460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
164
165
166
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
provaz, lano, šňůra
převázat, přivázat, zavázat
rope [rəʊp]
jedn. číslo: rope, množ. číslo: ropes, přít. prostý: rope, 3. os. j. č.: ropes, průb. čas: roping, prostý min.: roped, příčestí min.: roped
Byl přivázán ke stromu provazem.
He was tied to the tree with a rope.
Táhněte za konec lana.
Pull the end of the rope.
Ovázal jsem si lano kolem pasu.
I tied the...
Naviják je mechanické zařízení, které se používá k navíjení lana.
A winch is...
Podej mně kousek provazu.
Pass me a...
Paul uchopil konec provazu oběma rukama a začal tahat.
Paul grasped the end of the rope with both hands and started to pull.
2/20
+
týdenní, pravidelné týdenní
jednou týdně, každý týden
weekly [ˈwiːklɪ]
jedn. číslo: weekly, množ. číslo: weeklies
Když moje rehabilitace skončila, postrádal jsem moje pravidelné týdenní rozhovory s Michaelem.
When my rehabilitation ended, I missed the weekly conversations with Michael.
Jaká je tvoje týdenní mzda?
What is your weekly wage?
Mám týdenní rozpočet 50 $ na ovoce a zeleninu.
I have a weekly budget of $50 for fruit and vegetables.
3/20
+
titulek (novinový), nadpis (článku)
přehled hlavních událostí
stručný přehled zpráv
být hlavní hvězdou
headline [ˈhedˌlaɪn]
jedn. číslo: headline, množ. číslo: headlines, přít. prostý: headline, 3. os. j. č.: headlines, průb. čas: headlining, prostý min.: headlined, příčestí min.: headlined
Už vidím zítřejší titulky.
I can just see the headlines tomorrow.
Díval jsem se na ten web, ale četl jsem jenom titulky.
I looked at the site, but I only read the headlines.
Někteří lidé nemohou odolat eroticky lechtivým nadpisům a kliknou na článek.
Some people can't resist titillating headlines and click on the article.
4/20
+
šance, naděje, vyhlídka, budoucnost
kurz, poměr
rozdíl (BrE)
odds [ɒdz]
Nestaral se o budoucnost.
He didn't care...
To vše zvyšuje šance na lepší život.
All of these...
Existuje mnoho lidí, proti kterým se všechno spiklo a přesto dělali skvělé věci.
There are plenty...
5/20
+
zaměstnání, povolání, profese
okupace, okupování, obsazení
činnost, zábava
occupation [ˌɒkjʊˈpeɪʃən]
jedn. číslo: occupation, množ. číslo: occupations
Vyplňte prosím své jméno, věk a zaměstnání.
Please fill in...
Mám jedinečné fotografie z prvních dnů okupace Československa.
I have unique...
Zdá se mi, že jeho oblíbenou zábavou je jídlo.
It seems to...
6/20
+
vánek, větřík
vanout, foukat
hračka, banalita, pohoda
hádka, potyčka (hovor.)
breeze [briːz]
jedn. číslo: breeze, množ. číslo: breezes, přít. prostý: breeze, 3. os. j. č.: breezes, průb. čas: breezing, prostý min.: breezed, příčestí min.: breezed
Od severovýchodu vál příjemný mořský vánek.
A nice sea...
Vlajka se třepotala ve větru.
The flag waved...
Foukal mírný větřík a slunce svítilo tak jasně.
A soft breeze...
Učení holandštiny bude pro ni hračkou.
Learning Dutch will...
Vlajky se třepotaly ve větru.
Flags fluttered in the breeze.
7/20
+
kraj, okraj
náskok, odstup, rozdíl (v počtu, oproti vítězi ap.)
odchylka, tolerance, rozpětí, poměr
marže
volný prostor
margin [ˈmɑːdʒɪn]
jedn. číslo: margin, množ. číslo: margins
Musíme se více zajímat o lidi žijící na okraji společnosti.
We need to...
Parlament schválil tento zákon poměrem 152 hlasů ku 38.
The parliament approved...
Je to dostatečný prostor pro odklad.
It is a due margin for delay.
Několik listů zhnědlo na okrajích.
A few leaves...
Naše provozní marže přesahují historickou úroveň.
Our operating margins exceed historic levels.
8/20
+
křehký
prchavý, nestálý, nestabilní, narušitelný
fragile [ˈfrædʒaɪl]
2. stupeň: more fragile, 3. stupeň: most fragile
Po většinu svého života měla křehké zdraví.
She had fragile...
Tento pacient má extrémně křehké kosti.
This patient has...
Uvědomili jsme si, jak je tento ekosystém krásný a lehce narušitelný.
We realized how...
9/20
+
považovat něco jako samozřejmost
take sth for granted [teɪk ˈsʌmθɪŋ fə ˈgræntɪd]
přít. prostý: take sth for granted, 3. os. j. č.: takes sth for granted, průb. čas: taking sth for granted, prostý min.: took sth for granted [tʊk ... fə ˈɡræntɪd], příčestí min.: taken sth for granted ['teɪkən ... fə ˈɡræntɪd]
Vzhledem k tomu, že notebooky tu byly už tak dlouho, co si pamatujeme, máme tendenci je považovat za samozřejmost.
Since notebooks have...
Nepovažuj to za samozřejmost.
Don't take it...
Když jsme byli mladší, brali jsme hodně věcí jako samozřejmost, včetně toho, jak vypadáme.
When we were...
10/20
+
kondice, fyzička, forma
fitness
vhodnost, způsobilost (k čemu)
fitness [ˈfɪtnɪs]
jedn. číslo: fitness, množ. číslo: -
K dispozici je také dobrá restaurace, bar a fitness centrum se saunou.
There's also a...
Musím složit zkoušky, aby byla prověřena moje způsobilost pro tuto práci.
I have to...
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
Posilovna se nachází v pátém patře sportovního a zábavního centra.
The fitness room...
Do své kondiční přípravy zařadil několik cviků na břicho.
He included several...
11/20
+
rytmus
pravidelné střídání (dne a noci)
rhythm [ˈrɪðəm]
jedn. číslo: rhythm, množ. číslo: rhythms
Elizabeth se pohybovala v rytmu hudby.
Elizabeth was moving...
Když měl srdeční arytmii, musel jsem zavolat doktora.
When his heart...
Pískal si melodii a ťukal si do rytmu.
He whistled the...
12/20
+
chytit, (u)chopit, popadnout
zmocnit se, obsadit, ovládnout
zabavit, zkonfiskovat
seize [siːz]
přít. prostý: seize, 3. os. j. č.: seizes, průb. čas: seizing, prostý min.: seized, příčestí min.: seized
Musíme se chopit iniciativy během těchto jednání.
We have to...
Policisté zabavili hlasovací lístky a urny ve volebních místnostech.
Officers seized ballot...
Voyager bude zabaven a vaše posádka uvězněna.
Voyager will be...
13/20
+
klín (část těla)
kolo, okruh (závodu ap.)
úsek, etapa (dlouhé cesty)
předběhnout o kolo
překrytí, přesah, překryv
chlemtat, nabírat jazykem
lap [læp]
jedn. číslo: lap, množ. číslo: laps, přít. prostý: lap, 3. os. j. č.: laps, průb. čas: lapping, prostý min.: lapped, příčestí min.: lapped
Děti jí sedly na klíně.
The children sat...
Brian skončil předposlední poté, co byl dvakrát předběhnut o kolo vedoucím závodníkem.
Brian finished next...
Již ve třetím kole měl závod nového lídra.
In the third...
V posledním kole závodu se mi podařilo proniknout do vedení.
In the final...
Usmívá se při pohledu na hordy jiných běžců běhajících dokola.
She smiles at...
Undercut je, když jezdec zajede do boxů o jedno nebo více kol dříve než vůz, který jede těsně před ním.
The undercut is...
14/20
+
působivý, impozantní, úchvatný
impressive [ɪmˈpresɪv]
2. stupeň: more impressive, 3. stupeň: most impressive
Její nedávné pokroky jsou velmi působivé.
Her recent advances...
Někteří fanoušci považovali jeho výkon za působivý.
Some fans thought...
Byl to impozantní výkon od takového mladého tenisového hráče.
That was an...
Byl to působivý výkon od tak mladé tenistky.
That was an...
Úsporný hybridní vůz se může pochlubit úctyhodným dojezdem.
The fuel-efficient hybrid...
15/20
+
zázrak, div
zázračný
miracle [ˈmɪrəkəl]
jedn. číslo: miracle, množ. číslo: miracles
Je to zázrak, že přežila.
It's a miracle...
Nějakým zázrakem jsem se s ní dal dohromady.
By some miracle,...
Všichni říkali, že jsem zázračné dítě.
Everybody called me...
16/20
+
svítit, zářit
posvítit (si)
lesknout se, blyštět se
lesk (na povrchu)
shine [ʃaɪn]
jedn. číslo: shine, množ. číslo: shines, přít. prostý: shine, 3. os. j. č.: shines, průb. čas: shining, prostý min.: shone [ʃoʊn], příčestí min.: shone [ʃoʊn]
Měsíc jasně svítil celou noc.
The moon shone...
Stále je tu světlo, které na mě svítí.
There is still a light that shines on me.
Nesvítí to, protože baterie je vybitá.
It doesn't shine...
Slunce v krátkých intervalech svítilo po celý den.
The sun shone for brief intervals throughout the day.
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
Rytíř měl na sobě lesklé brnění, které ho chránilo v boji.
The knight wore...
17/20
+
posunout (se), poposednout (si)
zvýšit, postoupit, povýšit
postoupit (výš), povýšit, vypracovat se
move up [muːv ʌp]
přít. prostý: move up, 3. os. j. č.: moves up, průb. čas: moving up, prostý min.: moved up, příčestí min.: moved up
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
Cena zlata se dále zvýšila.
The price of...
Mohu vám pomoci posunout se ve vaší kariéře dopředu.
I can help...
18/20
+
kolaps, krach, zhroucení, pád, zřícení, sesutí
(z)hroutit se, zřítit se, zkolabovat, složit se
collapse [kəˈlæps]
jedn. číslo: collapse, množ. číslo: collapses, přít. prostý: collapse, 3. os. j. č.: collapses, průb. čas: collapsing, prostý min.: collapsed, příčestí min.: collapsed
Střecha se zhroutila pod tíhou sněhu v pondělí večer.
A roof collapsed...
Zkolaboval a zemřel na infarkt.
He collapsed and...
Všechny systémy se nakonec rozpadnou, když se zhroutí kvůli ve své vlastní složitosti.
All systems eventually...
Pokud základy domu nejsou stabilní, je možné zhroucení.
If the foundation...
Čím jsou budovy vyšší, tím je pravděpodobnější, že se budou kymácet a zřítí se.
The taller the buildings, the more likely they are to sway and collapse.
Byl jsem na pokraji nervového zhroucení.
I was on...
Pád komunismu navždy změnil vztahy východ-západ.
The collapse of...
19/20
+
dobrodružství, akce
riskantní podnik, nejistý počin
odvážit se, troufnout si
venture [ˈventʃə]
jedn. číslo: venture, množ. číslo: ventures, přít. prostý: venture, 3. os. j. č.: ventures, průb. čas: venturing, prostý min.: ventured, příčestí min.: ventured
Projekt byl společnou akcí obou škol.
The project was...
Museli jsme se odvážit do jeskyně, abychom našli Susan.
We had to...
Pro potenciální investory je obtížné vyhodnotit očekávanou budoucí hodnotu inovativního podniku.
It is difficult...
Průzkumná mise se vydala do neprobádaných oblastí.
The exploratory mission...
20/20
+
obchod s potravinami
potraviny (prodejna)
potraviny (zboží)
grocery [ˈgrəʊsərɪ]
jedn. číslo: grocery, množ. číslo: groceries
Moji rodiče vlastní obchod s potravinami.
My parents own...
Miluju, že můžu jít nakupovat potraviny ve 3 ráno.
I love that...
Stále více a více lidí nakupuje své potraviny online.
More and more...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X