460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
172
173
174
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kláda, kmen, poleno
zápis, protokol, log
zaprotokolovat, zaznamenat
těžit dřevo
deník (lodní/palubní)
log [lɒg]
jedn. číslo: log, množ. číslo: logs, přít. prostý: log, 3. os. j. č.: logs, průb. čas: logging, prostý min.: logged, příčestí min.: logged
Pod kládou bylo mnoho brouků.
There were many beetles under the log.
Všechny chyby jsou zapsány do logovacího souboru.
All errors are written in the log file.
Vedla si deník z jejich cesty.
She kept a log of their voyage.
2/20
+
nezaměstnanost
unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]
jedn. číslo: unemployment, množ. číslo: -
Zdá se, že masová nezaměstnanost je dnes realitou.
Mass unemployment seems to be a fact of life nowadays.
Kvůli špatnému zdraví byla odsouzena k nezaměstnanosti.
She was doomed to unemployment by her ill health.
Ve zprávě bylo uvedeno, že nezaměstnanost klesla o 5 procent.
The report stated that unemployment dropped by 5 percent.
Údaje o nezaměstnanosti překonaly hodnoty za poslední rok.
Unemployment figures topped...
Nezaměstnanost v podstatě vymizela.
Unemployment has virtually...
Vláda změnila pravidla, která určují nárok na dávky v nezaměstnanosti.
The government has...
3/20
+
velice, značně, výrazně
greatly [ˈgreɪtlɪ]
Tyto reakce se často výrazně zrychlují při větším teplu.
These reactions are often greatly accelerated in the presence of heat.
Hrozba útoku byla značně přehnaná.
The threat of attack has been greatly exaggerated.
Naše finanční situace mě velmi znepokojuje.
Our financial situation...
Situace se výrazně zlepšila v klíčových odvětvích jako je strojírenství a chemický průmysl.
The situation has...
Celkově se její stav výrazně zlepšil.
All in all,...
Nyní musíme pracovat se značně sníženým rozpočtem.
Now we have...
Její názory jsou do značné míry ovlivňovány články z bulváru.
Her views are...
4/20
+
klasický, tradiční
classical [ˈklæsɪkəl]
2. stupeň: more classical, 3. stupeň: most classical
Vždy si myslím, že jsem na vlastním pohřbu, když poslouchám vážnou hudbu.
I always think...
Susan se věnuje klasickému tanci čtyři roky.
Susan has pursued...
Einstein změnil náš pohled na klasickou fyziku.
Einstein changed our...
5/20
+
předměstský, příměstský
suburban [səˈbɜːbən]
2. stupeň: more suburban, 3. stupeň: most suburban
Žijeme na předměstí Paříže.
We live in...
Jacqueline píše o životě rodin na předměstí.
Jacqueline writes about...
Projekt začal v roce 2007 v příměstské čtvrti.
The project began...
6/20
+
prezidentství, prezidentský úřad
předsednictví
presidency [ˈprezɪdənsɪ]
jedn. číslo: presidency, množ. číslo: presidencies
Roosevelt byl čtyřikrát zvolen do prezidentského úřadu USA.
Roosevelt was elected...
Byl navržen jako kanditát na úřad prezidenta.
He was proposed...
Období jeho prezidentování bylo zasaženo protesty a nyní ještě stoupajícími životními náklady.
His presidency has...
7/20
+
svah, úbočí, stráň
sklon, šikmá plocha
svažovat se, sklánět se
slope [sləʊp]
jedn. číslo: slope, množ. číslo: slopes, přít. prostý: slope, 3. os. j. č.: slopes, průb. čas: sloping, prostý min.: sloped, příčestí min.: sloped
Tento svah je vhodný pro začátečníky.
This slope is...
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Cesta pozvolně stoupá.
The path has a gentle slope.
Musíme upravit sklon rampy.
We need to adjust the slope of the ramp.
8/20
+
smrtelný, končící smrtí
hrozný, strašný (strach ap.)
smrtelník
mortal [ˈmɔːtəl]
jedn. číslo: mortal, množ. číslo: mortals, 2. stupeň: more mortal, 3. stupeň: most mortal
Garcia se ocitl v boji na život a na smrt s krutým a mazaným pirátem.
Garcia found himself...
Její pověst utrpěla v důsledku tohoto skandálu hroznou ránu.
Her reputation suffered...
Každé živý tvor je smrtelný.
Every living creature...
9/20
+
identifikační karta
občanský průkaz
průkaz totožnosti
identity card [aɪˈdentɪtɪ kɑːd]
jedn. číslo: identify card, množ. číslo: identify cards
Pro překročení hranice potřebujete občanský nebo řidičský průkaz.
In order to...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Vstup do budovy je povolen pouze po předložení průkazu totožnosti.
Access to the building is only permitted upon presentation of the identity card.
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
10/20
+
doména
oblast, území, sféra
panství
domain [dəˈmeɪn]
jedn. číslo: domain, množ. číslo: domains
Péče o děti již není pouze ženskou doménou.
Childcare is no...
Její studium zasahuje do dvou oblastí průzkumu.
Her studies cover...
Tato zpráva nikdy neměla být zveřejněna.
The report should...
11/20
+
komponovat, skládat, složit
tvořit, vytvářet, utvářet
sepsat, sestavit, dát dohromady
compose [kəmˈpəʊz]
přít. prostý: compose, 3. os. j. č.: composes, průb. čas: composing, prostý min.: composed, příčestí min.: composed
V tomto období složil mnohá ze svých slavných děl.
During this time...
Složila hudbu pro film.
She composed music...
Panely jsou vytvořeny z ocelových plátů.
The panels are...
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
Vzduch se skládá hlavně z dusíku a kyslíku.
The air is...
Zůstala klidná a vyrovnaná, přestože situace byla chaotická.
She remained calm...
12/20
+
banán
banánový
banana [bəˈnɑːnə]
jedn. číslo: banana, množ. číslo: bananas
Zelený banán není dostatečně zralý k jídlu.
A green banana...
Uklouzl jsem na banánové slupce.
I slipped on...
Poptávka po banánech překonává nabídku.
Banana demand outstrips...
Jedla jsem bio toust s mandlovým máslem a nakrájené banány.
I ate an organic toast topped with almond butter and sliced bananas.
Banány rozmačkejte na kaši a smíchejte s jogurtem.
Mash the bananas...
Samuel si pochutnal na rozmačkaných banánech, které dostal k snídani.
Samuel enjoyed the...
13/20
+
regulovat, řídit, určovat
usměrňovat
upravovat
regulate [ˈregjʊˌleɪt]
přít. prostý: regulate, 3. os. j. č.: regulates, průb. čas: regulating, prostý min.: regulated, příčestí min.: regulated
Nemůžeme určovat způsob, jakým se lidé oblékají.
We cannot regulate...
Pravomoc Evropské komise regulovat hospodářskou soutěž se stále zvyšuje.
The powers of...
Lidé se potí, aby regulovali své tělesné teplo.
People sweat to...
14/20
+
skříň (vestavěná)
šatník, kredenc (vestavěný)
komůrka, komora (skladovací) (AmE, BrE zast.)
tajný, skrývaný, skrytý, v tajnosti držený
closet [ˈklɒzɪt]
jedn. číslo: closet, množ. číslo: closets, 2. stupeň: more closet, 3. stupeň: most closet
Tvoje šaty visí ve skříni.
Your dress is...
Ze skříně vyrazila myš a přeběhla přes místnost.
A mouse darted...
Můj diář je ukrytý hluboko v mém šatníku.
My planner is...
Nemáme žádného kostlivce ve skříni.
We don't have...
15/20
+
ideologie
ideology [ˌaɪdɪˈɒlədʒɪ]
jedn. číslo: ideology, množ. číslo: ideologies
Nikdy nepodporoval ideologii totalitního režimu.
He has never...
Politika strany je založena spíše na předsudcích než na nějaké ucelené ideologii.
The party's policies...
Naše postoje nebyly v souladu s principy socialistické ideologie.
Our approach wasn't...
16/20
+
vychloubat se, pochlubit se
machrovat, předvádět se
dát vyniknout
zvýraznit, zdůraznit
show off [ʃəʊ ɒf]
přít. prostý: show off, 3. os. j. č.: shows off, průb. čas: showing off, prostý min.: showed off [ʃoʊd ɒf], příčestí min.: shown off [ʃoʊn ɒf]
Jennifer se chce jen pochlubit svými novými šperky.
Jennifer just wants...
Rád se pochlubíš tím, na čem pracuješ, že?
You like to...
Paul je někdy trochu soutěživý a předvádí se.
Sometimes Paul is...
Jednoduché černé pozadí dává vyniknout diamantům nejlépe.
A plain black...
17/20
+
spěchat, pospíchat, chvátat
spěch, chvat
uspíšit, urychlit, popohnat
hurry [ˈhʌrɪ]
jedn. číslo: hurry, množ. číslo: hurries, přít. prostý: hurry, 3. os. j. č.: hurries, průb. čas: hurrying, prostý min.: hurried, příčestí min.: hurried
Nancy mi řekla, že spěchá.
Nancy told me...
Pospěšme si, jinak přijdeme pozdě.
Hurry up or we'll be late.
Odešel pryč ve spěchu.
He went off in a hurry.
Jdi mi z cesty! Spěchám.
Get out of...
Spěchal jsem, abych uviděl manželku a děti.
I was in...
Proč se vždycky v práci cítím tak uspěchaně?
Why do I...
18/20
+
přítel, kluk, chlapec (partner)
boyfriend [ˈbɔɪˌfrend]
jedn. číslo: boyfriend, množ. číslo: boyfriends
Měla jsem kluka v mém věku a každý o tom věděl.
I had a...
Můj přítel a já jsme spolu chodili jen několik měsíců, než jsme se vzali.
My boyfriend and...
Rozešla se svým starým přítelem a našla si jiného.
She's finished with her old boyfriend and found herself another one.
Je mi líto, co se stalo s tvým přítelem.
I am sorry...
Můj kluk a já jsme hledali informace na internetu.
My boyfriend and...
Scott použil na zabití nového přítele své expartnerky brokovnici s uříznutou hlavní.
Scott used a...
Tvůj přítel má pověst trochu bezohledného člověka.
Your boyfriend has...
19/20
+
přesný
exaktní (věda)
vymáhat, vyžadovat, vyžádat si
určitý, konkrétní
velmi pečlivý, puntičkářský
exact [ɪgˈzækt]
přít. prostý: exact, 3. os. j. č.: exacts, průb. čas: exacting, prostý min.: exacted, příčestí min.: exacted, 2. stupeň: more exact, 3. stupeň: most exact
Přesná délka maratónu je 42 kilometrů a 195 metrů.
The exact length...
Nepamatuji si, jak to přesně řekla.
I can't remember...
Přesnou polohu Titaniku můžete vidět na této mapě.
The exact location...
Příslovce se dají snadno vynechat použitím slovesa, které je přesnější.
Adverbs are easily...
Nyní musíme určit přesný čas a místo našeho příštího setkání.
Now we have...
Kapitalismus je vykořisťování člověka člověkem. Komunismus je pravý opak.
Capitalism is the...
Krejčí dokáže přizpůsobit oblek tak, aby přesně odpovídal vašim mírám.
The tailor can...
20/20
+
žebrat, vyžebrat (si)
žadonit, loudit, úpěnlivě prosit
beg [beg]
přít. prostý: beg, 3. os. j. č.: begs, průb. čas: begging, prostý min.: begged, příčestí min.: begged
Šla jsem rovnou k mé nejlepší kamarádce, abych jí úpěnlivě poprosila o radu.
I went straight...
Úpěnlivě ji prosil, aby mu odpustila.
He begged that...
Bránila se náhlému nutkání běžet k němu a poprosit ho o odpuštění.
She fought back...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X