460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
168
169
170
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zabití, usmrcení, vražda
vražedný, smrtící
killing [ˈkɪlɪŋ]
jedn. číslo: killing, množ. číslo: killings
Slyšel jsem jen, že byl zodpovědný za zabití dvou lvů.
I only heard that he was responsible for killing two lions.
Vláda vyslala signál, že nebude tolerovat nesmyslné zabíjení slonů.
The government sent...
Tento zákon vám přisoudí zabití, které jste vy sám nemusel udělat.
This law can...
Tohle papírování mě ničí.
I've been killing...
2/20
+
všední, běžný
každodenní
everyday [ˈevrɪˌdeɪ]
Sport je pro mne součástí běžného života.
Sport is part of everyday life for me.
Loupeže jsou nyní tady každodenní událostí.
Robberies are now an everyday occurrence here.
Natalie říká, že jí stejnou snídani každý den.
Natalie says she eats the same breakfast everyday.
Každodení řízení zajišťuje David.
Everyday management is...
Zvykl jsem si, že jdu každý den po obědě spát na 20 minut.
I got into...
Mobilní telefon se stal přirozenou součástí každodenního života.
The mobile telephone...
Kino znamenalo vítané zpestření od každodenní rutiny.
Cinema was a...
3/20
+
cihla
cihlový
dobrák, správný chlapík
postavit z cihel
brick [brɪk]
jedn. číslo: brick, množ. číslo: bricks, přít. prostý: brick, 3. os. j. č.: bricks, průb. čas: bricking, prostý min.: bricked, příčestí min.: bricked
Zahrada je ohraničena vysokou cihlovou zdí.
The garden is enclosed by a high brick wall.
Byl opravdu super, staral se o mě, když jsem byla nemocná.
He has been a real brick, looking after me while I have been ill.
Lupič neúmyslně srazil komplice cihlou, když se pokoušel rozbít okno.
The robber accidentally...
Užovka zalezla pod keř vedle cihlové zdi.
The grass snake...
Dům nejsou jen cihly a malta.
A house isn't just bricks and mortar.
4/20
+
plíce (jedna)
lung [lʌŋ]
jedn. číslo: lung, množ. číslo: lungs
Vyšetření odhalilo, že má bulku na plicích.
The examination revealed...
Mezi kouřením a rakovinou plic je úzká souvislost.
There's a high...
Měl nádor na plicích.
He had a...
Lék se rychle vstřebává plícemi do krevního oběhu.
The drug is...
Mnoho horníků mělo potíže kvůli usazenému uhelnému prachu v plicích.
Many miners have...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
Astma je porucha funkce dýchacího systému, v podstatě zánět plic.
Asthma is a...
5/20
+
šíp
šipka
arrow [ˈærəʊ]
jedn. číslo: arrow, množ. číslo: arrows
Měl jsem šíp s ocelovým hrotem.
I had an...
Ujistěte se, že šipka směřuje dopředu.
Make sure the...
Šíp přesně zasáhl terč.
The arrow hit...
Napnula luk a vystřelila šíp.
She bent the...
Stříleli šípy z luků.
They fired arrows...
Funkční závislost je často znázorněna šipkou.
Functional dependency is...
6/20
+
exportovat, vyvážet
export, vývoz
export [ɪkˈspɔːrt]
jedn. číslo: export, množ. číslo: exports, přít. prostý: export, 3. os. j. č.: exports, průb. čas: exporting, prostý min.: exported, příčestí min.: exported
Většina firem v této oblasti je závislá na exportu.
Most companies in...
Je to poprvé za čtyři roky, kdy roční vývoz klesl.
This is the...
Tržby za vývoz švýcarské čokolády vzrostly o 2,5% oproti předchozímu roku.
Swiss chocolate export sales were up by 2.5% on the year before.
Většina našeho zboží je určena na export.
The bulk of...
Vývoz masa a zeleniny zůstává stabilní po celou dobu.
Meat and vegetable...
Hlavním vývozním artiklem Ghany je kakao.
Ghana's main export...
7/20
+
verbovat, provádět nábor, nabírat, odvést
rekrut, branec, odvedenec
nováček
recruit [rɪˈkruːt]
jedn. číslo: recruit, množ. číslo: recruits, přít. prostý: recruit, 3. os. j. č.: recruits, průb. čas: recruiting, prostý min.: recruited, příčestí min.: recruited
Po střední škole byl Jackson odveden do armády.
Jackson was recruited...
Nabrali jsme skupinu dobrovolníků, aby nám pomohli.
We recruited a...
Negativní zážitky nešťastných zaměstnanců mohou mít neblahý vliv na nováčky.
The negative stories...
8/20
+
zakázat, nepovolit
nedovolovat, znemožňovat (co) (učinit)
forbid [fəˈbɪd]
přít. prostý: forbid, 3. os. j. č.: forbids, průb. čas: forbidding, prostý min.: forbade [fəˈbad] (or forbad), příčestí min.: forbidden [fərˈbɪdn]
Můj doktor mi zakázal pít alkohol.
My doctor forbade...
Neřekl jsem, že ti zakazuji koupit ten telefon.
I didn't say...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Danielova morálka mu zakazovala lhát.
Daniel's ethics forbade...
Jejich náboženství jim zakazuje jíst vepřové maso.
Their religion forbids...
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
9/20
+
slepá ulička
dead end [ded end]
jedn. číslo: dead end, množ. číslo: dead ends
Úspěšní lidé se nezdržují marnou snahou ve slepých uličkách.
Successful people don't...
Ne, do toho nepůjdeme. Začíná to vypadat jako slepá ulička.
No, we're not...
Hele, jestli se chceš znovu vrátit do té slepé uličky, posluž si.
Look, if you...
10/20
+
medaile
dekorovat, vyznamenat
medal [ˈmedəl]
jedn. číslo: medal, množ. číslo: medals, přít. prostý: medal, 3. os. j. č.: medals, průb. čas: medalling, prostý min.: medalled, příčestí min.: medalled
Všichni tipující se mýlili ohledně vítěze zlaté medaile.
All the tipsters...
Většinu medailí vyhráli sovětští sportovci.
Most of the...
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
Národní basketbalový tým žen získal stříbrnou medaili.
Women's national basketball...
Byl to neuvěřitelný moment, když náš tým vyhrál zlatou medaili v Naganu.
It was an...
Všichni jásali, když slečna Sáblíková dostala svojí zlatou medaili.
Everyone cheered as...
11/20
+
kapitán
předseda třídy, předsedkyně třídy
vést, řídit
captain [ˈkæptɪn]
jedn. číslo: captain, množ. číslo: captains, přít. prostý: captain, 3. os. j. č.: captains, průb. čas: captaining, prostý min.: captained, příčestí min.: captained
Kapitáni mezinárodních proudových pilotů mohou vydělat až 300 000 $ ročně.
International jet pilot...
Kapitán opustil loď s cestujícími.
The captain abandoned...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
Náš tým byl poctěn, pohostit vašeho kapitána a jeho posádku v Jakartě.
Our team were...
Když zazněl poplach, kapitán se snažil znovu získat kontrolu nad svým letadlem.
As alarm sounded,...
Kapitán a posádka vás vítají na palubě.
The Captain and...
12/20
+
související, souvisící, spojený
příbuzný, spřízněný
týkající se
related [rɪˈleɪtɪd]
2. stupeň: more related, 3. stupeň: most related
Moje cesta se týká obchodu.
My trip is...
Realitní makléř se zabývá všemi věcmi souvisejícími se zakoupením pozemků.
A real estate agent deals with everything related to purchasing land.
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Souvisí to s tím, že dívky mají lepší přístup ke vzdělání.
This is related...
Brandon byl v příbuzenském vztahu s mojí matkou.
Brandon was related...
Rozhodla jsem se věnovat se práci související s ochranou životního prostředí.
I have decided...
13/20
+
ovce
sheep [ʃiːp]
jedn. číslo: sheep, množ. číslo: sheep
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
Ovce mají tendenci pohybovat se proti směru pohybu pasteveckého psa.
The sheep tend...
Stříhání může být stresující, takže s ovcemi musí být zacházeno klidně.
Shearing can be stressful so sheep must be handled quietly.
14/20
+
ustaraný, obávající se, bojící se
znepokojený
worried [ˈwʌrɪd]
2. stupeň: more worried, 3. stupeň: most worried
Clark a Thompson na sebe ustaraně pohlédli a znovu si podlahu prohlédli.
Clark and Thompson...
Jsem nesmírně znepokojený.
I am extremely...
Sandra se bála, že bude před všemi vypadat hloupě.
Sandra was worried she'd look foolish in front of everyone.
Bála jsem se, že budu čelit následkům, pokud bych si stěžovala na sexuální obtěžování.
I was worried...
Nic mně nedělalo starosti a cítila jsem se uvolněně.
Nothing worried me...
Báli jsme se, že by jeden malý náraz mohl zhoršit její zranění.
We were worried that one tiny jolt could worsen her injuries.
15/20
+
přísahat, odpřisáhnout, zavázat se
klít, nadávat, mluvit hrubě
swear [sweə]
přít. prostý: swear, 3. os. j. č.: swears, průb. čas: swearing, prostý min.: swore [swɔː], příčestí min.: sworn [swɔːn]
Přísahám ti, že nic nevím.
I swear to...
Carl zaklel, než zemřel v příkopu.
Carl had sworn...
Skládá slib jako poslanec a zaujímá místo, které bylo uvolněno jeho kolegou, který rezignoval.
He is being...
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
Všichni vojáci musí složit přísahu, že budou věrní své zemi.
All soldiers have...
Dorothy přísahala, že už nikdy nevkročí do jeho domu.
Dorothy swore she...
16/20
+
malíř, natěrač
lakýrník
painter [ˈpeɪntə]
jedn. číslo: painter, množ. číslo: painters
Zkušení malíři vědí, že jejich úkolem není jen nanášet barvy přímo na zeď.
Skilled painters know...
Před dvěma lety jsem dostal práci jako natěrač.
Two years ago,...
Malíř měl plné ruce práce s mícháním barev.
The painter was...
17/20
+
uklidit, dát na místo, uložit
odklidit, odstranit (koho), zbavit se
odkládat (si), dát si stranou, šetřit
put away [pʊt əˈweɪ]
přít. prostý: put away, 3. os. j. č.: puts away, průb. čas: putting away, prostý min.: put away [pʊt əˈweɪ], příčestí min.: put away [pʊt əˈweɪ]
Ukliď si hračky.
Put away your...
Kde si zde můžu uložit zavazadlo?
Where can I...
Musíme odklidit všechny zbytečné věci.
We have to...
18/20
+
proměnlivý, měnící se
changing [tʃeɪndʒɪŋ]
Musíme vhodně reagovat na rychle se měnící podmínky.
We need to...
Přizpůsobení se měnícím okolnostem je klíčem k dlouhodobému úspěchu ve F1.
Adapting to changing...
Představa krásy není jen osobní, ale mění se s časem.
The concept of...
Spisovatelé používají závorky pro přidání informací k větě bez změny významu věty.
Writers use brackets...
Po výměně oleje vždy asi prvních 200 kilometrů prokluzuje spojka.
After changing the...
Počasí v této oblasti se neustále mění.
The weather in...
Ke konci léta se dny zkracují a stromy mění barvu.
The days shorten...
19/20
+
frustrace, zdeptání
pocit marnosti
zmaření (plánu ap.)
frustration [frʌˈstreɪʃən]
jedn. číslo: frustration, množ. číslo: frustrations
Lidé často pociťují frustraci z toho, že jim práce nejde tak rychle, jak by chtěli.
People often feel...
Každý učitel zažíval pocit marnosti z toho, když věděl, že jeho studenti nerozumí probírané látce.
Every teacher has...
Je pro mě těžké vydržet ten pocit marnosti z toho, že jí nemůžu pomoci.
It's hard for...
20/20
+
upravit, změnit, pozměnit
modifikovat
modify [ˈmɒdɪˌfaɪ]
přít. prostý: modify, 3. os. j. č.: modifies, průb. čas: modifying, prostý min.: modified, příčestí min.: modified
Musíte upravit své požadavky, ty současné nejsou proveditelné.
You have to...
Současný systém nikoho nemotivuje, aby změnil své chování.
The current system...
Její detoxikační léčba byla včera změněna.
Her detoxification therapy...
Upravila jsem recept tak, že jsem přidala sladkou smetanu.
I modified the recipe by adding sweet cream.
Upravené auta jsou k dispozici za přirážku k původní ceně ve výši pět procent.
The modified cars...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X