460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
167
168
169
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
umírněný
přiměřený, rozumný, nevelký
mírný, nevýrazný (změna)
zmírnit, ztlumit
moderate [ˈmɑːdərət]
přít. prostý: moderate, 3. os. j. č.: moderates, průb. čas: moderating, prostý min.: moderated, příčestí min.: moderated, 2. stupeň: more moderate, 3. stupeň: most moderate
Piji pouze mírné množství alkoholu.
I am drinking only a moderate amount of alcohol.
Zvažujeme přiměřené investice, abychom udrželi kvalitu výroby.
We are considering moderate investments to maintain the quality of production.
Mírné protesty přerostly do otevřeného násilí.
Moderate protests grew into open violence.
Neobtěžovali se v její přítomnosti mírnit svůj drsný humor.
They did not...
Mírný příjem alkoholu nemá žádný ochranný účinek proti mozkové příhodě.
There is no protective effect of moderate alcohol intake against stroke.
2/20
+
fyzika
physics [ˈfɪzɪks]
Sheldon předpokládá, že bude nositelem Nobelovy ceny za výzkum v oblasti teoretické fyziky.
Sheldon expects to be the Nobel Prize winner for research in theoretical physics.
Co je tvůj hlavní obor studia, fyzika nebo matematika?
What is your...
Bylo mně nabídnuto místo profesora fyziky.
I was offered...
Hedwig Kohnová získala doktorát z fyziky v roce 1913.
Hedwig Kohn obtained...
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
Tento obor zahrnuje prvky chemie, fyziky a strojírenství.
This branch embraces...
3/20
+
zobrazit, vykreslit
portrétovat
vylíčit, popsat, představit
portray [pɔːˈtreɪ]
přít. prostý: portray, 3. os. j. č.: portrays, průb. čas: portraying, prostý min.: portrayed, příčestí min.: portrayed
Tento obraz zobrazuje nesnáze života na vesnici.
This painting portrays the difficulties of life in the village.
Kterou slavnou osobnost portrétovalo největší množství umělců?
Which celebrity has been portrayed by the greatest number of artists?
Média ho vylíčili jako úplného zloducha.
He was portrayed in the media as a complete fiend.
4/20
+
pokusný, experimentální
experimental [ɪkˌsperɪˈmentəl]
Pacienti mohou testovat experimentální lék, který může zpomalit rozvoj jejich onemocnění.
Patients can test...
Chceme urychlit experimentální vývoj nových potravinářských výrobků.
We want to...
Jedná se o technologii, která je stále v experimentální fázi a je zahalena mnoha nejasnostmi.
This is a...
5/20
+
atribut, vlastnost
přisuzovat, přičítat, připisovat
přívlastek (větný člen)
attribute [əˈtrɪbjuːt]
jedn. číslo: attribute, množ. číslo: attributes, přít. prostý: attribute, 3. os. j. č.: attributes, průb. čas: attributing, prostý min.: attributed, příčestí min.: attributed
On připisuje tyto rozdíly jeho výchově.
He attributes these...
Tento zákon vám přisoudí zabití, které jste vy sám nemusel udělat.
This law can...
Tento atribut se používá k určení šířky sloupců.
This attribute is...
Ve svitcích se nacházejí zatím neviděné žalmy připisované králi Davidovi a Jozuovi.
In the scrolls...
Úspěch týmu lze přičíst jeho motivované a cílevědomé vedoucí.
The team's success...
6/20
+
odvážit se, opovážit se, troufat si
vyzvat, vyzývat
výzva, vyzvání
dare [deə]
jedn. číslo: dare, množ. číslo: dares, přít. prostý: dare, 3. os. j. č.: dares, průb. čas: daring, prostý min.: dared, příčestí min.: dared
Jestli si troufáš, smaž to.
I dare you...
Neopovažuj se.
Don't you dare.
Nikdo přítomný se neodvážil na nic odpovědět.
Nobody present dared...
Tak pojď, vyzívám tě.
Go on, I...
7/20
+
břeh, pobřeží
vzpěra, podpěra
podepřít
shore [ʃɔː]
jedn. číslo: shore, množ. číslo: shores, přít. prostý: shore, 3. os. j. č.: shores, průb. čas: shoring, prostý min.: shored, příčestí min.: shored
Vytáhl člun na břeh.
He hauled the...
Z okna bylo slyšet jak vlny naráží na břeh.
Waves crashing against...
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Po té co přešla bouře řekl, že viděl velrybu, která se ocitla na břehu.
After the storm...
Byl ukryt v jejich domě na břehu Australského jezera.
He was tucked...
Udělal jsem to proto, že močál nabízel větší ochranu než břeh.
I did it...
Posádka byla v zoufalé situaci, když dosáhla břehu.
The crew was in a desperate plight when they reached the shore.
8/20
+
gauč, pohovka, sedačka
(z)formulovat, vyjádřit, stylizovat
couch [kaʊtʃ]
jedn. číslo: couch, množ. číslo: couches, přít. prostý: couch, 3. os. j. č.: couches, průb. čas: couching, prostý min.: couched, příčestí min.: couched
Seděl jsem na gauči v obýváku a díval se na televizi.
I was sitting...
Včera jsme trochu laškovali na gauči, když vešla moje sestra.
Last night we...
Ukryla jsem se na sedačce a doufala jsem, že mě nikdo nenajde.
I hid on...
Na pohled je tato sedačka velmi pěkná, ale je nepohodlná.
Visually this couch...
Jsem na gauči vyčerpaný po práci.
I'm exhausted on...
Polštář na gauči byl načechraný.
The pillow on...
9/20
+
volný čas
leisure time [ˈleʒə taɪm]
To je jeden z nejlepších způsobů, jak trávit volný čas.
That is one...
Co děláte ve svém volném čase?
What do you...
Vlakové modelářství mně zabírá většinu volného času.
The model trains...
10/20
+
(vy)půjčit si
borrow [ˈbɒrəʊ]
přít. prostý: borrow, 3. os. j. č.: borrows, průb. čas: borrowing, prostý min.: borrowed, příčestí min.: borrowed
Jeff si ode mě půjčil 200 dolarů.
Jeff borrowed $200...
Můžu si půjčit peníze, aniž bych platil úroky?
Can I borrow...
Museli jsme si půjčit peníze, abychom zachránili její podnikání.
We had to...
Mohu si půjčit dvacet milionů dolarů?
Can I borrow...
Zlepšující se ekonomika vyvolala velkou část růstu spotřebitelských úvěrů.
An improving economy...
Dluh se týká půjčky peněz, která musí být splacena i s úroky.
Debt refers to...
Mohu si půjčit knihu z knihovny a zkopírovat si co potřebuji a vrátit ji zpět?
Can I borrow a book from the library and copy what I need and put it back?
11/20
+
mouka
posypat moukou
flour [ˈflaʊə]
jedn. číslo: flour, množ. číslo: flours, přít. prostý: flour, 3. os. j. č.: flours, průb. čas: flouring, prostý min.: floured, příčestí min.: floured
Rýži jsme rozemleli na mouku.
We ground down...
Přidal jsem do polévky mouku, abych ji zahustil.
I added some...
Těstoviny jsou vyrobeny z mouky a vajec.
Pasta is made...
Dejte mouku, prášek do pečiva, sůl, šunku a sýr do misky a promíchejte.
Put the flour,...
Poprašte těsto moukou a dejte ho do velké mísy.
Dust the dough...
Rozmíchejte mouku ve vodě nebo mléku.
Mix up the...
Přidejte máslo a hladkou mouku a míchejte asi minutu, aby vzniklo těsto.
Add the butter...
12/20
+
obdivovat
kochat se (pohledem)
admire [ədˈmaɪə]
přít. prostý: admire, 3. os. j. č.: admires, průb. čas: admiring, prostý min.: admired, příčestí min.: admired
Nikdy nepřestala obdivovat jeho odvahu.
She never ceased...
Zastavili jsme se na vrcholu kopce a kochali se krajinou.
We stopped at...
Místní společnosti dominovaly seznamům nejobdivovanějších světových značek. A proč ne?
Local companies dominated...
Obdivuji jeho oddanost práci.
I admire his...
13/20
+
smích
veselí, radost
laughter [ˈlɑːftə]
jedn. číslo: laughter, množ. číslo: laughters
Považuji smích, a tudíž komedie a humor za nezbytnou součást zdravého života.
I consider laughter,...
Diváci ječeli smíchy.
The audience screamed with laughter.
Snažili jsme se, co jsme mohli, abychom nevypukli smíchy.
We tried as...
Nejzajímavější ze všeho je, že bylo prokázáno, že smích prodlužuje délku života.
Most compelling of...
Betty nedokázala skrýt záchvat smíchu.
Betty could not...
Chvíli to trvalo, než smích utichl.
The laughter took...
14/20
+
transportér, přepravní prostředek
přenašeč, nositel (nemoci), bacilonosič
přepravce, dopravce
nosič
operátor
carrier [ˈkærɪə]
jedn. číslo: carrier, množ. číslo: carriers
Je pouze přenašeč této nemoci, ale sám zůstává bez příznaků.
He is only...
Naše společnost je druhým největším železničním dopravcem v zemi.
Our company is...
Můžete převést své stávající číslo mobilního telefonu na nového operátora.
You can transfer...
15/20
+
(za)bouchnout, přibouchnout
třísknout, praštit, narazit
prásknutí, bouchnutí (dveří ap.)
slam [slæm]
jedn. číslo: slam, množ. číslo: slams, přít. prostý: slam, 3. os. j. č.: slams, průb. čas: slamming, prostý min.: slammed, příčestí min.: slammed
Patricia mi zabouchla dveře před nosem.
Patricia slammed the...
Musel jsem náhle zastavit před přechodem a auto za mnou do mě narazilo.
I had to...
Emily mně práskla s telefonem.
Emily slammed down...
Způsobil hlasitý rámus tím, že zabouchl bránu.
He caused a...
Dostali jsme se do této nepříjemné situace.
We slammed into...
V minulém roce mu byl udělen podmíněný zákaz účasti na Grandslamu pro verbální nadávky.
He was given...
16/20
+
porazit, přemoci
porážka, prohra
zamítnout (hlasováním), přehlasovat
překazit, zmařit, zhatit
defeat [dɪˈfiːt]
jedn. číslo: defeat, množ. číslo: defeats, přít. prostý: defeat, 3. os. j. č.: defeats, průb. čas: defeating, prostý min.: defeated, příčestí min.: defeated
Snažíte se přemoci více abstraktních nepřátel: lenost, nudu, pochybnosti o sobě a otálení.
You're trying to...
Mnozí budou vnímat jeho porážku jako začátek jeho konce.
Many will perceive...
Utrpěli drtivou porážku v posledních volbách.
They suffered a...
Nejvyšší priorita pro ně byla porážka jejich úhlavního nepřítele.
They gave the...
Ukončili jsme trapnou řadu našich porážek, kdy jsme nedali ani jeden gól.
We ended an embarrassing sequence of our defeats when we did not score a single goal.
Zásadním důvodem naší poslední porážky byla naše nízká produktivita.
The principal reason for our latest defeat was our low productivity.
Přijali svou porážku s grácií.
They accepted their...
17/20
+
zmást, poplést, rozhodit
udělat nepořádek, zaneřádit
zpackat, zvorat, pokazit
mess up [mes ʌp]
přít. prostý: mess up, 3. os. j. č.: messes up, průb. čas: messing up, prostý min.: messed up, příčestí min.: messed up
Jak jsem mohl tak poplést ten vtip?
How could I...
Můžeš být smířen s tím, že občas něco pokazíš.
You can be...
Existuje mnoho problémů, které jsme ve skutečnosti nevyřešili, a spousta, které jsme zvorali.
There are a...
18/20
+
zdůraznit, zvýraznit
upozornit, poukázat, ukázat (na co)
zlatý hřeb, hlavní událost, hlavní zpráva
melírovat
highlight [ˈhaɪˌlaɪt]
jedn. číslo: highlight, množ. číslo: highlights, přít. prostý: highlight, 3. os. j. č.: highlights, průb. čas: highlighting, prostý min.: highlighted, příčestí min.: highlighted
Na tento problém poukázalo několik účastníků konference.
This issue was...
Především bych rád vyzdvihl výkon našeho týmu, který opět vykonal fantastickou práci.
Above all, I'd like to highlight the performance of our team, who once again did a fantastic job.
V této diplomové práci jsem se zaměřila na zdůraznění obou aspektů jejich historie.
In this thesis...
To ukazuje na opravdu skutečný nedostatek v současných konstrukcích umělé inteligence.
It highlights a...
Jeho urážlivé komentáře pouze zdůraznily, že o tom nic nevěděl.
His offensive comments only highlighted his ignorance of the subject.
Profesor vyzdvihl užitečnost výzkumu pro další rozvoj oboru.
The professor highlighted...
19/20
+
intenzita, síla
prudkost, ostrost
intensity [ɪnˈtensɪtɪ]
jedn. číslo: intensity, množ. číslo: intensities
To může ovlivnit sílu hurikánu, ale ne vždy stejným způsobem.
This can affect...
Výbuch byl tak silný, že byl slyšet deset kilomerů daleko.
The explosion was...
Bolest se prudce zvyšovala.
The pain was...
20/20
+
růže, růžice
růžový
min. čas slovesa stoupat, vzrůst
rose [rəʊz]
jedn. číslo: rose, množ. číslo: roses
Růže má dlouhý stonek s trny.
The rose has...
William klesl na kolena s růží v ruce.
William went down on his knees with a rose in his hand.
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
Zahrada byla plná růží.
The garden was filled with roses.
Emily zasadila růže na okrajové záhony vedle plotu.
Emily planted the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X