460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
160
161
162
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tučný, výrazný (písmo)
odvážný, troufalý, smělý
bold [bəʊld]
2. stupeň: bolder, 3. stupeň: boldest
Buď odvážný!
Be bold!
Dávám přednost velkému tučnému písmu.
I prefer big bold font.
Tímto obrazem vyslal odvážné sdělení.
He was making a bold statement with this painting.
Chtěli jsme být součástí něčeho smělého a inovativního.
We wanted to be a part of something bold and innovative.
2/20
+
bůh
bůžek
božstvo
god [gɒd]
jedn. číslo: god, množ. číslo: gods
Věci byly jiné, když jsem byl mladý. A díky bohu, že už takové nejsou.
Things were different when I was young. And thank god they're not that way anymore.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
God's mill grinds slow but sure.
Ach Bože!
Oh, my God!
Můj nebožtík manžel, Bůh mu žehnej.
My late husband,...
My všichni jsme jedinečná stvoření boha.
We all are...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
Ach bože, to je skvělý nápad.
Oh my god,...
3/20
+
transformace
proměna, přetvoření, přeměna
transformation [ˌtrænsfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: transformation, množ. číslo: transformations
Snažíme se urychlit vnitřní transformaci celé skupiny.
We're looking to speed up the internal transformation of the whole group.
Náš byt prošel v průběhu času rozmanitými proměnami.
Our flat has gone through various transformations over time.
Chemická reakce je proces, který vede k přeměně jedné chemické látky na druhou.
A chemical reaction is a process that leads to the transformation of one chemical to another.
4/20
+
etika
morálka
ethics [ˈeθɪk]
Náš etický kodex stanoví soubor práv a povinností, které musí všichni dodržovat.
Our code of...
Zveřejnění jejího článku bylo v rozporu s novinářskou etikou.
Publication of her...
Danielova morálka mu zakazovala lhát.
Daniel's ethics forbade...
5/20
+
proud, tryskání, proudový
tryska, tryskový
tryskáč, proudové letadlo, tryskové letadlo
tryskat (velkou rychlostí)
jet [dʒet]
jedn. číslo: jet, množ. číslo: jets, přít. prostý: jet, 3. os. j. č.: jets, průb. čas: jetting, prostý min.: jetted, příčestí min.: jetted
Podívejme se na rozdíl mezi plynovou turbínou a proudovým motorem.
Let us look...
Soukromý tryskáč je symbolem bohatství.
The private jet...
Tři muži unesli tryskové letadlo letící do Mnichova a požadovali výkupné.
Three men hijacked...
6/20
+
domov, místo výskytu
přirozené prostředí
habitat [ˈhæbɪˌtæt]
jedn. číslo: habitat, množ. číslo: habitats
Mnoho divoké zvěře přichází o své přirozené prostředí.
A lot of...
Ostrov poskytuje dokonalé prostředí pro původní rostliny a divokou zvěř.
The Isle provides...
V určitých místech se v parku nacházejí vzácné rostliny.
The rare plants...
Kácení deštných pralesů drasticky změnilo jejich přirozené prostředí.
The cutting rainforests...
Jeřáb žije v bažinatých oblastech.
The crane lives...
Populace volně žijících živočichů v oblasti se kvůli ničení životního prostředí drasticky snížila.
The wildlife population...
7/20
+
skromný, nenáročný, neokázalý
nevelký, nízký, mírný
modest [ˈmɒdɪst]
2. stupeň: more modest, 3. stupeň: most modest
Za poslední 3 roky jsem se naučil žít se skromným rozpočtem.
I've learnt over...
Skromní lidé nezávidí jiným lidem.
Modest people do...
Přes veškerou svou slávu je velmi skromný, co se jeho úspěchů týká.
Despite all his...
8/20
+
mikrob, bakterie, bacil
zárodek, počátek (přen.) (myšlenky ap.)
germ [dʒɜːm]
jedn. číslo: germ, množ. číslo: germs
Tento dezinfekční prostředek zabíjí všechny bakterie.
This disinfectant kills...
Krysy rozšiřují bakterie.
Rats spread germs.
Používáme chlór, abychom usmrtili všechny bacily ve vodě.
We use chlorine...
9/20
+
střední třída
middle class [ˈmɪdəl klɑːs]
jedn. číslo: middle class, množ. číslo: middle classes
Považujeme se za střední třídu.
We consider ourselves...
Po novém daňovém zatížení by se mnoho dosud bohatých lidí zařadilo do střední třídy.
The new tax...
Soukromá škola? Žádná šance pro dnešní střední třídu.
Private school? Not...
Zanedbávali potřeby chudých a střední vrstvy.
They neglected the...
10/20
+
krásný, rozkošný, půvabný
příjemný, milý (člověk)
lovely [ˈlʌvlɪ]
2. stupeň: lovelier, 3. stupeň: loveliest
Jaký krásný dům!
What a lovely...
Kimberly je skvělá zpěvačka s půvabným hlasem.
Kimberly is a...
Dostal jsem od ní dlouhý, krásný dopis.
I got a...
Vzpomínám si na ten krásný den, kdy mě Matthew požádal o ruku.
I remember the...
Margaret má krásnou štíhlou postavu.
Margaret has a...
Ó, jaké milé dítě!
Ah, what a...
Sandra je milá a laskavá žena.
Sandra is a...
11/20
+
oranžový
pomerančový
pomeranč
pomerančovník
orange [ˈɒrɪndʒ]
jedn. číslo: orange, množ. číslo: oranges
Zapadající slunce zabarvilo oblohu sytou oranžovou září.
The setting sun...
Oloupala bys mně pomeranč?
Would you peel...
Pomeranče jsou bohatým zdrojem vitamínu C.
Oranges are a...
Její oranžové šaty opravdu vynikají na tomto pozadí.
Her orange dress...
Pil jsem pomerančový džus celý večer.
I drank orange...
Nakrájejte pomeranče na poloviny a vymačkejte džus do mísy.
Cut the oranges in half and squeeze the juice into the bowl.
Přidejte oranžovou barvu, abyste získali teplejší zbarvení.
Add orange paint...
12/20
+
identifikace, určení, identifikování, rozpoznání
zjišťování totožnosti
ztotožňování, spojování (si)
identification [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: identification, množ. číslo: identifications
Požár spálil oběti tak, že identifikace byla téměř nemožná.
The blaze burned...
Automatický identifikační systém je relativně nedávné zařízení.
Automatic Identification System...
Kladli jsme velký důraz na identifikaci skutečných problémů a jejich příčin.
We put a...
13/20
+
provincie, venkov
pole působnosti, kompetence
sféra, obor, oblast (zájmu, odpovědnosti ap.)
province [ˈprɒvɪns]
jedn. číslo: province, množ. číslo: provinces
Zahájili jsme dialog o budoucnosti naší provincie, kde žijeme.
We started a...
Mezi název provincie a PSČ nevkládejte čárku.
Do not put...
Středověká malba není mým oborem.
Medieval painting is...
14/20
+
herečka
actress [ˈæktrɪs]
jedn. číslo: actress, množ. číslo: actresses
Herečka nedávno vyhodila svého manažera.
The actress recently...
Ona zapadá do mé představy, jak má vypadat herečka.
She fit my...
Jejím cílem bylo stát se slavnou herečkou.
Her goal was...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Už je to ostřílená herečka.
She is a veteran actress already.
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
15/20
+
rejstřík, registr, evidence
registrovat (se), zapsat (se), přihlásit (se)
evidovat, zaznamenat
pokladna (v obchodě)
register [ˈredʒɪstə]
jedn. číslo: register, množ. číslo: registers, přít. prostý: register, 3. os. j. č.: registers, průb. čas: registering, prostý min.: registered, příčestí min.: registered
Do dvou týdnů od příjezdu se všichni cizinci museli zaregistrovat u místní policie.
Within two weeks...
Máte tři důvody, abyste se ihned zaregistroval.
You have three reasons to register right away.
Přečtěte si, prosím, naše platební podmínky, než se zaregistrujete na naše kurzy.
Please read our...
Prodloužili jsme uzávěrku pro registraci na této akci.
We have extended...
Policista prověřil poznávací značku v databázi, aby zjistil, zda je v registru.
The police officer...
Bude pokladna během rekonstrukce prodejny mimo provoz?
Will the cash...
16/20
+
částka, obnos, suma, součet, souhrn
sčítat
shrnout
sum [sʌm]
jedn. číslo: sum, množ. číslo: sums, přít. prostý: sum, 3. os. j. č.: sums, průb. čas: summing, prostý min.: summed, příčestí min.: summed
Můj zesnulý otec mi odkázal velkou částku peněz.
My father died,...
Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou.
The sum of...
Nemůžu si to dovolit zaplatit jednorázově, vzhledem k tomu, že moje mzda mě stačí jen na základní živobytí.
I cannot afford...
Dosáhl jsem rozvodového urovnání formou zaplacení jednorázové finanční částky.
I am getting...
Nemůžeme shrnout celou jeho filozofii do jednoho odstavce.
We can't sum...
Abychom to shrnuli, byl to jejich nejlepší výkon v letošním roce.
To sum up,...
Dovolte mi zrekapitulovat, co jsme zatím domluvili.
Let me sum...
17/20
+
dostat se, sebrat se (z šoku)
překonat (problém)
vyrovnat se (s něčím)
uzdravit se, zotavit se
get over [get ˈəʊvə]
přít. prostý: get over, 3. os. j. č.: gets over, průb. čas: getting over, prostý min.: got over [ɡɒt ˈəʊvə], příčestí min.: got over [ɡɒt ˈəʊvə]
Dokážete se dostat přes tuto zeď?
Can you get...
Je to jen pobláznění. Dostane se z toho.
It's just an...
Betty se právě zotavuje z chřipky.
Betty is just...
18/20
+
údolí
údolní
valley [ˈvælɪ]
jedn. číslo: valley, množ. číslo: valleys
Z údolí vycházela jemná mlha.
Mist ascended from...
Pohled na údolí jí naplňoval úžasem.
The sight of...
Řeka se klikatí údolím.
The river winds...
Běžte po stezce kolem údolí a zpět nahoru do lesa.
Follow the trail...
Na severu se vysoký kopec svažuje do údolí.
To the north,...
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
19/20
+
hladový, vyhladovělý
hladovět
hladovějící
hungry [ˈhʌŋgrɪ]
2. stupeň: hungrier, 3. stupeň: hungriest
Na světě je příliš mnoho hladovějících lidí.
There are too...
Jsem pořád hladový.
I'm still hungry.
Jsi určitě hladový po té cestě.
You must be hungry after your journey.
Ten ubohý pes vypadá tak hladově.
That poor dog...
Hladoví a žízniví jsme konečně dorazili do hospody.
Hungry and thirsty,...
Druhý den po hostině se cítím hladový.
A day after...
20/20
+
vědomí
uvědomění
podvědomí
consciousness [ˈkɒnʃəsnəs]
jedn. číslo: consciousness, množ. číslo: -
Během porodu ztratila vědomí.
She lost consciousness...
Z bezvědomí se probere za pár hodin.
He will recover...
Rána byla tak tvrdá, že okamžitě ztratil vědomí.
The blow was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X