. a příč.min. slovesa ztratit
lost [lɒst]
Našli jsme všechny ztracené dokumenty kromě jednoho.
We found all...
Lituji této promrhané příležitosti.
I regret this...
6/20
+
oblečení, oděv
oděvní
clothing [ˈkləʊðɪŋ]
Nabízíme celou škálu oblečení.
We offer the...
Také nakupujeme lehké letní oblečení pro pacienty, kteří nemají žádné příbuzné.
We are also...
V ložnici a kuchyni byl strašný nepořádek, oblečení bylo na podlaze.
The bedroom and...
Na módní přehlídce se představily modelky v pozměněných verzích tradičních oděvů.
The fashion show...
7/20
+
útok (AmE) (sport.)
přestupek, delikt
přečin, trestný čin
urážka
offense [əˈfens]
jedn. číslo: offense, množ. číslo: offenses
Náš tým potřebuje zapracovat na vylepšení útoku.
Our team needs...
Manipulace s důkazy je vážný trestný čin.
Tampering with evidence...
Má sklony urážet se kvůli maličkostem.
She is apt...
8/20
+
střelba, střílení
natáčení (filmu), focení
lov (s puškami) (BrE)
vystřelující, pronikavý (bolest)
shooting [ˈʃuːtɪŋ]
jedn. číslo: shooting, množ. číslo: shootings
Nepřítel střílel na mě a můj padák.
The enemy was...
Až skončíme natáčení, můžeme jít všichni domů.
When we finish...
Vyšetřovatelé nezjistili žádný motiv pro střelbu.
The investigators have...
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
Střelba rozpoutala celonárodní debatu o volném držení střelných zbraní.
The shooting sparked...
Nepřibližujte se nebo začnu střílet.
Keep off, or...
9/20
+
umělá inteligence
artificial intelligence [ˌɑːtɪˈfɪʃəl ɪnˈtelɪdʒəns]
jedn. číslo: artificial intelligence, množ. číslo: artificial intelligences
Myslí si, že vůbec ta schopnost vytvářet umělou inteligenci nabízí temnou vizi budoucnosti.
He thinks that...
Umělá inteligence vytváří pracovní příležitosti, které nikdy předtím neexistovaly.
Artificial intelligence creates...
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Umělá inteligence je neustále rozvíjející se obor.
Artificial intelligence is...
To ukazuje na opravdu skutečný nedostatek v současných konstrukcích umělé inteligence.
It highlights a...
Umělá inteligence bylo módní slovo od 60. let.
Artificial Intelligence was...
10/20
+
skříň, skříňka
kabinet, vláda
cabinet [kæbɪnɪt]
jedn. číslo: cabinet, množ. číslo: cabinets
Ukázal jsem mu svou skrytou skříňku na zbraně.
I showed him...
Několik ministrů vlády bylo nuceno rezignovat.
Several cabinet ministers...
Předseda vlády dokončuje výběr členů do své nové vlády.
The Prime Minister...
11/20
+
přátelský, milý, přívětivý
friendly [ˈfrendlɪ]
2. stupeň: friendlier, 3. stupeň: friendliest
Lisa je výjimečná osoba s laskavou a přátelskou povahou.
Lisa is an...
Všechny fotbalové týmy hrály proti sobě v přátelských zápasech.
All football teams...
Byla vůči mně velmi přátelská a já jsem byl přátelský k ní.
She was very...
Tento dům má přátelskou atmosféru a nádherný výhled na moře.
This house has...
Snažila se působit přátelsky, ale její zábrany byly očividné.
She tried to...
12/20
+
částečně
zčásti
partly [ˈpɑːtlɪ]
Naši společnost zčásti vlastní moje žena.
Our company is...
Tento příběh je jen částečně pravdivý.
This story is...
Airbnb zčásti může za to, že se zvýšilo nájemné v celém městě.
Airbnb is partly...
To znamená, že jeho kulhání je přinejmenším částečně psychosomatické.
This means that...
13/20
+
nevinný
nevinen
innocent [ˈɪnəsənt]
Důvod, proč vás oslovili, nemusí být tak nevinný, jak si myslíte.
The reason why...
Trval na tom, že je nevinný.
He insisted he...
Přesvědčil jsem policii, že jsem nevinný.
I convinced the police that I was innocent.
Vyšetřovatel dospěl k závěru, že je nevinná.
The investigator has...
Pod přísahou vypověděl, že obžalovaný je nevinný.
He testified under...
Bezmocná nevinná oběť byla oběšena.
A powerless innocent...
14/20
+
vchod, vstup, vjezd
příchod, příjezd
uchvátit, okouzlit, nadchnout
entrance [ˈentrəns]
jedn. číslo: entrance, množ. číslo: entrances, přít. prostý: entrance, 3. os. j. č.: entrances, průb. čas: entrancing, prostý min.: entranced, příčestí min.: entranced
Sejdeme se u vchodu.
We'll meet at the entrance.
Vchod byl dva metry široký.
The entrance was...
Můžete zaplatit vstupní poplatek zde nebo na několika dalších místech.
You may pay...
Obrovský transparent nad vchodem hlásal "Vítejte doma".
A huge banner...
Byl jsem okouzlen jejím příjemným hlasem.
I was entranced...
15/20
+
zmlknout, zavřít zobák, držet hubu
umlčet
shut up [ʃʌt ʌp]
přít. prostý: shut up, 3. os. j. č.: shuts up, průb. čas: shutting up, prostý min.: shut up [ʃʌt ʌp], příčestí min.: shut up [ʃʌt ʌp]
Říkám ti, abys držel hubu.
I'm telling you...
Drž hubu a nech mě na pokoji.
Shut up and...
16/20
+
Bible
bible [baɪbəl]
jedn. číslo: bible, množ. číslo: bibles
Bible říká, že krást je hřích.
The Bible says...
V Bibli se uvádí, že Adam a Eva byli první lidé.
In the Bible...
Moji rodiče mi dali bibli, když jsem byl malé dítě.
My parents gave...
17/20
+
řemeslo
plavidlo, loď (vesmírná)
dovednost, umění
vyrobit, udělat, vytvořit
craft [krɑːft]
jedn. číslo: craft, množ. číslo: crafts, přít. prostý: craft, 3. os. j. č.: crafts, průb. čas: crafting, prostý min.: crafted, příčestí min.: crafted
Mark dělá novou sochu.
Mark is crafting...
Abys ses naučil svoje řemeslo, musíš pro to něco udělat.
In order to learn your craft, you have to pay your dues.
Mohl by si říkat, že je mistrem svého řemesla.
He could call...
Kovář se specializoval na výrobu brnění na zakázku pro rytíře a válečníky.
The blacksmith specialized...
Rybář s velkými obtížemi manévroval se svým malým plavidlem blízko útesu.
The fisherman maneuvered...
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
18/20
+
omlouvat, ospravedlnit
zdůvodnit, odůvodnit
justify [ˈdʒʌstɪˌfaɪ]
přít. prostý: justify, 3. os. j. č.: justifies, průb. čas: justifying, prostý min.: justified, příčestí min.: justified
Nemusím se omlouvat za to, že jsem byla milá na tvého manžela.
I shouldn't have...
Jeff se pokusil omluvit své chování tím, že měl špatnou náladu.
Jeff tried to...
Ministři musí předstoupit před parlament a zdůvodnit svá jednání.
Ministers must appear...
19/20
+
dědeček, děda
grandfather [ˈɡrænfɑːðər]
jedn. číslo: grandfather, množ. číslo: grandfathers
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
U mého dědečka byla diagnostikována rakovina.
My grandfather was...
Můj dědeček znal několik Židů žijících ve městě v roce 1935.
My grandfather knew several Jews living in the town in 1935.
Můj děda byl pohřben na krásném hřbitově blízko řeky.
My grandfather was...
Včera jsem mluvila s babičkou a dědečkem.
I talked with...
20/20
+
med
miláček, drahoušek, zlatíčko
honey [ˈhʌnɪ]
jedn. číslo: honey, množ. číslo: honeys
Přidejte jednu kávovou lžičku medu do horkého čaje.
Add one teaspoon...
Včely sbírají nektar a pyl, aby vyrobily med.
Bees collect nectar and pollen to make honey.
Promiň zlato, bolí mě hlava.
Sorry honey, I...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X