460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
185
186
187
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nekonečný
endless [ˈendlɪs]
Když jsme dorazili na letiště, byla tam nekonečná fronta čekajících cestujících.
When we arrived at the airport there was an endless line of waiting passengers.
Lidé byli unavení nekonečnou válkou.
The people were...
Nekonečná energie dětí nakonec rodiče vyčerpá.
The children's endless...
2/20
+
kdekoli, kamkoli
kde vlastně (zdůraznění či překvapení)
kde(pak) asi (zdůrazněná otázka)
wherever [weərˈevə]
Najdu ho, ať je kdekoli.
I will find him wherever he may be.
Podporujeme vás ve vašem boji proti terorismu všude tam, kde existuje.
We support you...
Policie skutečně začíná zasahovat proti řidičům, kteří parkují auta, kde se jim zlíbí.
The police are...
Kde to bylo možné, zaplatil jsem odškodné.
I make amends...
3/20
+
vyděsit, vystrašit, vylekat
zděšení, úlek, leknutí
panika
scare [skeə]
jedn. číslo: scare, množ. číslo: scares, přít. prostý: scare, 3. os. j. č.: scares, průb. čas: scaring, prostý min.: scared, příčestí min.: scared
Někteří jsou příliš vyděšení na to, aby odešli.
Some are too scared to leave.
Markovy násilné výbuchy vyděsily jeho ženu natolik, že opustila svou rodinu.
Mark's violent outbursts...
Téměř čtyři z deseti adeptů na podnikání jsou vystrašeni z neúspěchu tak moc, že neudělají nic.
Almost four in ten would-be entrepreneurs are too scared of failure to do anything.
Měl jsem strach o svůj život.
I was scared for my life.
Bál jsem se jeho psa.
I was scared of his dog.
Zloději se vyděsili a utekli.
The thieves got...
4/20
+
hluboký, silný (pocit)
vážný (postižení)
opravdový, důkladný
profound [prəˈfaʊnd]
2. stupeň: more profound, 3. stupeň: most profound
Můj pocit zklamání byl opravdu hluboký.
My sense of...
Timothy má hluboké znalosti z historie.
Timothy has a...
Pozitivní ujišťování může mít hluboký vliv na duševní zdraví a emoční odolnost.
Positive affirmations can...
Einstein, známý jako hluboký myslitel, způsobil převrat v teoretické fyzice.
Einstein, known as...
5/20
+
hák, háček
zaháknout, upevnit hákem
chytit, zaseknout (rybu)
zapojit se, angažovat se
(za)hákovat (v hokeji)
hook [hʊk]
jedn. číslo: hook, množ. číslo: hooks, přít. prostý: hook, 3. os. j. č.: hooks, průb. čas: hooking, prostý min.: hooked, příčestí min.: hooked
Zahákne ukazováček na obou stranách své pusy a jemně jej vytahuje nahoru.
He hooks an...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Náš pes Hak vždy poslouchal svého pána.
Our dog Hook...
Je čerstvě svobodná a chce to dát dohromady s mým přítelem.
She's newly single...
Na háčku se kroutil červ.
The worm was...
Pomáháme lidem dát se dohromady.
We help people...
6/20
+
ústní, verbální
orální
oral [ˈɒrəl]
Dobrý zubní kartáček je nezbytným nástrojem pro ústní hygienu.
A good toothbrush...
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
The exam consists...
7/20
+
jezdec (na koni, kole ap.)
řidič (motocyklu ap.)
(moto)cyklista
rider [ˈraɪdə]
jedn. číslo: rider, množ. číslo: riders
Eddy je největším cyklistou, který kdy žil.
Eddy is the...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
Ostruhy by nikdy neměl používat nezkušený jezdec.
Spurs should never...
Nepomáhal jsem dávat drogy jezdcům.
I didn't help to dope riders.
8/20
+
odskočit (míč ap.), odrazit (se)
odraz, odskok (míče ap.)
nadskakovat, poskakovat
vrazit, vřítit se
bounce [baʊns]
jedn. číslo: bounce, množ. číslo: bounces, přít. prostý: bounce, 3. os. j. č.: bounces, průb. čas: bouncing, prostý min.: bounced, příčestí min.: bounced
Kathy odhrnula přikrývku a vyskočila z postele.
Kathy threw back...
Míč úplně změnil svůj odraz.
The ball had...
Tento námět se během týdne stále vměstnával do mé mysli.
This topic has...
9/20
+
nakonec
in the end [ɪn ðɪ end]
Nakonec budeme přesně vědět, jak to funguje.
In the end,...
Carl nakonec zůstal sám.
In the end...
Lékaři se snažili udržet muže naživu, ale nakonec zemřel.
The doctors tried...
Doufal jsem, že budu zvolen, ale nakonec jsem těsně prohrál.
I was hoping to be elected but in the end I narrowly lost.
A není to nakonec to, o co nám ve skutečnosti jde?
And in the...
10/20
+
nasekat, (roz)sekat, rozkrájet (zeleninu ap.)
kotleta
štípat, naštípat
chop [tʃɒp]
jedn. číslo: chop, množ. číslo: chops, přít. prostý: chop, 3. os. j. č.: chops, průb. čas: chopping, prostý min.: chopped, příčestí min.: chopped
Řízl jsem se do prstu, když jsem krájel mrkev.
I cut my finger chopping carrot.
Pizza je pokryta rajčatovou omáčkou a nakrájenou zelenou cibulí.
The pizza is...
Cibuli nakrájejte najemno na kostky.
Chop the onions...
Chystám se pokácet tuto třešeň.
I'm going to...
Každý den se kácejí rozsáhlé plochy deštných pralesů.
Large areas of...
11/20
+
za předpokladu (že), pokud
pod podmínkou (že)
provided [prəˈvaɪdɪd]
Jeho zpěv je slyšet na vzdálenost 2 kilometry za předpokladu, že máte dobrý sluch.
His singing can...
Knihu si můžete ponechat další týden za předpokladu, že ji nikdo jiný nepožaduje.
You may keep...
12/20
+
odlomit (se), utrhnout (se), oddělit (se)
skončit, ukončit, přestat
break off [breɪk ɒf]
přít. prostý: break off, 3. os. j. č.: breaks off, průb. čas: breaking off, prostý min.: broke off [brəʊk ɒf], příčestí min.: broken off ['broukən ɒf]
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
Dvě stíhačky se oddělily a směřovaly přímo k nám.
Two fighters had...
Zbavit se zlozvyku není snadné.
It is not...
13/20
+
načasování
timing [ˈtaɪmɪŋ]
jedn. číslo: timing, množ. číslo: timings
Načasování přihrávky nemohlo být lepší.
The timing of...
Snažíme se předvídat s jakou pravděpodobností a kdy vznikne nový konflikt.
We try to...
Toto načasování je jen náhodné a mé rozhodnutí nijak nesouvisí s jeho nepřítomností.
This timing is...
14/20
+
neviditelný
přehlížený, opomíjený
invisible [ɪnˈvɪzəbəl]
2. stupeň: more invisible, 3. stupeň: most invisible
Cílem technologie stealth je vyrobit pro radar neviditelné letadlo.
The goal of...
Je to tajná zpráva napsaná neviditelným inkoustem.
It's a secret...
Krejčí šikovně zašil trhlinu v látce, takže byla téměř neviditelná.
The tailor skillfully...
15/20
+
mince, peníz
razit (mince)
vytvořit, vymyslet, poprvé použít
coin [kɔɪn]
jedn. číslo: coin, množ. číslo: coins, přít. prostý: coin, 3. os. j. č.: coins, průb. čas: coining, prostý min.: coined, příčestí min.: coined
Hodili si mincí o to, kdo zůstane vzhůru.
They flipped a...
Jason Lanier jako první použil termín "virtuální realita".
Jason Lanier coined...
Čí jsou tyto mince? Ty jsou moje.
Whose coins are these? They are mine.
Můžete odhadnout hodnotu této mince?
Can you estimate...
Začal jsem se věnovat sbíráním mincí před pěti lety.
I went in...
Tato válečná mince byla vyrobena z oceli a pokryta zinkem.
This wartime coin...
Hoďme si mincí.
Let's toss a...
16/20
+
příjemný, milý
pleasant [ˈplezənt]
2. stupeň: pleasanter, 3. stupeň: pleasantest
Příjemná mladá žena si sedla vedle mě.
A pleasant young...
Bylo to velmi příjemné náhodné setkání.
It has been...
Ta písnička má příjemnou melodii.
This song has...
Vyjádřila jsem mu moji vděčnost vhodně zvolenou milou odpovědí.
I expressed him...
17/20
+
jehla
ukazatel, ručička, střelka
popichovat, provokovat, dopálit
šít, sešít
needle [ˈniːdəl]
jedn. číslo: needle, množ. číslo: needles, přít. prostý: needle, 3. os. j. č.: needles, průb. čas: needling, prostý min.: needled, příčestí min.: needled
Strach z jehel je hlavním důvodem, proč se mnozí zdráhají očkovat.
Fear of needles...
Jehly na šití se prodávají v baleních po 25.
The sewing needles...
Země byla hustě pokrytá jehličím z borovic.
The ground was...
Jehla má postranní otvor, kterým se přenáší tlak do tlakoměru.
The needle has...
Nemohla si pomoct, ale když viděla blížící se jehlu, mrkla.
She couldn't help...
18/20
+
transakce
uzavření obchodu
provedení, uskutečnění (obchodu ap.)
transaction [trænˈzækʃən]
jedn. číslo: transaction, množ. číslo: transactions
Pro každou transakci se používá jedinečný identifikátor.
The unique identifier...
Uzavření obchodu musí být ještě schváleno státními regulačními orgány.
The transaction still...
V bankovnictví a finančnictví clearing označuje všechny činnosti od okamžiku, kdy je učiněn závazek k transakci, až do jejího vypořádání.
In banking and...
Našli jsme nějáké podezřelé a nedokumentované transakce.
We found some...
Plátce by si měl před dokončením platby zkontrolovat údaje o transakci.
The payer should...
Své fakturační údaje můžete bezpečně uložit pro budoucí transakce.
You can securely...
19/20
+
kotník
ankle [ˈæŋkəl]
jedn. číslo: ankle, množ. číslo: ankles
Drž kotníky u sebe.
Keep your ankles...
Anglické slovo leg je část nad kotníkem a anglické slovo foot je část pod kotníkem.
The leg is...
Natřela si mast na kůži na kotníku.
She rubbed the...
Skákal jsem na jedné noze a pak jsem si vymkl kotník.
I was hopping...
Laura má dlouhé nohy a útlé kotníky.
Laura has long...
Po podvrtnutí kotníku jí noha otekla a bolela.
After twisting her ankle, her foot became swollen and painful.
20/20
+
zavřený
closed [kləʊzd]
Kancelář je uzavřena během oběda od 12:00 do 13:00.
The office is closed for lunch between 12.00 and 13.00.
Naše kancelář bude během letních prázdnin uzavřena.
Our office will be closed during the summer holidays.
Zavřela za sebou dveře.
She closed the door behind her.
S prásknutím zavřel dveře.
He closed the...
Z důvodu dovolené bude náš obchod zítra uzavřen.
On account of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X