460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
152
153
154
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kromě, mimo
navíc
kromě toho, nadto
besides [bɪˈsaɪdz]
Přijde někdo jiný kromě tvých přátel?
Is anyone coming besides your friends?
Věnuješ se kromě fotbalu i jinému sportu?
Do you play any other sports besides football?
Hrajeme trampskou muziku, folk, rock a ještě mnohem víc.
We play tramp music, folk, rock, and much more besides.
2/20
+
představa, fantazie, sen
představivost, obrazotvornost
fantastická literatura
fantasy [ˈfæntəsɪ]
jedn. číslo: fantasy, množ. číslo: fantasies
Vstoupil jsem do světa fantazie, kde jsem mohl být kýmkoli, kým jsem chtěl.
I entred into a fantasy world, where I could be anything I wanted.
Miluji hry, které mi umožňují uvolnit uzdu mé vlastní fantazii.
I love games that let me play out my fantasies.
Může to znít jako nějaká divoká fantazie.
It might sound like some kind of wild fantasy.
3/20
+
pozůstalý, přeživší
kdo přežil
survivor [səˈvaɪvə]
jedn. číslo: survivor, množ. číslo: survivors
Můžou tam být někteří přeživší.
There may be some survivors.
Byl jediným přeživším, a toto je příběh, který nám vyprávěl.
He was the only survivor, and this is the story he told us.
Při zemětřeseních se objevily případy, kdy byli přeživší nalezeni až po dnech hledání.
There have been...
Terapie pomáhá přeživším léčit se z traumat způsobených sexuálními násilníky.
Therapy helps survivors...
4/20
+
zranitelný
náchylný, citlivý
vulnerable [ˈvʌlnərəbəl]
Jakmile se mláďata narodí, jsou velmi zranitelná.
As soon as...
Pravidelná studená sprcha vám může pomoci snížit náchylnost k různým nemocem.
A regular cold...
Citlivá kůže je velmi citlivá na tlaky a odírání, které vzniká v naší obuvi.
The sensitive skin...
5/20
+
lovec, lovkyně
myslivec
hledač (pokladů ap.)
hunter [hʌntə]
jedn. číslo: hunter, množ. číslo: hunters
Lovci sledovali stopu krve, kterou za sebou liška zanechávala.
The hunters followed...
Naši předkové jedli maso, ale byli převážně sběrači, nikoliv lovci.
Our ancestors ate...
Leopardi jsou osamělí lovci.
Leopards are solitary...
Lovci upírů musí být trochu přiopilí, řekl.
Vampire hunters need...
Liška unikla lovcům tím, že se rychle otočila zpět.
The fox eluded...
Lovec si klekl vedle zvířecí mršiny a začal ji stahovat z kůže.
The hunter knelt beside the animal carcass and commenced to skin it.
6/20
+
organický
ekologický, bio
přirozený
přírodní
organic [ɔːˈgænɪk]
Celulóza je nejvíce se vyskytujícím organickým materiálem na Zemi.
Cellulose is the...
Ekologické zemědělství je lepší pro životní prostředí.
Organic farming is...
Mobilní telefon se stal přirozenou součástí každodenního života.
The mobile telephone...
7/20
+
celebrita, hvězda, osobnost
sláva, proslulost
celebrity [sɪˈlebrɪtɪ]
jedn. číslo: celebrity, množ. číslo: celebrities
Můj otec byl tak trochu místní celebritou.
My father was...
Tom se přes noc stal hvězdou.
Tom became a...
Rád čtu knihy o životě celebrit.
I love to...
8/20
+
pekař
baker [ˈbeɪkə]
jedn. číslo: baker, množ. číslo: bakers
Pekař přes ulici dělá skvělé koláče.
The baker across...
Pekař peče chléb v pekárně.
The baker bakes...
9/20
+
v tutéž dobu, ve stejnou dobu
současně
at the same time [æt ðə seɪm taɪm]
V tom samém čase se lidé snaží zjistit, kdo skutečně jsou.
At the same...
Obě smlouvy byly podepsány současně.
Both contracts were signed at the same time.
Tu samou dobu jsem plnila úkoly s partnerem, který koučoval jiné osoby.
At the same...
10/20
+
gesto, posunek
gestikulovat, naznačit gestem
gesture [ˈdʒestʃə]
jedn. číslo: gesture, množ. číslo: gestures, přít. prostý: gesture, 3. os. j. č.: gestures, průb. čas: gesturing, prostý min.: gestured, příčestí min.: gestured
Její gesta ukazovala, že její potěšení z toho, že ho vidí, je jen hrané.
Her gestures indicated her fake pleasure to see him.
Sam zvedl ruku jako varovné gesto, aby ho zastavil.
Sam raised his...
Gesta mohou vyjádřit, co si myslíte, stejně jako slova.
Gestures can convey...
Usmála se na mě a gestem naznačila, že mě objímá.
She grinned at...
Propustili jsme ho jako gesto dobré vůle.
We released him as a gesture of goodwill.
11/20
+
trávník
lawn [lɔːn]
jedn. číslo: lawn, množ. číslo: lawns
Celé odpoledne jsem strávil sekáním trávníku.
I spent all...
Pokud bude vlhké jaro, budu muset sekat trávník každý měsíc.
If it is...
Nešlapej na můj trávník!
Don't step on...
12/20
+
plivat, vyplivnout
(za)prskat
mžít, mrholit
slina
plivanec, plivnutí
vyštěknout (nadávku)
spit [spɪt]
jedn. číslo: spit, množ. číslo: spits, přít. prostý: spit, 3. os. j. č.: spits, průb. čas: spitting, prostý min.: spat [spæt] (or spit), příčestí min.: spat [spæt] (or spit)
Nějaký běloch na mě plivl, protože jsem držela za ruku černocha.
Some white man...
Vložila si pecku do pusy a pak ji vyplivla.
She put a...
Dal jsem si doušek slabé kávy a vyplivl jsem ho zpět do hrnku.
I took a...
Zaprvé, vyplivni žvýkačku, před tím, než začneš mluvit.
First, spit out...
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Patricia na mě vyhrkla své obvinění.
Patricia spat out...
13/20
+
přeškrtnout
vyškrtnout
cross out [krɒs aʊt]
přít. prostý: cross out, 3. os. j. č.: crosses out, průb. čas: crossing out, prostý min.: crossed out, příčestí min.: crossed out
Přeškrtal jsem všechna špatná slova.
I crossed out...
Pokud si myslíte, že je to špatně, přeškrtněte to a napište dobře.
If you think...
Přeškrtněte duplicitní písmena, která spolu sousedí.
Cross out duplicate...
14/20
+
vzrušující
strhující
napínavý, poutavý
exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ]
Nikdy bych neřekl, že to bude tak vzrušující.
I never thought...
Byl to opravdu strhující zápas.
It was a...
Ke konci byla kniha mnohem napínavější, než jsem čekal.
Towards the end,...
15/20
+
postupně, pozvolna
gradually [ˈgrædjuəlɪ]
Jejich popularita se postupně rozšířila po celé zemi.
Their popularity gradually...
Molly postupně získávala stále více a více pravomocí a povinností.
Molly was gradually...
Postupně jsme zvýšili kvalitu objektivů digitálních fotoaparátů.
We have gradually...
Paul postupně získal reputaci jako moderní spisovatel.
Paul gradually won his reputation as a modern writer.
Měla vynikající techniku a postupně se dostala na vrchol.
She had a...
16/20
+
zakázat, zakazovat
prohibit [prəˈhɪbɪt]
přít. prostý: prohibit, 3. os. j. č.: prohibits, průb. čas: prohibiting, prostý min.: prohibited, příčestí min.: prohibited
Nemohl by mně zakázat kamkoliv jít.
He couldn't prohibit...
Byla tam dopravní značka zakazující parkování v určitých hodinách.
There was a...
Litujeme, fotografování s bleskem je zakázáno.
Sorry, flash photography...
Z vašeho tiskového oznámení jsme pochopili, že zakazujete všechny společenské akce.
We understand from...
Po dobu, co probíhá válka, zakázali všechny lety do země.
They prohibited all...
Zpětné snížení cen, které se platí dodavatelům, je zakázáno.
A retrospective reduction...
17/20
+
formování, utváření
útvar, formace
formation [fɔːˈmeɪʃən]
jedn. číslo: formation, množ. číslo: formations
Pozorovali jsme vytváření pravidelného vzoru pruhů uspořádaných ve směru proudu.
We observed the...
Vznik tropické tlakové níže může vést k zrození hurikánu.
The formation of...
Etické chování hraje významnou roli při utváření vztahů se zákazníky.
Ethical behavior plays...
Trenér dal týmu pokyn, aby vyztužil obranu a udržoval pevnou formaci.
The coach instructed...
Skalní útvar se nakonec rozpadne v důsledku eroze způsobené větrem a vodou.
The rock formation...
18/20
+
neuvěřitelný
úžasný, skvělý, fantastický
ohromný
incredible [ɪnˈkredəbəl]
2. stupeň: more incredible, 3. stupeň: most incredible
Každá generace je svědkem neuvěřitelného rozsahu technologického rozvoje.
Every generation witnesses...
Je neuvěřitelné vidět, kolik mladých lidí ho podporuje.
It's incredible to...
Byl to neuvěřitelný moment, když náš tým vyhrál zlatou medaili v Naganu.
It was an...
Naše schopnost učit se, přizpůsobovat se a přeměňovat naše prostředí je úžasná.
Our capacity to...
19/20
+
daný, stanovený, určitý
vzhledem k, s ohledem
dohodnutý
given [ˈgɪvən]
Chceme vědět, kolik lidí je v dané oblasti.
We want to...
Vzhledem k tomu, kolik lidí přišlo, jsme rádi, že jsme prodali téměř všechno.
Given the fakt...
Na dohodnutý signál vystřelíte do vzduchu.
At the given...
20/20
+
tabák
tabákový
tobacco [təˈbækəʊ]
jedn. číslo: tobacco, množ. číslo: tobaccos
Její dům páchl tabákem.
Her house reeked...
To je vítězství pro tabákový průmysl.
It is a...
Kouř z tabáku mně jde na nervy.
Tobacco smoke bugs...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X