380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
177
178
179
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
chronický (nemoc), trvalý, věčný
notorický (lhář)
chronic [ˈkrɒnɪk]
Fyzická aktivita může zlepšit zdraví a předcházet chronickým onemocněním.
Physical activity can promote health and prevent chronic disease.
Učitelů je chronický nedostatek.
There is a chronic shortage of teachers.
Měl chronický kašel.
He had a chronic cough.
2/20
+
krysa, potkan
zrádce, udavač
udat, zradit
rat [ræt]
j.č.: rat, mn.č.: rats, přít.: rat, 3.os.: rats, průb.: ratting, min.pr.: ratted, příč.min.: ratted
Jakého pohlaví je vaše krysa?
What sex is...
Krysy rozšiřují bakterie.
Rats spread germs.
Páchlo to vlhkou plísní a potkaními výkaly.
It smelled of...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
3/20
+
nastoupit, nasednout
vejít, vstoupit
být přijat (na školu)
get in [get ɪn]
přít.: get in, 3.os.: gets in, průb.: getting in, min.pr.: got in [ɡɒt ɪn], příč.min.: got in [ɡɒt ɪn]
Jakou známku získal Dan v matematickém testu?
What mark did...
Jestli chceš sejmout Michelle, měl by sis stoupnout do fronty.
If you want...
Kvůli úzké cestě se sem hasičský sbor nemohl dostat.
Due to the...
Vykopal jsem příkop kolem stanu, abych zabránil vnikání dešťové vody.
I dug a trench around the tent to keep rainwater from getting in.
4/20
+
dodávka, dodávkový automobil
uzavřený vagón
van [væn]
j.č.: van, mn.č.: vans
Zastavili jsme s naší dodávkou na okraji úzké polní cesty.
We pulled our...
Na dálnici se srazilo auto a dodávka.
A car and...
Jel jsem domů a zpoza rohu se vyřítila bílá dodávka.
I was driving...
5/20
+
podvod (hl. finanční)
podvodný
podvodník
fraud [frɔːd]
j.č.: fraud, mn.č.: frauds
Gonzalez byl shledán vinný z podvodu.
Gonzalez was found...
Byla usvědčena z podvodu.
She was convicted...
Všechna fakta vedou k tomu, že je to jasný případ podvodu.
All the facts...
Brzy se zapletl s drobnou trestnou činností, podvody a drobnými krádežemi.
He slipped into...
Neviděli jsme důkazy o podvodu nebo zneužití spojené s tímto incidentem.
We have not...
6/20
+
poskytnout (pomoc ap.), prokázat (službu ap.)
učinit, udělat
vylíčit, vyjádřit (umělecky ap.)
převést, přeložit
omítnout, nahodit (malbu), provést, vést
vyhlásit, oznámit, podat (rezignaci ap.)
vydat, odhalit (tajemství)
render [ˈrendə]
přít.: render, 3.os.: renders, průb.: rendering, min.pr.: rendered, příč.min.: rendered
To může vést k tomu, že nezaregistujeme katastrofické omyly v našem přemýšlení.
It can render...
Chceme se ujistit, že uděláme ty správné věci ve správný čas.
We want to make sure we render the right stuff at the right time.
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
Okamžitě poskytli pomoc obětem katastrofy.
They promptly rendered...
7/20
+
sendvič
zmáčknout, vmáčknout, natěsnat (mezi dvě věci)
sandwich [ˈsænwɪtʃ]
j.č.: sandwich, mn.č.: sandwiches, přít.: sandwich, 3.os.: sandwiches, průb.: sandwiching, min.pr.: sandwiched, příč.min.: sandwiched
Jen jsem si párkrát kousnul do sendviče.
I took a...
Barbara měla tříchodový oběd, kdežto já jsem měl jen sendvič.
Barbara had a...
8/20
+
krystal, křišťál
krystalový, křišťálový
křišťálově
crystal [ˈkrɪstəl]
j.č.: crystal, mn.č.: crystals
Nad středem stolu visel krásný křišťálový lustr.
A beautiful crystal...
Jeff se snažil mi vysvětlit krychlovou strukturu v nově vytvořených krystalech ledu.
Jeff tried to...
Byla tam křišťálově čistá voda a mnoho nádherných barevných mořských tvorů.
There was crystal...
9/20
+
uzené maso
smoked meat [smoʊkt miːt]
j.č.: smoked meat, mn.č.: smoked meats
Nakrájel jsem uzené maso na tenké plátky.
I cut the...
Je uzené maso karcinogenní?
Are smoked meats...
10/20
+
naléhavě žádat, snažně prosit
učinit prohlášení, prohlásit
obhajovat se, omlouvat se
odvolávat se (na co)
přiznat (se)
plead [pliːd]
přít.: plead, 3.os.: pleads, průb.: pleading, min.pr.: pleaded, příč.min.: pleaded
Padl na kolena a úpěnlivě prosil o milost.
He went down...
Nancy si nemohla dovolit právníka, který by jí v tomto případě obhajoval.
Nancy couldn't afford...
Rebecca přiznává v tomto kriminální případu vinu.
Rebecca pleads guilty...
11/20
+
(po)bavit, rozveselit
amuse [əˈmjuːz]
přít.: amuse, 3.os.: amuses, průb.: amusing, min.pr.: amused, příč.min.: amused
Ten film nebyl ani zajímavý, ani zábavný.
This film was...
Je třeba poznamenat, že taková hra je ze své podstaty vždy zábavná.
It should be...
Hračky, které vytvářejí bubliny, budou vaše dítě bavit.
The toys that...
12/20
+
dávka (léku ap.)
porce, příděl
dávkovat, naordinovat (lék ap.)
nadopovat
dose [dəʊs]
j.č.: dose, mn.č.: doses, přít.: dose, 3.os.: doses, průb.: dosing, min.pr.: dosed, příč.min.: dosed
Druhá dávka se podává šest týdnů po první.
The second dose...
Jennifer si naordinovala aspirin a šla si lehnout.
Jennifer dosed herself...
Při vyšších dávkách mohou lidé mít nesrozumitelnou výslovnost a pocit zmatenosti.
On higher doses...
Nevíme, jaká je doporučená dávka vitamínu C.
We don't know...
13/20
+
slabost, ochablost
slabina, slabůstka
bezmocnost
weakness [ˈwiːknɪs]
j.č.: weakness, mn.č.: weaknesses
Kniha nevypovídá pouze o jeho slabostech, ale poukazuje na důvody jeho úspěchů.
The book doesn't...
Čokoláda je její největší slabostí.
Chocolate is her...
Dodal, že zločin byl spáchán v době vzteku a ve slabé chvilce.
He added the...
14/20
+
motivovat, stimulovat, podnítit
motivate [ˈməʊtɪˌveɪt]
přít.: motivate, 3.os.: motivates, průb.: motivating, min.pr.: motivated, příč.min.: motivated
Trenér musí mít schopnost motivovat hráče.
The coach must...
Moje hodnoty jsou především motivovány láskou k jiným lidem.
My values are...
Jejich zločin byl motivován chamtivostí.
Their crime was...
15/20
+
příležitostný, občasný
occasional [əˈkeɪʒənəl]
Kromě toho vám příležitostná sklenička vína pomůže relaxovat a zmírnit stres.
In addition, an...
Thomas si po večeři dá občas doutník.
Thomas has the...
16/20
+
roztržení
trhlina, díra
rozpárat (se)
roztrhnout (se), rozervat (se)
vyrvat, vytrhnout (z něčeho)
zarýt se, vniknout (kulka do zdi)
rip [rɪp]
j.č.: rip, mn.č.: rips, přít.: rip, 3.os.: rips, průb.: ripping, min.pr.: ripped, příč.min.: ripped
Náš pes roztrhal její polštář na cáry.
Our dog ripped...
Vytržení z hlubokého spánku způsobí, že budete cítit, že máte méně energie, než když se probouzíte během lehkého spánku.
Being ripped out...
Vytrhla mi ze zápisníku list papíru.
She ripped out...
Karibikem se prohnal hurikán.
A hurricane ripped...
Dokneš se mě a utrhnu ti hlavu.
You mess with...
Její lístky stojí dvakrát méně než naše. Myslím, že nás ošidili.
Her tickets cost...
17/20
+
důsledně
trvale, vytrvale, stále, neustále
consistently [kənˈsɪstəntlɪ]
Při snaze o ukončení konfliktu se vytrvale stavěli proti použití síly.
They have consistently...
Linda byla neustále mrzutá.
Linda was consistently...
18/20
+
reklama
advertisement [ˌædvərˈtaɪzmənt]
j.č.: advertisement, mn.č.: advertisements
Měli bychom vytvořit reklamu na jejich novou grafickou kartu.
We should create...
Reklama nám pomáhá prodávat zboží.
Advertisement helps us...
19/20
+
hřebík, hřeb
nehet
dráp
přibít, přitlouci
nail [neɪl]
j.č.: nail, mn.č.: nails, přít.: nail, 3.os.: nails, průb.: nailing, min.pr.: nailed, příč.min.: nailed
Tyto vzory vypadají bezva na vašich nehtech.
These designs look...
Zatloukla hřebíky do rámu.
She hammered the...
„Uteč,“ zamumlal si pro sebe a při tom si kousal nehty.
"Run away," he...
20/20
+
letadlo, letoun
airplane [ˈeəˌpleɪn]
j.č.: airplane, mn.č.: airplanes
Zařízení se používá v menší míře k podpoře údržby hangáru letounu.
The equipment is...
Cílem technologie stealth je vyrobit pro radar neviditelné letadlo.
The goal of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X