Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
jednoduchý, prostý
jednobarevný, bez vzoru
rovina, nížina
jasný, zřetelný, holý
čistý
plain [pleɪn]
j.č.: plain, mn.č.: plains, 2. st.: plainer, 3. st.: plainest
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Jednoduché černé pozadí dává vyniknout diamantům nejlépe.
A plain black...
2/20
+
(po)divný, zvláštní
tajemný, nadpřirozený
weird [wɪəd]
2. st.: weirder, 3. st.: weirdest
Je docela divné, že další den po tom, co jsme snědli tak moc jídla, můžeme zase sníst to samé množství.
It is pretty weird that the day after an enormous meal we can eat exactly the same quantity again.
Bylo zvláštní, že se neukázala, protože byla velmi spolehlivá.
It was weird...
3/20
+
končetina, úd
větev
limb [lɪm]
j.č.: limb, mn.č.: limbs
Zlomená končetina musí být okamžitě znehybněna.
The broken limb must be immobilized immediately.
4/20
+
ty jó, teda
uchvátit, úplně dostat, odrovnat
senzace, bomba, nářez
wow [waʊ]
j.č.: wow, mn.č.: wows, přít.: wow, 3.os.: wows, průb.: wowing, min.pr.: wowed, příč.min.: wowed
Výkon společnosti v tomto čtvrtletí mě neuchvátil.
The company's performance...
5/20
+
vypnout, zastavit (přístroj)
uzavřít se , stranit se
přerušit, utnout (dotace)
shut off [ʃʌt ɒf]
přít.: shut off, 3.os.: shuts off, průb.: shutting off, min.pr.: shut off [ʃʌt ɒf], příč.min.: shut off [ʃʌt ɒf]
Uzavřel jsem se před zbytkem světa.
I shut off...
6/20
+
suterén
základna
basement [ˈbeɪsmənt]
j.č.: basement, mn.č.: basements
V suterénu byla objevena skrýš zbraní.
An arms cache...
7/20
+
nepřekonatelný, ohromný
drtivý, zdrcující, naprostý
overwhelming [ˌəʊvəˈwelmɪŋ]
Mám nepřekonatelnou touhu vrátit se domů.
I have an...
8/20
+
nealkoholický nápoj
soft drink [sɒft drɪŋk]
j.č.: soft drink, mn.č.: soft drinks
Nápoj spadá do kategorie nealkoholických nápojů, když obsahuje méně než 0,5% alkoholu.
The beverage falls into the category of soft drinks when it contains less than 0.5% alcohol.
9/20
+
odpustit, prominout
forgive [fəˈgɪv]
přít.: forgive, 3.os.: forgives, průb.: forgiving, min.pr.: forgave [fər 'geɪv], příč.min.: forgiven [fər 'gɪvən]
Úpěnlivě ji prosil, aby mu odpustila.
He begged that...
Chybovat je lidské, odpouštět božské.
To err is...
10/20
+
(pa)roh, (pa)růžek
houkačka, klakson
rohovina
nabrat na rohy
horn [hɔːn]
j.č.: horn, mn.č.: horns, přít.: horn, 3.os.: horns, průb.: horning, min.pr.: horned, příč.min.: horned
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
11/20
+
provést, uskutečnit, vykonat
popravit
execute [ˈeksɪˌkjuːt]
přít.: execute, 3.os.: executes, průb.: executing, min.pr.: executed, příč.min.: executed
Jsem si jist, že tyto dohody budou uskutečněny podle plánu.
I am sure that these contracts will be executed in line with the schedule.
Nejlepší způsob, jak to provést, závisí hodně na tom, čeho se snažíte dosáhnout.
The best way...
Byla to skvěle provedená PR akce, která byla vytvořena, aby je neustále udržela na vrcholu zájmu spotřebitelů.
It was a...
12/20
+
záplava, povodeň, potopa
zaplavit, zatopit
příval, proud (lidí)
rozvodnit se
proudit, (na)hrnout se (davy)
zaplavit, zahltit (trh zbožím)
flood [flʌd]
j.č.: flood, mn.č.: floods, přít.: flood, 3.os.: floods, průb.: flooding, min.pr.: flooded, příč.min.: flooded
Obyvatelé této vesnice jsou ohroženi povodněmi.
The inhabitants of...
Naši zemi zasáhly obrovské povodně před třemi lety.
Our country visited...
Vodovodní potrubí prasklo a zatopilo nejméně tři domy.
A burst water...
Voda zaplavila kuchyni.
The water flooded...
V Paříži je stále vyhlášena povodňová pohotovost, přestože déšť už přestal.
Paris is still...
13/20
+
významný
smysluplný, mající smysl
výmluvný
meaningful [ˈmiːnɪŋfʊl]
Nedovedla jsem vést smysluplný rozhovor s kluky.
I wasn't able...
Hledám něco více smysluplného.
I am looking...
Je důležité, aby náš způsob psaní byl stručný a smysluplný.
It's important that...
Vyberte správná slova a můžete sestavit smysluplné věty.
Choose the right...
14/20
+
ručník, osuška
utřít ručníkem
towel [ˈtaʊəl]
j.č.: towel, mn.č.: towels, přít.: towel, 3.os.: towels, průb.: towelling, min.pr.: towelled, příč.min.: towelled
Nůž byl držen pomocí ručníku.
The knife was...
Zabalte klas kukuřice do vlhké utěrky a položte na talíř.
Wrap the ear of corn in the moist towel, and place on a plate.
Krvavý ručník na podlaze je důvodem, proč na noži není otisk prstu.
The bloody towel...
15/20
+
předpověď
prediction [prɪˈdɪkʃən]
j.č.: prediction, mn.č.: predictions
I přes předpovědi, že by mohla neuspět, si vedla velmi dobře.
Despite predictions that...
16/20
+
ubrousek
plenka
napkin [ˈnæpkɪn]
j.č.: napkin, mn.č.: napkins
Číšník obalil hrdlo láhve vína ubrouskem.
The waiter wrapt...
Nakreslil jsem náčrt mého domu na ubrousek.
I drew a...
17/20
+
noční můra, zlý sen
nightmare [ˈnaɪtˌmeə]
j.č.: nightmare, mn.č.: nightmares
Dorothy má stále se opakující zlý sen, že uvízla ve výtahu.
Dorothy has a...
18/20
+
průchod
dveře
doorway [ˈdɔːˌweɪ]
j.č.: doorway, mn.č.: doorways
Prosím neblokujte průchod.
Please don't block...
19/20
+
minimální, nejnižší
minimum
minimum [ˈmɪnɪməm]
j.č.: minimum, mn.č.: minimums (or minima)
Je schopna pracovat aniž by jí bylo nutno dávat moc pokynů.
She is able...
Z pochopitelných důvodů udržují personál na minimálním stavu.
For obvious reasons,...
Dobré vzdělání je minimálním požadavkem na mnoho pracovních míst.
A good education...
Teplotu jádra udržujeme nejméně na 90 stupních Celsia.
We keep the...
Zavedení minimální mzdy lze považovat za jeden z jejich úspěchů.
The introduction of...
20/20
+
špión, vyzvědač
špionážní, výzvědný
provádět špionáž, být špiónem
špehovat
spy [spaɪ]
j.č.: spy, mn.č.: spies, přít.: spy, 3.os.: spies, průb.: spying, min.pr.: spied, příč.min.: spied
Vezměme si třeba toho špiona, který byl zatčen ve Spojených státech.
Take, for instance, the spy that has been captured in the United States.
Špion zradil své vlastní lidi a předal nepřátelům mnoho tajemství.
The spy betrayed...
Úkolem tajné policie bylo dopadnout špiony a zrádce.
The job of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X