460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
171
172
173
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ozvěna, echo
ohlas, odezva
odrážet (se), vytvářet ozvěnu
souhlasně opakovat
echo [ˈekəʊ]
jedn. číslo: echo, množ. číslo: echoes, přít. prostý: echo, 3. os. j. č.: echoes, průb. čas: echoing, prostý min.: echoed, příčestí min.: echoed
Ozvěna pomalu utichala.
The echo slowly died away.
Na chodbě bylo slyšet ozvěnu jejích kroků.
You could hear the echo of her footsteps in the hallway.
Jeho slova silně odráží moje vlastní přesvědčení.
His words strongly...
Zvuk pneumatik aut křupajících na štěrkové cestě se nesl tichou krajinou.
The sound of the car tires crunching on the gravel road echoed through the quiet countryside.
Ozvěna našich hlasů se odrážela od stěn kaňonu.
The echoes of...
2/20
+
v zahraničí, v cizině
do zahraničí, do ciziny
(rozšířený) mezi veřejností, mezi lidmi
abroad [əˈbrɔːd]
Většinu svého života jsem prožil v zahraničí.
I have lived most of my life abroad.
Příští rok chci jít studovat do zahraničí.
Next year I want to study abroad.
Rozhodli jsme se přestěhovat do zahraničí a začít znovu.
We decided to move abroad and make a fresh start.
Má tři bratry, z nichž jeden žije v zahraničí.
He has three...
Kromě několika let, které jsem strávil v zahraničí, byla Praha jediným domovem, který jsem poznal.
Aside from the...
Musíme dát více energie do naší propagace v zahraničí.
We need to...
Leo pronajal svůj dům, když pracoval v zahraničí.
Leo rented out...
3/20
+
naštvaný
narušovat, narušit, znepokojovat, znepokojit
rozrušený, znepokojený
rozrušení, znepokojení, zneklidnění
zmařit, překazit
upset [ʌpˈset]
jedn. číslo: upset, množ. číslo: upsets, přít. prostý: upset, 3. os. j. č.: upsets, průb. čas: upsetting, prostý min.: upset, příčestí min.: upset, 2. stupeň: more upset, 3. stupeň: most upset
Měl jsem schůzku s mým velmi naštvaným klientem.
I was in a meeting with a very upset client of mine.
Lidé by měli být znepokojení se současným stavem věcí.
People should be upset with the current state of things.
Byla rozrušená, ale ovládla se.
She was upset but in control of herself.
Rodinná krize je situace, která narušuje normální fungování rodiny.
A family crisis...
Vím, že když jsem nejvíce naštvaný, moje písmo je sotva čitelné.
I know that...
Změny teploty by mohly narušit citlivou rovnováhu života na Zemi.
Temperature changes could...
Spotřebitelé byli rozlobení, protože nová daň byla uvalena na všechno důležité zboží.
Consumers were upset...
4/20
+
hrůza, (ú)děs, zděšení
horor
strašidelný, hororový, hrůzostrašný
hrozný (zážitek ap.)
horror [ˈhɒrə]
jedn. číslo: horror, množ. číslo: horrors
Sousedé s hrůzou sledovali, jak hoří naše stavení.
Neighbors watched in...
S naprostou hrůzou jsem si uvědomil, co se právě stalo.
I realized to...
Proč nemáš rád horory?
Why don't you like horror?
V mnoha hororech je dům, kde straší, ústředním dějištěm příběhu.
Many horror movies...
5/20
+
přeložit, přehnout, přehýbat
záhyb, ohyb, přehyb
zkřížit (si), složit, založit (ruce)
fold [fəʊld]
přít. prostý: fold, 3. os. j. č.: folds, průb. čas: folding, prostý min.: folded, příčestí min.: folded
Naučil se techniku - přehýbat papír do řetězů, které jsou sešity dohromady.
He learned the...
Založil si ruce na prsou.
He folded his...
Udělej rýhu do papíru a pak ho přelož.
Score the paper...
Jemně přehněte pouze okraje těsta a vložte ho do pečící misky.
Gently fold just...
Zadní strana lavice se vyklopí dopředu a tím se vytvoří stůl.
The back of...
Složili své stany.
They folded up...
Poskládal jsem si moje košile.
I folded up...
6/20
+
lovit
lov, hon, štvanice
pátrat, shánět (se), stíhat, pronásledovat
pátrání, sháňka
hunt [hʌnt]
jedn. číslo: hunt, množ. číslo: hunts, přít. prostý: hunt, 3. os. j. č.: hunts, průb. čas: hunting, prostý min.: hunted, příčestí min.: hunted
Vlci loví ve smečce.
Wolves hunt in...
Naše kočka ráda loví myši a ptáky.
Our cat likes...
Lov začíná přesně v poledne.
The hunt starts...
Nyní je nejlepší čas jít lovit.
Now is the...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
Lov lvů byl kmenovým zvykem.
Lion hunting was...
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
7/20
+
přerušit
rušit, vyrušovat, narušovat
překážet, vadit (ve výhledu ap.)
interrupt [ˌɪntəˈrʌpt]
přít. prostý: interrupt, 3. os. j. č.: interrupts, průb. čas: interrupting, prostý min.: interrupted, příčestí min.: interrupted
Myslím, že je to natolik důležité, že vás musím přerušit.
I think it's...
Nechci rušit. Pokračujte prosím.
I don't mean...
Přerušil si tok mých myšlenek.
You've interrupted my train of thought.
Nelíbí se mi to, když mě někdo přeruší uprostřed věty.
I don't like...
Byl jsem přerušen výkřikem mé dcery z vedlejších dveří v kuchyni.
I was interrupted...
Ticho bylo přerušilo náhlým příchodem skupiny ozbrojených mužů.
The silence was...
Sophie měla ve zvyku mě neustále přerušovat.
Sophie was in...
8/20
+
bonbón(y)
sladkost(i), cukrovinky
candy [ˈkændɪ]
jedn. číslo: candy, množ. číslo: candies
Ochutnali jsme bonbóny a samozřejmě jsme si také nějaké museli koupit.
We tasted the...
Ten bonbón je příliš sladký.
That candy is...
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
9/20
+
neúroda
crop failure [krɒp ˈfeɪljə]
Taková neúroda by mohla vést k rostoucí chudobě a rozsáhlému hladomoru.
Such a crop...
Příčinou neúrody v roce 1845 byla nákaza plísní bramborovou.
The cause of...
10/20
+
přijatelný, akceptovatelný, přípustný
ucházející, slušný
vhodný, správný
acceptable [əkˈseptəbə]
Podmínky nebyly pro mě akceptovatelné.
The terms weren't...
Alkohol není správnou cestou pro řešení tvých problémů.
Alcohol is not...
Byly to přijatelné pracovní podmínky.
Those were acceptable...
To není přijatelný standard.
This is not...
Předložili soupis vhodného materiálu a vybavení.
They submitted a...
Pro nás to rozhodně přijatelné nebude.
That surely won't...
Tento způsob chování již není společensky přijatelný.
This type of...
11/20
+
tečka
bod, puntík
tečkovat, vytečkovat
dot [dɒt]
jedn. číslo: dot, množ. číslo: dots, přít. prostý: dot, 3. os. j. č.: dots, průb. čas: dotting, prostý min.: dotted, příčestí min.: dotted
Tyto červené tečky na mapě znázorňují firmy, které používají náš software.
These red dots...
Napište své jméno nad tečkovanou čáru.
Write your name above the dotted line.
Stříhejte po tečkované čáře.
Cut along the...
Vrhněte kostky a nechte své dítě počítat tečky.
Roll the dice...
12/20
+
zmatek, chaos, zmatení
záměna, zaměnění (omylem)
confusion [kənˈfjuːʒən]
jedn. číslo: confusion, množ. číslo: confusions
Zdá se, že panuje určitý zmatek ohledně toho, které z navrhovaných řešení je to nejlepší.
There seems to...
Jejich příchod vyvolal hrozný zmatek.
Their arrival created...
Změnili jsme název naší společnosti, abychom se vyhnuli záměně s naší konkurencí.
We changed our...
13/20
+
logika
logický
logic [ˈlɒdʒɪk]
jedn. číslo: logic, množ. číslo: logics
Bude hledat díry v mé logice.
He is going...
Logika zvítězila a on tuto myšlenku opustil.
Logic had prevailed...
Jsem ohromen tvojí logikou.
I am amazed...
Jsem zhrozen tvojí logikou.
I am shocked...
14/20
+
rezignovat, odstoupit, abdikovat
vzdát se (nároku, moci ap.)
smířit se (s porážkou)
podrobit se
resign [rɪˈzaɪn]
přít. prostý: resign, 3. os. j. č.: resigns, průb. čas: resigning, prostý min.: resigned, příčestí min.: resigned
Už předtím řekl, že není ochoten rezignovat.
He had said...
Zástupce šerifa odstoupil kvůli incidentu, který je nyní vyšetřován.
A deputy sheriff...
Několik ministrů vlády bylo nuceno rezignovat.
Several cabinet ministers...
15/20
+
klíč, vodítko
stopa, záchytný bod
nápověda (v křížovce ap.)
clue [kluː]
jedn. číslo: clue, množ. číslo: clues, přít. prostý: clue, 3. os. j. č.: clues, průb. čas: clueing, prostý min.: clued, příčestí min.: clued
Pohled dovnitř našeho těla dává lepší vodítko.
Looking inside our...
Mám stopu.
I have a...
Nemám ponětí.
I haven't got...
16/20
+
islám
islam [ˈɪzlɑːm]
jedn. číslo: islam, množ. číslo: -
Stoupenci islámu se nazývají muslimové.
Followers of Islam...
Buddhismus pochází z Indie, křesťanství z Palestiny a islám z Arábie.
Buddhism comes from...
Duchovní vůdce prohlásil, že se kniha rouhá proti islámu.
The spiritual leader...
17/20
+
lepší, kvalitnější
vyšší, nadřízený, nadřízená osoba
nadprůměrný, mimořádný, vynikající
superior [suːˈpɪərɪə]
jedn. číslo: superior, množ. číslo: superiors, 2. stupeň: more superior, 3. stupeň: most superior
Bankovka je z mnohem kvalitnějšího materiálu, vodě odolná, hladká a silná.
The banknote is...
Měla vynikající techniku a postupně se dostala na vrchol.
She had a...
Matka představená vás již od včerejška očekává.
Mother Superior has been expecting you since yesterday.
Dosvědčil, že odposlech byl prováděn na příkaz jeho nadřízených.
He testified that...
Tato kabelka je vyrobena z prvotřídní kůže.
This handbag is...
18/20
+
vytlačit, vytěsnit, zahnat
zabrat místo
hrnout se
crowd out [kraʊd aʊt]
přít. prostý: crowd out, 3. os. j. č.: crowds out, průb. čas: crowding out, prostý min.: crowded out, příčestí min.: crowded out
Řetězce supermarketů vytlačily menší obchody.
Supermarket chains have...
Snažte se zahnat mrzutou náladu šťastnými myšlenkami.
Try to crowd...
Příspěvky od podnikatelských subjektů a z médií ukrajují náš volný čas.
The posts from...
19/20
+
záblesk, zablesknutí
blesk, záblesk (fotoaparátu)
baterka, kapesní svítilna
zablikat, blikat (ostře)
(po)svítit, (za)zářit
vznítit se, zapálit se
mihnout se
flash [flæʃ]
jedn. číslo: flash, množ. číslo: flashes, přít. prostý: flash, 3. os. j. č.: flashes, průb. čas: flashing, prostý min.: flashed, příčestí min.: flashed
Litujeme, fotografování s bleskem je zakázáno.
Sorry, flash photography...
Tato kontrolka bliká, když se přístroj nabíjí.
This light flashes...
Na obloze zářil a vybuchoval ohňostroj.
The fireworks flashed...
20/20
+
hmyz
insect [ˈɪnsekt]
jedn. číslo: insect, množ. číslo: insects
Musel tě píchnout nějaký hmyz.
You must have...
V některých zemích je hmyz oblíbená potrava.
In some countries,...
Studuji vliv klimatických změn na geografické rozložení druhů hmyzích škůdců.
I study the effect of climate change on the geographical distribution of insect pest species.
Musíme bojovat proti pustošivé invazi hmyzu.
We have to...
Mnoho druhů hmyzu používá tykadla k vnímání prostředí a vyhledávání potravy.
Many insects use...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X