460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
148
149
150
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
radost, potěšení, štěstí (pocit)
joy [dʒɔɪ]
jedn. číslo: joy, množ. číslo: joys
V jeho hlase nebyla žádná radost.
There was no joy in his voice.
Po přečtení jejího dopisu jsem se rozplakal radostí.
After reading her letter, I cried with joy.
Kdy ses naposledy cítil šťastný?
When was the last time you felt joy?
2/20
+
protestovat, odporovat
stěžovat si, ohradit se
protest, nesouhlas, námitka
tvrdit, ujišťovat (čemu se obecně nevěří)
protest [ˈproʊtest]
jedn. číslo: protest, množ. číslo: protests, přít. prostý: protest, 3. os. j. č.: protests, průb. čas: protesting, prostý min.: protested, příčestí min.: protested
Říkat nám, abychom neprotestovali, je jako říkat nám, abychom nedýchali.
Telling us not to protest is like telling us not to breathe.
Mírné protesty přerostly do otevřeného násilí.
Moderate protests grew into open violence.
Protesty pokračují již 27 týdnů.
The protests have continued for 27 weeks.
Svoboda projevu a svoboda protestovat jsou úzce propojeny.
Freedom of speech...
Odborové organizace protestovaly a svolaly generální stávku.
The labor unions...
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
3/20
+
havárie, nehoda
havarovat
rána, třesk, rachot
zřícení, zhroucení, pád, krach
zhroutit se, krachnout, zkrachovat
prásknout, třísknout, narazit
crash [kræʃ]
jedn. číslo: crash, množ. číslo: crashes, přít. prostý: crash, 3. os. j. č.: crashes, průb. čas: crashing, prostý min.: crashed, příčestí min.: crashed
Nehoda ho vymrštila z auta.
The crash threw him from the car.
Obě havárie byly způsobeny poruchou motoru.
Both crashes were caused by engine failure.
Ve svém zotavení po havárii dosáhl Alex významného pokroku.
Alex has made...
Will utrpěl při havárii hrozná zranění.
Will suffered awful...
Pomohl otevřít nouzový východ a odvést lidi pryč z místa havárie.
He helped to...
4/20
+
pódium, tribuna
plošina, rampa
nástupiště, perón
platforma, program (politická strana)
platform [ˈplætfɔːm]
jedn. číslo: platform, množ. číslo: platforms
Je tam takové malé pódium pro vaši prezentaci.
There is such...
Vyhlídková plošina je v nejvyšším patře mrakodrapu.
The observation platform...
Moje žena nás viděla, jak se objímáme na nástupišti.
My wife saw...
5/20
+
původně, zpočátku
originálně
originally [əˈrɪdʒɪnəlɪ]
Zpočátku jsme neměli moc peněz.
Originally we didn't...
Tento dům původně patřil mým rodičům.
This house originally...
Tato místnost byla zpočátku používána jako dětský pokoj.
This room was...
6/20
+
osud. úděl
zhouba, smrt
předurčit, určit
fate [feɪt]
jedn. číslo: fate, množ. číslo: fates, přít. prostý: fate, 3. os. j. č.: fates, průb. čas: fating, prostý min.: fated, příčestí min.: fated
Všechno zde je odsouzeno k tomu, aby to dopadlo špatně.
Everything here is...
Snaží se vyhnout stejnému osudu.
He is looking to avoid the same fate.
Osud nás všech závisel na milosrdenství přírodních sil.
The fate of...
V mnoha ohledech se nyní rozhoduje o osudu naší země.
In many respects,...
Neměli bychom raději roztočit glóbus a nechat rozhodnout osud?
Shouldn't we rather...
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate was sealed by a number of factors: financial, social and even meteorological.
7/20
+
úkryt, útočiště
přístřeší, přístřešek
útulek (pro bezdomovce)
ukrýt (se), ukrývat (se)
schovávat se
shelter [ˈʃeltə]
jedn. číslo: shelter, množ. číslo: shelters, přít. prostý: shelter, 3. os. j. č.: shelters, průb. čas: sheltering, prostý min.: sheltered, příčestí min.: sheltered
Lidé hledají úkryt před hurikánem.
People seek shelter...
Toto je zde jediný přístřešek, tak je zřejmé, že tady budeme muset zůstat.
This is the...
Prosím, ihned spořádaně přejděte k nejbližšímu úkrytu.
Please proceed immediately...
Předložil návrh, že církve mohou otevřít své dveře všem bezdomovcům, kteří potřebují útočiště.
He floated the...
Vysídlené rodiny našly útočiště v dočasných uprchlických táborech.
The displaced families...
Laura unikla lavině jen o vlásek, když se schovala za velkou skálu.
Laura narrowly escaped...
8/20
+
zvyk, zvyklost, obyčej
zakázkový, na zakázku
custom [ˈkʌstəm]
jedn. číslo: custom, množ. číslo: customs
V tomto roce zaznamenali celníci rekordní počet konfiskací.
There was a record number of confiscations by customs officers this year.
Musím čekat, až moje zavazadlo projde celní prohlídkou.
I have to...
Chybí nám znalosti o místních zvycích.
We are lacking...
Zařízení nám umožňuje vyrábět širokou škálu zakázkových výrobků.
The facility allows...
Stále dodržují dávné zvyky.
They still observe the ancient customs.
9/20
+
jde o to, že
problém je, že
the point is that [ðɪ pɔɪnt ɪz ðət]
Jde o to, že nyní by ses měl někam posunout ve svém životě.
The point is...
Jde o to, že stát se může cokoliv.
The point is...
Problém je, že tyto přepravy na dlouhé vzdálenosti zvyšují cenu zboží.
The point is...
10/20
+
kapalina, tekutina
kapalný, tekutý
likvidita, likvidní (rychle přeměnitelný na hotovost)
liquid [ˈlɪkwɪd]
jedn. číslo: liquid, množ. číslo: liquids
Může náhle změnit skupenství z pevného stavu na kapalný stav.
It can suddenly...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Obecně platí, že kapaliny mají tendenci se rozpínat, když se jejich teplota zvětšuje.
In general, the...
Když se led rozpouští, přejde z pevného do tekutého stavu.
When ice melts,...
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
Benzín je tekuté rozpouštědlo, které odstraňuje mastné skvrny.
Gasoline is a...
11/20
+
houba, hřib
hřibovitý (tvarem), houbový (polévka)
rychle se rozrůst, rozšířit
mushroom [ˈmʌʃrʊm]
jedn. číslo: mushroom, množ. číslo: mushrooms, přít. prostý: mushroom, 3. os. j. č.: mushrooms, průb. čas: mushrooming, prostý min.: mushroomed, příčestí min.: mushroomed
Nakrájejte houby na prkýnku.
Cut the mushrooms on a board.
Houbová polévka byla trochu řídká a nevýrazná.
The mushroom soup...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
Měli jsme košík plný hub.
We had a...
Letos houby rostou v lese v hojném počtu.
This year the mushrooms grow in the forest in abundance.
12/20
+
rychlý, prudký, překotný
dravý, bouřlivý
peřej
rapid [ˈræpɪd]
jedn. číslo: rapid, množ. číslo: rapids, 2. stupeň: more rapid, 3. stupeň: most rapid
Městská populace v Africe se velmi rychle zvětšuje.
Africa's urban population...
Cílem našich kurzů je pomoci vám rychle zlepšit vaší angličtinu.
The aim of...
Rychlý rozvoj digitální revoluce způsobil prudký pokles cen.
The rapid expansion...
Další tři výstřely následovaly v rychlém sledu.
Three more shots...
Naše společnost v současné době zažívá rychlý růst.
Our company is presently experiencing rapid growth.
13/20
+
ekonom
economist [ɪˈkɒnəmɪst]
jedn. číslo: economist, množ. číslo: economists
Mnoho ekonomů věří, že ekonomika tento rok bude vzrůstat.
Many economists believe...
Řada ekonomů vyjádřila kritiku dotačního systému.
A number of...
Mnoho ekonomů považuje plnou zaměstnanost za nereálný cíl.
Many economists consider full employment an unrealistic goal.
14/20
+
hromada, halda, kupa
štos
hromadit, kupit, (na)štosovat
stoh
pilíř, pilot
palác, honosné sídlo
hemeroidy, hemoroidy
pile [paɪl]
jedn. číslo: pile, množ. číslo: piles, přít. prostý: pile, 3. os. j. č.: piles, průb. čas: piling, prostý min.: piled, příčestí min.: piled
Místnost byla úplně prázdná, kromě haldy špinavého prádla v rohu.
The room was...
Dnes mám na práci hromadu věcí.
I've got piles...
Stovky vinylových desek jsou naštosovány v policích.
Hundreds of vinyl...
15/20
+
probíhající (stále)
přetrvávající, současný
ongoing [ˈɒnˌgəʊɪŋ]
Je zde neustálý stav obměny a fyzické přestavby, která ve městě stále probíhá.
Here is constant...
Je to potvrzení o jejich pokračující práci, která vytváří užitečnou a jednoduchou praxi.
It is a...
Je to nikdy nekončící rozhovor.
It is a...
16/20
+
uskočit stranou
jump aside [dʒʌmp əˈsaɪd]
přít. prostý: jump aside, 3. os. j. č.: jumps aside, průb. čas: jumping aside, prostý min.: jumped aside, příčestí min.: jumped aside
Když se po mně ohnal nožem, uskočil jsem stranou.
When he swept...
Uskočili jsme stranou, když velký pes proběhl těsně kolem nás.
We jumped aside...
17/20
+
rozdělit (se)
rozlomit(se), roztrhnout (se), rozštěpit (se)
trhlina, puklina, prasklina
rozkol, roztržka
rozštěpený, rozdělený, rozpolcený
popraskat, rozpraskat, rozštípnout (se)
split [splɪt]
jedn. číslo: split, množ. číslo: splits, přít. prostý: split, 3. os. j. č.: splits, průb. čas: splitting, prostý min.: split [splɪt], příčestí min.: split [splɪt]
Titanik se rozlomil na dva díly a klesl do hloubky 3,8 km.
The Titanic split...
Jeho vlastní strana je v této otázce hluboce rozdělena.
His own party...
Naše firma oznámila, že má plán, rozdělit se do čtyř oddělení.
Our company announced the plan to split into four units.
Taška se roztrhla a cukr se rozsypal všude.
The bag split,...
Elektronická divize byla rozdělena na dvě části.
The electronics division...
Země je rozdělena ideologickými rozdíly.
The country is...
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
18/20
+
naložit, nakládat, nacpat
nabít (zbraň)
založit, vložit (co do čeho)
nahrát, načíst (data do paměti)
zatížení, zátěž (systému)
náklad
spousta, hromada
load [ləʊd]
jedn. číslo: load, množ. číslo: loads, přít. prostý: load, 3. os. j. č.: loads, průb. čas: loading, prostý min.: loaded, příčestí min.: loaded
Nová verze si načte předem pouze 250KB.
The new version...
Stále existuje spousta lidí, kteří jsou úplně nadšení řešením důležitých problémů.
There are still...
Naložili jsme zboží do auta.
We loaded the...
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
Steven povídá spoustu neověřených nesmyslů.
Steven does talk...
Osli lze použít k přepravě těžkých břemen.
Donkeys may be...
19/20
+
schopnost, způsobilost
kapacita
nadání
capability [ˌkeɪpəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: capability, množ. číslo: capabilities
Naše rozhodnutí nezávisí tolik na funkčnosti a schopnostech zařízení, ale více na naší důvěře ke značce.
Our decisions are...
Tento projekt je nad naše schopnosti.
This project is...
Tato kniha vám může pomoci zlepšit vaše komunikační schopnosti.
This book could...
20/20
+
skladování, uskladnění
sklad, skladiště, skladovací prostor
ukládání, uchování (dat)
paměť (počítače)
storage [ˈstɔːrɪdʒ]
jedn. číslo: storage, množ. číslo: storages
V našem domě je spousta úložného prostoru.
There is a...
Jahody se uchovávají v chladném skladu, aby se nezkazily.
The strawberries are...
Poskytujeme bezpečnou platformu pro ukládání osobních údajů do počítačů.
We provide a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X