460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
154
155
156
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kvalifikovat, splnit podmínky
vymezit, zúžit, omezit (obecnost, tvrzení ap.)
opravňovat, zakládat nárok (koho k čemu)
qualify [ˈkwɒlɪˌfaɪ]
přít. prostý: qualify, 3. os. j. č.: qualifies, průb. čas: qualifying, prostý min.: qualified, příčestí min.: qualified
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Jsem kompetentní mluvit na toto téma, protože jsem navštěvoval technickou školu.
I am qualified...
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
2/20
+
dostatečný, dostačující
sufficient [səˈfɪʃənt]
Stane se to pouze tehdy, pokud bude dosaženo dostatečného pokroku v ostatních otázkách.
It happens only if sufficient progress has been made on the other issues.
Máme dostatek prostředků na dokončení tohoto projektu.
We have sufficient assets to complete this project.
Za předpokladu, že ke změnám dochází jen zřídka, je použití těchto metod dostačující.
Assuming that changes...
Ben pro to získal dostatečné know-how od svých bývalých spolupracovníků.
Ben has acquired...
Vycházeli jsme z předpokladu, že má dostatečné znalosti na to, aby to zvládl.
We worked on...
Důkazy nepostačují k tomu, aby bylo proti ní zahájeno trestního řízení.
The evidence is...
3/20
+
sekvence, posloupnost
řada, sled, pořadí
scéna, epizoda, úryvek (filmu)
sequence [ˈsiːkwəns]
jedn. číslo: sequence, množ. číslo: sequences
Musíš popsat chronologické pořadí všech událostí.
You have to describe the chronological sequence of all events.
Číslice kódu musí být zadány ve správném pořadí.
The code numbers have to be entered in the right sequence.
Ukončili jsme trapnou řadu našich porážek, kdy jsme nedali ani jeden gól.
We ended an embarrassing sequence of our defeats when we did not score a single goal.
4/20
+
centrum města
do centra města
v centru města
downtown [ˈdaʊnˈtaʊn]
jedn. číslo: downtown, množ. číslo: downtowns
Je snadné dojít na vlak, který vás zaveze do centra města.
It is easy...
Pracoval jsem v kanceláři v centru San Franciska.
I worked in...
Dnes večer je v centru města hustý provoz.
There is heavy...
5/20
+
životní styl, způsob života
lifestyle [ˈlaɪfˌstaɪl]
jedn. číslo: lifestyle, množ. číslo: lifestyles
Co vám brání žít dobrodružnějším životním stylem?
What keeps you...
Musela změnit svůj životní styl a stravovací návyky.
She had to...
Když jsem přišel o práci, už jsem si nemohl dovolit můj nákladný životní styl.
When I lost...
6/20
+
veřejně
z veřejných prostředků
publicly [ˈpʌblɪklɪ]
Vždy bude reagovat na ty, kteří se ji snaží veřejně urazit.
She will always...
Tato informace není veřejně přístupné.
This information is...
Sharon se později za své komentáře veřejně omluvila.
Sharon later publicly...
7/20
+
bolestivý, bolestný
trapný (hodně) (hovor.)
obtížný, namáhavý, lopotný (pokrok ap.)
painful [ˈpeɪnfʊl]
2. stupeň: more painful, 3. stupeň: most painful
Zjišťuji, že většina pacientů se zubaři vyhýbá ze strachu, že to může být bolestivé.
I find that...
Dnes začínáme s bolestivým procesem snižování počtu našich zaměstnanců.
Today we are...
Dohodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit, protože je to velmi bolestivé.
We've agreed not...
Pokud trpíte bolestivými migrénovými bolestmi hlavy, může vám pomoci jednoduchá procedura.
If you suffer...
Popálenina byla bolestivá a zanechala několik nepěkných jizev, u kterých bude trvat roky, než zmizí.
The burn was...
Natáhl jsem si zádový sval, ale není to příliš bolestné.
I pulled a...
8/20
+
hlad
touha
dychtit, toužit, prahnout
hunger [ˈhʌŋgə]
jedn. číslo: hunger, množ. číslo: hungers, přít. prostý: hunger, 3. os. j. č.: hungers, průb. čas: hungering, prostý min.: hungered, příčestí min.: hungered
Hlad je nejlepší kuchař.
Hunger is the...
Byl jsem napůl mrtvý hladem.
I was half...
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
Hlad jí donutil jíst.
Hunger constrained her...
V břiše jí kručelo hlady.
Her stomach rumbled with hunger.
Snažte se zahnat hlad syrovou zeleninou a ovocem.
Try to satisfy...
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
9/20
+
nahý, nahatý
holý, neosrstěný (mládě ap.)
bezbranný, bezmocný
obnažený, odkrytý
neskrývaný, otevřený
naked [ˈneɪkɪd]
2. stupeň: more naked, 3. stupeň: most naked
Byla fotografována nahá pro reklamní kampaň na sluneční brýle.
She was photographed...
Zavřel jsem oči a představil si ji nahou.
I closed my...
Může zaměstnavatel požadovat, abyste šli do práce nahý?
Can an employer...
10/20
+
pánev (na smažení)
frying pan [ˈfraɪɪŋ pæn]
jedn. číslo: frying pan, množ. číslo: frying pans
Na pánvi rozpusťte hrudku másla.
In your frying...
Vykostili jsme ryby a usmažili je na pánvi.
We boned the fish and fried them up in a frying pan.
11/20
+
trik, lest, podvod
finta, fígl
podvést, napálit, obelstít
trikový (film ap.)
trick [trɪk]
jedn. číslo: trick, množ. číslo: tricks, přít. prostý: trick, 3. os. j. č.: tricks, průb. čas: tricking, prostý min.: tricked, příčestí min.: tricked, 2. stupeň: more trick, 3. stupeň: most trick
Existuje mnoho příkladů 3D objektů, které podobným způsobem obelstily počítač.
They are many...
Jeho salto vpřed na kole vypadá jako kouzelnický trik.
His forward bike flip looks like a magic trick.
Lucy připravuje mazaný trik, aby zosnovala setkání se svým idolem.
Lucy plays a...
Existuje mnoho triků, díky nimž to vypadá mnohem jednodušší, než to ve skutečnosti je.
There are a...
Zkoušela na mě své záludné finty.
She played dirty...
Objevil jsem několik triků, které mi pomohly stát se z ničeho hrdinou.
I discovered a few tricks that helped me go from zero to hero.
12/20
+
(z)konzumovat, sníst, (vy)pít
spotřebovat, vypotřebovat (palivo ap.)
consume [kənˈsjuːm]
přít. prostý: consume, 3. os. j. č.: consumes, průb. čas: consuming, prostý min.: consumed, příčestí min.: consumed
Motorky spotřebují méně paliva než auta.
Motorcycles consume less...
Dospělý samec gorily může zkonzumovat více než 18 kg rostlin denně.
An adult male...
Ve srovnání s celoživotními abstinenty mají lidé, kteří konzumují alkohol, větší pravděpodobnost vyššího krevního tlaku.
Compared with lifetime...
Krevety jsou důležité mořské plody, které jsou konzumovány na celém světě.
Shrimps are important...
Těm, kteří tyto bylinné směsi konzumovali, byla slibována pravidelnější stolice.
These herbal compounds...
13/20
+
kousnout, pokousat, zakousnout
(u)kousnutí
štípnout, (po)štípat (hmyz ap.)
ušknout (had)
sousto (jídla)
říz, šmak (jídlo)
bite [baɪt]
jedn. číslo: bite, množ. číslo: bites, přít. prostý: bite, 3. os. j. č.: bites, průb. čas: biting, prostý min.: bit [bɪt], příčestí min.: bitten [ˈbɪtn] (ot bit)
Tetanovka mě bolela víc než to psí kousnutí.
The tetanus shot...
Inflace ukusuje z našich úspor a investic.
Inflation bites into...
Můj manžel byl uštknut jedovatým hadem.
My husband was...
Jen jsem si párkrát kousnul do sendviče.
I took a...
Pokud vás kousne netopýr, důkladně omyjte postižené místo.
If you are bitten by a bat wash the affected area thoroughly.
„Uteč,“ zamumlal si pro sebe a při tom si kousal nehty.
"Run away," he...
14/20
+
uspokojit, uspokojovat
přesvědčit, ubezpečit
splnit, splňovat (požadavky ap.)
satisfy [ˈsætɪsˌfaɪ]
přít. prostý: satisfy, 3. os. j. č.: satisfies, průb. čas: satisfying, prostý min.: satisfied, příčestí min.: satisfied
Pokud jde o mě, jsem spokojen.
As for me, I'm satisfied.
Dali všem stranám čas, aby dospěly k dohodě, která uspokojí jejich potřeby.
They gave all...
Klient byl velmi spokojen s kvalitou našich služeb.
The client was...
Pokud nejste zcela spokojeni, jsme zde, abychom vám pomohli.
If you are...
Byla velmi ambiciozní hráčkou, která se nikdy nespokojila s druhým místem.
She was a very competitive player who was never satisfied with second place.
15/20
+
prošvihnout, promeškat, nechat si ujít
miss out [mɪs aʊt]
přít. prostý: miss out, 3. os. j. č.: misses out, průb. čas: missing out, prostý min.: missed out, příčestí min.: missed out
Možná máte pocit, že jste si nechali ujít něco skvělého.
Possibly you feel...
Věř mi, o nic jsi nepřišla.
Trust me, you...
16/20
+
mozková mrtvice (med.)
(po)hladit
tah (štětcem ap.)
úder (v tenise, golfu ap.)
záběr (veslem ap.)
tempo (v plavání)
styl (plavecký)
odpal
strk (v kulečníku)
stroke [strəʊk]
jedn. číslo: stroke, množ. číslo: strokes, přít. prostý: stroke, 3. os. j. č.: strokes, průb. čas: stroking, prostý min.: stroked, příčestí min.: stroked
Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice a demence.
High blood raises...
Jeho mozek byl poškozen mozkovou mrtvicí.
His brain was...
Adam nanášel barvu na plátno krátkými přímými tahy.
Adam applied a...
Někdy příznaky mrtvice zmizí během několika minut.
Sometimes stroke symptoms...
Plavání pomocí motýlku má nejobtížnější způsob záběrů.
The butterfly is the most difficult strokes in swimming.
Byl to opravdu mimořádný zásah štěstěny.
It really was...
17/20
+
rozběhnout, zahájit, uspořádat
upevnit, připevnit, namontovat
stoupat, růst, zvyšovat
hora (v názvu)
mount [maʊnt]
jedn. číslo: mount, množ. číslo: mounts, přít. prostý: mount, 3. os. j. č.: mounts, průb. čas: mounting, prostý min.: mounted, příčestí min.: mounted
Protestující zahájili útok na hlavní město.
The protesters have...
Kamera nesmí být namontována v zorném úhlu řidiče.
The camera must...
Její problémy se stále zvyšovaly.
Her troubles have...
18/20
+
vrtulník, helikoptéra
letět vrtulníkem
helicopter [ˈhelɪˌkɒptə]
jedn. číslo: helicopter, množ. číslo: helicopters, přít. prostý: helicopter, 3. os. j. č.: helicopters, průb. čas: helicoptering, prostý min.: helicoptered, příčestí min.: helicoptered
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
Může se vrtulník dostat na vrchol Mount Everestu?
Can a helicopter...
Odtlačili pacienta do helikoptéry.
They wheeled the...
Vrtulník vyzdvihl cestující z paluby lodi a dostal je do bezpečí.
The helicopter winched the passengers to safety from the deck of the ship.
19/20
+
štěnice
hmyz, brouk (AmE)
chyba, porucha, chybička, moucha
bakteriální onemocnění, viróza
odposlouchávat (pomocí štěnic)
bug [bʌg]
jedn. číslo: bug, množ. číslo: bugs, přít. prostý: bug, 3. os. j. č.: bugs, průb. čas: bugging, prostý min.: bugged, příčestí min.: bugged
Udělal jsem pár chyb v mém článku.
I made a...
V této verzi je také opraveno pár chyb a přidáno několik malých vylepšení.
This version also fixes a few bugs and adds some small improvements.
Omluvil svou nepřítomnost tím, že tvrdil, že měl střevní potíže.
He excused his...
Kouř z tabáku mně jde na nervy.
Tobacco smoke bugs...
Zlá čarodějnice na muže seslala kouzlo a proměnila ho v brouka.
The wicked witch...
20/20
+
nerv
nervozita, napětí
odvaha, kuráž
sbírat odvahu, dodat si odvahy
nerve [nɜːv]
jedn. číslo: nerve, množ. číslo: nerves, přít. prostý: nerve, 3. os. j. č.: nerves, průb. čas: nerving, prostý min.: nerved, příčestí min.: nerved
Není to nic osobního, ale její hlas mi opravdu jde na nervy.
It is nothing...
Nervy jsou chráněny tenkými pouzdry z tukové tkáně.
The nerves are...
Ty máš ale hodně kuráže!
You have a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X