Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
všední, běžný
každodenní
everyday [ˈevrɪˌdeɪ]
Sport je pro mne součástí běžného života.
Sport is part of everyday life for me.
Natalie říká, že jí stejnou snídani každý den.
Natalie says she...
Každodení řízení zajišťuje David.
Everyday management is...
Zvykl jsem si, že jdu každý den po obědě spát na 20 minut.
I got into the habit of sleep after lunch for 20 minutes everyday.
2/20
+
cihla
cihlový
dobrák, správný chlapík
postavit z cihel
brick [brɪk]
j.č.: brick, mn.č.: bricks, přít.: brick, 3.os.: bricks, průb.: bricking, min.pr.: bricked, příč.min.: bricked
Lupič neúmyslně srazil komplice cihlou, když se pokoušel rozbít okno.
The robber accidentally...
3/20
+
plíce (jedna)
lung [lʌŋ]
j.č.: lung, mn.č.: lungs
Měl nádor na plicích.
He had a...
4/20
+
šíp
šipka
arrow [ˈærəʊ]
j.č.: arrow, mn.č.: arrows
Šíp přesně zasáhl terč.
The arrow hit...
Napnula luk a vystřelila šíp.
She bent the...
Stříleli šípy z luků.
They fired arrows...
5/20
+
vyvážet
exportovat
vývoz
export
export [ɪkˈspɔːrt]
j.č.: export, mn.č.: exports, přít.: export, 3.os.: exports, průb.: exporting, min.pr.: exported, příč.min.: exported
Tržby za vývoz švýcarské čokolády vzrostly o 2,5% oproti předchozímu roku.
Swiss chocolate export...
Většina našeho zboží je určena na export.
The bulk of...
Vývoz masa a zeleniny zůstává stabilní po celou dobu.
Meat and vegetable...
6/20
+
verbovat, provádět nábor, nabírat, odvést
rekrut, branec, odvedenec
nováček
recruit [rɪˈkruːt]
j.č.: recruit, mn.č.: recruits, přít.: recruit, 3.os.: recruits, průb.: recruiting, min.pr.: recruited, příč.min.: recruited
Po střední škole byl Jackson odveden do armády.
Jackson was recruited...
Negativní zážitky nešťastných zaměstnanců mohou mít neblahý vliv na nováčky.
The negative stories...
7/20
+
zakázat, zamezit přístupu
nepovolit
forbid [fəˈbɪd]
přít.: forbid, 3.os.: forbids, průb.: forbidding, min.pr.: forbade [fəˈbad] (or forbad), příč.min.: forbidden [fərˈbɪdn]
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of high school computer systems is forbidden.
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
8/20
+
slepá ulička
dead end [ded end]
j.č.: dead end, mn.č.: dead ends
Úspěšní lidé se nezdržují marnou snahou ve slepých uličkách.
Successful people don’t...
9/20
+
medaile
dekorovat, vyznamenat
medal [ˈmedəl]
j.č.: medal, mn.č.: medals, přít.: medal, 3.os.: medals, průb.: medalling, min.pr.: medalled, příč.min.: medalled
Většinu medailí vyhráli sovětští sportovci.
Most of the...
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
Národní basketbalový tým žen získal stříbrnou medaili.
Women's national basketball...
Všichni jásali, když slečna Sáblíková dostala svojí zlatou medaili.
Everyone cheered as...
Dan oznámil svůj odchod do důchodu, ale o několik dní později získal bronzovou medaili.
Dan announced his...
10/20
+
kapitán
předseda třídy, předsedkyně třídy
vést, řídit
captain [ˈkæptɪn]
j.č.: captain, mn.č.: captains, přít.: captain, 3.os.: captains, průb.: captaining, min.pr.: captained, příč.min.: captained
Kapitán opustil loď s cestujícími.
The captain abandoned...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
Náš tým byl poctěn, pohostit vašeho kapitána a jeho posádku v Jakartě.
Our team were...
Když zazněl poplach, kapitán se snažil znovu získat kontrolu nad svým letadlem.
As alarm sounded,...
11/20
+
související, souvisící, spojený
příbuzný, spřízněný
related [rɪˈleɪtɪd]
2. st.: more related, 3. st.: most related
Realitní makléř se zabývá všemi věcmi souvisejícími se zakoupením pozemků.
A real estate agent deals with everything related to purchasing land.
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Souvisí to s tím, že dívky mají lepší přístup ke vzdělání.
This is related...
Brandon byl v příbuzenském vztahu s mojí matkou.
Brandon was related...
Rozhodla jsem se věnovat se práci související s ochranou životního prostředí.
I have decided...
12/20
+
ovce
sheep [ʃiːp]
j.č.: sheep, mn.č.: sheep
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in...
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
Stříhání může být stresující, takže s ovcemi musí být zacházeno klidně.
Shearing can be stressful so sheep must be handled quietly.
13/20
+
ustaraný
obávající se
znepokojený
worried [ˈwʌrɪd]
2. st.: more worried, 3. st.: most worried
Jsem nesmírně znepokojený.
I am extremely...
Sandra se bála, že bude před všemi vypadat hloupě.
Sandra was worried she'd look foolish in front of everyone.
Bála jsem se, že budu čelit následkům, pokud bych si stěžovala na sexuální obtěžování.
I was worried...
14/20
+
přísahat, odpřisáhnout, zavázat se
klít, nadávat
mluvit hrubě
swear [sweə]
přít.: swear, 3.os.: swears, průb.: swearing, min.pr.: swore [swɔː], příč.min.: sworn [swɔːn]
Skládá slib jako poslanec a zaujímá místo, které bylo uvolněno jeho kolegou, který rezignoval.
He is being...
15/20
+
malíř, natěrač
lakýrník
painter [ˈpeɪntə]
j.č.: painter, mn.č.: painters
Zkušení malíři vědí, že jejich úkolem není jen nanášet barvy přímo na zeď.
Skilled painters know...
16/20
+
uklidit, dát na místo, uložit
odklidit, odstranit (koho)
odkládat (si), dát si stranou, šetřit
put away [pʊt əˈweɪ]
přít.: put away, 3.os.: puts away, průb.: putting away, min.pr.: put away [pʊt əˈweɪ], příč.min.: put away [pʊt əˈweɪ]
Ukliď si hračky.
Put away your...
Kde si zde můžu uložit zavazadlo?
Where can I...
17/20
+
proměnlivý, měnící se
changing [tʃeɪndʒɪŋ]
Představa krásy není jen osobní, ale mění se s časem.
The concept of...
Spisovatelé používají závorky pro přidání informací k větě bez změny významu věty.
Writers use brackets...
Po výměně oleje vždy asi prvních 200 kilometrů prokluzuje spojka.
After changing the...
18/20
+
frustrace
pocit marnosti
frustration [frʌˈstreɪʃən]
j.č.: frustration, mn.č.: frustrations
Každý učitel zažíval pocit marnosti z toho, když věděl, že jeho studenti nerozumí probírané látce.
Every teacher has...
19/20
+
upravit, změnit, pozměnit
modifikovat
modify [ˈmɒdɪˌfaɪ]
přít.: modify, 3.os.: modifies, průb.: modifying, min.pr.: modified, příč.min.: modified
Její detoxikační léčba byla včera změněna.
Her detoxification therapy...
Upravila jsem recept tak, že jsem přidala sladkou smetanu.
I modified the recipe by adding sweet cream.
Upravené auta jsou k dispozici za přirážku k původní ceně ve výši pět procent.
The modified cars...
20/20
+
fyzicky, tělesně
fyzikálně
physically [ˈfɪzɪkəlɪ]
Představa, že bych měl mít prezentaci v místností plné lidí, mně nedělá fyzicky dobře.
The thought of...
Fyzicky jsem byl v nebezpečí několikrát, když jsem se střetl se skinheady na ulici.
I was physically...
Během přestávky mezi poločasy se hráči snaží psychicky i fyzicky odpočinout.
During the half-time...
Je zřejmé, že jsem si vyvinula schopnost jako chameleon fyzicky splynout s mým okolím.
Clearly, I have...
Víme, že fyzicky aktivní lidé jsou méně náchylní k depresi.
We know that...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X