460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
174
175
176
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obchodování
obchodní
trading [ˈtreɪdɪŋ]
Společnost ukončila obchodování letos v červnu.
The company ceased trading in June this year.
Pandora snižuje ceny v Číně, aby potírala prodeje na černém trhu.
Pandora lowers prices...
Akcie klesly první den obchodování.
The shares dipped...
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the stock exchange is inherently risky.
Nefinanční společnosti poskytují služby a jejich hlavní činností není obchodování.
Non-financial corporations provide...
2/20
+
chirurg
surgeon [ˈsɜːdʒən]
jedn. číslo: surgeon, množ. číslo: surgeons
Chirurgové musí uvolnit překážku během jedné hodiny.
The surgeons must relieve the blockage within the hour.
Sledovali jsme, jak chirurg provádí operaci.
We watched as the surgeon performed the operation.
Chirurg operoval pacienta v anestézii.
The surgeon operated...
Dobrý chirurg musí mít oko orla, srdce lva a ruku dámy.
A good surgeon...
Vedení nemocnice je znepokojeno stížnostmi chirurgů.
The hospital management...
Může robot nahradit chirurga na operačním sále?
Can a robot...
3/20
+
omluva, výmluva
omluvit se, omlouvat se, ospravedlňovat
vymluvit se
prominout, odpustit
excuse [ɪkˈskjuːs]
jedn. číslo: excuse, množ. číslo: excuses, přít. prostý: excuse, 3. os. j. č.: excuses, průb. čas: excusing, prostý min.: excused, příčestí min.: excused
Neexistuje žádná omluva pro takové chování.
There's no excuse for such behavior.
Bankovní lupič omluvil svůj zločin tím, že ukradenou hotovost dal na charitu.
A bank robber excused their crime by giving their stolen cash to charity.
Mohl bys mě na chvíli omluvit?
Would you excuse me for a second?
Omluvte mě, prosím.
Excuse me please.
Omluvil svou nepřítomnost tím, že tvrdil, že měl střevní potíže.
He excused his...
Dnes večer se mi nechce jít, ale nemůžu vymyslet dobrou výmluvu.
I don't want...
Neznalost zákona neomlouvá jeho porušení.
Ignorance of the law is not an excuse for breaking it.
4/20
+
chodba, chodbička, ulička
koridor
corridor [ˈkɒrɪˌdɔː]
jedn. číslo: corridor, množ. číslo: corridors
Jděte touto chodbou a je to třetí místnost vpravo.
Go down this...
Všichni jsme stáli na chodbě a čekali.
We all stood...
Jděte chodbou dolů do třetí místnosti vlevo.
Go down the...
5/20
+
překvapivě, kupodivu,
neočekávaně, nečekaně
surprisingly [səˈpraɪzɪŋlɪ]
Příprava tohoto jídla je překvapivě snadná.
This meal is...
Je to překvapivě snadné.
It's surprisingly easy.
Co se týká této důležité záležitosti, je většina lidí překvapivě apatická.
Surprisingly, most people...
6/20
+
sponzor
sponzorovat, financovat
podporovat, prosazovat
sponsor [ˈspɒnsə]
jedn. číslo: sponsor, množ. číslo: sponsors, přít. prostý: sponsor, 3. os. j. č.: sponsors, průb. čas: sponsoring, prostý min.: sponsored, příčestí min.: sponsored
Náš sponzor oznámil, že bude pokračovat v podpoře našeho týmu.
Our sponsor has...
Pokud nenajdeme sponzora, budeme nuceni skončit.
If we don't...
Potenciální sponzoři si kladli pro nás naprosto nepřijatelné podmínky.
Potential sponsors set...
Financovali jsme tvoje studia.
We sponsored your...
7/20
+
najmout si, pronajmout si
nájem, nájemné, činže
renta (majitelům nemovitosti ap.)
trhlina (v šatech ap.), štěrbina
rent [rent]
jedn. číslo: rent, množ. číslo: rents, přít. prostý: rent, 3. os. j. č.: rents, průb. čas: renting, prostý min.: rented, příčestí min.: rented
Farmáři si pronajali půdu na západním okraji Kansas City.
The farmers rented the land on the western edge of Kansas City.
Airbnb zčásti může za to, že se zvýšilo nájemné v celém městě.
Airbnb is partly...
Pronajali jsme si dům blízko velmi rušné silnice.
We rented a...
Nájemné je splatné předem.
The rent is...
Můj syn si pronajal malý obytný přívěs.
My son rented a small trailer.
8/20
+
venkovní
konaný venku
outdoor [ˈaʊtˈdɔ]
Rovněž byli na hudebním festivalu konaného venku v Las Vegas.
They were also at the outdoor music festival in Las Vegas.
Dávám přednost venkovnímu kurtu.
I prefer an outdoor court.
V letním období venkovní akce přilákaly mnoho diváků.
The outdoor events...
Naše plány na venkovní pivní zahrádku se setkaly s odporem sousedů.
Our plans for...
Počasí nebylo moc dobré, ale přesto jsme vydrželi na venkovní terase.
The weather was...
9/20
+
použitý, obnošený, ojetý
z druhé ruky
second-hand [ˈsekənd hænd]
Zajímám se o nějaké ojeté vozidlo, které je bezpečné.
I'm interested in...
Málokdy si něco koupím z druhé ruky.
I rarely buy...
10/20
+
abeceda
alphabet [ˈælfəˌbet]
jedn. číslo: alphabet, množ. číslo: alphabets
Můžete říci abecedu v obráceném pořadí?
Can you say...
A je první písmeno abecedy.
A is the...
11/20
+
architektura
stavitelství
struktura, stavba
architecture [ˈɑːkɪˌtektʃə]
jedn. číslo: architecture, množ. číslo: architectures
Chtěli změnit styl architektury v jejich městě.
They wanted to...
Je to jedinečný příznak, který charakterizuje tuto architekturu.
It is a...
Určitě to zapadá do charakteristické architektury regionu.
It certainly fits...
Město je známé svou jedinečnou směsicí jihozápadní a indiánské architektury.
The town is...
Kostel je známý svou úctyhodnou historií a krásnou architekturou.
The church is...
12/20
+
zlo
zlý, špatný (povahou)
ďábelský
hnusný, odporný, příšerný
evil [ˈiːvə]
jedn. číslo: evil, množ. číslo: evils, 2. stupeň: eviler, 3. stupeň: evilest
Byli jsme zlí. Byli jsme hackeři.
We were evil....
Je to špatný zákon.
This is an...
V této pohádce vlk představuje zlo a ovce dobro.
In this fairy...
Poselství pohádky je, že dobro zvítězí nad zlem.
The fairytale's message...
Existuji zlí duchové?
Are evil spirits...
Loupání brambor je otravné, ale nutné zlo.
Peeling potatoes is annoying, but a necessary evil.
Hranice oddělující dobro a zlo mohou být někdy nejasné.
The boundaries separating...
13/20
+
popel
jasan (strom)
ash [æʃ]
jedn. číslo: ash, množ. číslo: ashes
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Oklepal jsem popel z cigarety.
I tapped ash...
Z kráteru začal soptit popel.
Ash began to...
Sopka vylučuje spoustu kouře a popela.
The volcano is...
14/20
+
hovězí (maso)
stížnost, námitka, spor, hádka
stěžovat (si), nadávat
beef [biːf]
jedn. číslo: beef, množ. číslo: beefs, přít. prostý: beef, 3. os. j. č.: beefs, průb. čas: beefing, prostý min.: beefed, příčestí min.: beefed
Nic proti němu nemám.
I have no...
Žádná politika, žádné hádky.
No politics, no...
Použili jsme hovězí bujón.
We used beef...
Nemáme hovězí, chcete místo něj vepřové?
We have no...
Dostali jsme pořádný plátek pomalu pečeného rozbífu.
We got a...
Steven si již objednal hovězí maso a míchaný salát.
Steven has ordered...
Jaký je nejlepší způsob vaření hovězího masa?
What's the best...
15/20
+
vlastnictví, vlastnění
ownership [ˈəʊnəʃɪp]
jedn. číslo: ownership, množ. číslo: -
Vlastnictví domu je sporné.
The ownership of...
Vlastnictví půdy přešlo z otce na syna.
Ownership of the...
Rozhodli jsme se využít možnost rozšířit naše vlastnictví v této společnosti.
We decided to...
Střelba rozpoutala celonárodní debatu o volném držení střelných zbraní.
The shooting sparked...
Obě rodiny vedly dlouholetý spor o vlastnictví půdy.
The two families...
16/20
+
vysílání, pořad, přenos
vysílat, šířit (rozhlasem)
broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst]
jedn. číslo: broadcast, množ. číslo: broadcasts, přít. prostý: broadcast, 3. os. j. č.: broadcasts, průb. čas: broadcasting, prostý min.: broadcasted (or broadcast), příčestí min.: broadcast (or broadcasted)
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
Poslouchali jsme živý přenos rozhlasového vysílání.
We listened to...
Rozhovor bude vysílán v hlavním vysílacím čase.
The interview will...
V minulosti měla ústřední vláda monopol na televizní vysílání.
In the past...
Pozemské rozhlasové vysílání lze přijímat pomocí antény.
Terrestrial radio broadcasts...
17/20
+
dohlížitel, dozor, dozorce
dohled
vedoucí, nadřízený
odborný poradce
supervisor [ˈsuːpəˌvaɪzə]
jedn. číslo: supervisor, množ. číslo: supervisors
Mluvil jsem s mým nadřízeným o množství práce, kterou musím dělat.
I talked to...
Mám schůzku se svým nadřízeným ohledně mého návrhu.
I have a...
Frankie předložil své cestovní výdaje ke schválení svému nadřízenému.
Frankie submitted his...
Podřízení zaměstnanci se pravidelně zodpovídají svým nadřízeným.
The subordinate employees...
Pochválil vás nadřízený za vaše pracovní nasazení?
Did the supervisor...
18/20
+
kachna, kachnička
rychlé skrčení (se), přikrčení (se)
uhnout, vyhnou se (sehnutím)
sehnout se, sklonit se
duck [dʌk]
jedn. číslo: duck, množ. číslo: ducks, přít. prostý: duck, 3. os. j. č.: ducks, průb. čas: ducking, prostý min.: ducked, příčestí min.: ducked
Samec od kachny je kačer.
A male duck...
Mám uhnout nebo ji poslat k zemi?
Should I duck...
Strop byl tak nízký, že jsem se musel sklonit.
The ceiling was...
19/20
+
(vy)skočit, přeskočit
(vý)skok, přeskok
skok, výrazná změna, vylepšení, pokrok
leap [liːp]
jedn. číslo: leap, množ. číslo: leaps, přít. prostý: leap, 3. os. j. č.: leaps, průb. čas: leaping, prostý min.: leaped (or leapt), příčestí min.: leaped (or leapt)
Soukromé laboratoře pravidelně oznamují údajně důležité nové pokroky.
Private labs routinely...
Podle legendy unikl skokem z útesů do moře.
According to legend,...
Pořád zapomínám, že je letos přestupný rok.
I keep forgetting...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
20/20
+
bláto, bahno
zablátit
zakalit (vodu)
mud [mʌd]
jedn. číslo: mud, množ. číslo: muds, přít. prostý: mud, 3. os. j. č.: muds, průb. čas: mudding, prostý min.: mudded, příčestí min.: mudded
Buďte opatrní, abyste nešlápli do bláta.
Be careful not...
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Řeky bahna smetly několik domů.
Rivers of mud...
Lidé tam žijí v chatrčích udělaných z bahna.
People live in...
Po dešti to bahno smrdělo jako zkažená vejce.
After the rain,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X