Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
protestovat, odporovat
stěžovat si, ohradit se
protest, nesouhlas, námitka
tvrdit, ujišťovat
protest [ˈproʊtest]
j.č.: protest, mn.č.: protests, přít.: protest, 3.os.: protests, průb.: protesting, min.pr.: protested, příč.min.: protested
Říkat nám, abychom neprotestovali, je jako říkat nám, abychom nedýchali.
Telling us not to protest is like telling us not to breathe.
Mírné protesty přerostly do otevřeného násilí.
Moderate protests grew into open violence.
Protesty pokračují již 27 týdnů.
The protests have continued for 27 weeks.
Svoboda projevu a svoboda protestovat jsou úzce propojeny.
Freedom of speech...
Odborové organizace protestovaly a svolaly generální stávku.
The labor unions...
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
2/20
+
havárie, nehoda
havarovat
rána, třesk
zřícení, zhroucení, pád
spadnout, odpadnout
prasknout
crash [kræʃ]
j.č.: crash, mn.č.: crashes, přít.: crash, 3.os.: crashes, průb.: crashing, min.pr.: crashed, příč.min.: crashed
Nehoda ho vymrštila z auta.
The crash threw him from the car.
Obě havárie byly způsobeny poruchou motoru.
Both crashes were...
Ve svém zotavení po havárii dosáhl Alex významného pokroku.
Alex has made...
Will utrpěl při havárii hrozná zranění.
Will suffered awful...
Pomohl otevřít nouzový východ a odvést lidi pryč z místa havárie.
He helped to...
3/20
+
pódium, tribuna
plošina
nástupiště, perón
platforma, program (politická strana)
platform [ˈplætfɔːm]
j.č.: platform, mn.č.: platforms
Je tam takové malé pódium pro vaši prezentaci.
There is such a little platform for your presentation.
Vyhlídková plošina je v nejvyšším patře mrakodrapu.
The observation platform is on the top floor of the skyscraper.
Moje žena nás viděla, jak se objímáme na nástupišti.
My wife saw us embrace on the station platform.
4/20
+
původně, zpočátku
originálně
originally [əˈrɪdʒɪnəlɪ]
Zpočátku jsme neměli moc peněz.
Originally we didn't...
Tento dům původně patřil mým rodičům.
This house originally...
Tato místnost byla zpočátku používána jako dětský pokoj.
This room was...
5/20
+
osud
zhouba, smrt
předurčit, určit, odsoudit
fate [feɪt]
j.č.: fate, mn.č.: fates, přít.: fate, 3.os.: fates, průb.: fating, min.pr.: fated, příč.min.: fated
Všechno zde je odsouzeno k tomu, aby to dopadlo špatně.
Everything here is...
Snaží se vyhnout stejnému osudu.
He is looking to avoid the same fate.
Osud nás všech závisel na milosrdenství přírodních sil.
The fate of...
Neměli bychom raději roztočit glóbus a nechat rozhodnout osud?
Shouldn't we rather...
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate...
6/20
+
úkryt, útočiště
přístřeší, přístřešek
útulek (pro bezdomovce)
ukrýt (se), ukrývat (se)
schovávat se
shelter [ˈʃeltə]
j.č.: shelter, mn.č.: shelters, přít.: shelter, 3.os.: shelters, průb.: sheltering, min.pr.: sheltered, příč.min.: sheltered
Lidé hledají úkryt před hurikánem.
People seek shelter...
Toto je zde jediný přístřešek, tak je zřejmé, že tady budeme muset zůstat.
This is the...
7/20
+
zvyk, zvyklost, obyčej
zakázkový, na zakázku
custom [ˈkʌstəm]
j.č.: custom, mn.č.: customs
V tomto roce zaznamenali celníci rekordní počet konfiskací.
There was a record number of confiscations by customs officers this year.
Musím čekat, až moje zavazadlo projde celní prohlídkou.
I have to...
Chybí nám znalosti o místních zvycích.
We are lacking...
Zařízení nám umožňuje vyrábět širokou škálu zakázkových výrobků.
The facility allows...
Stále dodržují dávné zvyky.
They still observe...
8/20
+
jde o to, že
problém je, že
the point is that [ðɪ pɔɪnt ɪz ðət]
Jde o to, že nyní by ses měl někam posunout ve svém životě.
The point is...
Jde o to, že stát se může cokoliv.
The point is...
Problém je, že přeprava na dlouhé vzdálenosti zvyšuje cenu zboží.
The point is...
9/20
+
kapalina, tekutina
kapalný, tekutý
likvidita, likvidní
liquid [ˈlɪkwɪd]
j.č.: liquid, mn.č.: liquids
Může náhle změnit skupenství z pevného stavu na kapalný stav.
It can suddenly...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Obecně platí, že kapaliny mají tendenci se rozpínat, když se jejich teplota zvětšuje.
In general, the...
Když se led rozpouští, přejde z pevného do tekutého stavu.
When ice melts,...
10/20
+
houba
hřib
hřibovitý
rychle se rozrůst, rozšířit
mushroom [ˈmʌʃrʊm]
j.č.: mushroom, mn.č.: mushrooms, přít.: mushroom, 3.os.: mushrooms, průb.: mushrooming, min.pr.: mushroomed, příč.min.: mushroomed
Nakrájejte houby na prkýnku.
Cut the mushrooms on a board.
Houbová polévka byla trochu řídká a nevýrazná.
The mushroom soup...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
11/20
+
rychlý
prudký
dravý, bouřlivý
peřeje
rapid [ˈræpɪd]
j.č.: rapid, mn.č.: rapids, 2. st.: more rapid, 3. st.: most rapid
Městská populace v Africe se velmi rychle zvětšuje.
Africa's urban population...
Cílem našich kurzů je pomoci vám rychle zlepšit vaší angličtinu.
The aim of...
Rychlý rozvoj digitální revoluce způsobil prudký pokles cen.
The rapid expansion...
12/20
+
ekonom
economist [ɪˈkɒnəmɪst]
j.č.: economist, mn.č.: economists
Mnoho ekonomů věří, že ekonomika tento rok bude vzrůstat.
Many economists believe...
Řada ekonomů vyjádřila kritiku dotačního systému.
A number of...
13/20
+
hromada, halda
štos
hromadit, kupit, (na)štosovat
stoh
pilíř, pilot
palác, honosné sídlo
hemeroidy, hemoroidy
pile [paɪl]
j.č.: pile, mn.č.: piles, přít.: pile, 3.os.: piles, průb.: piling, min.pr.: piled, příč.min.: piled
Místnost byla úplně prázdná, kromě haldy špinavého prádla v rohu.
The room was...
Dnes mám na práci hromadu věcí.
I've got piles...
Stovky vinylových desek jsou naštosovány v policích.
Hundreds of vinyl...
14/20
+
probíhající, stále probíhající
přetrvávající, současný
nekončící
ongoing [ˈɒnˌgəʊɪŋ]
Je zde neustálý stav obměny a fyzické přestavby, která ve městě stále probíhá.
Here is constant...
Je to potvrzení o jejich pokračující práci, která vytváří užitečnou a jednoduchou praxi.
It is a...
Je to nikdy nekončící rozhovor.
It is a...
15/20
+
uskočit stranou
jump aside [dʒʌmp əˈsaɪd]
přít.: jump aside, 3.os.: jumps aside, průb.: jumping aside, min.pr.: jumped aside, příč.min.: jumped aside
Když se po mně ohnal nožem, uskočil jsem stranou.
When he swept...
Uskočili jsme stranou, když velký pes proběhl těsně kolem nás.
We jumped aside...
16/20
+
rozdělit (se)
rozštěpit (se)
roztrhnout (se)
rozkol, roztržka
rozštěpení
trhlina, puklina, prasklina
popraskat, rozpraskat
split [splɪt]
j.č.: split, mn.č.: splits, přít.: split, 3.os.: splits, průb.: splitting, min.pr.: split [splɪt], příč.min.: split [splɪt]
Jeho vlastní strana je v této otázce hluboce rozdělena.
His own party...
Titanik se rozlomil na dva díly a klesl do hloubky 3,8 km.
The Titanic split...
17/20
+
naložit, nacpat
nabít
založit, vložit
nahrát
zatížení, zátěž
náklad
načíst
spousta, hromada
load [ləʊd]
j.č.: load, mn.č.: loads, přít.: load, 3.os.: loads, průb.: loading, min.pr.: loaded, příč.min.: loaded
Nová verze si načte předem pouze 250KB.
The new version...
Stále existuje spousta lidí, kteří jsou nadšení řešením důležitých problémů.
There are still...
18/20
+
schopnost
způsobilost
kapacita
nadání
capability [ˌkeɪpəˈbɪlɪtɪ]
j.č.: capability, mn.č.: capabilities
Naše rozhodnutí nezávisí tolik na funkčnosti a schopnostech zařízení, ale více na naší důvěře ke značce.
Our decisions become...
Na tento projekt je nad naše schopnosti.
This project is...
Tato kniha vám může pomoci zlepšit vaše komunikační schopnosti.
This book could...
19/20
+
skladování, uskladnění
sklad, skladiště, skladovací prostor
ukládání, uchování (dat)
paměť (počítače)
storage [ˈstɔːrɪdʒ]
j.č.: storage, mn.č.: storages
V našem domě je spousta úložného prostoru.
There is a...
Jahody se uchovávají v chladném skladu, aby se nezkazily.
The strawberries are...
Poskytujeme bezpečnou platformu pro ukládání osobních údajů do počítačů.
We provide a...
20/20
+
poezie
báseň
poetry [ˈpəʊɪtrɪ]
Pravidelně pořádá předčítání poezie pro studenty.
She periodically arranges...
Tato práce se stále více učí na kurzech moderní poezie.
This work is...
Jejich přátelství začalo jejich společným zájmem o poezii.
Their friendship began with their common interest in poetry.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X