460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
179
180
181
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
past, léčka, nástraha
chytit do pasti, uvěznit
trap, vrhač asfaltových terčů (sport)
trap [træp]
jedn. číslo: trap, množ. číslo: traps, přít. prostý: trap, 3. os. j. č.: traps, průb. čas: trapping, prostý min.: trapped, příčestí min.: trapped
Chlapci byli uvězněni uvnitř jeskynního systému.
The boys were trapped inside the cave system.
Kate se cítila uvězněná v povrchním manželství.
Kate felt trapped in an empty marriage.
Hasiči pospíchali, aby zachránili štěně uvězněné na střeše.
Firefighters rushed to...
Musejí odstranit nelegální pasti na humry.
They have to...
Tajní agenti šli na schůzku s vědomím, že to může být past.
The undercover agents...
2/20
+
závěs
záclona
opona
curtain [ˈkɜːtən]
jedn. číslo: curtain, množ. číslo: curtains
Před zvednutím opony měl promluvit.
He was to...
Byla ukryta za silným závěsem.
She was hidden...
Moje žena chce do obýváku červený závěs.
My wife wants...
Na zácloně je květinový vzor.
There's a floral...
Když se otevřela opona, diváci spatřili velkolepou scénu.
As the curtains...
3/20
+
olympiáda
olympics [oˈlɪmpɪks]
Lucy trénuje na olympijské hry.
Lucy is in...
Je to sport, který nikdy nebyl na programu olympijských her.
It is a...
Režíroval zahajovací ceremoniál olympijských her v Londýně v roce 2012.
He directed the opening ceremony of the 2012 London Olympics.
Její umístění na olympiádě byl pozoruhodný úspěch.
Her ranking in...
4/20
+
řada, množství, spousta
sbírka, soubor, sestava
pole (v programování)
sešikovat, seřadit (vojsko ap.)
array [əˈreɪ]
jedn. číslo: array, množ. číslo: arrays, přít. prostý: array, 3. os. j. č.: arrays, průb. čas: arraying, prostý min.: arrayed, příčestí min.: arrayed
Je těžké si vybrat z tak obrovského množství vín.
It's difficult to...
Nadace předložila řadu důkazů, ve snaze doložit tvrzení, že tento obraz je originál.
The foundation set...
Tento koncept zahrnuje široké porozumnění řadě digitálních nástrojů, které umožňují práci v kanceláři.
The concept encompasses...
Když otevřeli truhlu s pokladem, spatřili oslnivé množství šperků.
As they opened...
5/20
+
smířit se, vyrovnat se (s čím)
snášet, vydržet
put up with [pʊt ʌp wɪð]
přít. prostý: put up with, 3. os. j. č.: puts up with, průb. čas: putting up with, prostý min.: put up with [pʊt ʌp wɪð], příčestí min.: put up with [pʊt ʌp wɪð]
Smířili se s chováním svého syna, které by u nikoho jiného netolerovali.
They put up...
Ve svém vlastním domě nebudu snášet její chování.
I will not...
Už to nemůžu vydržet.
I can't put...
6/20
+
vzrušení, rozrušení
rozčilení, podráždění
rozruch, vzruch
excitement [ɪkˈsaɪtmənt]
jedn. číslo: excitement, množ. číslo: excitements
Rozumíme jeho vzrušení, protože začíná v novém zaměstnání.
We understand his...
Její hlas se chvěl vzrušením.
Her voice trembled...
Když vyhrála, vykřikla nadšením.
She shouted out...
Děj filmu byl poněkud mdlý a postrádal vzrušení.
The movie's plot...
Oči jí jiskřily vzrušením, když mluvila o nadcházejícím výletu.
Her eyes sparkled...
7/20
+
čelo (hlavy)
forehead [ˈfɔːˌhed]
jedn. číslo: forehead, množ. číslo: foreheads
Nick má hluboko posazené oči pod vysokým čelem.
Nick has deep-set...
Na našich čelech se objevil pot.
Sweat appeared on our foreheads.
Vypadal vyčerpaně a na čele měl malé krůpěje potu.
He looked exhausted and had small beads of sweat on his forehead.
Při mnoha příležitostech jsem se probudil s otiskem volantu na čele.
On many occasions,...
Během intenzivního cvičení mu z čela stékal pot.
Sweat dripped down...
8/20
+
inspekce, kontrola
prohlédnutí, prohlídka
prozkoumání, zkoumání
inspection [ɪnˈspekʃən]
jedn. číslo: inspection, množ. číslo: inspections
V naší škole byla provedena inspekce.
An inspection was...
I povrchní kontrola odhalila vážné nedostatky.
Even a superficial...
Nastal zběsilý spěch, aby bylo vše připraveno na nečekanou kontrolu.
There was a...
9/20
+
pohotovostní oddělení, urgentní oddělení
emergency department [ɪˈmɜːdʒənsɪ dɪˈpɑːtmənt]
jedn. číslo: emergency department, množ. číslo: emergency departments
Toto je přijímací místo pro pacienty přijíždějící na úrazové a pohotovostní oddělení.
This is the...
Katie rychle odvezla pacienta na pohotovostní oddělení.
Katie quickly wheeled...
10/20
+
aréna
stadion
arena [əˈriːnə]
jedn. číslo: arena, množ. číslo: arenas
Opustil arénu za hlasitého potlesku.
He left the...
O2 Arena v Praze má kapacitu pro 20 000 lidí.
O2 Arena in...
11/20
+
přísný, striktní (pravidla ap.)
přesný
strict [strɪkt]
2. stupeň: stricter, 3. stupeň: strictest
Nikdo jiný nenaléhá více na přísnější kontrolu imigrace.
No one has...
Všichni zaměstnanci musí udržovat v přísném utajení vaše osobní údaje.
All staff must...
Kancléřka stabilizovala ekonomiku přísnou fiskální disciplínou.
The chancellor has...
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
Tyto fúze však budou i nadále podléhat přísné kontrole ze strany úřadu.
Those mergers will remain subject to strict scrutiny by the authority.
12/20
+
podložka
vycpávka
vycpat, vypolstrovat
chránič (holenní ap.) (sport.)
pad [pæd]
jedn. číslo: pad, množ. číslo: pads, přít. prostý: pad, 3. os. j. č.: pads, průb. čas: padding, prostý min.: padded, příčestí min.: padded
Bylo to zabaleno v nějaké vycpávce.
It was packed...
V jeho prezentaci bylo přiliš mnoho zbytečného balastu.
There was too...
Když se kompresor šroubuje k podlaze, je nutné použít vibrační podložky.
The compressor must...
13/20
+
mírový
pokojný, mírumilovný
mírný
peaceful [ˈpiːsfʊl]
Na západním pobřeží je tichá pokojná vesnice.
There is a...
Ozbrojené síly pod jeho velením vedly brutální útoky na pokojné protesty.
Forces under his...
V krbu zářil mírný oheň.
A peaceful fire glowed in the fireplace.
Spíše než násilí, prosazují mírová řešení.
They advocate for...
Po dlouhém dni v práci si ráda užívám klidné prostředí zahrady.
After a long...
14/20
+
naladit, vyladit, nastavit, seřídit
melodie, nápěv, popěvek
tune [tjuːn]
jedn. číslo: tune, množ. číslo: tunes, přít. prostý: tune, 3. os. j. č.: tunes, průb. čas: tuning, prostý min.: tuned, příčestí min.: tuned
Naladím rádio na jinou stanici.
I tune the...
Můžeš naladit nějakou místní rozhlasovou stanici?
Can you tune...
Monitor zobrazí sílu digitálního signálu na kanálu, na který jste naladěni.
The monitor displays...
Nemám rád, když je piano rozladěné.
I don't like...
Pískal si melodii a ťukal si do rytmu.
He whistled the...
15/20
+
závazek, povinnost
spolupráce, angažmá
zasnoubení, zásnuby
zapojení (se), angažovanost
engagement [ɪnˈgeɪdʒmənt]
jedn. číslo: engagement, množ. číslo: engagements
Existují další oblasti, kde se musí taková spolupráce uskutečnit.
There are other...
To by se mělo vztahovat na nezbytnou spolupráci s našimi partnery.
That should extend...
Susan zrušila své zasnoubení.
Susan has called...
Zpráva o jejich zasnoubení se setkala se senzačním ohlasem médií.
The news of their engagement was met with a sensational response from the media.
16/20
+
skládka, smetiště
pohodit, vyhodit, zbavit se
opustit, zavrhnout
dát kopačky
dump [dʌmp]
jedn. číslo: dump, množ. číslo: dumps, přít. prostý: dump, 3. os. j. č.: dumps, průb. čas: dumping, prostý min.: dumped, příčestí min.: dumped
Bydleli dvě míle od skládky toxického odpadu.
They lived two...
Pohodila halabala všechny své knihy na polici.
She dumped willy-nilly...
Recyklace snižuje potřebu skládek odpadu.
Recycling reduces the...
17/20
+
východ slunce, svítání
sunrise [ˈsʌnˌraɪz]
jedn. číslo: sunrise, množ. číslo: sunrises
Musíme zahájit útok při východu slunce.
We have to launch our attack at sunrise.
Tato stránka zobrazuje východy a západy slunce v České republice.
This webpage shows...
Pracoval jsem od východu do západu slunce.
I worked from...
Chtěla vyvěsit vlajku od východu do západu slunce.
She wanted to...
18/20
+
chrám, svatyně
spánek (část hlavy)
temple [ˈtempəl]
jedn. číslo: temple, množ. číslo: temples
Střecha chrámu byla držena řadou tlustých kamenných sloupů.
The roof of...
Parašutisté našli úkryt v chrámu.
The parachutists found...
Chrám Sabrimala je místem pro veřejné bohoslužby.
Sabrimala Temple is...
George narazil spánkem na nějaký tupý předmět.
George hit a...
Chrám byl postaven na počest božstva lásky a plodnosti.
The temple was...
Uvnitř starobylého chrámu ovládl návštěvníky pocit úcty.
Inside the ancient temple, a feeling of reverence overcame the visitors.
19/20
+
náhodný, nahodilý
namátkový
random [ˈrændəm]
Může to přijít kdykoliv. Dost možná už brzy.
It comes on...
Vybrali jsme náhodný vzorek lidí pro náš průzkum.
We have selected a random sample of people for our survey.
Může počítač vygenerovat skutečně náhodná čísla?
Can a computer...
Odběr vzorků se bude provádět náhodně.
Sampling shall be...
Toto zařízení bylo vybráno náhodně z výrobní série.
This device was...
20/20
+
zklamat, rozčarovat
zhatit, zmařit (plány)
disappoint [ˌdɪsəˈpɔɪnt]
přít. prostý: disappoint, 3. os. j. č.: disappoints, průb. čas: disappointing, prostý min.: disappointed, příčestí min.: disappointed
Kdyby to byl býval neočekával, nebyl by teď tak zklamaný.
If he hadn't...
Celkově byl výsledek pro mě zklamáním.
In summary, this...
Naše prohra v play-off byla pro nás velkým zklamáním.
Our loss in...
Jsme zklamáni, že jste hlasoval pro tento pozměňovací návrh.
We are disappointed...
Cítím se zklamán a nemohu uvěřit, že se to dokonce děje v moderním městě.
I feel disappointed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X