460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
162
163
164
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
následující, následný
navazující
subsequent [ˈsʌbsɪkwənt]
Každé následující kolo by mělo přinést nějaké vylepšení.
Each subsequent round would bear an incremental improvement.
Tabulka shrnuje následný vývoj výroby.
The table summarizes the subsequent development of production.
Tyto zkušenosti budou mít významný a pozitivní vliv na veškerou naší následující práci.
This experience will have a significant and positive impact on all our subsequent work.
2/20
+
prášek, prach (mletý ap.), moučka
pudr
(na)pudrovat (se), přepudrovat
poprášit, posypat (cukrem)
powder [ˈpaʊdə]
jedn. číslo: powder, množ. číslo: powders, přít. prostý: powder, 3. os. j. č.: powders, průb. čas: powdering, prostý min.: powdered, příčestí min.: powdered
Nekupuj mléko v prášku.
Don't buy milk in powder form.
Jemně naneste pudr na obličej.
Dust the face lightly with powder.
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Hořčice se může prodávat i ve formě prášku.
The mustard can...
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
3/20
+
včela
bee [biː]
jedn. číslo: bee, množ. číslo: bees
Včely sbírají nektar a pyl, aby vyrobily med.
Bees collect nectar and pollen to make honey.
Bodla mě včela.
I was stung by a bee.
Včely přenáší pyl z květu na květ.
Bees are spreading pollen from flower to flower.
4/20
+
rozmach, vzestup, konjunktura
být na vzestupu, zažívat konjunkturu
příčné ráhno
(za)dunění, (za)hřmění, třesk
exploze (populační)
boom [buːm]
jedn. číslo: boom, množ. číslo: booms, přít. prostý: boom, 3. os. j. č.: booms, průb. čas: booming, prostý min.: boomed, příčestí min.: boomed
Tak co způsobilo takový vzestup tohoto sportu?
So what has...
Tryskáč způsobí akustický třesk, když překročí rychlost zvuku.
A jet produces...
Narodil jsme se během poválečné populační exploze.
I was born...
5/20
+
dědictví, odkaz (dějinný)
vzpomínky, stopy
legacy [ˈlegəsɪ]
jedn. číslo: legacy, množ. číslo: legacies
Jeho odkaz bude žít dál v jeho krásných písních.
His legacy will...
Po válce zbyly vzpomínky na bolesti a utrpení.
The war left...
Odkaz jejich přínosu je přežije a zanechá trvalý dopad na budoucí generace.
The legacy of...
Violet bude v podniku pokračovat v odkazu svého otce.
Violet will carry...
6/20
+
lék, léčivo
medikace, léčba (léčivy)
medication [ˌmedɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: medication, množ. číslo: medications
Susan potřebuje léky, ale nechce je.
Susan needs a...
Její onemocnění může být účinně léčeno vhodnými léky.
Her condition can...
Mnoho antidepresivních léků způsobuje nárust hmotnosti.
Many anti-depressant medications...
Pacient nebyl dostatečně upozorněn na nebezpečí související s medikací.
The patient was...
Je závislá na lécích proti bolesti.
She is dependent...
Výzkum ukazuje, že účinky léků jsou lepší, když si je pacient vědom toho, že užívá vhodné léky.
The research shows...
Před užitím tohoto léku si prosím přečtěte přiložené informace.
Please read the...
7/20
+
naprostý, absolutní, úplný, totální
přesvědčivý, nepochybný, nevyvratitelný
absolutistický, absolutní, svrchovaný
absolute [ˈæbsəˌluːt]
Tento film je naprostý odpad.
This film is...
Používání sociálních sítí se stalo v moderní době absolutní nutností.
The use of...
K Patricii jsem měl naprostou důvěru.
I had absolute...
8/20
+
hluchý, neslyšící
deaf [def]
2. stupeň: deafer, 3. stupeň: deafest
Byl hluchý od narození.
He has been...
Je z 50% hluchá na pravé ucho.
She is 50%...
Bedřich Smetana ve svém pozdějším věku ohluchl.
Bedrich Smetana went deaf in his later years.
Bylo to vynikající představení pro slyšící i neslyšící publikum.
It was the...
Myslím, že musí být slepá, hluchá nebo prostě natvrdlá.
I think she...
Musel bys být hluchý, abys neslyšel hněv v jeho hlase.
You'd have to...
9/20
+
školák
school boy [skuːl bɔɪ]
jedn. číslo: school boy, množ. číslo: school boys
Cítil jsem se jako zlobivý školák.
I felt like...
Náš učitel pokáral tři školáky, protože nic nedělali.
Our teacher reproved...
10/20
+
konkurent, účastník soutěže
závodník, soutěžící, soupeř
competitor [kəmˈpetɪtə]
jedn. číslo: competitor, množ. číslo: competitors
Náš nejlepší inženýr přešel ke konkurenci.
Our best engineer...
Ztratili jsme pár našich klientů kvůli tomu, jak se choval náš konkurent.
We've lost a...
Poslední průzkum veřejného mínění mu přiřkl osmi procentní vedení před nejbližším konkurentem.
The latest opinion...
Může to být použito k získání výhody oproti konkurenci.
It can be...
Náš obrat začal klesat, když konkurenti vstoupili na trh.
Our revenue has...
Změnili jsme název naší společnosti, abychom se vyhnuli záměně s naší konkurencí.
We changed our...
Hlavním bodem programu bude možná akvizice našeho největšího konkurenta.
The main item...
11/20
+
humor
žert
vtip
humor [ˈhjumər]
jedn. číslo: humor, množ. číslo: humors
Oceňuji, že to říká s humorem, avšak je na tom i hodně pravdy.
I appreciate him...
Černý humor je všechno, co nám zbývá.
Black humor is...
Máš smysl pro humor?
Do you have a sense of humor?
Byl známý především svým velkým smyslem pro humor.
He was known...
Snažil jsem se do mého dopisu vložit trochu humoru.
I tried to inject a little humor into my letter.
Mám jí rád kvůli jejímu smyslu pro humor.
Her sense of...
Je nechvalně známý svým zkaženým smyslem pro humor.
He's infamous for...
12/20
+
vaření
kuchyně (styl přípravy) (francouzská kuchyně ap.)
pokrmy, strava, jídlo
cooking [ˈkʊkɪŋ]
Jaký je nejlepší způsob vaření hovězího masa?
What's the best...
Pokračujte ve vaření, dokud maso nezměkne.
Continue cooking until...
Vařil jsem brambory na sporáku.
I was cooking...
Dávám přednost vaření na plynu.
I prefer cooking...
Proč by se každý měl naučit základy vaření?
Why should everyone...
Páry si rozdělují své domácí povinnosti, jako je nakupování, úklid a vaření.
Couples divide their...
Museli jsme zajistit veškeré vaření a umývání nádobí.
We had to do all the cooking and wash the dishes.
13/20
+
košík
koš
basket [ˈbɑːskɪt]
jedn. číslo: basket, množ. číslo: baskets
Měli jsme košík plný hub.
We had a...
Nyní je důležité trefit míč do koše.
Now it's important...
Většina dopisů, které dostanou, skončí v koši na odpadky.
Most of the...
14/20
+
civil, civilista
civilní
civilian [sɪˈvɪljən]
jedn. číslo: civilian, množ. číslo: civilians, 2. stupeň: more civilian, 3. stupeň: most civilian
V tuto chvíli počet zraněných civilistů dosáhl osmi.
As of now,...
Pomáháme válečným veteránům vrátit se do civilu.
We help vets...
Mezitím můžeme evakuovat všechny civilisty.
Meanwhile, we can...
Mezi vysoce rizikové cíle teroristických činů patří vojenská a civilní vládní zařízení.
High-risk targets for...
Bombardování civilistů je zločinem proti lidskosti.
Bombing civilians is a crime against humanity.
15/20
+
zakrýt, přikrýt, překrýt
skrývat, utajit, tutlat
cover up [ˈkʌvə ʌp]
přít. prostý: cover up, 3. os. j. č.: covers up, průb. čas: covering up, prostý min.: covered up, příčestí min.: covered up
Na stole bylo něco, co bylo zakryto látkou.
There was something...
Pokusil se své chyby skrývat, ale marně.
He tried to...
Měl velkou motivaci, aby jí pomohl utajit tuto vraždu.
He had great...
16/20
+
norma, pravidlo
standard
obvyklá věc, obvyklá situace
norm [nɔːm]
jedn. číslo: norm, množ. číslo: norms
Naše společnost dostala pokutu 50 000 dolarů za porušení bezpečnostních norem.
Our company has...
Odchylka od standardu není tolerována.
Deviation from the...
Brzy to bude spíše obvyklá věc než výjimka.
It will soon...
17/20
+
brilantní, skvělý
super, parádní
oslnivý, ostrý, zářivý, jasný
briliant (miner.)
brilliant [ˈbrɪljənt]
Ach bože, to je skvělý nápad.
Oh my god,...
Christopher publikoval svoji nejskvělejší práci v mládí.
Christopher's published his...
Byl jsem oslněn ostrým světlem.
I was dazzled...
18/20
+
schůzka na nejvyšší úrovni, summit
vrchol, vrcholek, špička
summit [ˈsʌmɪt]
jedn. číslo: summit, množ. číslo: summits
Vítám dohodu o uspořádání summitu v září tohoto roku.
I welcome the...
Může se vrtulník dostat na vrchol Mount Everestu?
Can a helicopter...
Odpůrci protestují proti nadcházejícímu summitu G8 v centru Londýna.
Protesters demonstrate against the upcoming G8 summit in central London.
Všechny strany chtějí pokrok v této otázce před tím, než se příští týden bude konat klíčový summit.
All sides want...
19/20
+
romantický
milostný
romantik, snílek
romantic [rəʊˈmæntɪk]
jedn. číslo: romantic, množ. číslo: romantics, 2. stupeň: more romantic, 3. stupeň: most romantic
Měla jsem spoustu romantických představ o životě v Paříži.
I had a...
Právnická fakulta není místo pro idealisty a romantiky.
Law school is...
Olivia prožívá romantický vztah s Benem.
Olivia is involved...
V mém životě to byla krátká romantická epizoda.
It was a...
Byla to naivní romantička.
She was a...
Film je romantickou komedií, ale se zvratem, který diváky udrží v nejistotě až do konce.
The movie is a romantic comedy, but with a twist that keeps the audience guessing until the end.
20/20
+
adekvátní, dostatečný, postačující
přiměřený, vhodný
adequate [ˈædɪkwɪt]
2. stupeň: more adequate, 3. stupeň: most adequate
Nemám dostatečné zdravotní pojištění.
I don't have...
Kvalita mé práce byla naprosto dostatečná.
The quality of...
Snažím se najít vhodnou práci vzhledem k mému vzdělání.
I am trying...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X