460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
169
170
171
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
fyzicky, tělesně
fyzikálně
physically [ˈfɪzɪkəlɪ]
Představa, že bych měl mít prezentaci v místností plné lidí, mně nedělá fyzicky dobře.
The thought of giving a presentation in front of a room full of people makes me feel physically sick.
Chlapci dospívají fyzicky i psychicky pomaleji než dívky.
Boys mature more slowly than girls, both physically and psychologically.
Fyzicky jsem byl v nebezpečí několikrát, když jsem se střetl se skinheady na ulici.
I was physically...
Během přestávky mezi poločasy se hráči snaží psychicky i fyzicky odpočinout.
During the half-time...
Je zřejmé, že jsem si vyvinula schopnost jako chameleon fyzicky splynout s mým okolím.
Clearly, I have...
Větší podíl obvodu kolem pasu a obvodu kolem boků je ukazatelem menší fyzické kondice ve srovnání s nižším podílem těchto obvodů.
A higher waist-to-hip...
Víme, že fyzicky aktivní lidé jsou méně náchylní k depresi.
We know that...
2/20
+
nepřetržitý, neustálý, souvislý
nepřerušovaný, spojitý
průběhový (čas sloves) (ling.)
spojitý (funkce) (mat.)
continuous [kənˈtɪnjʊəs]
Můj počítač vydává nepřetržitý bzučivý zvuk.
My computer makes a continuous buzzing noise.
Páska běžela v nekonečné smyčce a přehrávala stále a stále stejné písně.
The tape ran in a continuous loop, repeating the same songs over and over.
Neustálé nabídky pojišťoven jsou fakt otrava.
Continuous offers of insurance companies are a real bother.
Všechno bylo namačkané na sobě do jednoho souvislého bloku textu.
Everything was squashed...
Systém dokáže pracovat se spojitými i diskrétními vstupy.
The system can...
3/20
+
aliance
spojenectví
alliance [əˈlaɪəns]
jedn. číslo: alliance, množ. číslo: alliances
Všechny země deklarovaly svou loajalitu k alianci.
All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance.
Věřili jsme také, že naše spojenectví s nimi je pevné jako kámen.
We also believed our alliance with them was rock solid.
4/20
+
kvůli (někomu/něčemu)
pro (koho/co)
v zájmu (koho/čeho)
saké (nápoj)
sake [seɪk]
jedn. číslo: sake, množ. číslo: sakes
Moji rodiče spolu zůstali jen kvůli dětem.
My parents stayed...
Mít rozsáhlou slovní zásobu není užitečné jen tak pro nic za nic.
To have a...
Udělal byste cokoliv kvůli míru.
You'd do anything...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Saké se vyrábí výhradně z rýže.
Sake is made...
5/20
+
charita, dobročinný spolek
dobročinnost
charitativní, dobročinný
dobrota, laskavost (form.)
charity [ˈtʃærɪtɪ]
jedn. číslo: charity, množ. číslo: charities
I neplacená práce pro charitu je lepší než nedělat nic.
Even unpaid work...
Snažíme se získat peníze, abychom pomohli založit fond pro naši novou charitu.
We are trying...
Platil pravidelné částky peněz na charitu.
He paid regular...
Adam je zapojen do několika charit.
Adam is involved...
Dává 25 procent svých zisků do své nadace, která poskytuje peníze charitativním organizacím.
She gives back 25 percent of her profits to her foundation, which gives the money to charities.
Bankovní lupič omluvil svůj zločin tím, že ukradenou hotovost dal na charitu.
A bank robber excused their crime by giving their stolen cash to charity.
6/20
+
zábradlí, hrazení
držák, tyčový věšák
kolej, kolejnice
madlo
ohradit (plotem ap.)
železniční
rail [reɪl]
jedn. číslo: rail, množ. číslo: rails, přít. prostý: rail, 3. os. j. č.: rails, průb. čas: railing, prostý min.: railed, příčestí min.: railed
Železniční doprava je pro naše podnikání nepostradatelná.
Rail transport is...
Tato stávka na železnici je známkou mnohem většího problému naší ekonomiky.
This rail strike...
Dostal jsem volnou jízdenku na vlak.
I've got a...
Naše společnost je druhým největším železničním dopravcem v zemi.
Our company is...
Zamkněte své kolo k něčemu pevnému, například k zábradlí.
Lock your bike...
Asi se trochu utrhl z řetězu, ale rváč to rozhodně není.
He may be off his rails a little bit, but he ain't no thug.
Kovové zábradlí bylo tak zrezivělé, že se začínalo drolit a rozpadat.
The metal railing was so rusty that it was beginning to crumble and fall apart.
7/20
+
plachý, stydlivý, nesmělý
stydět se
uskočit, cuknout sebou (úlekem)
shy [ʃaɪ]
jedn. číslo: shy, množ. číslo: shies, přít. prostý: shy, 3. os. j. č.: shies, průb. čas: shying, prostý min.: shied, příčestí min.: shied, 2. stupeň: shier, 3. stupeň: shiest
Diana byla plaché dítě.
Diana was a...
Jsou to nesmírně plachá zvířata, která se snaží lidem co nejvíce vyhýbat.
They are extremely...
Nesnažím se tomu vyhnout.
I do not...
Vyhýbáte se věcem, když nevíte jak je udělat?
Do you shy...
Liška je velmi plachý a nepolapitelný tvor.
The fox is a very shy and elusive creature.
Jako teenager jsem byl hrozně plachý.
As a teenager...
Jeho rodiče, jen tak mimochodem, nejsou stydliví.
His parents, incidentally, are not shy.
8/20
+
pilulka, prášek, tableta
pill [pɪl]
jedn. číslo: pill, množ. číslo: pills
Lék je k dispozici jako tableta nebo jako injekce.
The medicine is...
Užívejte jednu pilulku po jídle.
Take one pill...
Snažil jsem se užívat pilulky na bolest, ale neměly žádný účinek.
I tried taking pills for pain but they didn't have any effect.
Pilulky začnou účinkovat za dvacet minut.
The pills will take effect in twenty minutes.
Náš rodinný lékař mně zvýšil denní dávku ze dvou na tři pilulky.
Our family physician...
Pilulka byla malá a kulatá.
The pill was...
Prostě si dej pilulku do úst a spolkni ji.
Just put the...
9/20
+
hlavní čas (vysílací)
správný čas
prime time [praɪm taɪm]
Rozhovor bude vysílán v hlavním vysílacím čase.
The interview will...
Kritizovali jsme je za uvedení tohoto dokumentu v hlavním vysílacím čase.
We criticized them...
Leden vždy vyvolává pocit, že je správný čas na změnu.
January always feels...
10/20
+
jiskra
(za)jiskřit
podnítit, vyvolat, rozpoutat, způsobit
zažehnout, zapálit
spark [spɑːk]
jedn. číslo: spark, množ. číslo: sparks, přít. prostý: spark, 3. os. j. č.: sparks, průb. čas: sparking, prostý min.: sparked, příčestí min.: sparked
To nakonec vyvolalo nápad vzdát se na nějaký čas kávy.
That eventually sparked...
Odhozená cigareta může způsobit požár.
A dropped cigarette...
Vždy používejte zástěnu kolem krbu, aby jiskry nemohly vyletět ven.
Always use a...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
Střelba rozpoutala celonárodní debatu o volném držení střelných zbraní.
The shooting sparked...
Vědcovo tvrzení, že by mohlo být možné cestovat v čase, vyvolalo mezi jeho kolegy živou debatu.
The scientist's proposition...
Výprava modelky do Egypta v září také vyvolala pobouření.
The model's trip...
11/20
+
loket (část těla)
strčit loktem, udeřit loktem
odstrčit
drát se, prodírat se
elbow [ˈelbəʊ]
jedn. číslo: elbow, množ. číslo: elbows, přít. prostý: elbow, 3. os. j. č.: elbows, průb. čas: elbowing, prostý min.: elbowed, příčestí min.: elbowed
Odřel jsem si loket o zeď.
I skinned my...
Na loktu saka měl záplatu.
He had a...
Odřel jsem si loket.
I skinned my...
Poranění lokte se u tenistů běžně stává.
Elbow injuries are...
Šťouchnul do mě loktem, aby mě varoval.
He jogged me...
12/20
+
lehce, zlehka, mírně
bezstarostně, nevážně
lightly [ˈlaɪtlɪ]
Mám ráda lehce uvařená vejce, když žloutek je stále tekutý.
I like eggs...
Lehce jsem ho políbila na tvář.
I kissed him...
Cibule by měla být lehce osmažena na pánvičce.
Onions should be...
Jemně naneste pudr na obličej.
Dust the face lightly with powder.
Jakmile ryba začne hnědnout, posypte ji lehce pepřem a solí.
Just as the...
13/20
+
nepořádek, binec, svinčík, chaos
šlamastyka, průšvih
zašpinit, zaneřádit
mess [mes]
jedn. číslo: mess, množ. číslo: messes, přít. prostý: mess, 3. os. j. č.: messes, průb. čas: messing, prostý min.: messed, příčestí min.: messed
Kdo z vás udělal takový nepořádek?
Which of you...
Můj manžel dělá hrozný nepořádek, když vaří.
My husband makes...
Takový nepořádek každého odradí.
Such a mess...
Jak jsem mohl tak poplést ten vtip?
How could I...
Můžeš být smířen s tím, že občas něco pokazíš.
You can be...
Existuje mnoho problémů, které jsme ve skutečnosti nevyřešili, a spousta, které jsme zvorali.
There are a...
Dokneš se mě a utrhnu ti hlavu.
You mess with...
14/20
+
uhlí
uhlíky (v ohništi)
uhelný
coal [kəʊl]
jedn. číslo: coal, množ. číslo: coals
Kolik uhlí se zde těžilo?
How much coal...
Mnoho horníků mělo potíže kvůli usazenému uhelnému prachu v plicích.
Many miners have...
Naše země má velké zásoby uhlí.
Our country has...
Vláda chce snížit závislost průmyslu na uhlí.
The government wants...
Teplo sálalo ze žhnoucích uhlíků.
Heat radiated from...
Fosilní paliva, jako je uhlí a ropa, vznikají ze zbytků prehistorických rostlin a živočichů.
Fossil fuels such as coal and oil are formed from the remains of prehistoric plants and animals.
15/20
+
hádanka, rébus, záhada
skládačka, puzzle
poplést, zmást, uvést do rozpaků
puzzle [ˈpʌzəl]
jedn. číslo: puzzle, množ. číslo: puzzles, přít. prostý: puzzle, 3. os. j. č.: puzzles, průb. čas: puzzling, prostý min.: puzzled, příčestí min.: puzzled
Myslel jsem si, že jsem tu hádanku už vyřešil.
I thought I...
Příčina nehody zmátla vyšetřovatele.
The cause of...
Výzkumníci oznámili důležité závěry, které by mohly pomoci při řešení hádanky.
Researchers announced an...
Všichni byli po jeho projevu trochu zmatení.
Everyone was a...
Richard vypadal zmateně, tak jsem otázku zopakoval.
Richard looked puzzled...
V hračkářství byla sekce věnovaná různým puzzle, stolním hrám a stavebnicím.
The toy store...
Pomíchané dílky puzzle byly pro nás výzvou k sestavení.
The mixed-up puzzle...
16/20
+
líčidla, šminky, make-up
povaha, charakter
složení, uspořádání, struktura
makeup [ˈmeɪkʌp]
jedn. číslo: makeup, množ. číslo: makeups
Drobné nedokonalosti pleti lze obvykle zamaskovat troškou make-upu.
Minor skin imperfections...
Můžu se odlíčit.
Can I remove...
To také svědčí o tom, že hrdost je součástí vývoje naší povahy.
That, too, suggests...
17/20
+
předložit, navrhnout
posunout, přeložit (schůzku ap.)
put forward [pʊt ˈfɔːwəd]
přít. prostý: put forward, 3. os. j. č.: puts forward, průb. čas: putting forward, prostý min.: put forward [pʊt ˈfɔːwəd], příčestí min.: put forward [pʊt ˈfɔːwəd]
Předložili konkurenční návrh.
They put forward...
Mezitím nadále odmítají navrhnout svého kandidáta pro příští komisi.
Meanwhile, they have...
Návrhy, které předložila, si zaslouží důkladné zvážení.
The proposals that...
18/20
+
scénář (hry ap.)
písmo (typ - azbuka ap.)
skript
rukopis
napsat scénář
papír s odpověďmi (zkoušeného) (BrE)
script [skrɪpt]
jedn. číslo: script, množ. číslo: scripts, přít. prostý: script, 3. os. j. č.: scripts, průb. čas: scripting, prostý min.: scripted, příčestí min.: scripted
Nezapomeňte napsat své jméno do pravého horního rohu vašeho papíru s odpověďmi.
Don't forget to...
Melissa řekla divákům, že plakala, když poprvé dostala scénář.
Melissa told the...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
Scénář filmu byl plný vtipných dialogů, kterým se publikum neustále smálo.
The movie's script...
19/20
+
známka, náznak, znamení
označení, údaj
indikace
indication [ˌɪndɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: indication, množ. číslo: indications
Existuje jen málo náznaků, že ekonomika je na vzestupu.
There are few...
Až do její smrti nebyly žádné známky, že je nemocná.
Until her death,...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
Nic nenasvědčuje tomu, že bude padouch potrestán.
There is no...
Objev mikroorganismů na Marsu by byl významnou známkou mimozemského života.
The discovery of...
20/20
+
pumpa, čerpadlo
(na)pumpovat, (na)čerpat
lodička (dámská bota) (AmE)
pump [pʌmp]
jedn. číslo: pump, množ. číslo: pumps, přít. prostý: pump, 3. os. j. č.: pumps, průb. čas: pumping, prostý min.: pumped, příčestí min.: pumped
Palivové čerpadlo je zařízení, které přemísťuje palivo z vaší nádrže do motoru.
The fuel pump...
Opravujeme čerpadla, dávkovače a vstřikovací zařízení.
We repair pumps,...
V našem státě je nezákonné čerpat benzín pro každého, kdo je mladší než 16 let.
In our state...
Vzali jsem si sebou bečku s pivem, ale zapomněli jsme pípu.
We brought a...
Umíš nasadit pípu na bečku?
Can you install...
Fotí celebrity, jak dělají všední věci jako je pití kávy nebo čepování benzínu.
He shoots celebrities...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X