460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
181
182
183
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
špión, vyzvědač
špionážní, výzvědný
provádět špionáž, být špiónem
špehovat, sledovat (tajně)
spy [spaɪ]
jedn. číslo: spy, množ. číslo: spies, přít. prostý: spy, 3. os. j. č.: spies, průb. čas: spying, prostý min.: spied, příčestí min.: spied
Vezměme si třeba toho špiona, který byl zatčen ve Spojených státech.
Take, for instance, the spy that has been captured in the United States.
Špion zradil své vlastní lidi a předal nepřátelům mnoho tajemství.
The spy betrayed...
Úkolem tajné policie bylo dopadnout špiony a zrádce.
The job of...
Pět diplomatů bylo vyhoštěno za špionáž.
Five diplomats were expelled for spying.
Jednoho dne byl uvězněn a obviněn z toho, že je špiónem.
One day he...
2/20
+
měna
oběživo, platidlo
měnový
currency [ˈkʌrənsɪ]
jedn. číslo: currency, množ. číslo: currencies
Kde směníte měnu závisí na tom, kam cestujete.
Where you exchange...
Od té doby naše měna klesá.
Since then, our...
Směnné kurzy cizích měn jsou určeny trhem.
Foreign currency conversion...
Prudce rostoucí dovoz zvýší poptávku po tvrdé měně.
Surging imports will...
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave...
3/20
+
netopýr
pálka
odpálit, odpálkovat
bat [bæt]
jedn. číslo: bat, množ. číslo: bats, přít. prostý: bat, 3. os. j. č.: bats, průb. čas: batting, prostý min.: batted, příčestí min.: batted
Pokud vás kousne netopýr, důkladně omyjte postižené místo.
If you are bitten by a bat wash the affected area thoroughly.
Máchnul jsem pálkou, ale minul jsem míč.
I swung the...
Nehnula ani brvou, když jí řekli, že přišla o práci.
She didn't bat...
4/20
+
její
hers [hɜːz]
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
Tento její úspěch si zasluhuje zmínku.
This success of...
Daniel jí nabídl, že vymění svůj fotoaparát za její.
Daniel offered to...
Moje povinnosti se překrývají s jejími, takže se o část práce podělíme.
My responsibilities overlap hers, so we will be sharing some of the work.
5/20
+
nahrazení, náhrada, výměna
záskok, zástup
replacement [rɪˈpleɪsmənt]
jedn. číslo: replacement, množ. číslo: replacements
Potřebuji náhradu za mé havarované auto.
I need a...
Bylo těžké najít náhradu za Charlese.
It was difficult...
Byla jmenována jako dočasný vedoucí, dokud se nenajde stálá náhrada.
She was appointed...
6/20
+
palec
zmáčknout palcem (tlačítko ap.)
obracet palcem (stránky ap.)
thumb [θʌm]
jedn. číslo: thumb, množ. číslo: thumbs, přít. prostý: thumb, 3. os. j. č.: thumbs, průb. čas: thumbing, prostý min.: thumbed, příčestí min.: thumbed
Byl to muž, který měl pod palcem rozvoj celého města.
He was the...
Necumlej si palec!
Don't suck your...
7/20
+
vypuknout, propuknout (nemoc, válka ap.)
uprchnout, utéct (z vězení)
vymanit se, odpoutat se
break out [breɪk aʊt]
přít. prostý: break out, 3. os. j. č.: breaks out, průb. čas: breaking out, prostý min.: broke out [brəʊk aʊt], příčestí min.: broken out ['broukən aʊt]
Snažili jsme se, co jsme mohli, abychom nevypukli smíchy.
We tried as...
Letadlo nouzově přistálo poté, co vypukl požár během letu.
A plane has...
Hádky vypukají, když se lidé snaží natlačit dovnitř.
Arguments break out...
8/20
+
chodník
sidewalk [ˈsaɪdˌwɔːk]
jedn. číslo: sidewalk, množ. číslo: sidewalks
Tato světla se využívají k osvětlení chodníku.
These lights are used for illuminating the sidewalk.
Chodník je 3 yardy široký.
The sidewalk is 3 yards wide.
Mrazivý déšť vytvořil vrstvu ledu na mnoha neošetřených silnicích a chodnících.
Freezing rain caused...
Majitelé nemovitostí jsou zodpovědní za dodatečné náklady spojené s opravami chodníků.
Property owners are...
Na druhé straně naší školy byl po celé délce chodníku zasněžený svah.
On the other side of our school was a hill of snow all across the sidewalk.
9/20
+
časově náročné
time-consuming [ˈtaɪm kənˈsjuːmɪŋ]
Došli jsme k závěru, že jeho realizace bude časově náročná.
We came to...
Vytvoření slovníku je časově velmi náročná práce.
Producing a dictionary...
Zadávání dat bylo neuvěřitelně jednotvárné a časově náročné.
The data entry...
Existuje způsob, jak tuto nudnou práci učinit méně časově náročnou?
Is there a...
10/20
+
odsoudit, usvědčit, uznat vinným
odsouzenec, odsouzený, trestanec
convict [kənˈvɪkt]
jedn. číslo: convict, množ. číslo: convicts, přít. prostý: convict, 3. os. j. č.: convicts, průb. čas: convicting, prostý min.: convicted, příčestí min.: convicted
Byla usvědčena z podvodu.
She was convicted...
Byla obviněna a odsouzena za maření spravedlnosti.
She was charged with and convicted of obstruction of justice.
Komunita byla šokována podmínečným propuštěním odsouzeného sexuálního násilníka.
The community was...
11/20
+
tanečník, tanečnice
dancer [ˈdɑːnsə]
jedn. číslo: dancer, množ. číslo: dancers
Tanečníci často zjistí, že po dobrém nočním spánku jsou mnohem lepší než byli předešlý den.
Dancers often find...
Tanečníci měli na sobě pravé nefalšované indiánské vzory.
The dancers wore...
Tanečníci se před vystoupením rozcvičovali.
The dancers limbered...
Začal jsem navštěvovat kurz a chtěl se stát stepařem.
I started a...
Tanečníci předvedli dokonalý výkon.
The dancers gave...
Tanečnice měla na hlavě čelenku z růžových pštrosích per.
The dancer wore a headdress of pink ostrich plumes.
12/20
+
formát, velikost, rozměry
struktura, uspořádání, podoba (programu ap.)
(na)formátovat
format [ˈfɔːmæt]
jedn. číslo: format, množ. číslo: formats, přít. prostý: format, 3. os. j. č.: formats, průb. čas: formatting, prostý min.: formatted, příčestí min.: formatted
Formát nové vědomostní soutěže ​​se osvědčil.
The format of...
Data mohou být poskytována v elektronické podobě.
Data may be...
Tento proces ověřování zajišťuje, že data vyhovují přípustným formátům.
This validation process...
13/20
+
rybník, jezírko
nádrž (vodní)
pond [pɒnd]
jedn. číslo: pond, množ. číslo: ponds
Rybník byl zamrzlý.
The pond was...
Zvířata čekala ve frontě, aby se napila z rybníku.
Animals lined up...
Zahradní jezírko bylo obklopeno kameny pokrytými mechem.
The garden's pond...
Její modré oči se jí leskly jako rybníky v zimě.
Her blue eyes...
14/20
+
kytara
guitar [gɪˈtɑː]
jedn. číslo: guitar, množ. číslo: guitars
Hrála krásné tóny na kytaře.
She played beautiful...
Na pozadí můžeme slyšet kytaru.
We can hear...
Vaše kytara je naladěná.
Your guitar is...
Kytara měla mahagonové tělo.
The guitar had...
Isabella se rozhodla oprášit svou starou kytaru a začít znovu hrát.
Isabella decided to...
15/20
+
půjčit, zapůjčit
lend [lend]
přít. prostý: lend, 3. os. j. č.: lends, průb. čas: lending, prostý min.: lent [lent], příčestí min.: lent [lent]
Nepůjčil byste mně náhodou nějaké peníze?
Could you lend...
Díky moc za půjčení peněz.
Thanks a lot...
Komu jsi půjčil své auto?
Whom did you...
Můžeš mi půjčit nějaké peníze do výplaty?
Can you lend me some cash until payday?
16/20
+
(pevně) uchopit, sevřít, popadnout
ovládnout, zmocnit se
rukojeť, držadlo
sevření, stisk, uchopení
upoutat, zaujmout, zapůsobit
grip [grɪp]
jedn. číslo: grip, množ. číslo: grips, přít. prostý: grip, 3. os. j. č.: grips, průb. čas: gripping, prostý min.: gripped, příčestí min.: gripped
Koně jsou okováni speciálními podkovami, které mají cvočky a hřebíčky pro udržení na ledu.
The horses are shod with special shoes that have studs and tacks for gripping the ice.
Je to působivé vyprávění o tom, jak se lidé přizpůsobují změnám - nebo ne.
It's a gripping...
Pavel na okamžik uvolnil sevření a on se mohl nadechnout.
Paul loosened his...
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Myslím, že jsme krizi zvládli.
I think we...
17/20
+
břicho
pupek
belly [ˈbelɪ]
jedn. číslo: belly, množ. číslo: bellies, přít. prostý: belly, 3. os. j. č.: bellies, průb. čas: bellying, prostý min.: bellied, příčestí min.: bellied
Dívala se na své dokonale zakulacené bříško.
She was looking...
Cvičení jako chůze, běh a plavání způsobuje snížení břišního tuku.
The exercise like...
18/20
+
hřeben, hřebínek
česat, učesat
pročesat, důkladně prohledat
comb [kəʊm]
jedn. číslo: comb, množ. číslo: combs, přít. prostý: comb, 3. os. j. č.: combs, průb. čas: combing, prostý min.: combed, příčestí min.: combed
Janet se sklonila, aby zvedla hřeben z podlahy.
Janet bent to...
Nemohla se učesat.
She couldn't comb...
19/20
+
vidlička
vidle
rozcestí, rozdvojení
rozbíhat se, rozdělovat se
fork [fɔːk]
jedn. číslo: fork, množ. číslo: forks, přít. prostý: fork, 3. os. j. č.: forks, průb. čas: forking, prostý min.: forked, příčestí min.: forked
Čím se to jí? Vidličkou?
What do you eat it with? A fork?
Za rozcestím je nebezpečná prudká zatáčka.
There is a dangerous sharp curve after the fork.
Chceš to jíst vidličkou a nožem nebo lžící.
Do you want...
Sortiment zahradního nářadí zahrnuje sekyrky, motyky, vidle, lopaty, rýče a další.
The range of...
Vařte kukuřici v páře tak dlouho, až je možné ji snadno propíchnout vidličkou.
Steam the corn...
20/20
+
opilý
opilec, ochlasta, alkoholik
min.pr. a příč.min. slovesa pít
drunk [drʌŋk]
jedn. číslo: drunk, množ. číslo: drunks, 2. stupeň: drunker, 3. stupeň: drunkest
Vypil jsi to všechno?
Have you drunk it all?
Domnívám se, že musí být opilý.
I guess he...
Bylo očividné, že Lily byla opilá.
It was obvious...
Podle jednoho pozorovatele byl Paul velmi opilý.
According to one...
Odsouzení za řízení v opilosti může být důvodem pro deportaci.
Drunk driving convictions...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X