460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
153
154
155
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
adolescent, mladistvý
puberťák
dospívající
pubertální
adolescent [ˌædəˈlesənt]
jedn. číslo: adolescent, množ. číslo: adolescents
Dalším velkým problémem, který trápí mladistvé, je osamělost.
Loneliness is another of the major problems afflicting adolescents.
Moje děti jsou už puberťáci.
My children are already adolescents.
Byl jsem dětinský puberťák, který se nechal vést hormony místo rozumem.
I was a childish adolescent led by his hormones instead of his head.
2/20
+
hlasitý, hlučný
křiklavý, nápadný
nahlas, hlasitě, hlučně
loud [laʊd]
2. stupeň: louder, 3. stupeň: loudest
Lev hlasitě zařval.
The lion gave a loud roar.
Ticho bylo přerušeno hlasitým výkřikem.
The silence was broken by a loud cry.
Mohl bys mluvit trochu hlasitěji prosím?
Could you speak a little louder, please?
3/20
+
zemědělský
agricultural [ˌægrɪˈkʌltʃərəl]
Potřebujeme nové zemědělské a lesnické traktory.
We need new agricultural and forestry tractors.
Cizinci tvoří více než třetinu pracovníků v zemědělství.
Foreigners make up over one-third of the agricultural workers.
Musíme začít obnovením zemědělské výroby.
We must begin with the resumption of agricultural production.
4/20
+
orientace, zaměření
orientation [ˌɔːrɪenˈteɪʃən]
jedn. číslo: orientation, množ. číslo: orientations
Sam nedělá žádné tajnosti o své sexuální orientaci.
Sam makes no...
Komerční orientace místních univerzit má i negativní dopady.
The commercial orientation...
5/20
+
soutěž, závod
napadnout, zpochybnit, protestovat
soutěžit, utkat se
contest [ˈkɑːntest]
jedn. číslo: contest, množ. číslo: contests, přít. prostý: contest, 3. os. j. č.: contests, průb. čas: contesting, prostý min.: contested, příčestí min.: contested
Vítěz soutěže obdrží tisíc dolarů.
The contest winner...
Zapojíte se do naší soutěže?
Will you participate...
Nikdo nezpochybňuje její rozhodnutí.
There is no...
6/20
+
atd., a tak dále
apod.
etc [ɪtˈset.ər.ə]
Chystají se se vás zeptat na vaše osobní údaje - věk, pohlaví, národnost apod.
They are going...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Zadejte měrnou jednotku například kusy, litry, kilogramy apod.
Enter the unit...
Budete pracovat s technologiemi mezi které patří mimo jiné HTML, CSS, JavaScript, Angular atd.
You will work...
7/20
+
plout, plavat, vznášet se
plovák
splávek (část udice)
linout se (vůně)
navrhnout, předložit (plán ap.)
float [fləʊt]
jedn. číslo: float, množ. číslo: floats, přít. prostý: float, 3. os. j. č.: floats, průb. čas: floating, prostý min.: floated, příčestí min.: floated
Teď je na Titanicu více života, než kdy bylo, když plaval na hladině.
Now, there's more...
Prázdná plastová láhev plavala na vodě.
The empty plastic...
Předložil návrh, že církve mohou otevřít své dveře všem bezdomovcům, kteří potřebují útočiště.
He floated the...
8/20
+
lék, léčba, léčení
léčit, vyléčit, zahojit, uzdravit
vyřešit, odstranit, napravit (problém)
nakládat, naložit, konzervovat (potraviny)
cure [kjʊə]
jedn. číslo: cure, množ. číslo: cures, přít. prostý: cure, 3. os. j. č.: cures, průb. čas: curing, prostý min.: cured, příčestí min.: cured
Neexistuje žádný lék. Zatím.
There is no...
Nepovažuji to za něco, co by mělo být léčeno.
I don't think...
Objevili vysoce účinný lék proti závislosti na alkoholu.
They discovered a...
Střídání partnerů není lékem na partnerskou osamělost.
Social butterfly can't cure partner's loneliness.
Aloe Vera zlepšuje zrak, ale také léčí další neduhy.
Aloe Vera improves...
Tento lék snižuje zvýšenou koncentraci cukru v krevním oběhu.
This cure reduces...
Prevence je lepší než léčba.
Prevention is better...
9/20
+
pochází z (doby)
sahat do (doby)
date back to [deɪt bæk tə]
přít. prostý: date back to, 3. os. j. č.: dates back to, průb. čas: dating back to, prostý min.: dated back to, příčestí min.: dated back to
Moje problémy pochází již z mého dětství.
My problems already...
Tato soška pochází z doby kamenné.
This statuette dates...
Nejstarší části hradu pocházejí z roku 1480.
The oldest parts...
10/20
+
mlha
zamlžení
zamlžit (se)
fog [fɒg]
jedn. číslo: fog, množ. číslo: fogs, přít. prostý: fog, 3. os. j. č.: fogs, průb. čas: fogging, prostý min.: fogged, příčestí min.: fogged
Nemohli jsme vidět před sebe kvůli nízko ležící mlze.
We couldn't see...
Věž byla sotva viditelná kvůli mlze.
The tower was...
Kromě husté mlhy tam bylo i hodně sněhu.
In addition to...
Po té, co se vysprchovala, byla koupelna celá zamlžená.
The bathroom was...
Jakmile výjde slunce, mlha zmizí.
As soon as...
11/20
+
nakladatel, vydavatel, nakladatelství
publisher [ˈpʌblɪʃə]
jedn. číslo: publisher, množ. číslo: publishers
Vydavatelé zřídka kdy chtějí číst celý rukopis.
The publishers rarely...
Poslala jsem můj rukopis mému vydavateli.
I sent my...
Tato smlouva je nevýhodná, protože přiděluje autorská práva vydavateli.
This agreement is...
12/20
+
tenis
tennis [tenɪs]
jedn. číslo: tennis, množ. číslo: -
Jeden z nejoblíbenějších tenisových turnajů se každoročně pořádá ve Wimbledonu.
One of the most popular tennis tournaments is held annually in Wimbledon.
Byl to impozantní výkon od takového mladého tenisového hráče.
That was an...
Rychle se stává jasné, že nebude dobrý tenisový hráč.
It is rapidly...
Hrál jsem tenis desítky let.
I've been playing...
Je tenisový trenér.
He is a...
13/20
+
údržba, udržování
maintenance [ˈmeɪntɪnəns]
jedn. číslo: maintenance, množ. číslo: -
Server se právě udržuje.
The server is under maintenance.
Pověřili ho, aby vykonával všechny údržbářské práce.
They assigned him...
Nezbytné základní vybavení je potřebné pro každodenní údržbu.
Essential basic equipment...
Zařízení se používá v menší míře k podpoře údržby hangáru letounu.
The equipment is...
Naší hlavní odpovědností je udržování webové prezentace pomocí nejnovějších technologií.
Our primary responsibility...
14/20
+
maso, svalstvo
tělo (jako opak ducha)
dužina (ovoce)
pokrevní příbuzný
vykrmit
flesh [fleʃ]
jedn. číslo: flesh, množ. číslo: fleshes, přít. prostý: flesh, 3. os. j. č.: fleshes, průb. čas: fleshing, prostý min.: fleshed, příčestí min.: fleshed
Všichni jsme z masa a kostí.
We are all...
Duše by chtěla, ale tělo je slabé.
The spirit is...
Červ se zavrtal do dužiny jablka.
The maggot had...
15/20
+
vypadávat, vypadnout
(roz)hádat se, znesvářit se, pohádat se
vystoupit (z řady)
fall out [fɔːl aʊt]
přít. prostý: fall out, 3. os. j. č.: falls out, průb. čas: falling out, prostý min.: fell out [fel aʊt], příčestí min.: fallen out ['fɔ:lən aʊt]
Dávej pozor, ať nevypadneš ze sedačky.
Be careful not...
Nebudeme tolerovat žádné porušování pravidel.
We don't tolerate...
Nerad se hádám s mými kamarády.
I don't like...
16/20
+
toulat se, bloudit
putovat, cestovat, procházet se
toulání, putování, toulka
wander [ˈwɒndə]
jedn. číslo: wander, množ. číslo: wanders, přít. prostý: wander, 3. os. j. č.: wanders, průb. čas: wandering, prostý min.: wandered, příčestí min.: wandered
Chvilku jsem se procházela po zahradě a hledala náměty na fotografie.
I wandered the garden for a while looking for photography subjects.
Toulal jsem se osaměle jako mrak.
I wandered lonely...
Byl nalezen městskou policií, když se potuloval ulicemi.
He had been...
Ovčák se vydal hledat ovce, které se zatoulaly.
The shepherd set out to look for the sheep that had wandered.
17/20
+
bojovník
stíhačka
zápasník
fighter [ˈfaɪtə]
jedn. číslo: fighter, množ. číslo: fighters
Batman je nejobratnější bojovník ve vesmíru.
Batman is the...
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
Úřadující šampion prohrál první kolo s domácím bojovníkem.
The reigning champion...
Dvě stíhačky se oddělily a směřovaly přímo k nám.
Two fighters had...
18/20
+
sestoupit, sejít, slézt
klesnout, klesat
svažovat se
nahrnout se, sesypat se (na koho/co)
snížit se (k praktikám)
descend [dɪˈsend]
přít. prostý: descend, 3. os. j. č.: descends, průb. čas: descending, prostý min.: descended, příčestí min.: descended
Naši roboti jsou schopni klesat a stoupat ve vodě velmi rychle.
Our robots are...
Naše letadlo nezadržitelně klesalo do moře.
Our plane was...
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
19/20
+
vzdělávat (se), naučit, učit
poučit, poučovat
educate [ˈedjʊˌkeɪt]
přít. prostý: educate, 3. os. j. č.: educates, průb. čas: educating, prostý min.: educated, příčestí min.: educated
Musíme lidi naučit více recyklovat jejich odpadky.
We must educate...
John má dobré vzdělání.
John is well...
Žádný člověk se nenarodí moudrý a vzdělaný.
No man is...
Vždy jsem byla nedůvěřivá k lidem, kteří říkají, že mají dobré vzdělání.
I've always been...
20/20
+
zírat, hledět, civět
upřený pohled
gaze [geɪz]
jedn. číslo: gaze, množ. číslo: gazes, přít. prostý: gaze, 3. os. j. č.: gazes, průb. čas: gazing, prostý min.: gazed, příčestí min.: gazed
Lidé na mě stále zírají.
People are still...
Pozoroval jsem, jak ostatní děti s obdivem zíraly na moji novou koloběžku.
I watched how...
Davidův upřený pohled se přesunul z obrazu na mě.
David shifted her...
Bert na ni zíral s obdivem.
Bert gazed at...
James má mimořádně pronikavý pohled.
James has an...
Horolezci hleděli na impozantní vrchol a přemýšleli, zda se jim podaří dostat se na vrchol.
The mountain climbers...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X