460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
175
176
177
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
chybět, být pryč, nebýt (kde)
zbývat
be away [bɪ əˈweɪ]
přít. prostý: be/am/are away, 3. os. j. č.: is away, průb. čas: being away, prostý min.: were/was away, příčestí min.: been away
Několik dětí není ve škole, protože jsou nemocné.
Several children are away from school because of illness.
V létě 1990 zbýval do jeho smrti necelý rok.
In the summer of 1990, he was less than a year away from his death.
Musíme být pryč, než si prorazí cestu ven z jejich temného a děsivého hrobu.
We must be away before fighting their way out of their dark and eerie grave.
2/20
+
půlnoc
půlnoční
midnight [ˈmɪdˌnaɪt]
jedn. číslo: midnight, množ. číslo: -
Mollie porodila své dítě přesně o půlnoci.
Mollie gave birth...
Letadlo by mělo vzlétnout o půlnoci.
The aircraft is...
Bomba byla načasována tak, aby explodovala o půlnoci, kdy měl autobus dorazit k terminálu.
The bomb was...
3/20
+
pot
potit se, zpotit se
potní (žláza)
sweat [swet]
jedn. číslo: sweat, množ. číslo: sweats, přít. prostý: sweat, 3. os. j. č.: sweats, průb. čas: sweating, prostý min.: sweated, příčestí min.: sweated
Na našich čelech se objevil pot.
Sweat appeared on our foreheads.
Moje ruce se často potí, když hraju a raketa mně někdy proklouzne v ruce.
My hands sweat...
Lidé se potí, aby regulovali své tělesné teplo.
People sweat to...
Vypadal vyčerpaně a na čele měl malé krůpěje potu.
He looked exhausted and had small beads of sweat on his forehead.
Kromě potních žláz obsahuje kůže i mazové žlázy.
In addition to...
Smrdíš potem a kouřem a bůh ví čím ještě.
You stink of...
4/20
+
hnát, být unášen
proud, proudění
ubírat se, směřovat (neplánovaně)
bezcílně se toulat, potloukat se
směřování, posun, přesun
drift [drɪft]
jedn. číslo: drift, množ. číslo: drifts, přít. prostý: drift, 3. os. j. č.: drifts, průb. čas: drifting, prostý min.: drifted, příčestí min.: drifted
Z džungle před námi se vznášel kouř.
Smoke drifted up from the jungle ahead of us.
Pociťuji, že se ode mě vzdaluješ.
I can feel...
Trosky pomalu odplouvaly pryč.
The wreckage slowly...
Proud začínal kánoi unášet a já začal panikařit.
The current was...
Bohužel jsou zde tací, kteří plují s proudem a neví, co dělat.
Unfortunately, there are...
5/20
+
zvrátit, změnit
obrátit, otočit, převrátit
couvat
prohodit, přehodit (umístění dvou věcí navzájem ap.)
zpátečka (auta ap.)
rub, zadní strana
opačný, obrácený
reverse [rɪˈvɜːs]
jedn. číslo: reverse, množ. číslo: reverses, přít. prostý: reverse, 3. os. j. č.: reverses, průb. čas: reversing, prostý min.: reversed, příčestí min.: reversed
Náš premiér se snažil zvrátit tento trend snížením veřejného dluhu.
Our prime minister tried to reverse this trend by decreasing the public debt.
Jádro zarytých protivníků bude horlivě pracovat na tom, aby tuto změnu zvrátili.
The core of...
Změnili jsme naše rozhodnutí označit je jako nespolehlivou společnost.
We reversed our...
Můžete říci abecedu v obráceném pořadí?
Can you say...
Polož to, obrať to a dej to na ruby.
Put it down,...
6/20
+
tričko
t-shirt [ˈtiːˌʃɜːt]
jedn. číslo: t-shirt, množ. číslo: t-shirts
Na chodníku byl jeden chlápek v bílém tričku.
There was one...
Megan má periodickou tabulku prvků na svém tričku.
Megan has the...
Rifle a tričko nejsou v této restauraci vhodné oblečení.
Jeans and a T-shirt are not the appropriate attire to wear to this restaurant.
Anderson měl na sobě šortky a tričko, které odhalovaly jeho svalnaté nohy a ruce.
Anderson wore shorts...
Jediné, co mi koupila, bylo tohle mizerné tričko.
All she bought...
7/20
+
civilizace
kultura
civilization [ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: civilization, množ. číslo: civilizations
Existují vědci, kteří tvrdí, že by to mohla být pravděpodobně zpráva od starodávné civilizace.
There are scientists...
Tento kurz zkoumá čínskou civilizaci od jejího původu až po současnost.
This course surveys...
Je možné, že existují pokročilé civilizace plné inteligentních bytostí?
Is it possible...
Je významným učencem zaměřujícím se na evropské dějiny a civilizaci.
He is a noted scholar specializing in European history and civilization.
Velká civilizace nebude zdolaná zvenčí, dokud se nerozloží zevnitř.
A great civilization...
8/20
+
křivka, oblouk, záhyb
zatáčka
zakřivit (se), stáčet (se) (co) (cesta ap.)
ohnout (se), zahnout (se)
curve [kɜːv]
jedn. číslo: curve, množ. číslo: curves, přít. prostý: curve, 3. os. j. č.: curves, průb. čas: curving, prostý min.: curved, příčestí min.: curved
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Za rozcestím je nebezpečná prudká zatáčka.
There is a dangerous sharp curve after the fork.
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
Náklaďák se v zatáčce naklonil na stranu.
The truck lurched sideways on a curve.
9/20
+
obývací pokoj
sitting-room [ˈsɪtɪŋ rʊm]
jedn. číslo: sitting-room, množ. číslo: sitting-rooms
Čekala před krbem v obývacím pokoji.
She was waiting...
Tento stůl patří do obývacího pokoje.
This table belongs...
10/20
+
motiv, pohnutka
hnací, hybný (fyz.)
kinetický (energie)
motive [ˈməʊtɪv]
jedn. číslo: motive, množ. číslo: motives
Jsou upřímní ohledně svých úmyslů a pohnutek vůči ostatním?
Are they honest...
Vyšetřovatelé nezjistili žádný motiv pro střelbu.
The investigators have...
11/20
+
(až) do (kdy)
dokud (ne), než
pokladna, zásuvka na peníze
obdělávat, orat (půdu)
till [tɪl]
jedn. číslo: till, množ. číslo: tills, přít. prostý: till, 3. os. j. č.: tills, průb. čas: tilling, prostý min.: tilled, příčestí min.: tilled
Počkejme, přestane pršet.
Let's wait till the rain stops.
Obchod je otevřen do 6:00 odpoledne.
The shop is open till 6.00 p.m.
Naše zásoby vydrží až do konce měsíce.
Our supplies will...
Nemůžu vyjít ven, dokud se nesetmí.
I can't go...
Do svých osmadvaceti zůstala pannou.
She remained a...
12/20
+
vypustit, vyčerpat, vyprázdnit
odtékat, odtéct
odvádět, odvést
výpusť, odtok, odpad (u umyvadla)
kanál, stoka
odvodnit, vysušit, drenážovat
vytratit se, zmizet (odtékáním ap.)
drain [dreɪn]
jedn. číslo: drain, množ. číslo: drains, přít. prostý: drain, 3. os. j. č.: drains, průb. čas: draining, prostý min.: drained, příčestí min.: drained
Digitální svět, jak jsme jej navrhli, nás vyčerpává.
The digital world,...
Odvodňovací systém je navržen tak, aby zabránil záplavám.
The storm drain...
Můžete úplně vypustit nádrž s vodou.
You can completely...
Krůtu vyjměte z pánve a odlejte přebytečný tuk.
Remove the turkey...
Všechny odpadní vody odtékají do jezera.
All the sewage drains off into the lake.
Tato duševně vyčerpávající činnost nám nepřináší žádný skutečný prospěch.
This brain drain...
Mít povinnost prohlašovat, že obloha je růžová, aby vaše životní úroveň byla zachována, je emocionálně vyčerpávající.
Being obliged to...
13/20
+
poznamenat, podotknout
poznámka, připomínka
povšimnout si, postřehnout
postřeh, povšimnutí
remark [rɪˈmɑːk]
jedn. číslo: remark, množ. číslo: remarks, přít. prostý: remark, 3. os. j. č.: remarks, průb. čas: remarking, prostý min.: remarked, příčestí min.: remarked
Měl už dost jeho drzých poznámek.
He had his fill of his rude remarks.
Některé její urážlivé poznámky se mohou zdát neškodné.
Some of her offensive remarks may seem harmless.
Všimli jste si té podoby mezi nimi?
Did you remark...
Susan přiznala, že je vzteklá kvůli jeho poznámkám.
Susan admitted that...
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
14/20
+
lázně
lázeňský
spa [spɑː]
jedn. číslo: spa, množ. číslo: spas
Ze zřejmých hygienických důvodů nejsou do lázní vpuštěna žádná domácí zvířata.
For obvious hygiene...
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
Lázně jsou umístěny v hotelu.
The spa is...
Krátkodobé parkování je k dispozici před lázněmi.
Short term parking...
Lázně nabízely řadu uklidňujících procedur, například masáže a aromaterapii.
The spa offered...
15/20
+
hořký (chuť)
trpký (zkušenost ap.), zatrpklý (člověk)
krutý, lítý
prudký, ostrý, nenávistný
třeskutý (mráz)
ostrý (vítr)
bitter [ˈbɪtə]
2. stupeň: bitterer, 3. stupeň: bitterest
Toto pivo má velmi hořkou chuť.
This beer has...
Helen byla vůči svému bývalému manželovi stále zatrpklá.
Helen was still...
Lucy reagovala na tuto krutou ránu s charakteristickou důstojností a kuráží.
Lucy responded to...
16/20
+
zápěstí
wrist [rɪst]
jedn. číslo: wrist, množ. číslo: wrists
Omotala mi provázek kolem zápěstí.
She looped a string around my wrist.
Puls na levém zápěstí mám slabší než na pravém.
My left wrist...
Dva dny potom, co si zlomil kost ruky a zápěstí, závodil a skončil osmý.
He raced two...
17/20
+
bylina
herb [ɜːrb]
jedn. číslo: herb, množ. číslo: herbs
Tato bylina byla kdysi považována za léčivou.
This herb was...
Je to klasická směs koření, semen a bylin.
It is a...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
18/20
+
prosadit, prosazovat
vynutit (si), vymáhat
enforce [ɪnˈfɔːs]
přít. prostý: enforce, 3. os. j. č.: enforces, průb. čas: enforcing, prostý min.: enforced, příčestí min.: enforced
Nemáte žádné právo prosazovat zde své vlastní názory.
You have no...
Úkolem policie je vymáhat dodržování zákonů.
It's the job...
19/20
+
překážka, bariéra
obstacle [ˈɒbstəkəl]
jedn. číslo: obstacle, množ. číslo: obstacles
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Inspiroval mě v boji proti přetrvávajícím překážkám.
He inspired me...
Překonal jsem všechny překážky a povzbudil svého přítele, aby se pokusil udělal totéž.
I overcame all...
Na naší cestě jsme museli překonat obrovské překážky.
We had to...
Její láska k hudbě přežila všechny překážky, kterým v životě čelila.
Her love for...
20/20
+
přednáška
kázání, kárání
přednášet
poučovat
lecture [ˈlektʃə]
jedn. číslo: lecture, množ. číslo: lectures, přít. prostý: lecture, 3. os. j. č.: lectures, průb. čas: lecturing, prostý min.: lectured, příčestí min.: lectured
Zúčastnili jsme se její přednášky osobně.
We attended her lecture in person.
Nechodil jsem na přednášky.
I didn't attend the lectures.
Její přednáška byla doprovázena řadou skvělých obrázků.
Her lecture was...
Karl nechce odložit přednášku.
Karl doesn't want...
Kniha vznikla z jeho šesti přednášek.
The book originated...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X