460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
178
179
180
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
novota, novinka, inovace
novátorství
innovation [ˌɪnəˈveɪʃən]
jedn. číslo: innovation, množ. číslo: innovations
Udržování konstantního toku inovací je klíčovým problémem pro začínající firmy.
Maintaining a constant...
Elon Musk je obecně považován za jednoho z předních světových expertů na inovace.
Elon Musk is...
Růst příjmů může být zajištěn pouze vydáváním peněz na inovace.
Only by spending money on innovation can income growth be assured.
Musíme se rozhodnout, zda si vybereme postupnou nebo radikální inovaci.
We have to...
Stručně řečeno, všechno to je o udržitelnosti a inovacích.
To explain the...
2/20
+
měsíční
měsíčně
měsíčník
monthly [ˈmʌnθlɪ]
jedn. číslo: monthly, množ. číslo: monthlies
Se mým měsíčním rozpočtem jsem na tom velmi mizerně.
I am very...
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky pomocí naší hypoteční kalkulačky.
Calculate monthly mortgage...
Průměrné měsíční výdaje na zdravotní péči pro pár ve věku 65 let činí 583 USD.
The average monthly...
Klient musí platit měsíční poplatek.
The client shall...
Odškodnění za ušlý příjem lze vypočítat z vaší průměrné čisté měsíční mzdy.
Compensation for loss...
3/20
+
lidskost, humanita
lidstvo, lidé
humanity [hjuːˈmænɪtɪ]
jedn. číslo: humanity, množ. číslo: humanities
Je vyšetřován pro podezření ze zločinů proti lidskosti.
He is being investigated for suspected crimes against humanity.
Bombardování civilistů je zločinem proti lidskosti.
Bombing civilians is a crime against humanity.
Nemůžeš tvrdit, že mluvíš za všechny lidi!
You can't claim to speak for the whole of humanity!
4/20
+
rozdat, darovat
prozradit, vyzradit
promarnit, zahodit
give away [gɪv əˈweɪ]
přít. prostý: give away, 3. os. j. č.: gives away, průb. čas: giving away, prostý min.: gave away [geɪv əˈweɪ], příčestí min.: given away [gɪvən əˈweɪ]
Joseph chce rozdat veškerý svůj majetek a vrátit se k přírodě.
Joseph wants to...
Obě společnosti urovnaly svůj spor, ale nedávají moc vědět, kdo ustoupil.
The two companies...
5/20
+
(na)psaný
písemný
written [ˈrɪtən]
Jedna část byla psána člověkem a druhá byla psána počítačem.
One part was written by a human, and the other one was written by a computer.
Tato skladba byla napsána v tónině C-dur.
The composition was...
Tato kniha mapuje literaturu psanou pro děti v ruštině.
This book surveys...
Všechny testy napsané našimi studenty byly ohodnoceny známkou A1 nebo A2.
All examinations written by our students were graded A1 or A2.
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
6/20
+
záliv, zátoka
dvůr (k nakládce ap.), parkoviště
arkýř, výklenek
bay [beɪ]
jedn. číslo: bay, množ. číslo: bays, přít. prostý: bay, 3. os. j. č.: bays, průb. čas: baying, prostý min.: bayed, příčestí min.: bayed
Zakotvili jsme naši loď v zátoce.
We anchored our...
Velká zátoka má nádhernou kulisu hor.
The large bay has a superb backdrop of mountains.
7/20
+
spolehlivý
reliable [rɪˈlaɪəbəl]
2. stupeň: more reliable, 3. stupeň: most reliable
Myslím, že jaderná energie je bezpečná, spolehlivá a čistá alternativa energie.
I think that...
Tento pokus není dostatečně spolehlivý na to, aby nám umožnil dospět k jednoznačnému závěru.
The attempt isn't reliable enough to enable definite conclusion to be reached.
Moje auto už není tak spolehlivé, jako bývalo.
My car's not as reliable as it used to be.
Cena sama o sobě není spolehlivým ukazatelem kvality.
Price alone is not a reliable indicator of quality.
Ronald není příliš spolehlivý, ale mám ho přesto rád.
Ronald isn't very...
8/20
+
vitamín
vitamínový
vitamin [ˈvaɪtəmɪn]
jedn. číslo: vitamin, množ. číslo: vitamins
Pomeranče jsou bohatým zdrojem vitamínu C.
Oranges are a...
Ovoce obsahuje mnoho vitamínů.
Fruit contains a...
Čerstvé ovoce má o něco více vitamínů a minerálů než sušené ovoce.
Fresh fruit has...
Vitamíny zvyšují naši odolnost proti infekci.
Vitamins increase our...
Nedostatek vitamínů může vést k oslabení imunitního systému.
Vitamin deficiency can...
9/20
+
spřátelit se
made friends [meɪd frends]
Spřátelili se s ním.
They made friends...
Sam si našel přátele, kamkoliv přišel.
Sam made friends...
10/20
+
pero (psací)
napsat, psát (perem)
ohrada (pro dobytek ap.), kotec (pro prasata ap.)
ohrádka (hl. dětská)
dát do ohrady, zavřít
pen [pen]
jedn. číslo: pen, množ. číslo: pens, přít. prostý: pen, 3. os. j. č.: pens, průb. čas: penning, prostý min.: penned, příčestí min.: penned
Mohu použít tužku místo pera?
Can I use...
Pořád nasazovala a sundavala víčko z pera.
She constantly capped...
Proč místo pera používáte tužku?
Why do you use a pencil instead of a pen?
Krávy byly zavřeny ve velké ohradě.
The cows were...
Plnicí pera se opět stávají oblíbená.
Fountain pens have...
11/20
+
mravenec
mravenčí
ant [æn]
jedn. číslo: ant, množ. číslo: ants
Mírná zima vytvořila ideální podmínky pro mravenčí populační explozi.
The mild winter...
Existuje přibližně 8000 druhů mravenců.
There are approximately...
12/20
+
předměstí
kraj města
periferie (města)
suburb [ˈsʌbɜːb]
jedn. číslo: suburb, množ. číslo: suburbs
Ona a její rodina se přestěhovali na předměstí Bostonu.
She and her...
Drahá zahraniční auta jsou na tomto předměstí běžná.
Expensive foreign cars...
13/20
+
maximum
maximální
maximum [ˈmæksɪməm]
jedn. číslo: maximum, množ. číslo: maximums (or maxima)
Maximální hladina hluku v prostorech pro cestující musí být nižší než 60 dB.
Maximum noise level in passenger areas shall be below 60 dB.
Systém je navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečnost proti všem útokům.
The system is...
Připravujeme to, abychom zajistili maximální ochranu pro spotřebitele.
We are preparing...
To je maximální hmotnost, kterou může Thomas zvednout.
This is the...
Zesílila televizor na maximální hlasitost.
She turned the...
14/20
+
zápasit, potýkat se, bojovat
tvrdit, prohlašovat
contend [kənˈtend]
přít. prostý: contend, 3. os. j. č.: contends, průb. čas: contending, prostý min.: contended, příčestí min.: contended
Jsme příliš malí, abychom mohli bojovat proti velké mezinárodní společnosti.
We are too...
Museli jsme se potýkat s velkými obtížemi.
We had to...
Pan Taylor tvrdí, že to nebyla jeho chyba.
Mr. Taylor contends...
15/20
+
teoretický
hypotetický
theoretical [ˌθɪəˈretɪkəl]
Výsledky potvrdily příslušné části naší teoretické práce.
The results confirmed...
Sheldon předpokládá, že bude nositelem Nobelovy ceny za výzkum v oblasti teoretické fyziky.
Sheldon expects to be the Nobel Prize winner for research in theoretical physics.
Richard Feynman byl jedním z největších teoretických fyziků moderní doby.
Richard Feynman was...
Einstein, známý jako hluboký myslitel, způsobil převrat v teoretické fyzice.
Einstein, known as...
16/20
+
lepidlo, klih
přilepit, slepit, lepit
(při)klížit
glue [gluː]
jedn. číslo: glue, množ. číslo: glues, přít. prostý: glue, 3. os. j. č.: glues, průb. čas: gluing, prostý min.: glued, příčestí min.: glued
Před nanesením lepidla povrch zdrsněte pilníkem.
Roughen the surface...
Plakát byl na zeď přilepen lepidlem.
The poster was...
Spojíme tyto dva kusy poháru pomocí lepidla.
We join the two pieces of cup together using glue.
Obě poloviny přitiskněte k sobě, dokud lepidlo nezaschne.
Clamp the two...
17/20
+
prase, vepř
chlemtat, chlamstat
pig [pɪg]
jedn. číslo: pig, množ. číslo: pigs, přít. prostý: pig, 3. os. j. č.: pigs, průb. čas: pigging, prostý min.: pigged, příčestí min.: pigged
Nebuď takové prase!
Don't be such...
Pozorovala Richarda jak krmí prasata.
She was watching how Richard feeds the pigs.
Morčata obvykle žijí po dobu 4-6 let, pokud je o ně dobře postaráno.
Guinea pigs usually...
Používali nás jako pokusné králíky.
They used us...
Zapíchnul prase velkým ostrým nožem.
He butchered the...
Prasečí chřipka způsobila v Egyptě porážku všech prasat.
The swine flu...
18/20
+
mučení, týrání
mučit, týrat
muka, utrpení, trýzeň
torture [ˈtɔːtʃə]
jedn. číslo: torture, množ. číslo: tortures, přít. prostý: torture, 3. os. j. č.: tortures, průb. čas: torturing, prostý min.: tortured, příčestí min.: tortured
Pro rodinu je to jenom mučení, když neví, kde je její milovaná osoba.
It's just torture...
Dlouhé čekání je pro mě jako mučení.
The long waiting...
Političtí odpůrci režimu mohou být mučeni.
Political opponents of...
19/20
+
nestvůra, příšera, obluda, zrůda
monstrum, netvor
obří, ohromný
monster [ˈmɒnstə]
jedn. číslo: monster, množ. číslo: monsters
Nestvůra se vynořila z úkrytu.
The monster emerged...
Ujistil jsem ji, že její otec i já nepustíme příšery dovnitř.
I assured her that her father and I would keep the monsters away.
20/20
+
látka, plátno, tkanina
utěrka, hadřík
ubrus
cloth [klɒθ]
jedn. číslo: cloth, množ. číslo: cloths
Olivia prostřela ubrus na stůl.
Olivia spread the...
Na stole bylo něco, co bylo zakryto látkou.
There was something...
Na vlněné látky stanovili sazbu 20%.
They set a...
Jeho oděv byl vyroben z hrubé látky.
His clothes were...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X