460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
176
177
178
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zmást
poplést, splést si
zaměnit
vnést zmatek, zamlžit
confuse [kənˈfjuːz]
přít. prostý: confuse, 3. os. j. č.: confuses, průb. čas: confusing, prostý min.: confused, příčestí min.: confused
Při vyšších dávkách mohou lidé mít nesrozumitelnou výslovnost a pocit zmatenosti.
On higher doses...
Soudní systém může být pro oběti trestných činů komplikovaný a matoucí.
The justice system...
Předložky mohou být často matoucí pro studenty, kteří se učí anglicky.
Prepositions can often...
Studentův výklad probírané látky byl naprosto matoucí.
The student's interpretation...
Tito takzvaní „experti“ jsou zmatení ohledně projektů využívajících nové technologie.
These so-called "experts"...
2/20
+
slézt, sestoupit
ubíjet, ničit, deprimovat
kleknout si
jít k zemi
sundat
zapsat (si), zaznamenat
get down [get daʊn]
přít. prostý: get down, 3. os. j. č.: gets down, průb. čas: getting down, prostý min.: got down [ɡɒt daʊn], příčestí min.: got down [ɡɒt daʊn]
To je to, co mě deprimuje.
That's what gets me down.
Sundejte to!
Get it down!
3/20
+
bývat, bývalo (obvykle)
used to be [juːzd tə bɪ:]
První rande obvykle bývalo o pití, možná o večeři.
First dates used to be about drinks, maybe dinner.
Moje auto už není tak spolehlivé, jako bývalo.
My car's not as reliable as it used to be.
Kdysi jsem byla schopna sledovat některé násilné scény ve filmech, ale teď už nemůžu.
I used to...
Bankovnictví bývalo mužskou doménou.
Banking used to...
Býval jsem hloupý malý chlapec. A teď se na mě podívej, jsem hloupý starý muž.
I used to...
Kevin býval noční sova, ale teď je ranní ptáče.
Kevin used to...
Sloni bývali loveni pro slonovinu ze svých klů.
Elephants used to...
4/20
+
jeskyně
vyhloubit, vykopat
jeskynní
cave [keɪv]
jedn. číslo: cave, množ. číslo: caves, přít. prostý: cave, 3. os. j. č.: caves, průb. čas: caving, prostý min.: caved, příčestí min.: caved
Nemohli jsme najít vstupní otvor do jeskyně.
We could not...
Přikrčil se k okraji jeskyně a zíral na ní.
He crouched on...
Museli jsme se odvážit do jeskyně, abychom našli Susan.
We had to...
Chlapci byli uvězněni uvnitř jeskynního systému.
The boys were trapped inside the cave system.
Při potápění v jeskyni musí být potápěči obzvlášť opatrní.
Divers must be especially careful when diving in a cave.
5/20
+
(lodní) kufr, bedna, truhla (na šaty)
chobot
kufr, zavazadlový prostor
kmen (stromu)
plavky (nohavičkové)
trup (tělo bez končetin)
trunk [trʌŋk]
jedn. číslo: trunk, množ. číslo: trunks
Slon má chobot.
The elephant has...
Hniloba v kmeni stromu způsobila jeho pád.
Rot in the tree trunk caused it to fall.
Sloní nos, nebo lépe řečeno chobot, je nejuniverzálnějším orgánem v říši zvířat.
The elephant's nose...
6/20
+
vnitřek, interiér
vnitřní, interiérový
nitro
vnitrozemí
vnitrostátní, domácí
interior [ɪnˈtɪərɪə]
jedn. číslo: interior, množ. číslo: interiors
Protože vítr fouká z vnitrozemí, je horký a suchý.
Because the wind...
Tento projekt byl často uváděn jako příklad velmi dobrého návrhu interiéru.
This project has...
Vnitřní výzdoba je poměrně decentní.
The interior decoration...
Interiér lodi byl vybaven mahagonovým obložením, které dodávalo designu nádech luxusu.
The boat's interior...
Návrhář interiérů přizpůsobí každou místnost vašim představám.
The interior designer...
7/20
+
smrtící, smrtelný, vražedný
smrtelně
nudný, otravný, nezáživný (hovor.)
deadly [ˈdedlɪ]
2. stupeň: deadlier, 3. stupeň: deadliest
Věř mi, myslím to smrtelně vážně.
Believe me, I'm...
Po jeho prohlášení nastalo hrobové ticho.
A deadly silent pause followed his statement.
Meč je pouze tak smrtící jako muž, který jím vládne.
A sword is only as deadly as the man who wields it.
8/20
+
omezit
restrict [rɪˈstrɪkt]
přít. prostý: restrict, 3. os. j. č.: restricts, průb. čas: restricting, prostý min.: restricted, příčestí min.: restricted
Omezil jsem pití kávy na čtyři šálky denně.
I restricted myself...
Tato změna zákona omezí naše práva a svobody.
This change in...
Nebudou přijata žádná opatření, která by omezovala běžný chod života.
There will be...
9/20
+
z podnětu (někoho / něčeho) (form.)
na žádost (někoho / něčeho) (form.)
at the instance of [æt ðɪ ˈɪnstəns əv]
Udělal jsem to z podnětu mých kolegů.
I did it...
Přišli jsme sem na žádost doktora Parkera.
We came here...
10/20
+
sát, vysát
cumlat, cucat
sání, cucání
kojení
využít (přen.), vysát
stát za prd, být na houby, být příšerný (hovor.)
suck [sʌk]
jedn. číslo: suck, množ. číslo: sucks, přít. prostý: suck, 3. os. j. č.: sucks, průb. čas: sucking, prostý min.: sucked, příčestí min.: sucked
Včely sají nektar z květů.
Bees suck nectar...
Necumlej si palec!
Don't suck your...
Je to fakt na prd.
It really sucks.
11/20
+
doprava, transport, přeprava
dopravit, transportovat, převézt, přepravit
dopravní, přepravní
transport [ˈtrænspɔːt]
jedn. číslo: transport, množ. číslo: transports, přít. prostý: transport, 3. os. j. č.: transports, průb. čas: transporting, prostý min.: transported, příčestí min.: transported
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
Většina z nás, jakmile si to můžeme dovolit, cestuje ve vlastních autech a vyhýbá se veřejné dopravě.
Most of us, as soon as we can afford it, travel in our own cars and avoid public transport.
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Veřejná doprava zůstává hlavním dopravním prostředkem.
Public transportation remains...
Nabízíme dopravu jako součást našeho balíčku.
We offer transport...
12/20
+
čočka
objektiv
lens [lenz]
jedn. číslo: lens, množ. číslo: lenses
Čočka oka se přizpůsobuje intenzitě světla.
The lens of...
Objektiv se přišroubuje na přední část fotoaparátu.
The lens screws...
Postupně jsme zvýšili kvalitu objektivů digitálních fotoaparátů.
We have gradually...
Pružnost čočky se s věkem snižuje.
The flexibility of...
Ohnisková vzdálenost je vzdálenost od čočky, ve které se setkají paralelní světelné paprsky.
The focal length...
13/20
+
zákonodárný
legislativní
legislative [ˈledʒɪslətɪv]
Některé z těchto problémů byly řešeny prostřednictvím legislativních opatření.
Some of these...
Bouří se proti legislativní mašinerii.
She is rebelling against the legislative machine.
Nejvýznamnější legislativní překážky jsou již překonány.
The most significant legislative hurdles have been overcome.
14/20
+
databáze
database [ˈdeɪtəˌbeɪs]
jedn. číslo: database, množ. číslo: databases
Zadejte heslo pro přístup k databázi.
Enter a password...
Pravděpodobně přišli o celou svou databázi.
They probably lost...
Tato databáze byla poskytnuta pro porovnání s předchozími hodnotami.
This database was...
Nevím proč nemůžu vytvořit nový záznam v databázi.
I do not...
Indexy se používají k rychlému vyhledání dat v databázi.
Indexes are used...
15/20
+
pohřešovaný, nezvěstný
ztracený
chybějící, nepřítomný
missing [ˈmɪsɪŋ]
Můžeš doplnit chybějící informace?
Can you add...
Nyní policie pátrá po pohřešovaném lupiči právě tak jako po odcizeném kamionu.
Now the police is looking for the missing robber as well as for the stolen truck.
Policie přerušila pátrání po pohřešované ženě.
The police have...
Zdálo se, že mu toto místo poskytlo klid, který mu chyběl po celou dobu, co jsem ho znal.
This place seemed to have granted him the peace that had been missing the whole time I had known him.
Doplňte chybějící slova, abyste správně dokončili každou větu.
Fill in the...
16/20
+
dodatek, doplněk
pozměňovací návrh, novela, novelizace (zákona ap.)
oprava, vylepšení (v textu)
amendment [əˈmendmənt]
jedn. číslo: amendment, množ. číslo: amendments
Uvedl, že jednou z možností je jednořádkový doplněk současnému zákonu.
He said one...
Jsme zklamáni, že jste hlasoval pro tento pozměňovací návrh.
We are disappointed...
John předložil pozměňovací návrh.
John tabled the amendment.
Senát může pouze pozdržet ústavní novely o 180 dní.
The Senate can only delay constitutional amendments for 180 days.
K pozměňovacímu návrhu mám vážné výhrady.
I have grave...
S tímto vědomím jsme pracovali na našich pozměňovacích návrzích.
With that in...
17/20
+
povídat si, klábosit, vykládat, chatovat
rozhovor, pokec, chat
chat [tʃæt]
jedn. číslo: chat, množ. číslo: chats, přít. prostý: chat, 3. os. j. č.: chats, průb. čas: chatting, prostý min.: chatted, příčestí min.: chatted
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
Chatování s cizími lidmi je riskantní záležitost.
Chatting with strangers...
Užili jsme si krásný večer na terase, popíjeli nápoje a povídali si.
We enjoyed a...
Ztratili jsme pojem o čase při povídání v kavárně a najednou byl večer.
We lost track...
18/20
+
pozdravit
přivítat
greet [griːt]
přít. prostý: greet, 3. os. j. č.: greets, průb. čas: greeting, prostý min.: greeted, příčestí min.: greeted
Náš hostitel nás při příjezdu pozdravil a byl velmi srdečný.
Our host greeted...
Kdykoliv jdeme kolem něho, hlasitě pozdravíme.
Whenever we go...
Když jsme přišli na Nový Zéland, uvítali nás speciálním rituálem, což bylo úžasné.
When we came to New Zealand they had a special ritual to greet us, which was awesome.
V přístavišti čekal dav, aby je pozdravil.
A crowd was...
Susan přikývla na pozdrav.
Susan nodded her...
19/20
+
sukně
obruba, lem
objet, obejít
olemovat
obklopovat
vyhnout se (otázce, problému ap.)
skirt [skɜːt]
jedn. číslo: skirt, množ. číslo: skirts, přít. prostý: skirt, 3. os. j. č.: skirts, průb. čas: skirting, prostý min.: skirted, příčestí min.: skirted
Tato sukně je dodávána z Německa.
This skirt is...
Oblékla si sukni a k tomu ladící halenku.
She put on...
V letošním roce přicházejí mini sukně ve škále šokující jasných barev.
Mini skirts are...
Měla na sobě zelenou sukni.
She was dressed...
Než si sedla, povytáhla si sukni.
She hitched up...
20/20
+
hlavní proud
běžný, obyčejný
mainstream [ˈmeɪnˌstriːm]
jedn. číslo: mainstream, množ. číslo: mainstreams
Před tím než se Google Earth stal běžným, jezdil jsem na výlety, abych našel nádherné domy.
I did road...
Pak se staly vousy běžné.
Then beards went...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X