460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
170
171
172
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(a) proto, z tohoto důvodu, tudíž, tedy
od té(to) doby, ode dneška, od nynějška
hence [hens]
Bylo by to přitažlivé pro průmysl a obchod, a tudíž by to vedlo i k vytváření nových pracovních míst.
This would attract industry and commerce, and hence bring about the creation of new jobs.
Naše žádost byla tedy zamítnuta.
Hence, our request was rejected.
Proto tedy vzhledem k jeho povaze, nejde počítat s tím, že by to udělal.
Hence, given his nature, he cannot be expected to do so.
2/20
+
rituál, obřad
rituální, obřadný
ritual [ˈrɪtjʊəl]
jedn. číslo: ritual, množ. číslo: rituals
Když jsme přišli na Nový Zéland, uvítali nás speciálním rituálem, což bylo úžasné.
When we came to New Zealand they had a special ritual to greet us, which was awesome.
Vymysleli jsme si náš ranní rituál, který nás připraví na celý den.
We have invented our morning ritual, which prepares us for the whole day.
Ptáci předvádějí složitý rituál páření.
The birds perform a complex mating ritual.
Rituály jim pomáhají vyrovnat se s nejistotou a nebezpečím jejich profese.
The rituals help them cope with the uncertainty and dangers of their profession.
3/20
+
jemný, něžný, laskavý, mírný (člověk)
příjemný, slabý (vítr)
pozvolný (svah)
gentle [ˈdʒentəl]
2. stupeň: gentler, 3. stupeň: gentlest
Laskavým přesvědčováním toho vlatně můžete dosáhnout mnohem více.
You can actually accomplish a lot more by gentle persuasion.
Cesta pozvolně stoupá.
The path has a gentle slope.
Katie s laskavým úsměvem roztáhla ruce, aby ho objala.
Katie spread her...
Dětské knihy často popisují hospodářská zvířata jako něžná, milá stvoření.
Children's books often...
Adam je neuvěřitelně něžný, pozorný a milý.
Adam is amazingly...
Toto oznámení je jemným pobídnutím vývojářů, aby přešli na novou verzi.
The announcement is...
4/20
+
odhadovaný, odhadem (určený)
předpokládaný, očekávaný
estimated [ˈestɪˌmeɪtɪd]
Vámi odhadované náklady se již zdvojnásobily.
Your estimated costs...
Předpokládaný čas dokončení kurzu je zobrazen pod jeho názvem.
The estimated time...
Odhaduje se, že účast žen na místních veřejných shromážděních se zdvojnásobí.
Women's attendance at...
Tycho Brahe odhadl vzdálenost mezi Sluncem a Zemí na 8 milionů kilometrů.
Tycho Brahe estimated...
Pochybení způsobilo městu pokles příjmů odhadovaný na dva miliony dolarů.
The error cost...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
5/20
+
znásilnit, zneuctít
vyplenit
znásilnění, zneuctění, znesvěcení
zneuctěný
vyplenění
rape [reɪp]
jedn. číslo: rape, množ. číslo: rapes, přít. prostý: rape, 3. os. j. č.: rapes, průb. čas: raping, prostý min.: raped, příčestí min.: raped
Byl zatčen a obviněn ze znásilnění.
He was arrested...
Potraty by byly povoleny pouze v případě znásilnění nebo incestu.
Abortions would only...
Detektivové zahájili vyšetřování po té, co dostali zprávu, že žena byla znásilněna.
Detectives have launched an investigation following a report that a woman was raped.
Pochodují, aby si vybili zlost na policii kvůli případům znásilnění.
They march to vent anger at police over rape cases.
Žena byla znásilněna a poté zavražděna svým únoscem.
The woman was...
6/20
+
spolknout, spolykat
(s)polknutí, doušek
vlaštovka
zbaštit (co), uvěřit (čemu)
swallow [ˈswɒləʊ]
jedn. číslo: swallow, množ. číslo: swallows, přít. prostý: swallow, 3. os. j. č.: swallows, průb. čas: swallowing, prostý min.: swallowed, příčestí min.: swallowed
Jídlo musíš pořádně rozžvýkat, než ho spolkneš.
You must chew...
Prostě si dej pilulku do úst a spolkni ji.
Just put the...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Nemohl jsem spolknout sušenku.
I couldn't swallow...
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
Tato pilulka s kamerou se spolkne a pak zajistí méně invazivní způsob kontroly trávicího systému.
This camera pill...
7/20
+
hrob
vážný, závažný
grave [greɪv]
jedn. číslo: grave, množ. číslo: graves, 2. stupeň: graver, 3. stupeň: gravest
Stáli jsme kolem jeho hrobu a vzdali mu tichou poctu.
We stood in...
Považujeme problémy, kterým čelíme, za mnohem vážnější nebezpečí než starší generace.
We see the...
Její hrob je 8 metrů pod zemí.
Her grave is...
K pozměňovacímu návrhu mám vážné výhrady.
I have grave...
Čelíme závažné ekologické katastrofě.
We're facing a grave ecological disaster.
Po obřadu spustíte rakev do hrobu.
After the ceremony,...
Jeho hrob zakrývá obrovská mramorová deska.
His grave is...
8/20
+
maloobchod
maloobchodní
prodávat (se) (v maloobchodě)
retail [ˈriːteɪl]
jedn. číslo: retail, množ. číslo: retails, přít. prostý: retail, 3. os. j. č.: retails, průb. čas: retailing, prostý min.: retailed, příčestí min.: retailed
Tato nabídka práce se týká uchazečů s více než roční praxí v maloobchodě.
The job is...
Nakupujete raději ve velkoobchodě nebo v maloobchodě?
Do you prefer...
Maloobchodní tržby společnosti se v září zvýšily o 1,9 procenta.
The company retail...
9/20
+
se vším všudy
výt odhodlaný, být zaujatý, plně se věnovar
all in [ɔːl ɪn]
Hráč pokeru, který hraje all-in, musí vložit všechny žetony do banku.
A poker player...
Plně se věnuji tomuto novému projektu.
I'm all in...
Jsme v tom všichni společně.
We're all in this together.
Celkově byl film velice dobře provedený, ale nevyhrál hlavní cenu.
All in all,...
Celkově vzato, bylo to spíš vězení než můj domov.
It was, all...
Celkově se její stav výrazně zlepšil.
All in all,...
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
10/20
+
had
vinout se, klikatit se
snake [sneɪk]
jedn. číslo: snake, množ. číslo: snakes, přít. prostý: snake, 3. os. j. č.: snakes, průb. čas: snaking, prostý min.: snaked, příčestí min.: snaked
Nancy se štítí hadů.
Nancy is squeamish...
Můj manžel byl uštknut jedovatým hadem.
My husband was...
Cesty se klikatí kolem skalních stěn.
The paths snake...
11/20
+
mobilní, pohyblivý, pojízdný
mobil
mobile [ˈməʊbaɪl]
jedn. číslo: mobile, množ. číslo: mobiles, 2. stupeň: more mobile, 3. stupeň: most mobile
Snažíme se, aby naše armáda byla plně mobilní.
We try to...
Používání mobilního internetu se rok od roku zvyšuje.
The use of...
Koupila si nový obal na svůj mobilní telefon.
She bought a...
IT podpora odešle textovou zprávu do vašeho mobilního zařízení.
The IT help...
3 miliony lidí včera sledovalo živé televizní zpravodajství na počítačích a mobilních obrazovkách.
3 million people...
Motoristé jsou upozorňováni na nebezpečí používání mobilních telefonů během jízdy.
The motorists are...
12/20
+
zahájit, započít
iniciovat, spustit
zasvětit, uvést (koho do čeho)
initiate [ɪˈnɪʃieɪt]
přít. prostý: initiate, 3. os. j. č.: initiates, průb. čas: initiating, prostý min.: initiated, příčestí min.: initiated
Spustili jsme řadu testů, abychom zjistili příčinu problému.
We have initiated...
Silné oxidační činidla mohou iniciovat nebo urychlit vznícení jiných materiálů.
Strong oxidizing agents...
Před spaním by se nemělo začínat nic moc intelektuálně náročného.
Nothing too intellectual...
Nikdo v této sněmovně nezahájil formální vyšetřovací řízení proti prezidentovi.
No one in the House has initiated formal impeachment proceedings against the president.
13/20
+
rukojmý
hostage [ˈhɒstɪdʒ]
jedn. číslo: hostage, množ. číslo: hostages
Skupina drží pět západních turistů jako rukojmí.
The group is...
Kolik je tam rukojmích?
How many hostages...
Drželi je jako rukojmí několik dní.
They held them...
14/20
+
vyřazovací zápas(y), play-off
nadstavbová část, vyřazovací část
playoff [ˈpleɪˌɒf]
jedn. číslo: playoff, množ. číslo: playoffs
Naše prohra v play-off byla pro nás velkým zklamáním.
Our loss in...
Měli jsme to štěstí, že jsme dostali lístky na nedělní zápas play-off.
We were fortunate...
Nyní se budeme muset pokusit postupovat celou vyřazovací částí jako tým, který dostal divokou kartu.
We will now...
15/20
+
království
říše (zvířat ap.)
kingdom [ˈkɪŋdəm]
jedn. číslo: kingdom, množ. číslo: kingdoms
Richard ve svém království vládl moudře.
Richard ruled his...
Severní Irsko je součástí Spojeného království.
Northern Ireland is...
Nařízení není pro Spojené království a Irsko závazné.
The United Kingdom...
Sloní nos, nebo lépe řečeno chobot, je nejuniverzálnějším orgánem v říši zvířat.
The elephant's nose...
16/20
+
evidentní, zřejmý, jasný
očividný, zjevný, patrný
evident [ˈevɪdənt]
2. stupeň: more evident, 3. stupeň: most evident
Ale v současné době se stalo zřejmé, že její zájem byl více než povrchní.
But presently it...
Popsala ho jako hráče, který hrál se zjevným potěšením a houževnatostí.
She described him...
Je mi to jasné.
It is evident...
17/20
+
zemřít, zesnout, skonat
pominout, zmizet
pass away [pɑːs əˈweɪ]
přít. prostý: pass away, 3. os. j. č.: passes away, průb. čas: passing away, prostý min.: passed away, příčestí min.: passed away
Po delší nemoci, Ursula zemřela v pondělí ve svém domě v Portlandu.
Ursula passed away...
Moje matka zemřela před šesti lety, ve věku pouhých 52 let.
My mother passed...
Jakmile výjde slunce, mlha zmizí.
As soon as...
18/20
+
výročí, jubileum
výroční
anniversary [ˌænɪˈvɜːsərɪ]
jedn. číslo: anniversary, množ. číslo: anniversaries
Na naše výročí plánujeme jít na dobrou večeři.
We're planning on...
Moje žena a já chceme oslavit výročí svatby dobrým jídlem a pitím.
My wife and...
Oslavili jsme naše výročí ve velkolepém stylu.
We celebrated our anniversary in grand style.
Já a Kim jsme oslavili naše dvacáté výročí svatby.
I and Kim celebrated our twentieth wedding anniversary.
Výročí založení naší kapely připadá na 15. října.
The anniversary of...
Společnost uspořádala slavnostní oběd na oslavu svého výročí.
The company organized...
19/20
+
(roz)tát, rozpustit se
rozplynout se
ztratit (se), zmizet (v mlze)
melt [melt]
přít. prostý: melt, 3. os. j. č.: melts, průb. čas: melting, prostý min.: melted, příčestí min.: melted
Zmrzlina změkla a začala tát.
The ice cream...
Sníh taje, když teplota stoupá.
The snow melts...
Když se led rozpouští, přejde z pevného do tekutého stavu.
When ice melts,...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Některé z odcizených šperků mohli být již roztaveny.
Some of the stolen jewelry may have already been melted down.
Na pánvi rozpusťte hrudku másla.
In your frying...
Očekává se, že nejstarší vrstva sněhu ve Skotsku roztaje.
Scotland's oldest snow...
20/20
+
developer, stavební investor
vývojář
developer [dɪˈveləpə]
jedn. číslo: developer, množ. číslo: developers
Firma je považována za jednoho z předních vývojářů přísně tajných zbraní.
The company is...
Jeden tým pracoval ve dvojicích, druhý jako samostatní vývojáři.
One team worked...
Vývojáři software prostě nepíšou kód celý den.
Software developers don't just write code all day.
Je to velmi užitečný nástroj pro vývojáře, aby mohli rychle začít se svými projekty.
It's a very...
Jaký je rozdíl mezi vývojářem v Angularu ve srovnání s vývojářem v Reactu?
What's the difference...
Dobří vývojáři softwaru nemohou dělat svou práci bez neustálého učení.
Good software developers...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X