460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
15
16
17
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obchod
obchodní činnost
firma
povolání
věc, záležitost, problém
business [ˈbɪznɪs]
jedn. číslo: business, množ. číslo: businesses
Řídí svůj vlastní obchod.
He has run his own business.
Podnikám už sedm let.
I've been in business for seven years.
To není tvoje věc.
It isn't your business.
2/20
+
přinést (si), přivést (si), donést, dovést
přivézt, dopravit, zavézt
vzít sebou
vynést, odnést
bring [brɪŋ]
přít. prostý: bring, 3. os. j. č.: brings, průb. čas: bringing, prostý min.: brought [brɔ:t], příčestí min.: brought [brɔ:t]
Přinesl jsem láhev vína na její večírek.
I brought a bottle of wine to her party.
Co vás sem přivádí.
What brings you here?
Musíte přivést vodu do varu.
You have to bring the water to a boil.
3/20
+
zaměstnání
úkol
práce
job [dʒɒb]
jedn. číslo: job, množ. číslo: jobs
Je na čase, abych změnil zaměstnání.
It's time for me to change my job.
Požádala o práci v kanceláři.
She has applied for an office job.
Chci získat práci v IBM.
I want to get a job at IBM.
4/20
+
navzdory
přestože
in spite of [ɪn spaɪt [əv]
Navzdory dešti jsme si užili dovolenou.
In spite of the rain, we enjoyed our holiday.
Tyto cíle byly dosaženy navzdory - a ne kvůli - prezidentovi.
Those goals were being achieved in spite of - and not because of - the president.
Přesto všechno, jsme svědky vleklého vyjednávání a obstrukcí.
In spite of...
5/20
+
muset (běžně, jednorázově)
nesmět
určitě
nutnost, nezbytnost
must [mʌst]
Musíme na ni počkat.
We must wait for her.
Nesmíte tuto zprávu ukázat nikomu jinému.
You mustn't show this message to anyone else.
Jsi určitě hladový po té cestě.
You must be hungry after your journey.
6/20
+
mezi (3 a více)
obklopen
uprostřed
among [əˈmʌŋ]
Byl vybrán mezi mnoha kandidáty.
He was chosen from among many candidates.
Bitcoin je velmi populární mezi mladými Američany.
Bitcoin is very popular among young americans.
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
7/20
+
skutečnost
fakt, fakta
skutek
vlastně, ve skutečnosti
fact [fækt]
jedn. číslo: fact, množ. číslo: facts
Ve skutečnosti jsem nikdy neměl práci.
In fact, I've never had a job.
Neznáme žádné fakta o jeho cestě.
We don't have any facts about his journey.
Ve skutečnosti se nemusí skrývat.
In fact, she doesn't have to live in hiding.
8/20
+
červen
June [dʒuːn]
jedn. číslo: June, množ. číslo: Junes
Do června zbývají ještě dva měsíce.
June is still two months off.
Bylo to 1. června.
It was on 1st of June.
Můj vnuk se narodí v červnu.
My grandson will arrive in June.
Komise předložila v červnu svou zprávu o této záležitosti.
The committee tabled...
Losování cen pro tři šťastné výherce se konalo 15. června.
A prize drawing...
Předseda soudcovské stolice odložil případ až do 11. června.
The chairman of...
9/20
+
hra, hraní
utkání, zápas
zvěř (lovná), zvěřina
tělocvik
game [geɪm]
jedn. číslo: game, množ. číslo: games
Hraje počítačové hry každý den.
He plays computer games every day.
Vyhrál jsem první tři hry, ale pak jsem prohrál set i zápas.
I won the first three games, but then I lost the set and the match.
Hra ještě neskončila.
The game is not yet over.
10/20
+
kniha
sešit
rezervovat, zamluvit si
book [bʊk]
jedn. číslo: book, množ. číslo: books, přít. prostý: book, 3. os. j. č.: books, průb. čas: booking, prostý min.: booked, příčestí min.: booked
On čte knihy pravidelně.
He reads books regularly.
Už jsem si zarezervoval letenku do Paříže.
I've alreeady booked a plane ticket to Paris.
Rád bych si rezervoval pokoj ve vašem hotelu od 8. srpna do 12. srpna.
I would like to book a room at your hotel from August 8 to August 12.
11/20
+
léto
letní
summer [ˈsʌmə]
jedn. číslo: summer, množ. číslo: summers
Čekali jsme strašně dlouho na léto.
We've been waiting for summer for ages.
V létě jsme chodili plavat každý den.
We swim every day during the summer.
Na léto jsem odjel domů.
I went home for the summer.
12/20
+
zkoušet, vyzkoušet
testovat
zkouška
test
test [test]
jedn. číslo: test, množ. číslo: tests, přít. prostý: test, 3. os. j. č.: tests, průb. čas: testing, prostý min.: tested, příčestí min.: tested
Teď musíme tuto novou technologii vyzkoušet.
Now we need to test this new technology.
Co nám řekl tento test?
What did this test tell us?
Úspěšně jsem složil teoretický test.
I have passed a theory test.
13/20
+
spousta, mnoho, hodně, moc
pozemek
část, skupina
los
losovat
lot [lɒt]
jedn. číslo: lot, množ. číslo: lots, přít. prostý: lot, 3. os. j. č.: lots, průb. čas: lotting, prostý min.: lotted, příčestí min.: lotted
Jessica hodně čte.
Jessica reads a lot.
Plánujeme postavit chalupu na volném pozemku.
We are planning to build a cottage on a vacant lot.
Další skupina lidí přijede v pondělí.
Another lot of people will arrive on Monday.
14/20
+
národní, národnostní
státní, celostátní
státní příslušník, občan
national [ˈnæʃənəl]
jedn. číslo: national, množ. číslo: nationals, 2. stupeň: more national, 3. stupeň: most national
Je národním hrdinou.
He is a national hero.
Zápas začal národní hymnou.
The match began with the National Anthem.
Máme více než pět celostátních novin.
We have more than five national newspapers.
15/20
+
jít dolů, (po)klesnout, snížit (se)
sestoupit
padnout k zemi, spadnout
zapadnout, zajít (slunce)
prohrát, podlehnout
selhat, přestat fungovat
go down [gəʊ daʊn]
přít. prostý: go down, 3. os. j. č.: goes down, průb. čas: going down, prostý min.: went down [went daʊn], příčestí min.: gone down [ɡɒn daʊn]
William klesl na kolena s růží v ruce.
William went down on his knees with a rose in his hand.
Teplota klesla téměř na příjemnou úroveň.
The temperature went down to an almost comfortable level.
Letadlo spadlo do oblasti Perského zálivu, kde je hloubka asi 3 900 stop.
The plane went down in the area of the Gulf where the depth is about 3,900 feet.
Po tom, co dvakrát vedli, prohráli 2:3.
After leading twice, they went down 2-3.
16/20
+
hlava
čelní představitel
ředitel
vršek
(za)mířit, (na)mířit si to (kam)
head [hed]
jedn. číslo: head, množ. číslo: heads, přít. prostý: head, 3. os. j. č.: heads, průb. čas: heading, prostý min.: headed, příčestí min.: headed
Můj kůň zvítězil o hlavu.
My horse won by a head.
Stal se vedoucím finančního oddělení.
He became the head of the financial department.
Tak kam máte zamířeno?
So where are you headed?
17/20
+
věc, záležitost, problém, otázka
vydat, vystavit, uveřejnit
vydání, výtisk, číslo
issue [ˈɪʃjuː]
jedn. číslo: issue, množ. číslo: issues, přít. prostý: issue, 3. os. j. č.: issues, průb. čas: issuing, prostý min.: issued, příčestí min.: issued
Je to problém přímořských států.
It is a issue of seaside states.
Tvůj věk není problém.
Your age is not an issue.
Tento článek bude zveřejněn v příštím vydání.
This article will be published in the next issue.
18/20
+
druh, typ, forma
laskavý, hodný, milý
kind [kaɪnd]
jedn. číslo: kind, množ. číslo: kinds, 2. stupeň: kinder, 3. stupeň: kindest
Jaký typ práce hledáš?
What kind of a job are you looking for?
Nesnáším tento druh otázek.
I hate those kinds of questions.
John je velmi laskavý člověk.
John is a very kind person.
19/20
+
strana
bok, boční část
stěna
postranní, vedlejší, boční
side [saɪd]
jedn. číslo: side, množ. číslo: sides, přít. prostý: side, 3. os. j. č.: sides, průb. čas: siding, prostý min.: sided, příčestí min.: sided
Pouze na jedné straně silnice jsou stromy.
Trees are on one side of the road only.
Je na tvé straně.
He is on your side.
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
Tato část kódu má nepříjemný vedlejší efekt.
This part of code has an unpleasant side effect.
Všechny díly musí být naolejovány na obou stranách.
All parts need...
Rozhodčí si vzal hráče stranou a promluvil si s ním.
The referee drew...
Jak chcete udělat vaše vajíčka? Jako volské oko, prosím.
How would you...
20/20
+
černý
tmavý, temný
začernit
tma
černoch, černošský
black [blæk]
jedn. číslo: black, množ. číslo: blacks, přít. prostý: black, 3. os. j. č.: blacks, průb. čas: blacking, prostý min.: blacked, příčestí min.: blacked, 2. stupeň: blacker, 3. stupeň: blackest
Ten večer měla černé šaty.
That evening she had a black dress.
Miluje černošskou kulturu.
He loves black culture.
Můžu mluvit s panem Blekem?
May I talk to Mr. Black?
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Proč máte kolem obrázků černý okraj?
Why do you...
Černá zamračená obloha dává naději na vydatný déšť.
Black cloudy sky...
Astronomové detekovali obrovské množství plynu a prachu kolem černé díry.
Astronomers detected vast...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X