460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
183
184
185
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přistání, přistávací
vylodění, výsadek
odpočívadlo
landing [ˈlændɪŋ]
jedn. číslo: landing, množ. číslo: landings
Z letiště jsem odešel během půl hodiny od přistání.
I was out of the airport within half an hour of landing.
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
Letadlo nouzově přistálo poté, co vypukl požár během letu.
A plane has...
Bylo to obratné provedení přistání v bočním větru.
It was skillful...
Vyšetřují příčinu problému na přídavném raketovém motoru, který zapříčinil nouzové přistání.
They are investigating the cause of a booster problem that forced an emergency landing.
2/20
+
krocan, krůta
propadák, fiasko
Turecko
turkey [ˈtɜːkɪ]
jedn. číslo: turkey, množ. číslo: turkeys
Já toho krocana naporcuji a ty ho naservíruješ.
I carve the turkey, and you'll serve.
Jeho poslední film byl úplný propadák.
His last film was a complete turkey.
Hlavním městem Turecka je Ankara, zatímco největším městem je Istanbul.
Turkey's capital is Ankara while its largest city is Istanbul.
3/20
+
vděčný
grateful [ˈgreɪtfʊl]
Jsem vděčný, že o tom neřekla mým rodičům.
I am grateful that she didn't tell my parents about it.
Jsme nesmírně vděční za veškerou vaši pomoc a podporu.
We are extremely...
Řekl, že bude navždy vděčný za pomoc tohoto důchodce za zmaření loupeže.
He said that he would be forever grateful for the pensioner's help in foiling the robbery.
Byl jsem mu vděčný za dopis, který urychlil vyšetřování.
I was grateful...
4/20
+
poplach, alarm
znepokojení, obavy
poplašné zařízení
vyděsit, vyplašit, znepokojit
alarm [əˈlɑːm]
jedn. číslo: alarm, množ. číslo: alarms, přít. prostý: alarm, 3. os. j. č.: alarms, průb. čas: alarming, prostý min.: alarmed, příčestí min.: alarmed
Alarm je vypnutý.
The alarm is off.
Zazněl poplach.
The alarm sounded.
Pokus se ozve alarm, opusťte, prosím, budovu.
If the fire...
Pokud otevřete dveře jen o jeden palec, spustí se alarm.
If you open...
Byl to falešný poplach.
It was a...
5/20
+
ublížit, zranit
poškodit, uškodit
újma, ublížení, zranění
škoda, poškození
harm [hɑːm]
jedn. číslo: harm, množ. číslo: harms, přít. prostý: harm, 3. os. j. č.: harms, průb. čas: harming, prostý min.: harmed, příčestí min.: harmed
Říkat jim, jak se cítíte, by pravděpodobně způsobilo více škody než užitku.
Telling them how...
Společnost si je vědoma škod, které způsobuje dětem a demokracii, ale moc se tím nezabývá.
The company is aware of harm it causes children and democracy but does little to address it.
Zvedněte ruku, pokud jste někdy vyhrožovali, že si ublížíte, když se s vámi chlap rozejde.
Raise your hand...
Soudce nedovolí, aby tento systém způsobil újmu individuálních práv.
The justice will...
Jeho autoritativní přístup naší věci spíš škodí než pomáhá.
His authoritative approach...
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill...
6/20
+
vnější, zevní
krajní
outer [ˈaʊtə]
2. stupeň: more outer, 3. stupeň: most outer
Kniha má na vnějších okrajích stránek malou tiskovou značku.
The book has...
Drát je pokryt vnějším plastovým izolačním obalem.
The wire is...
7/20
+
pojmout, mít kapacitu
ubytovat
vyhovovat, přizpůsobit (se)
accommodate [əˈkɒməˌdeɪt]
přít. prostý: accommodate, 3. os. j. č.: accommodates, průb. čas: accommodating, prostý min.: accommodated, příčestí min.: accommodated
V hotelu se může ubytovat až 300 hostů.
The hotel can...
Je to do značné části naplánováno tak, aby to vyhovovalo době, kdy se dívá na televizi.
This is largely...
Rebecca se snažila přizpůsobit svůj způsob života Freddymu.
Rebecca tried to...
8/20
+
paprsek, svazek paprsků (záření ap.)
trám, břevno, nosník
přenášet, vysílat (rádiový signál, televizní obraz)
zářit (radostí ap.)
beam [biːm]
jedn. číslo: beam, množ. číslo: beams, přít. prostý: beam, 3. os. j. č.: beams, průb. čas: beaming, prostý min.: beamed, příčestí min.: beamed
Nosník byl vyztužen ocelovými tyčemi.
A beam was...
Pro vyvrtání těchto děr jsme použili laserový paprsek.
We used a...
9/20
+
proto aby
so as to [səʊ əz tə]
Chtějí sdílet texty, které již byly přeloženy, proto aby ušetřili za náklady.
They want to share texts which have already been translated so as to save costs.
Dostali přesné pokyny, aby se zabránilo úniku informací.
They were given...
10/20
+
přijmout, přijímat, vzít
ubytovat u sebe, ujmout (se)
pochopit, chápat, porozumět
naletět, dát se oklamat
take in [teɪk ɪn]
přít. prostý: take in, 3. os. j. č.: takes in, průb. čas: taking in, prostý min.: took in [tʊk ɪn], příčestí min.: taken in ['teɪkən ɪn]
Chci to vzít do vlastních rukou.
I want to...
Rádi se procházeli po parku, kochali se čerstvým vzduchem a krásnou krajinou.
They enjoyed walking...
Nadechl jsem se svěžího chladného vzduchu.
I took in...
11/20
+
tím(to), čímž, a tím
thereby [ˈðeəˌbaɪ]
Mark zvítězil nad Thomasem, čímž získal právo vyzvat Roberta na zápas o mistra světa.
Mark won over...
Tommy se stal naším občanem, čímž získal volební právo.
Tommy became our...
12/20
+
rezervovat, zamluvit, objednat
rezerva, zásoba
vyhradit (si)
náhradník, záloha
zdrženlivost, opatrnost
reserve [rɪˈzɜːv]
jedn. číslo: reserve, množ. číslo: reserves, přít. prostý: reserve, 3. os. j. č.: reserves, průb. čas: reserving, prostý min.: reserved, příčestí min.: reserved
Potřebujete pouze jedno kliknutí, abyste si rezervovali místa v divadle podle vašeho výběru.
You need to...
Rezervy byly povolány do aktivní služby.
The reserves were...
Ponechejte si zbývající polovinu pro pozdější použití.
Reserve the remaining...
Prodal pětinu zlatých rezerv své země za hotovost.
He sold a...
Ceny se mírně vrátily zpět po uvolnění rezerv.
Prices eased back...
13/20
+
brada
udělat shyb, vytáhnout se (bradou k hrazdě)
chin [tʃɪn]
jedn. číslo: chin, množ. číslo: chins, přít. prostý: chin, 3. os. j. č.: chins, průb. čas: chinning, prostý min.: chinned, příčestí min.: chinned
Oliver udeřil Harryho vší silou do brady.
Oliver socked Harry...
Technologie pro rozpoznávání obličeje skenuje oči, uši, nos, ústa a tvar brady.
Facial recognition technology...
Přede mnou stál vysoký muž se strašnou řeznou ranou na bradě.
A tall man...
Na bradě měl šmouhu od omáčky.
There was a...
14/20
+
hrozný, strašný, příšerný
horrible [ˈhɒrəbəl]
2. stupeň: more horrible, 3. stupeň: most horrible
Musíme přiznat, že náš tým měl minulý rok hroznou sezónu.
We have to...
15/20
+
rebel, vzbouřenec, povstalec
povstalecký, odbojný
vzbouřit se, vzepřít se
rebel [ˈrebl]
jedn. číslo: rebel, množ. číslo: rebels, přít. prostý: rebel, 3. os. j. č.: rebels, průb. čas: rebelling, prostý min.: rebelled, příčestí min.: rebelled
Bouří se proti legislativní mašinerii.
She is rebelling against the legislative machine.
Lord Byron nebyl jediným básníkem, který se vzepřel proti zvyklostem.
Lord Byron wasn't...
Rebelové byli nuceni ustoupit.
The rebels were...
Rebelové se stáhli do hor.
The rebels retreated...
Premiér schválil preventivní letecký útok proti rebelům.
The prime minister authorized a pre-emptive air strike against the rebels.
16/20
+
cena, ocenění, výhra
odměna
prvotřídní, skvělý, výtečný
oceněný
cenit (si), vážit si, ocenit
prize [praɪz]
jedn. číslo: prize, množ. číslo: prizes, přít. prostý: prize, 3. os. j. č.: prizes, průb. čas: prizing, prostý min.: prized, příčestí min.: prized
V pondělí budou jmenováni vítězové Pulitzerových cen.
On Monday, the winners of the Pulitzer Prizes will be named.
Finanční odměny žen a mužů jsou stejné, ne-li větší, ve srovnání s ostatními sporty.
Female and male...
Celkově byl film velice dobře provedený, ale nevyhrál hlavní cenu.
All in all,...
Losování cen pro tři šťastné výherce se konalo 15. června.
A prize drawing...
Za jedněmi dveřmi je cena, avšak dveře byly vybrány nahodile.
Behind one of...
17/20
+
bolest hlavy
starost, trápení
headache [ˈhedˌeɪk]
jedn. číslo: headache, množ. číslo: headaches
Promiň zlato, bolí mě hlava.
Sorry honey, I...
Mívám bolesti hlavy, když si nevypiji svou kávu!
I do have...
Pokud trpíte bolestivými migrénovými bolestmi hlavy, může vám pomoci jednoduchá procedura.
If you suffer...
Jsem si jistý, že ten hluk vyvolal mojí bolest hlavy.
I'm sure the...
Občas se objeví nevolnost, zhoršení zraku nebo bolest hlavy.
Nausea, visual impairment,...
Strašně mě bolí hlava.
I have a...
18/20
+
republika
republic [rɪˈpʌblɪk]
jedn. číslo: republic, množ. číslo: republics
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
Jaká je rozloha České republiky?
What is the...
Praha je hlavní město České republiky.
Prague is the...
Požádal jsem studenty, aby našli na mapě kde je Česká republika.
I asked students...
19/20
+
(za)chovat se, jednat, (za)reagovat
fungovat
chovat se slušně
behave [bɪˈheɪv]
přít. prostý: behave, 3. os. j. č.: behaves, průb. čas: behaving, prostý min.: behaved, příčestí min.: behaved
Chovají se, jako by cítili něco nepříjemného.
They behave like...
Bude se chovat jako zdvořilý host.
He will behave...
Přestože byla hodně naštvaná, chovala se velmi rozumně.
Despite her anger,...
V poslední době se chová velmi podivně.
She's been behaving very oddly lately.
Dali nám jasné pokyny ohledně toho, jak se máme chovat.
They gave us...
Promiňte, ale v mém domě se budete chovat slušně.
I beg your...
20/20
+
očekávat, čekat
await [əˈweɪt]
přít. prostý: await, 3. os. j. č.: awaits, průb. čas: awaiting, prostý min.: awaited, příčestí min.: awaited
Dlouho očekávanou reformu hlasování uvítaly ženy v celé zemi.
The long awaited...
V pondělí očekáváme zápas proti Liverpoolu.
We are awaiting...
Jedna třetina vězňů je neodsouzená a čeká na soudní proces.
One-third of prisoners...
Čekali jsme na příležitost k protiútoku.
We awaited an...
Prorok pronesl proroctví, že ji čeká zářivá budoucnost.
The prophet made a prophecy that a bright future awaited her.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X