460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
180
181
182
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
slitování, smilování, soucit
milost
mercy [ˈmɜːsɪ]
jedn. číslo: mercy, množ. číslo: mercies
Osud nás všech závisel na milosrdenství přírodních sil.
The fate of...
Padl na kolena a úpěnlivě prosil o milost.
He went down...
2/20
+
jednoduchý, prostý
jednobarevný, bez vzoru
pláň, rovina, nížina
jasný, zřetelný, holý (fakta ap.)
čistý (alkohol ap.)
plain [pleɪn]
jedn. číslo: plain, množ. číslo: plains, 2. stupeň: plainer, 3. stupeň: plainest
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Jednoduché černé pozadí dává vyniknout diamantům nejlépe.
A plain black...
Přidejte máslo a hladkou mouku a míchejte asi minutu, aby vzniklo těsto.
Add the butter...
Kdysi bylo zde na pláních 70 milionů bizonů.
Once there were...
3/20
+
(po)divný, zvláštní
tajemný, nadpřirozený
weird [wɪəd]
2. stupeň: weirder, 3. stupeň: weirdest
Je docela divné, že další den po tom, co jsme snědli tak moc jídla, můžeme zase sníst to samé množství.
It is pretty weird that the day after an enormous meal we can eat exactly the same quantity again.
Toto je nejpodivnější místo, kde jsem měl kdy schůzku.
This wins for the weirdest place I've ever had a meeting.
Bylo zvláštní, že se neukázala, protože byla velmi spolehlivá.
It was weird...
Je to divné, že nás zasáhl hurikán.
It's weird that...
Jako malé dítě jsme se mezi tak mnoho dospělými cítil trochu divně.
As a small...
Je to zvláštní, ale být považován za nešikovného má určité výhody.
It's weird, but...
Víte, tam venku se můžou dit trochu divné věci.
You know, things...
4/20
+
končetina, úd
větev (kniž.)
limb [lɪm]
jedn. číslo: limb, množ. číslo: limbs
Zlomená končetina musí být okamžitě znehybněna.
The broken limb...
Hasiči riskují při své práci život a zdraví každý den.
Firefighters risk life...
Donna si sedla na větev stromu a podívala se dolů.
Donna sat on...
5/20
+
ty jó, teda, páni
uchvátit, úplně dostat, odrovnat
senzace, bomba, nářez
wow [waʊ]
jedn. číslo: wow, množ. číslo: wows, přít. prostý: wow, 3. os. j. č.: wows, průb. čas: wowing, prostý min.: wowed, příčestí min.: wowed
Páni! Vypadáš úžasně!
Wow! You look...
Výkon společnosti v tomto čtvrtletí mě neuchvátil.
The company's performance...
6/20
+
vypnout, zastavit (přístroj ap.)
uzavřít se , stranit se (lidí ap.)
přerušit, utnout (dotace ap.)
shut off [ʃʌt ɒf]
přít. prostý: shut off, 3. os. j. č.: shuts off, průb. čas: shutting off, prostý min.: shut off [ʃʌt ɒf], příčestí min.: shut off [ʃʌt ɒf]
Po dosažení požadované rychlosti se motor automaticky vypne.
The engine shuts...
Uzavřel jsem se před zbytkem světa.
I shut off...
7/20
+
suterén
základna
basement [ˈbeɪsmənt]
jedn. číslo: basement, množ. číslo: basements
Vlhké stěny v suterénu byly pokryty plísní.
The basement's damp...
V suterénu byla objevena skrýš zbraní.
An arms cache...
Voda z povodně prosákla do suterénu.
The flood water...
Z prasklého potrubí se řinula voda na podlahu celého sklepa.
The broken pipe...
8/20
+
nepřekonatelný, ohromný
drtivý, zdrcující, naprostý
overwhelming [ˌəʊvəˈwelmɪŋ]
Mám nepřekonatelnou touhu vrátit se domů.
I have an...
Jeff cítil zdrcující pocit ztráty.
Jeff felt an...
9/20
+
nealkoholický nápoj
soft drink [sɒft drɪŋk]
jedn. číslo: soft drink, množ. číslo: soft drinks
Limonáda je nealkoholický nápoj.
Lemonade is a...
Nápoj spadá do kategorie nealkoholických nápojů, když obsahuje méně než 0,5% alkoholu.
The beverage falls into the category of soft drinks when it contains less than 0.5% alcohol.
10/20
+
odpustit, prominout
forgive [fəˈgɪv]
přít. prostý: forgive, 3. os. j. č.: forgives, průb. čas: forgiving, prostý min.: forgave [fər 'geɪv], příčestí min.: forgiven [fər 'gɪvən]
Úpěnlivě ji prosil, aby mu odpustila.
He begged that...
Chybovat je lidské, odpouštět božské.
To err is...
11/20
+
(pa)roh, (pa)růžek
houkačka, klakson
rohovina
nabrat na rohy
horn [hɔːn]
jedn. číslo: horn, množ. číslo: horns, přít. prostý: horn, 3. os. j. č.: horns, průb. čas: horning, prostý min.: horned, příčestí min.: horned
Netrpělivý řidič za mnou zatroubil.
An impatient driver...
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Ocitl jsem se v Novém Dillí, uprostřed nepředstavitelného mixu troubení aut a zplodin z výfuků.
I found myself...
Náhle se z bezprostřední blízkosti ozval klakson auta.
Suddenly, a car...
12/20
+
provést, uskutečnit, vykonat
popravit
execute [ˈeksɪˌkjuːt]
přít. prostý: execute, 3. os. j. č.: executes, průb. čas: executing, prostý min.: executed, příčestí min.: executed
Jsem si jist, že tyto dohody budou uskutečněny podle plánu.
I am sure that these contracts will be executed in line with the schedule.
Nejlepší způsob, jak to provést, závisí hodně na tom, čeho se snažíte dosáhnout.
The best way...
Byla to skvěle provedená PR akce, která byla vytvořena, aby je neustále udržela na vrcholu zájmu spotřebitelů.
It was a...
13/20
+
záplava, povodeň, potopa
zaplavit, zatopit
příval, proud (lidí)
rozvodnit se (řeka ap.)
proudit, (na)hrnout se (davy)
zaplavit, zahltit (trh zbožím)
flood [flʌd]
jedn. číslo: flood, množ. číslo: floods, přít. prostý: flood, 3. os. j. č.: floods, průb. čas: flooding, prostý min.: flooded, příčestí min.: flooded
Obyvatelé této vesnice jsou ohroženi povodněmi.
The inhabitants of...
Naši zemi zasáhly obrovské povodně před třemi lety.
Our country visited...
Vodovodní potrubí prasklo a zatopilo nejméně tři domy.
A burst water...
Voda zaplavila kuchyni.
The water flooded the kitchen.
V Paříži je stále vyhlášena povodňová pohotovost, přestože déšť už přestal.
Paris is still...
14/20
+
významný
smysluplný, mající smysl
výmluvný (gesto ap.)
meaningful [ˈmiːnɪŋfʊl]
Nedovedla jsem vést smysluplný rozhovor s kluky.
I wasn't able...
Hledám něco více smysluplného.
I am looking...
Je důležité, aby náš způsob psaní byl stručný a smysluplný.
It's important that...
Vyberte správná slova a můžete sestavit smysluplné věty.
Choose the right words and you can assemble meaningful sentences.
15/20
+
ručník, osuška
utřít ručníkem
towel [ˈtaʊəl]
jedn. číslo: towel, množ. číslo: towels, přít. prostý: towel, 3. os. j. č.: towels, průb. čas: towelling, prostý min.: towelled, příčestí min.: towelled
Nůž byl držen pomocí ručníku.
The knife was...
Zabalte klas kukuřice do vlhké utěrky a položte na talíř.
Wrap the ear of corn in the moist towel, and place on a plate.
Krvavý ručník na podlaze je důvodem, proč na noži není otisk prstu.
The bloody towel...
Papírovým ručníkem si otřela mastné zbytky z obličeje.
She used a...
16/20
+
předpověď
prediction [prɪˈdɪkʃən]
jedn. číslo: prediction, množ. číslo: predictions
I přes předpovědi, že by mohla neuspět, si vedla velmi dobře.
Despite predictions that...
Zdá se, že se předpověď splnila.
The prediction seems...
17/20
+
ubrousek
plenka (dětská) (form.)
napkin [ˈnæpkɪn]
jedn. číslo: napkin, množ. číslo: napkins
Číšník obalil hrdlo láhve vína ubrouskem.
The waiter wrapt...
Nakreslil jsem náčrt mého domu na ubrousek.
I drew a...
18/20
+
noční můra, zlý sen
nightmare [ˈnaɪtˌmeə]
jedn. číslo: nightmare, množ. číslo: nightmares
Dorothy má stále se opakující zlý sen, že uvízla ve výtahu.
Dorothy has a...
Představa, že se to stane, byla pro mě noční můrou.
The thought of...
19/20
+
průchod
dveře
doorway [ˈdɔːˌweɪ]
jedn. číslo: doorway, množ. číslo: doorways
Prosím neblokujte průchod.
Please don't block...
Doprovodil ji ke dveřím jejího domu.
He walked her...
Dveře byly tak nízké, že jsme se museli sklonit, abychom jimi prošli.
The doorway was...
20/20
+
minimální, nejnižší
minimum
minimum [ˈmɪnɪməm]
jedn. číslo: minimum, množ. číslo: minimums (or minima)
Je schopna pracovat aniž by jí bylo nutno dávat moc pokynů.
She is able...
Z pochopitelných důvodů udržují personál na minimálním stavu.
For obvious reasons,...
Dobré vzdělání je minimálním požadavkem na mnoho pracovních míst.
A good education...
Teplotu jádra udržujeme nejméně na 90 stupních Celsia.
We keep the...
Zavedení minimální mzdy lze považovat za jeden z jejich úspěchů.
The introduction of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X