Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
v zahraničí, v cizině
do zahraničí, do ciziny
(rozšířený) mezi veřejností, mezi lidmi
abroad [əˈbrɔːd]
Rozhodli jsme se přestěhovat do zahraničí a začít znovu.
We decided to move abroad and make a fresh start.
Má tři bratry, z nichž jeden žije v zahraničí.
He has three...
Kromě několika let, které jsem strávil v zahraničí, byla Praha jediným domovem, který jsem poznal.
Aside from the...
2/20
+
naštvaný
narušovat, znepokojovat
rozrušený, znepokojený
rozrušení, znepokojení
narušit, zmařit, překazit
upset [ʌpˈset]
j.č.: upset, mn.č.: upsets, přít.: upset, 3.os.: upsets, průb.: upsetting, min.pr.: upset, příč.min.: upset, 2. st.: more upset, 3. st.: most upset
Měl jsem schůzku s mým velmi naštvaným klientem.
I was in a meeting with a very upset client of mine.
Lidé by měli být znepokojení se současným stavem věcí.
People should be upset with the current state of things.
3/20
+
hrůza, (ú)děs, zděšení
horor
strašidelný, hororový, hrůzostrašný
hrozný (zážitek)
horror [ˈhɒrə]
j.č.: horror, mn.č.: horrors
Proč nemáš rád horory?
Why don't you like horror?
4/20
+
přeložit, přehnout, přehýbat
záhyb, ohyb, přehyb
zkrachovat, zbankrotovat
obejmout, sevřít v náručí
fold [fəʊld]
přít.: fold, 3.os.: folds, průb.: folding, min.pr.: folded, příč.min.: folded
Naučil se techniku - přehýbat papír do řetězů, které jsou sešity dohromady.
He learned the...
Udělej rýhu do papíru a pak ho přelož.
Score the paper...
Jemně přehněte pouze okraje těsta a vložte ho do pečící misky.
Gently fold just...
Složili své stany.
They folded up...
Poskládal jsem si moje košile.
I folded up...
Jim se zhroutil, když neudělal zkoušku.
Jim folded up...
5/20
+
lovit
lov, hon, štvanice
pátrat, stíhat, pronásledovat
pátrání
hunt [hʌnt]
j.č.: hunt, mn.č.: hunts, přít.: hunt, 3.os.: hunts, průb.: hunting, min.pr.: hunted, příč.min.: hunted
Lov začíná přesně v poledne.
The hunt starts...
Nyní je nejlepší čas jít lovit.
Now is the...
Lov lvů byl kmenovým zvykem.
Lion hunting was...
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are specialized in group hunting.
6/20
+
přerušit
vyrušovat, narušovat
překážet (ve výhledu)
interrupt [ˌɪntəˈrʌpt]
přít.: interrupt, 3.os.: interrupts, průb.: interrupting, min.pr.: interrupted, příč.min.: interrupted
Přerušil si tok mých myšlenek.
You've interrupted my...
Nelíbí se mi to, když mě někdo přeruší uprostřed věty.
I don't like...
Byl jsem přerušen výkřikem mé dcery z vedlejších dveří v kuchyni.
I was interrupted...
Ticho bylo přerušilo náhlým příchodem skupiny ozbrojených mužů.
The silence was...
Sophie měla ve zvyku mě neustále přerušovat.
Sophie was in the habit of constantly interrupting me.
7/20
+
bonbón(y)
sladkost(i), cukrovinky
candy [ˈkændɪ]
j.č.: candy, mn.č.: candies
Ochutnali jsme bonbóny a samozřejmě jsme si také nějaké museli koupit.
We tasted the...
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
8/20
+
neúroda
crop failure [krɒp ˈfeɪljə]
Taková neúroda by mohla vést k rostoucí chudobě a rozsáhlému hladomoru.
Such a crop...
9/20
+
přijatelný, akceptovatelný, přípustný
ucházející, slušný
acceptable [əkˈseptəbə]
Podmínky nebyly pro mě akceptovatelné.
The terms weren’t...
Byly to přijatelné pracovní podmínky.
Those were acceptable...
To není přijatelný standard.
This is not...
Předložili soupis vhodného materiálu a vybavení.
They submitted a...
Pro nás to rozhodně přijatelné nebude.
That surely won't...
10/20
+
tečka
bod
puntík
tečkovat, vytečkovat
dot [dɒt]
j.č.: dot, mn.č.: dots, přít.: dot, 3.os.: dots, průb.: dotting, min.pr.: dotted, příč.min.: dotted
Napište své jméno nad tečkovanou čáru.
Write your name...
Stříhejte po tečkované čáře.
Cut along the...
Vrhněte kostky a nechte své dítě počítat tečky.
Roll the dice...
11/20
+
zmatek, chaos, zmatení
záměna, zaměnění (omylem)
confusion [kənˈfjuːʒən]
j.č.: confusion, mn.č.: confusions
Změnili jsme název naší společnosti, abychom se vyhnuli záměně s naší konkurencí.
We changed our...
12/20
+
logika
logický
logic [ˈlɒdʒɪk]
j.č.: logic, mn.č.: logics
Bude hledat díry v mé logice.
He will look...
13/20
+
rezignovat, odstoupit
vzdát se (nároku)
smířit se (s porážkou)
podrobit se
resign [rɪˈzaɪn]
přít.: resign, 3.os.: resigns, průb.: resigning, min.pr.: resigned, příč.min.: resigned
Zástupce šerifa odstoupil kvůli incidentu, který je nyní vyšetřován.
A deputy sheriff...
Několik ministrů vlády bylo nuceno rezignovat.
Several cabinet ministers...
14/20
+
klíč, vodítko
stopa, záchytný bod
nápověda
nemít ponětí
clue [kluː]
j.č.: clue, mn.č.: clues, přít.: clue, 3.os.: clues, průb.: clueing, min.pr.: clued, příč.min.: clued
Pohled dovnitř našeho těla dává lepší vodítko.
Looking inside our...
Mám stopu.
I have a...
Nemám ponětí.
I haven't got...
15/20
+
islám
islam [ˈɪzlɑːm]
j.č.: islam, mn.č.: -
Stoupenci islámu se nazývají muslimové.
Followers of Islam...
16/20
+
lepší, kvalitnější
vyšší, nadřízený
nadprůměrný, mimořádný
nadřízená osoba
superior [suːˈpɪərɪə]
j.č.: superior, mn.č.: superiors, 2. st.: more superior, 3. st.: most superior
Bankovka je z mnohem kvalitnějšího materiálu, vodě odolná, hladká a silná.
The banknote is...
Matka představená vás již od včerejška očekává.
Mother Superior has been expecting you since yesterday.
Dosvědčil, že odposlech byl prováděn na příkaz jeho nadřízených.
He testified that...
Tato kabelka je vyrobena z prvotřídní kůže.
This handbag is...
17/20
+
vytlačit, vytěsnit
zabrat místo
ukrajovat
crowd out [kraʊd aʊt]
přít.: crowd out, 3.os.: crowds out, průb.: crowding out, min.pr.: crowded out, příč.min.: crowded out
Příspěvky od podnikatelských subjektů a z médií ukrajují náš volný čas.
The posts from...
18/20
+
záblesk, zablesknutí
blesk, záblesk (fotoaparátu)
baterka, kapesní svítilna
zablikat, blikat
posvítit
vznítit se, zapálit se
flash [flæʃ]
j.č.: flash, mn.č.: flashes, přít.: flash, 3.os.: flashes, průb.: flashing, min.pr.: flashed, příč.min.: flashed
Litujeme, fotografování s bleskem je zakázáno.
Sorry, flash photography...
19/20
+
hmyz
insect [ˈɪnsekt]
j.č.: insect, mn.č.: insects
Studuji vliv klimatických změn na geografické rozložení druhů hmyzích škůdců.
I study the...
Musíme bojovat proti pustošivé invazi hmyzu.
We have to...
20/20
+
kláda, kmen, poleno
zápis, protokol, log
zaprotokolovat, zaznamenat
těžit dřevo
lodní/palubní deník
log [lɒg]
j.č.: log, mn.č.: logs, přít.: log, 3.os.: logs, průb.: logging, min.pr.: logged, příč.min.: logged
Pod kládou bylo mnoho brouků.
There were many...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X