460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
161
162
163
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
okamžitý, pohotový, promptní
nápověda
přimět, pohnout, dohnat
podněcovat, vyvolat
připomenout, napovědět, napovídat
prompt [prɒmpt]
jedn. číslo: prompt, množ. číslo: prompts, přít. prostý: prompt, 3. os. j. č.: prompts, průb. čas: prompting, prostý min.: prompted, příčestí min.: prompted, 2. stupeň: prompter, 3. stupeň: promptest
Co vás přimělo k tomu to říct?
What prompted you to say that?
Její projev vyvolal rozzlobenou reakci.
Her speech has prompted an angry response.
Okamžitým zásahem vyřešil náš problém.
He answered our...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
Oceňujeme vaši rychlou odpověď ohledně navrhovaných změn.
We appreciate your...
Akce vyvolala okamžité mezinárodní odsouzení.
The action has...
2/20
+
pára
(po)vařit v páře, dusit
parní
steam [stiːm]
jedn. číslo: steam, množ. číslo: steams, přít. prostý: steam, 3. os. j. č.: steams, průb. čas: steaming, prostý min.: steamed, příčestí min.: steamed
Užíval jsem si páry v aténských lázních.
I was enjoying some steam at an Athens bathhouse.
Pokud se voda zahřeje na 100°C, změní se na páru.
If water is heated to 100°C it turns to steam.
První parní lokomotiva byla vynalezena v roce 1804.
The first steam locomotive was invented in 1804.
Pára z konvice zamlžila moje brýle.
The steam from...
Vypustil páru tím, že na mě křičel.
He let off...
Vařte kukuřici v páře tak dlouho, až je možné ji snadno propíchnout vidličkou.
Steam the corn...
Tlak páry v motoru je řízený touto páčkou.
The steam pressure...
3/20
+
plátek, krajíc, tenký řez
kus, část, (po)díl
(na)krájet (chleba)
(na)řezat
(pod)seknout (míček)
slice [slaɪs]
jedn. číslo: slice, množ. číslo: slices, přít. prostý: slice, 3. os. j. č.: slices, průb. čas: slicing, prostý min.: sliced, příčestí min.: sliced
Uzavřeli jsme dohodu, že si oba vezmeme stejně velkou část zisku.
We did the deal that we'd both take an equal slice of the profit.
Mohl bys mi uříznout menší krajíc chleba?
Could you cut me a smaller slice of bread?
Aperitivy jsou obvykle podávány s tenkým plátkem citronu.
The aperitifs are...
Dostali jsme pořádný plátek pomalu pečeného rozbífu.
We got a...
Musím přiznat, že vám nabízím pouze část toho, co je možné.
I must acknowledge...
Jen 15 minut potom jsme začali krájet dort.
Just 15 minutes...
Na dno misky rozprostřete plátky cibule.
Spread the onion...
4/20
+
vydání (publikace)
náklad (knihy, novin)
edition [ɪˈdɪʃən]
jedn. číslo: edition, množ. číslo: editions
Večerní vydání novin je připraveno k distribuci.
The evening edition...
Byl jsem šťastný, dokud jsem neviděl dnešní ranní vydání The Wall Street Journal.
I was happy...
Četli jsme jen zkrácené vydání jeho nového románu.
We've only read...
5/20
+
hrst
hrstka
neposedné dítě, číslo, kvítko (hovor.)
handful [ˈhændfʊl]
jedn. číslo: handful, množ. číslo: handfuls (or handsful)
Nastrkal jsem hrst mincí do prodejního automatu.
I inserted a...
Existuje jen hrstka lidí, kterým důvěřuji.
There's only a...
Můj starší syn je hodný, ale menší je trochu neposedný.
My older son...
6/20
+
demonstrace
předvedení, předvádění
názorná ukázka
demonstration [ˌdemənˈstreɪʃən]
jedn. číslo: demonstration, množ. číslo: demonstrations
Mnoho demonstrantů bylo zatčeno, poté co policie demonstraci rozehnala.
Many protesters were...
Toto video bylo připraveno jako názorná ukázka cvičení na posílení páteře.
This video was...
Protesty již po celé měsíce destabilizují město.
The demonstrations have...
Policie byla na demonstraci přítomna v plné síle.
The police were...
To je ukázka toho, jak žalostná je degradace našeho školství.
This is a demonstration of how pathetic the degradation of our education is.
Jejich čin charakterizovali někteří jako děsivou demonstraci moci společnosti.
Their action has been characterized by some as a chilling demonstration of the company's power.
Sociální otřesy vyústily v protesty a demonstrace po celé zemi.
The social upheaval resulted in protests and demonstrations across the country.
7/20
+
sušenka, keks, koláček
cookie [ˈkʊkɪ]
jedn. číslo: cookie, množ. číslo: cookies
Nemohl jsem spolknout sušenku.
I couldn't swallow...
Jako dezert podávala čokoládové sušenky.
She served chocolate...
Koláčky jsou plněny vanilkovým krémem a hustou čokoládou.
These cookies are...
Cookies se nepoužívají pro přenos informací osobní povahy.
Cookies are not used for the transmission of information of a personal nature.
Na firemní večírek přinesla talíř vynikajících domácích sušenek.
She brought a...
Sušenky byly zatuchlé, protože nádoba nebyla řádně uzavřená.
The cookies had...
8/20
+
osel
donkey [ˈdɒŋkɪ]
jedn. číslo: donkey, množ. číslo: donkeys
Naložili na osla velké pytle.
They put large...
Kříženec osla a koně se nazývá mula.
The hybrid from...
Osli lze použít k přepravě těžkých břemen.
Donkeys may be...
9/20
+
koncertní sál
kabaret, varieté
music hall [ˈmjuːzɪk hɔːl]
jedn. číslo: music hall, množ. číslo: music halls
Potkal jsem ho na cestě do koncertního sálu.
I met him...
V Madridu bude otevřen nový koncertní sál.
A new music...
Tato událost v koncertním sále Roper bude něco, na co nikdy nezapomenete!
This event at...
10/20
+
sprcha
sprchovat se
přeháňka, sprška
shower [ˈʃaʊə]
jedn. číslo: shower, množ. číslo: showers, přít. prostý: shower, 3. os. j. č.: showers, průb. čas: showering, prostý min.: showered, příčestí min.: showered
Studená sprcha je dobrý způsob, jak začít den.
A cold shower...
Po sprchování se cítím tak čistě a svěže.
I allways feel...
Po té, co se vysprchovala, byla koupelna celá zamlžená.
The bathroom was...
Náhlé přeháňky z východu občas přerušují dny plné slunce.
Sudden showers from...
Pravidelná studená sprcha vám může pomoci snížit náchylnost k různým nemocem.
A regular cold...
Koupelna měla jen jednu sprchu a jedno umyvadlo.
The bathroom had...
11/20
+
rozlišit, rozeznat
odlišit, odlišovat
distinguish [dɪˈstɪŋgwɪʃ]
přít. prostý: distinguish, 3. os. j. č.: distinguishes, průb. čas: distinguishing, prostý min.: distinguished, příčestí min.: distinguished
Styl psaní se rozlišuje podle toho, zda je osobní nebo neosobní.
The style of...
Můžeme je rozlišovat, co se týká horizontální roviny a vertikální roviny.
We can distinguish...
Na počátku jara se tato rostlina vyznačuje svými krásnými fialovými květy.
This plant is...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Máš nějaké charakteristické znaménka nebo jizvy na těle?
Do you have...
Není schopen rozlišit rozdíl mezi fikcí a realitou.
He is not...
12/20
+
garáž
(auto)servis, autodílna
garážovat, zaparkovat v garáži
benzinka
garage [ɡəˈrɑːʒ]
jedn. číslo: garage, množ. číslo: garages, přít. prostý: garage, 3. os. j. č.: garages, průb. čas: garaging, prostý min.: garaged, příčestí min.: garaged
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
Používám moji garáž jako moji kancelář.
I use my...
Moje manželka zacouvala do garáže.
My wife backed...
Na garážová vrata byl namontován nový zámek.
A new lock...
Použil jsem elektřinu ze zásuvky v garáži.
I used electricity...
Stál jsem v uličce mezi garáží a jejím domem.
I stood ...
13/20
+
příjezd, příchod, přílet
příchozí, nováček
arrival [əˈraɪvəl]
jedn. číslo: arrival, množ. číslo: arrivals
Můj příjezd se shodoval s jejím odjezdem.
My arrival coincided...
Zemřel po příjezdu do nemocnice.
He was dead on arrival at the hospital.
Náš hostitel nás při příjezdu pozdravil a byl velmi srdečný.
Our host greeted...
Při rezervaci letu pečlivě zkontrolujte letiště příletu a letiště odletu.
When you book...
Do dvou týdnů od příjezdu se všichni cizinci museli zaregistrovat u místní policie.
Within two weeks...
Jejich příchod vyvolal hrozný zmatek.
Their arrival created...
14/20
+
ekonomie
ekonomika, hospodářství
economics [ˌiːkəˈnɑːmɪks]
jedn. číslo: economics, množ. číslo: economics
Tento důvod nebyl kvůli humanitárních obavám, ale kvůli ekonomice.
The reason was...
Studuji ekonomii třetím rokem.
I am in...
Vaše názory na ekonomiku jsou příliš zjednodušující.
Your views on...
15/20
+
operátor, spojovatel(ka)
provozovatel (podniku)
obsluha, obslužný pracovník (stroje ap.)
operator [ˈɒpəˌreɪtə]
jedn. číslo: operator, množ. číslo: operators
Provozovatel jaderné elektrárny čelil riziku nehody.
The operator of...
V dávných dobách jsme potřebovali telefonní spojovatelku, aby náš hovor spojila manuálně.
In the olden...
Naši operátoři jsou zodpovědní za každodenní údržbu.
Our operators are...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
16/20
+
skončit
být přes
být konec, být za námi
be over [bɪ ˈəʊvə]
přít. prostý: be over, 3. os. j. č.: is over, průb. čas: being over, prostý min.: were/was over, příčestí min.: been over
Řeka je dlouhá přes sedmdesát kilometrů.
The river is...
Byl jsem rád, když tato nudná schůzka byla za námi.
I was glad...
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
Ona nemůže být starší než třicet.
She can't be...
Co se mě týká, naše přátelství skončilo.
As far as...
Období dešťů skončilo a řeky rychle klesají.
The rainy season...
Je vysoký přes dva metry, ale podle toho, jak se hrbí, vypadá menší.
He is over...
17/20
+
(velmi) rozšířený, všeobecný, rozsáhlý
widespread [ˈwaɪdˌspred]
Existoval velmi rozšířený názor, že už je za zenitem.
There was a...
Doufáme, že se naše aplikace rozšíří.
We hope that...
Taková neúroda by mohla vést k rostoucí chudobě a rozsáhlému hladomoru.
Such a crop...
Válka způsobila vážný nedostatek potravin, což vedlo k rozsáhlému hladovění.
The war has...
Útočníci vyplenili vesnici a způsobili rozsáhlou zkázu a chaos.
The invaders plundered...
18/20
+
umělecký
artistic [ɑːˈtɪstɪk]
2. stupeň: more artistic, 3. stupeň: most artistic
Potřebujeme designéra, který je kreativní a má skutečný umělecký talent.
We need a...
Tanec je pro ní jednou z forem uměleckého vyjádření.
Dance is one...
Robin se stala novou uměleckou ředitelkou našeho divadla.
Robin became the...
19/20
+
různě, rozdílně, odlišně, jinak
differently [ˈdɪfrəntlɪ]
Toto slovo se vyslovuje jako sloveso zcela odlišně než jako podstatné jméno.
This word is...
Velmi brzy to budete vidět jinak.
Very soon you...
Někteří lidé vidí svět opravdu skutečně jinak.
Some people quite literally see the world differently.
Mohou popisovat ty samé události odlišně v závislosti na jejich aktuálním rozpoložení.
They can interpret...
Z dnešního úhlu pohledu, bych to udělal trochu jinak.
In retrospect, I would have done that a little differently.
20/20
+
exponát, vystavený předmět
výstava, expozice
vystavovat, vystavit
projevovat, projevit (příznaky ap.)
dávat najevo (pocity ap.)
exhibit [ɪgˈzɪbɪt]
jedn. číslo: exhibit, množ. číslo: exhibits, přít. prostý: exhibit, 3. os. j. č.: exhibits, průb. čas: exhibiting, prostý min.: exhibited, příčestí min.: exhibited
Jeho obrazy jsou cennými exponáty v každé galerii.
His paintings are...
Naše výrobky byly vystaveny na Veletrzích Brno v pavilonu P.
Our products were...
Prozkoumejte starodávný Egypt prostřednictvím muzejních sbírek a exponátů.
Explore ancient Egypt...
Pro snadnější srovnání jsme vystavili všechny naše modely.
For the ease...
Na veletrzích bylo vystaveno mnoho novinek.
Many novelties were...
Muzeum obsahuje kolekci místních exponátů ze všech epoch.
The museum contains an assortment of local exhibits from all eras.
Interaktivní exponáty muzea umožňují návštěvníkům cítit se více propojeni s historií.
The museum's interactive exhibits allow visitors to feel more connected to history.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X